Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  4519
Hôm qua :  4722
Lượt truy cập : 3167008
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH VỚI CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2021
9 10 684

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH VỚI CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2021

Thứ năm, 16.09.2021 02:18

Đinh Thị Phương
Trưởng phòng QLĐT&NCKH
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Cán bộ là gốc của mọi công việc. Vì vậy huấn luyện cán bộ là việc gốc của Đảng”; “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, tổ quốc và nhân loại”. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức là yếu tố quyết định đến sự thành công của công cuộc đổi mới hiện nay. Bồi dưỡng cán bộ, công chức cần được tiến hành thường xuyên hằng năm vì đó là khâu quan trọng trong công tác quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, đặc biệt là cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý theo Quy định số 164-QĐ/TW, ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức; Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp. Nâng cao trình độ và năng lực làm việc cho cán bộ, công chức, nhất là cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý.

Xuất phát từ tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức hiện nay,  Trường Chính trị tỉnh chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp bồi dưỡng, bảo đảm cập nhật kiến thức mới và kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn chức danh đối với từng đối tượng ở từng vị trí công tác; phù hợp tình hình mới và yêu cầu cụ thể của từng lĩnh vực, địa phương, (vùng, miền); vừa bổ sung kiến thức, vừa giải đáp những vấn đề thực tiễn mới đặt ra, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của cán bộ, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ, nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay.

Hằng năm, căn cứ chỉ tiêu phê duyệt của Tỉnh ủy, nhà trường đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức. Xây dựng các nội dung, các chuyên đề bồi dưỡng phù hợp với từng đối tượng cụ thể trên cơ sở khung chương trình bồi dưỡng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Quyết định 1979-QĐ/HVCTQG ngày 19/5/2021, Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ huyện, thành, thị ủy, quận ủy, thành ủy thuộc tỉnh và tương đương quản lý - đối tượng 4); Chủ động biên soạn các chuyên đề bồi dưỡng cho đối tượng cấp ủy cơ sở, trưởng khu dân cư… Chú trọng các nội dung mang tính nghiệp vụ, “cầm tay chỉ việc”. Một phần tư nội dung của lớp bồi dưỡng là củng cố lý luận, ba phần tư là bồi dưỡng nghiệp vụ công tác, tăng cường tính thực tiễn. Nội dung nghiệp vụ được trao đổi bàn bạc, thống nhất giữa Trường Chính trị tỉnh với Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, trước khi triển khai tổ chức; đảm bảo tính khoa học, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác bồi dưỡng.

Năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; là năm diễn ra cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; là năm có nhiều sự thay đổi đối với đội ngũ cán bộ quản lý, nhất là cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn…) sau khi thực hiện Kế hoạch 6017/KH-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc thực hiện Nghị quyết số 828/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Phú Thọ và Đề án số 4782/ĐA-UBND ngày 21/10/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn 2019 - 2021. Vì vậy, công tác bồi dưỡng cập nhật kiến thức lý luận và nghiệp vụ chuyên môn lại càng cần thiết. Đặc biệt hơn, theo Thông báo kết luận số 2213-TB/TU ngày 05/10/2020 của Thường trực Tỉnh ủy về kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2021, nhiều lớp bồi dưỡng được tổ chức lồng ghép các nội dung có tính đặc thù trong cùng 1 chức danh lãnh đạo quản lý, khắc phục sự  chồng chéo, trùng lặp trong cùng một đối tượng người học. Vì thế mà việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện phải thực sự linh hoạt khoa học so với những năm trước. Với số lượng 24 lớp với 2668 học viên, những khó khăn thách thức, diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, nhà trường đã chủ động thực hiện ngay từ đầu năm, thực hiện theo phương châm “vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị, vừa phòng chống dịch bệnh” theo đúng chủ trương chỉ đạo của các cấp ủy Đảng. 6 tháng đầu năm 2021, với tinh thần đổi mới sáng tạo, bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh đã thực hiện quản lý, giảng dạy 29 lớp, với 2168 học viên (cả chuyển tiếp và mở mới). Đạt 58% kế hoạch về mở lớp; 2168/4563 học viên, đạt 47,5% kế hoạch về số học viên. Riêng công tác bồi dưỡng, tính đến tháng 8 năm 2021, nhà trường đã mở được 15/24 lớp bồi dưỡng đạt 62.5% với 1351/2668 học viên, đạt 50.6%.

Để thực hiện tốt kế hoạch bồi dưỡng năm 2021 hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao, nhà trường tập trung những giải pháp sau:

Một là, Tích cực trong công tác phối kết hợp với các đơn vị liên quan đến công tác bồi dưỡng (Ủy ban Mặt trận mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh...), tranh thủ thời cơ thuận lợi- trong điều kiện bình thường của dịch bệnh, triển khai khẩn trương các lớp bồi dưỡng còn lại trong kế hoạch năm 2021.

Hai là, Bộ phận tham mưu cần chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp, lựa chọn các nội dung, các chuyên đề bồi dưỡng phù hợp với các đối tượng, đề xuất các phương án thực hiện (phương án thực hiện trong điều kiện bình thường; phương án thực hiện khi dịch bệnh có diễn biến phức tạp...) trình Lãnh đạo 2 cơ quan liên quan, thống nhất chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Ba là, Trong quá trình diễn ra lớp học, ngoài việc tích cực bồi dưỡng lý luận nghiệp vụ, học viên cần tuân thủ nghiêm quy định 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế, “vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị vừa phòng chống dịch bệnh” trong tình hình mới. 

Bốn là, Tùy từng đối tượng người học và thời điểm diễn ra lớp học, để lựa chọn các mô hình tham quan thực tế phù hợp, nhằm nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng theo quy định của Đảng và nhà nước.

Nhận thức đúng tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức hằng năm, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp của các Ban Đảng Tỉnh ủy, các đoàn thể, sự đồng lòng quyết tâm của tập thể Ban Giám hiệu, đội ngũ giảng viên nhà trường, tranh thủ thời cơ vàng (tỉnh Phú Thọ đang là vùng xanh), công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ sẽ đạt kết quả tốt đẹp và hoàn thành toàn diện chỉ tiêu kế hoạch năm 2021. 

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NHIỆM KỲ 2020-2022
KIỂM TRA CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II NĂM 2021
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THAM MƯU VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
NHỚ LỜI BÁC DẶN NGÀY THI ĐUA ÁI QUỐC
TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ BAN THANH TRA NHÂN DÂN
MỘT SỐ VĂN BẢN MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 3/2021
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TỔ CHỨC TỐT LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH KHÓA III NĂM 2021
VIỆC CUNG ỨNG GIÁO TRÌNH NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
THỰC HIỆN BỐN KHÂU ĐỘT PHÁ, GÓP PHẦN HOÀN THÀNH THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ LẦN THỨ XVIII
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất