Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  5
Hôm nay :  1670
Hôm qua :  2139
Lượt truy cập : 2812968
VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM NGHIỆP CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN
9 10 701

VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM NGHIỆP CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

Thứ năm, 28.02.2019 03:41

CN. Đinh Thị Phương
Trưởng phòng Đào tạo
Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc được thành lập theo Quyết định số 220/2005/QĐ-TTg ngày 09/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 3407/QĐ-BNN-TCCB ngày 05/12/2005 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và PTNT. (tiền thân là Trạm nghiên cứu nông lâm nghiệp Phú Thọ được thành lập vào ngày 21 tháng 6 năm 1918 do thống sứ bắc kỳ Bourcier Saint Chaffray ký quyết định. Đây là trạm nghiên cứu về nông lâm nghiệp đầu tiên của Việt Nam). Theo Quyết định số 08/2006/QĐ-BNN-TCCB của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ngày 06/02/2006 quy định Viện có chức năng, nhiệm vụ: Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về nông lâm nghiệp phục vụ phát triển vùng Trung du, miền núi phía Bắc. Trụ sở chính đặt tại xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ với 250 ha. Diện tích đất này phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, hiện đang lưu giữ tập đoàn quỹ gen của 170 giống chè, 273 giống cây ăn quả (13 loài), 300 giống lúa cạn, gần 150 giống cao su và một số mẫu giống các cây trồng quí hiếm khác trong vùng, được thu thập trong và ngoài nước. Hệ thống nhà làm việc thuộc dự án xây dựng Viện đã hoàn thành và đi vào sử dụng. Viện có phòng thí nghiệm phân tích đất và chất lượng nông sản, phòng nghiên cứu công nghệ sinh học và 2 xưởng chế biến phục vụ nhu cầu nghiên cứu và phát triển cây trồng nông lâm nghiệp cho các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc.

Hiện nay, Viện có 287 người, trong đó có 145 đảng viên sinh hoạt ở 7 chi bộ. Trình độ cán bộ, giảng viên, nhân viên của Viện đều đạt chuẩn và trên chuẩn: Phó Giáo sư có 01 đồng chí; Tiến sỹ có 13 đồng chí; Thạc sỹ có 65 đồng chí; còn lại là trình độ đại học, cao đẳng và đội ngũ công nhân viên.

Mặc dù có trình độ cao về chuyên môn, nhưng nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý- các đồng chí đương chức và dự nguồn các chức danh lãnh đạo quản lý, Lãnh đạo Viện đã quan tâm, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, coi trọng việc cử cán bộ, đảng viên tham gia học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị. Đặc biệt chú trọng công tác giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ đảng viên. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của tỉnh ủy Phú Thọ, nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng, theo đề nghị của Lãnh đạo Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp, Thị ủy Phú Thọ về việc phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở lớp Trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên đương chức và dự nguồn tại đơn vị, Tỉnh ủy Phú Thọ đã có Quyết định số 1732-QĐ/TU ngày 21/12/2018 về việc mở lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ vừa làm, vừa học năm học 2018-2019 cho đối tượng là cán bộ đương chức, dự nguồn của Thị xã Phú Thọ, của Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc, Trường Cao đắng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ. Địa điểm mở lớp tại Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc. Đúng theo Kế hoạch, lớp học đã khai giảng ngày 05 tháng 01 năm 2019 với 90 học viên.

Lớp học được tổ chức theo phương thức vừa làm vừa học, học vào các ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Chương trình giảng dạy, học tập được thực hiện theo đúng quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành năm 2014, gồm 07 phần: 10 môn học và nghiên cứu thực tế viết thu hoạch cuối khóa, cụ thể: Phần I: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (2 môn); Phần II: Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (1 môn); Phần III: Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước (2 môn); Phần IV: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội (1 môn); Phần V: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân (3 môn);  Phần VI: Tình hình, nhiệm vụ của địa phương (1 môn); Phần VII:  Học viên đi nghiên cứu thực tế, viết thu hoạch cuối khóa (40 tiết).

Học viên mặc dù có trình độ cao về chuyên môn nghiên cứu, nhưng rất phấn khởi cố gắng tham gia học tập lý luận chính trị, cập nhật kiến thức, gắn lý luận với thực tiễn. Qua 2 tháng học tập, rèn luyện, các đồng chí học viên có ý thức kỷ luật tốt, chấp hành tốt nội quy của lớp, chú ý nghe giảng, sôi nổi thảo luận xây dựng bài, sắp xếp thời gian công việc hợp lý, tham gia đầy đủ số buổi học. Các đồng chí giảng viên được phân công giảng bài tại lớp đánh giá cao về ý thức tham gia học tập của học viên lớp TCLLCT-HC của Thị xã Phú Thọ K3 đặt tại Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc.

Với, sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, Thị ủy Phú Thọ, với quyết tâm vượt khó của các đồng chí học viên của Viện nói riêng và của Thị ủy nói chung, lớp học chắc chắn sẽ thành công tốt đẹp. Góp phần tích cực vào bề dày thành tích 100 năm xây dựng và phát triển của Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NĂM 2019 Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO LÃNH ĐẠO HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ NĂM 2018
CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO TỔNG KẾT VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHI BỘ NĂM 2017, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018
CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ IV NĂM 2017
ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH PHÚ THỌ CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN
LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH K1 NĂM 2017
CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III NĂM 2017
CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH GẮN VỚI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 - 2018
BƯỚC ĐẦUTHỬ NGHIỆM ỨNG DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
QUY TRÌNH QUẢN LÝ HỒ SƠ HỌC VIÊN VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỌC VIÊN Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất