Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  2
Hôm nay :  1752
Hôm qua :  2139
Lượt truy cập : 2813050
NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TRONG THỰC THI CÔNG VỤ
9 10 708

NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TRONG THỰC THI CÔNG VỤ

Thứ năm, 23.05.2019 14:43

ThS. Nguyễn Việt Anh
Giảng viên phòng Đào tạo
Trong không khí thi đua sôi nổi của các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 4, tháng 5 và tháng Công nhân năm 2019. Thực hiện tốt Chỉ thị só 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Để xây dựng đoàn viên công đoàn Trường Chính trị tỉnh luôn nêu cao ý thức trách nhiệm trong quá trình thực thi công vụ, không ngừng phấn đấu vươn lên trong công tác, thi đua “Giảng dạy tốt – Học tập tốt – Quản lý tốt – Phục vụ tốt”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh, xứng đáng là người cán bộ, giảng viên, nhân viên của Trường Chính trị tỉnh.

Chủ đề về tinh thần trách nhiệm không phải là mới. Đảng, Chính phủ và Nhân dân ta luôn coi trọng vấn đề này. Do đó, trách nhiệm là điều phải làm, phải gánh vác hoặc phải nhận lấy về mình. Ai cũng có trách nhiệm bởi mỗi người đều có một vị trí nhất định trong các mối quan hệ xã hội, như gia đình, địa phương, tập thể, tổ chức chính trị - xã hội, công dân của một nước, thành viên của cộng đồng dân tộc và rộng nhất là của nhân loại... Trong các mối quan hệ đó, trách nhiệm được hình thành trên cơ sở những quy định của luật pháp, quy chế, thỏa thuận của tập thể, tổ chức, địa phương... Trách nhiệm còn được hình thành do dư luận xã hội và bị chi phối bởi dư luận xã hội.

Tinh thần trách nhiệm khác với ý thức trách nhiệm. Tinh thần trách nhiệm là kết quả nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của con người, từ đó chi phối hành động tích cực, tự giác của họ. Những người có nhận thức và hành động như thế được gọi là có tinh thần trách nhiệm cao.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức là: Tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao, tức là khi được Ðảng, Chính quyền hoặc cấp trên giao cho việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ, cũng phải đưa cả tinh thần, lực lượng ra làm cho đến nơi đến chốn, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ làm cho thành công. Trong thực hiện nhiệm vụ được giao phải "có gan phụ trách", dám nghĩ dám làm, chủ động sáng tạo để có kết quả cao nhất. Phải làm tròn trách nhiệm của mình một cách tự giác, theo lương tâm, lương tri; làm việc theo nhu cầu nội tâm cá nhân. Làm việc cẩu thả, làm cho có chuyện, dễ làm khó bỏ, tránh né, đùn đẩy, đánh trống bỏ dùi, gặp sao làm vậy... là không có tinh thần trách nhiệm.

Ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên mọi cương vị, vị trí công tác. Người quan niệm, tất cả mọi người, ở mọi địa vị, vị trí công tác trong mọi hoàn cảnh đều phải nêu cao tinh thần trách nhiệm.

Những năm qua, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên nên đã đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Đội ngũ cán bộ, viên chức tham gia công tác quản lý, lãnh đạo các khoa chuyên môn, các phòng chức năng đã phát huy tốt vai trò và khả năng của mình; Đa phần cán bộ, giảng viên, nhân viên của nhà trường đều có tinh thần trách nhiệm trong công việc giữ vững đạo đức, phẩm chất cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật và chấp hành sự phân công của tổ chức, không ngừng nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý, điều hành, góp phần quan trọng vào những thành tích của nhà trường trong công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số ít cán bộ, giảng viên, nhân viên ở một số thời điểm chưa thực sự phát huy hết vai trò trách nhiệm của mình trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ cụ thể, như: Trong công việc được giao có lúc chưa tâm huyết, đầu tư hiệu quả thời gian cho hoạt động chuyên môn của mình.

* Về nguyên nhân:

- Một số cán bộ, giảng viên, nhân viên thiếu nghiêm khắc với bản thân, không thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức.

- Việc xử lý trách nhiệm đối với các trường hợp vi phạm chưa thật sự có tính răn đe, làm gương.

Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Chính trị tỉnh, từ tình hình thực tiễn của nhà trường tôi xin đề xuất một số giải pháp để nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà Trường trong thời gian tới:

- Một là, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường. Kịp thời chỉnh đốn, uốn nắn những lệch lạc trong tư tưởng, đạo đức và hành động của cán bộ, giảng viên, nhân viên.

- Hai là, xây dựng và hoàn thiện các quy chế liên quan đến công tác cán bộ, giảng viên, nhân viên theo hướng công khai, dân chủ.

- Ba là, xây dựng các chế độ, hình thức động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời về vật chất và tinh thần đối với những cán bộ, giảng viên, nhân viên làm việc tốt, làm việc hiệu quả, tận tụy, gương mẫu và trách nhiệm.

- Bốn là, xử lý nghiêm và công bằng những sai phạm của cán bộ, giảng viên, nhân viên nhằm chấn chỉnh kịp thời, đồng thời củng cố niềm tin cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường.

- Năm là, mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên của nhà trường cần phải có ý thức tự giác, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; chấp hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp trên. Làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình; tôn trọng, công tâm, không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc. 

  Tuy những giải pháp nêu trên không phải là mới, nhưng nếu được thực hiện thường xuyên và đồng bộ những biện pháp đó chắc chắn sẽ tạo nên những chuyển biến tích cực trong việc nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường trong thời gian tới. Điều đó sẽ thiết thực góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ mới.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ I NĂM 2019
VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM NGHIỆP CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NĂM 2019 Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO LÃNH ĐẠO HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ NĂM 2018
CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO TỔNG KẾT VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHI BỘ NĂM 2017, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018
CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ IV NĂM 2017
ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH PHÚ THỌ CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN
LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH K1 NĂM 2017
CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III NĂM 2017
CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH GẮN VỚI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 - 2018
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất