Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  7
Hôm nay :  4807
Hôm qua :  4722
Lượt truy cập : 3167296
QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NHIỆM KỲ 2020-2022
9 10 413

QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NHIỆM KỲ 2020-2022

Thứ hai, 13.09.2021 08:51

Đinh Thị Phương
Bí thư chi bộ - Trưởng phòng
Chi bộ phòng QLĐT&NCKH có 11 đảng viên, có 2 đảng viên nam và 9 đảng viên nữ. Đồng chí là Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng sinh hoạt và phụ trách toàn bộ hoạt động của chi bộ. Trong quá trình thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2022, chi bộ luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường, sự phối hợp chặt chẽ của các chi bộ khoa, phòng. Chi bộ nhiều năm liền đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Năm 2020-2021, đại dịch Covid-19 bùng phát và có những diễn biến phức tạp, có thời điểm công việc bị gián đoạn, ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện nghị quyết chi bộ. Song với tinh thần đoàn kết nhất trí, ý thức trách nhiệm cao, sự nỗ lực của mỗi đảng viên, chi bộ đã và đang phấn đấu hoàn thành tốt chương trình hành động thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết đã đề ra.

Ngay sau Đại hội, Chi bộ đã triển khai quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết gắn với chức năng, nhiệm vụ. Quán triệt Nghị quyết đã được thực hiện trong các kỳ sinh hoạt hàng tháng: Tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch về số lớp và số học viên; 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 90% đạt tiêu chuẩn lao động tiên tiến, trong đó có 15% đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, 15 % được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, 50% xếp loại viên chức xuất sắc; 100% cán bộ, đảng viên xếp loại đạo đức, lối sống tốt. Không có đảng viên vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội; Trong nhiệm kỳ kết nạp 01 đảng viên; Duy trì danh hiệu chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu giữ vững danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, tiên tiến xuất sắc.

Để thực hiện tốt Nghị quyết, Chi ủy Chi bộ đã xây dựng Quy chế làm việc của cấp ủy, của chi bộ; Chương trình công tác toàn khóa; Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2022 phù hợp với quy định, hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đảng, chi bộ và phân công rõ trách nhiệm của các thành viên trong chi ủy. Chi bộ đã ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ đảng viên. Chi bộ thực hiện nghiêm túc nền nếp sinh hoạt chi ủy, chi bộ hàng tháng theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn số 02-HD/ĐUK ngày 10/9/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Các đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ tự phê bình và phê bình trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng đoàn kết, tham gia nghiêm túc các buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết TW4 Khóa XII về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 100% đảng viên nghiêm túc thực hiện Quy định 47-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, nơi cư trú theo Quy định 213-QĐ/TW;

Bám sát Nghị quyết Đại hội, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của phòng. Trước hết là tham mưu thực hiện tốt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hằng năm (Thông báo kết luận số 1676-TB/TU ngày 20/9/2019 và số 2213-TB/TU ngày 20/10/2020 của Thường trực Tỉnh ủy về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2020 và năm 2021): Năm 2020, chi bộ đã tham mưu thực hiện đạt 47/44 lớp đạt 107 % kế hoạch về mở lớp; 4.306/3.919 học viên đạt 109.8% kế hoạch về số học viên; 6 tháng đầu năm 2021, với tinh thần đổi mới sáng tạo, bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chi bộ đã tham mưu thực hiện quản lý, giảng dạy 29 lớp, với 2168 học viên (cả chuyển tiếp và mở mới). Đạt 58% kế hoạch về mở lớp; 2168/4563 học viên, đạt 47,5% kế hoạch về số học viên.

Thứ hai, về nghiên cứu khoa học, thanh tra và các công tác khác: Năm 2020, Chi bộ tham mưu triển khai thực hiện 05 đề tài nghiên cứu khoa học và 01 sáng kiến cấp cơ sở, trong đó có 01 đề tài có hỗ trợ ngân sách tỉnh. Tham mưu đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh. Năm 2021, tham mưu triển khai thực hiện 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh năm “Nghiên cứu biên soạn tài liệu bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ cho trưởng khu dân cư ở tỉnh Phú Thọ trong tình hình mới”; 04 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, 01 sáng kiến kinh nghiệm; tổ chức hoàn thành tốt kế hoạch thi giảng viên giỏi cấp khoa, cấp trường năm học 2019-2020 và 2020 - 2021; tham mưu huấn luyện giảng viên giỏi tham gia Hội thi giảng viên dạy lý luận chính trị giỏi toàn quốc năm 2021 đạt thành tích xuất sắc. Xuất bản Bản tin đạt chỉ tiêu cả về số lượng và chất lượng: 02 số/năm. Tham gia thực hiện tốt công tác quản trị mạng, biên tập tin, bài đăng Website nhà trường, bình quân 40 tin, bài/tháng; điểm tin thời sự hằng tháng; tham gia công tác thanh tra đào tạo, bồi dưỡng các lớp đúng kế hoạch. Chi bộ phòng đã và đang triển khai thực hiện nghiên cứu 01 đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2021 “Vận dụng Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào giảng dạy khối kiến thức “Nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ”, 03 đảng viên tham gia viết các chuyên đề và thực hiện các nhiệm vụ của đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh năm 2021, 2022. 

Thứ ba, Chi bộ tích cực tham gia, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, cơ quan, đoàn thể: Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; rèn luyện đạo đức, tác phong, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Quán triệt cán bộ, đảng viên nghiêm túc học tập và thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện đầy đủ quy trình kết nạp đảng viên mới, hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận đảng viên chính thức cho 01 đồng chí. Tham gia tích cực, đầy đủ hoạt động của các đoàn thể và cơ quan.

Từ sau Đại hội Chi bộ đến nay, Chi bộ lãnh đạo toàn thể đảng viên đoàn kết, nỗ lực cố gắng, cộng đồng trách nhiệm hoàn thành tốt các nội dung trong nghị quyết chi bộ, đặc biệt quan tâm kế hoạch đào tạo bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học. Môi trường làm việc luôn giữ được không khí dân chủ, chân tình, thân thiện. Đấu tranh phê bình thẳng thắn. Kết quả có 01 đảng viên được Đảng ủy trường biểu dương, khen thưởng trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020; 01 đảng viên tham gia Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 cấp cơ sở đạt giải Ba. 

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2022, trong thời gian tới chi bộ tập trung những nhiệm vụ sau:

Một là, Chi bộ tiếp tục lãnh đạo thực hiện toàn diện các hoạt động về thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2021; công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiểm tra, giám sát. Tích cực trong công tác phối kết hợp với các đơn vị trong và ngoài trường, khắc phục khó khăn để đẩy nhanh tiến độ mở lớp, đảm bảo hoàn thành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021. Tham mưu xây dựng dự thảo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2022 trình Tỉnh ủy phê duyệt. 

Phân công cụ thể các đảng viên, giám sát đôn đốc việc thực hiện, nhắc nhở kịp thời uốn nắn những sai sót trong quá trình thực hiện đảm bảo hiệu quả các công việc. Quán triệt các đảng viên chi bộ nêu cao tinh thần, tích cực, chủ động tự học tập, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn phục vụ công tác chuyên môn, hoàn thành tốt công việc được giao.  

Hai là, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đảng viên trong chi bộ; gắn liền với giáo dục truyền thống đoàn kết, giữ gìn kỷ luật trong Đảng, nói, viết và làm không trái với Nghị quyết của Đảng, gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, lãnh đạo chi bộ luôn quán triệt giáo dục về tư tưởng lập trường chính trị, về trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện tốt văn hóa trường Đảng.

Ba là, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ. Phát huy dân chủ, xây dựng chi bộ đoàn kết thống nhất, thực hiện tốt sự chỉ đạo của Đảng uỷ trường trong mọi hoạt động. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, góp phần xây dựng Chi bộ, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh trong sạch, vững mạnh toàn diện./.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
KIỂM TRA CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II NĂM 2021
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THAM MƯU VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
NHỚ LỜI BÁC DẶN NGÀY THI ĐUA ÁI QUỐC
TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ BAN THANH TRA NHÂN DÂN
MỘT SỐ VĂN BẢN MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 3/2021
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TỔ CHỨC TỐT LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH KHÓA III NĂM 2021
VIỆC CUNG ỨNG GIÁO TRÌNH NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
THỰC HIỆN BỐN KHÂU ĐỘT PHÁ, GÓP PHẦN HOÀN THÀNH THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ LẦN THỨ XVIII
CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TĂNG CƯỜNG ĐOÀN KẾT, XÂY DỰNG CHI BỘ VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH, THỰC HIỆN TỐT CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất