Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  6
Hôm nay :  2678
Hôm qua :  2410
Lượt truy cập : 3266493
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TỔ CHỨC TỐT LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH KHÓA III NĂM 2021
9 10 512

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TỔ CHỨC TỐT LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH KHÓA III NĂM 2021

Thứ tư, 10.03.2021 09:20

Đinh Thị Phương
Trưởng phòng QLĐT và NCKH
Thực hiện Thông báo kết luận số 2213-TB/KL ngày 05/10/2020 của Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2021; Kế hoạch số 01-KHPH/BTC-TCT ngày 09 tháng 2 năm 2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh về tổ chức lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên và chuyên viên chính năm 2021; Quyết định số 176 -QĐ/TU ngày 18 tháng 02 năm 2021 của Tỉnh ủy Phú Thọ về việc mở lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính 2021; ngày 24 tháng 02 năm 2021 Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa III đã được tổ chức trang trọng theo đúng kế hoạch. Tổng số học viên tham gia lớp học là 81 đồng chí. Trong đó học viên nam 33 đồng chí, học viên nữ 48 đồng chí; 100% học viên có trình độ cử nhân và thạc sỹ. Phần lớn học viên đều là cán bộ lãnh đạo, quản lý của các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa III tại Trường Chính trị tỉnh, năm 2021 dành cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh đang giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương;  Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập đã có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viênvà các đối tượng khác theo quy định của pháp luật

Mục tiêu của khóa học: Trang bị, cập nhật những kiến thức nâng cao về quản lý nhà nước và phát triển năng lực thực thi công vụ cho học viên phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định và đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, năng lực và chuyên nghiệp, tận tụy phục vụ Nhân dân.

Khóa học cũng nhằmbồi dưỡng, rèn luyện, phát triển cho học viên các kỹ năng cơ bản của công chức ngạch chuyên viên chính; góp phần thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao;góp phần tạo một bước chuyển tích cựcvề tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân cũng như phát triển năng lực thực thi nhiệm vụ công vụ của học viên.

Nội dung chương trình giảng dạy, học tập được Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ thực hiện đầy đủ theo đúng chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, ban hành kèm theo Quyết định sè 2641/Q§-BNV ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2018 cña Bộ trưởng Bộ Nội vụ.Chương trình có 17 chuyên đề giảng dạy và 03 chuyên đề báo cáo, đi thực tế và viết tiểu luận. Tổng thời gian lớp học là 30 ngày, với thời lượng là 240 tiết; lớp học vào các ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu hằng tuần, trong 2 tháng từ ngày 24/2 đến 03/5/2021.

Giảng viên tham gia giảng dạy là các đồng chí Lãnh đạo Trường Chính trị, Lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh, giảng viên mời của Học viện Hành chính quốc gia; lãnh đạo khoa chuyên môn, là giảng viên chính, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2011/TTLT-BNV-BGD&ĐT ngày 06/6/2011 của liên bộ Bộ Nội vụ - Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ, chính sách đối với giảng viên giảng dạy chương trình chuyên viên chính. Các bài giảng theo chương trình mới đều được thông qua Hội đồng khoa học nhà trường trước khi lên lớp. Công tác giảng dạy được thực hiện theo phương pháp tích cực, lấy người học làm trung tâm: giảng viên chỉ truyền đạt vừa đủ về kiến thức lý luận; chú trọng gợi mở thảo luận, tổng hợp vấn đề, phát triển khả năng tư duy và phát huy kinh nghiệm thực tiễn của học viên, đặc biệt là các chuyên để kỹ năng.

Các chuyên đề báo cáo đều được các giảng viên thỉnh giảng chuẩn bị kỹ, cập nhật thông tin, phù hợp với đối tượng cán bộ công chức ngạch chuyên viên chính, và tương đương. Các bài giảng trong chương trình bảo đảm truyền đạt sâu kiến thức lý luận, cập nhật thực tiễn, tăng cường phát triển tư duy, xử lý tình huống, giải thích vướng mắc cho người học.

 Về tình hình học tập: học viên tích cực tham gia học tập, các buổi học sĩ số đều đảm bảo, trong lớp trật tự, tích cực trao đổi thảo luận chấp hành tốt quy chế, đi học đầy đủ, đúng giờ… trong chương trình bồi dưỡng, học viên có 2 bài kiểm tra và viết tiểu luận cuối khóa theo yêu cầu xử lý tình huống quản lý nhà nước để đánh giá khả năng vận dụng kiến thức và kỹ năng thu nhận được vào thực tiễn tại vị trí công tác của công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương. Tiểu luận xử lý tình huống phải xuất phát từ thực tiễn quản lý nhà nước ở lĩnh vực công tác của học viên, bám sát Nghị quyết XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, chính sách pháp luật của Nhà nước; đề xuất, phân tích các phương án và lựa chọn phương án tối ưu để tổ chức thực hiện đạt được kết quả tốt, thể hiện tư duy và khả năng lãnh đạo, quản lý của bản thân, tạo niềm tin vào năng lực và sự phát triển của học viên trong tương lai.

Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh đã chỉ đạo các phòng chức năng: phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học, phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu thực hiện tốt nhiệm vụ phục vụ lớp học. Cán bộ được phân công phụ trách các công việc cụ thể đã nỗ lực cố gắng, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo cho mọi hoạt động của lớp được diễn ra thuận lợi, hiệu quả.

Ban Tổ chức lớp học đã có sự chỉ đạo chặt chẽ trong việc thực hiện triển khai thực hiện Kế hoạch. Đảm bảo kỷ cương, nền nếp, nội dung giảng dạy, quản lý học viên nghiêm túc. Đảm bảo công bằng, khách quan trong đánh giá kết quả học tập.

Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính năm 2021 sẽ hoàn thành toàn bộ nội dung trong 2 tháng theo Kế hoạch phối hợp số 01/KHPH ngày 18/02/2021 giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh. Tin tưởng lớp học sẽ đạt được mục tiêu củng cố, bổ sung và nâng cao kiến thức cơ bản, tạo bước chuyển biến về chất trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ, phát triển năng lực làm việc của công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính; đáp ứng yêu cầu về vị trí, việc làm và cải cách hành chính hiện nay. Kết quả của lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa III năm 2021 cũng sẽ có những đóng góp tích cực vào thành tích chung 64 năm xây dựng, phát triển của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
VIỆC CUNG ỨNG GIÁO TRÌNH NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
THỰC HIỆN BỐN KHÂU ĐỘT PHÁ, GÓP PHẦN HOÀN THÀNH THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ LẦN THỨ XVIII
CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TĂNG CƯỜNG ĐOÀN KẾT, XÂY DỰNG CHI BỘ VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH, THỰC HIỆN TỐT CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO
CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT
HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ CỦA HỘI HỖ TRỢ CÁC GIA ĐÌNH LIỆT SĨ TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI
CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II NĂM 2020
CÁN BỘ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỚI VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG HẰNG NĂM
CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO CÁC VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2017 – 2020 CỦA CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất