Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  4
Hôm nay :  4842
Hôm qua :  4722
Lượt truy cập : 3167331
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ
9 10 413

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

Thứ hai, 06.12.2021 08:06

Nguyễn Thu Thủy
Phòng QLĐT và NCKH
Công tác Thi đua, khen thưởng ở Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ là một trong những nhiệm vụ quan trọng, được duy trì thường xuyên hằng năm, tạo phong trào thị đua sôi nổi trong toàn trường. Thông qua phong trào thi đua phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của các tập thể, cá nhân, khắc phục những hạn chế, yếu kém, làm cho công tác thi đua, khen thưởng trong nhà trường có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Thi đua, khen thưởng trong Trường Chính trị tỉnh trở thành nguồn khích lệ, cổ vũ, động viên to lớn đối với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong nhà trường nhằm hoàn thành tốt công tác, nhiệm vụ chính trị. 

Phong trào Thi đua của nhà trường được tổ chức chặt chẽ, có hệ thống, các khoa, phòng chuyên môn trong nhà trường đều tổ chức phát động, ký kết giao ước thi đua với sự tham gia, hưởng ứng tích cực của cán bộ, giảng viên, có sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, khen thưởng kịp thời, nhằm góp phần tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng niềm tự hào, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của nhà trường. Các hoạt động thi đua, khen thưởng của nhà trường ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, được triển khai toàn diện trên tất cả các mặt: thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường kỷ cương, kỷ luật lao động và các quy định hiện hành của các cấp; chú trọng đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, chủ động chuyển giao các kết quả nghiên cứu phục vụ công tác giảng dạy và tư vấn chính sách; thực hiện tốt chủ trương sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào thi đua do cấp trên phát động; lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương và của nhà trường.

Đối với phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học, hoạt động Thi đua, khen thưởng đã được Chi bộ và lãnh đạo phòng triển khai trong toàn thể cán bộ, giảng viên, góp phàn làm cho mỗi cá nhân có tinh thần trách nhiệm cao hơn, có bản lĩnh chính trị, lập trường, tư tưởng kiên định vững vàng, không giao động trước những khó khăn thách thức hiện nay. Mỗi cá nhân, và tập thể phòngđược khen thưởng là sự ghi nhận của các cấp lãnh đạo luôn đặt niềm tin vào Chi bộ và từng cán bộ, giảng viên, chuyên viên; trở thành động lực, khuyến khích tập thể phòng phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. 

Những năm qua, công tác Thi đua, khen thưởng của Trường Chính trị tỉnh rất phong phú. Nhà trường đã phát động phong trào thị đua theo chủ đề và theo đợt với các nội dung thiết thực đạt chất lượng, hiệu quả tốt. Các phong trào thi đua gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng hình ảnh mẫu mực người cán bộ trường Đảng”, “quản lý tốt, giảng dạy tốt, học tập tốt, phục vụ tốt tốt”.... Bên cạnh đó nhà trường đã tổ chức nhiều cuộc thi như: thi giảng viên giỏi, công đoàn xây dựng góc làm việc xanh - sạch - đẹp, tuyên truyền viên giỏi, tổ chức tọa đàm ở các khoa phòng… có tác dụng thiết thực, hiệu quả. Thông qua phong trào Thi đua để từ đó phân loại được chất lượng các tập thể, cá nhân, đặc biệt là hạn chế được những yếu kém của từng đơn vị và cá nhân, cần phải khắc phục khó khăn, nỗ lực cố gắng vươn lên, củng cố niềm tin vào đường lối lãnh đạo của Đảng ta, nhất là trong thời đại của cuộc cách mạng 4.0. Với những kết quả phấn đấu và cống hiến xuất sắc, trong thời gian qua nhiều tập thể, cá nhân của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ được tặng thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước, cấp Học viện, cấp tỉnh. Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học trong 5 năm vừa qua được trao tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc được UBND tỉnh tặng Bằng khen, nhiều cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, được UBND tỉnh tặng Bằng khen… 

Kế thừa thành tích và những kinh nghiệm trong thời gian qua, để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, tiếp tục phát huy truyền thống thi đua ái quốc với chủ đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Gương mẫu - Sáng tạo - Hiệu quả”,  phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ  tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng hoạt động thi đua, khen thưởng; khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, đảng viên với một số giải pháp sau: 

Một là, Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; thông qua phong trào thi đua của nhà trường để phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến của phòng; tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên đề, tuyên truyền các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và nhà trường. Tăng cường sự phối hợp với các khoa phòng trong nhà trường, thông qua bản tin Lý luận và thực tiễn, trang thông tin điện tử (Website) của nhà trường,... để tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, tập thể điển hình tiên tiến. 

Hai là, Lãnh đạo phòng triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do nhà trường phát động. Đưa các tiêu chí của các phong trào thi đua cả nội dung và hình thức theo hướng dễ nhớ, dễ thực hiện trong phòng; hằng năm có chủ đề thiết thực, nội dung thi đua cụ thể bám sát nhiệm vụ chuyên môn quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học của của Phòng. Tiếp tục tham mưu cho Ban Giám hiệu nhiều biện pháp như: đổi mới, cải tiến biện pháp quản lý học viên; đổi mới cách thức ra đề thi, hình thức thi...v.v. ứng dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả tích cực, góp phần quan trọng trong việc siết chặt kỷ cương, nền nếp giảng dạy và học tập, góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường.

Phối hợp chặt chẽ với các khoa chuyên môn, các trung tâm chính trị các huyện, thành, thị trong công tác chủ nhiệm lớp, duy trì việc quản lý sĩ số học tập của học viên các lớp, tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu kịp thời, đầy đủ, chính xác. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy chế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các quy định về thực hiện chuyên môn của nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Các giảng viên của Phòng thực hiện tốt công tác giảng dạy với chất lượng bài giảng đảm bảo đạt từ khá trở lên. Trong đó có 4 giảng viên đạt danh hiệu giảng viên giỏi cấp trường năm học 2021 - 2022. Các chuyên viên tiếp tục thực hiện tốt các công việc thư ký trang Thông tin điện tử, bản tin lý luận và thực tiễn, đề tài khoa học cấp cơ sở, tham gia đề tài khoa học cấp tỉnh…

Ba là, Đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết và đánh giá hiệu quả phong trào thi đua trong phòng. Lựa chọn và đề xuất cá nhân trong phòng có thành tích xuất sắc tiêu biểu để đề nghị nhà trường biểu dương, tôn vinh và khen thưởng kịp thời bằng nhiều hình thức.

Tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua của Trường Chính trị, đưa phong trào đi vào chiều sâu, mang tính thiết thực. Đổi mới nhận thức về vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong việc định hướng, tạo động lực và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cũng như đạo đức của cán bộ, đảng viên, chuyên viên phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học. Nhận thức đúng và thực hiện đầy đủ các phong trào thi đua, là động lực để hoàn thành nhiệm vụ chính trị và là biện pháp để xây dựng tập thể phòng đoàn kết. Phát huy tốt vai trò gương mẫu của cán bộ, giảng viên, chuyên viên trong việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và tích cực góp phần xây dựng, phát triển cơ quan Trường Chính trị tỉnh vững mạnh toàn diện.

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC TẠI CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TIN, BÀI ĐĂNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH VỚI CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2021
QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NHIỆM KỲ 2020-2022
KIỂM TRA CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II NĂM 2021
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THAM MƯU VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
NHỚ LỜI BÁC DẶN NGÀY THI ĐUA ÁI QUỐC
TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ BAN THANH TRA NHÂN DÂN
MỘT SỐ VĂN BẢN MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 3/2021
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất