Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  10
Hôm nay :  669
Hôm qua :  919
Lượt truy cập : 721326
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA VIỆC THỰC HIỆN THI HẾT MÔN BẰNG ĐỀ MỞ CHƯƠNG TRÌNH TCLLCT-HC
9 10 252

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA VIỆC THỰC HIỆN THI HẾT MÔN BẰNG ĐỀ MỞ CHƯƠNG TRÌNH TCLLCT-HC

Thứ sáu, 12.05.2017 10:56

Đinh Thị Phương
Trưởng phòng Đào tạo
Thực hiện bộ quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 1855/QĐ-HVCTQG ngày 21/4/2016 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã triển khai áp dụng từ 1/8/2016. Đặc biệt là Quy chế đánh giá và quản lý kết quả học tập của học viên, chú trọng đổi mới hình thức thi kiểm tra đánh giá góp phần nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ trong giai đoạn hiện nay. Sau khi áp dụng thi hết môn bằng hình thức thi vấn đáp, nhà trường tiếp tục áp dụng thi hết môn theo hình thức tự luận bằng đề mở nhằm nâng cao ý thức tự học, kỹ năng phân tích, tổng hợp kiến thức của học viên. Qua hơn một tháng triển khai thực hiện, việc đổi mới thi hết môn bằng đề thi mở đã đạt kết quả bước đầu.

Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh đã căn cứ Quyết định số 1855/QĐ-HVCTQG ngày 21/4/2016 của Giám đốc HVCT quốc gia Hồ Chí Minh về Quy chế đánh giá và quản lý kết quả học tập của học viên trung cấp LLCT-HC, bước đầu chỉ đạo các khoa chuyên môn nghiên cứu xây dựng bộ đề thi hết môn theo hướng đề mở; mỗi môn ít nhất 5 đề; riêng khoa Nhà nước và pháp luật mỗi môn 10 đề. Phòng Đào tạo phối hợp với các khoa chuyên môn đôn đốc triển khai xây dựng bộ đề thi mở theo kế hoạch. Xây dựng kế hoạch, tham mưu cho Ban Giám hiệu tổ chức thẩm định bộ đề thi mở của từng khoa, thống nhất triển khai thực hiện từ tháng 3/2017.

Số lớp đã được triển khai thi hết môn áp dụng đề mở trong hơn một thángqua là 11 lớp. Trong 11 lớp chỉ có 1 lớp đạt tỷ lệ điểm giỏi trên 50% (Lớp Cẩm Khê khóa 6, môn Những vấn đề cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh); 10/11 lớp tỷ lệ điểm giỏi đạt dưới 50%, trong đó có 3 lớp điểm giỏi dưới 20% (Lớp TCLLCT-HC tại Trường Bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục khóa 2; Tam Nông khóa 4; Việt Trì khóa 6). Điểm trung bình tăng cao so với trước đây, cụ thể lớp Việt Trì khóa 6, môn Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, điểm trung bình chiếm 66,2%; Lớp tại trường Bồi dưỡng nhà giáo khóa 2 môn Kỹ năng lãnh đạo quản lý, điểm trung bình là 57%; lớp Thanh Thủy khóa 5 môn Những vấn đề cơ bản của TTHCM, điểm trung bình là 46,2%. Trong khi thi đề đóng, tỷ lệ khá giỏi rất nhiều môn đạt trên 90%. Kết quả trên cho thấy thi theo hình thức đề mở đòi hỏi yêu cầu cao hơn, học viên phải tích cực tự học chủ động nâng cao kiến thức, rèn kỹ năng phân tích, tổng hợp, gắn lý luận với thực tiễn.

Kết quả bước đầu đã chứng tỏ phần lớn học viên đã tiếp cận nhanh với hình thức thi mới, chủ động đọc kỹ, xác định rõ yêu cầu của đề và tự tin làm bài. Điểm thi khẳng định đúng năng lực trình độ, ý thức học tập và khả năng vận dụng kiến thức lý luận vào thực tiễn của học viên. Các khoa chuyên môn đã tích cực hướng dẫn thảo luận các vấn đề cơ bản để học viên nắm bắt được trọng tâm bài học, các vấn đề thực tiễn liên quan. Phòng Đào tạo thực hiện tốt chức năng phối hợp tổ chức thi đảm bảo nội quy, quy chế của nhà trường đã ban hành.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hình thức thi đề mở cũng bộc lộ một số hạn chế: Một số học viên còn lúng túng khi đọc đề, chưa xác định được yêu cầu của đề, năng lực phân tích tổng hợp hạn chế. Nguyên nhân là do nhận thức chậm, ý thức tự học chưa cao, chưa chú ý nghe giảng trong các buổi học trên lớp, hoặc còn nghỉ học trong những buổi thảo luận…Kết quả nhiều bài thi lạc đề, không đạt yêu cầu.

Qua những kết quả bước đầu và những hạn chế của việc áp dụng đề thi mới, Ban Giám hiệu nhà trường tăng cường chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện hình thức thi đề mở, bởi hình thức thi này khắc phục được nhiều hạn chế của đề đóng, phân loại rõ trình độ nhận thức của học viên, tăng cường ý thức tự học, chủ động trong nắm bắt kiến thức lý luận và thực tiễn. Tránh được việc sao chép một cách thụ động, tránh tâm trạng trông chờ ỷ nại không chủ động không tự giác học tập của một số học viên.

Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo việc bổ sung số lượng đề đảm bảo bao quát được toàn bộ nội dung chương trình môn học, yêu cầu rõ hơn, sát hơn đặc thù môn học để tránh việc học viên nhầm lẫn khi xác định yêu cầu của đề, từ đó nâng cao chất lượng học tập. Các khoa chuyên môn tích cực trong đổi mới hoạt động thảo luận, tăng cường trao đổi với học viên, liên hệ kiến thức lý luận với thực tiễn, khắc phục những hạn chế khi làm bài thi. Các trung tâm BDCT, GVCN, đồng chủ nhiệm tăng cường quản lý học viên, hạn chế số buổi nghỉ học đặc biệt các buổi thảo luận. Học viên các lớp TCLLCT-HC phải nâng cao ý thức học tập, ý thức tự học, chủ động nắm bắt kiến thức, rèn kỹ năng phân tích, tổng hợp, chủ động khi làm bài thi.

Đổi mới hình thức thi kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị cho học viên. Đáp ứng yêu cầu thực tiễn đang đặt ra, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, nguy cơ tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Và Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh về tăng cường nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị đáp ứng thời kỳ hội nhập và phát triển.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ I
ĐỔI MỚI HÌNH THỨC THI, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH TCLLCT-HC
CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO RÈN LUYỆN THEO PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN
PHÒNG ĐÀO TẠO PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM 2017
THỰC HIỆN QUAN ĐIỂM VỀ VẤN ĐỀ TÔN GIÁO Ở CƠ SỞ HIỆN NAY THEO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG
CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III/2016
CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II/2016
CÔNG TÁC XÂY DỰNG, THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO
CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM CÁC LỚP TRUNG CẤP LLCT - HC TẠI CÁC CƠ SỞ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ I NĂM 2016
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất

thiet ke web | thiet ke web | lam web | bơm cứu hỏa | máy bơm ly tâm | phụ kiện ống thép luồn dây diện | ống ruột gà lõi thép | ống thép luồn dây điện | máy bơm cứu hỏa | máy bơm chìm nước thải ebara |

giúp trẻ ăn ngon | trẻ biếng ăn | giấy dầu chống thấm | màng chống thấm hdpe | vải địa kỹ thuật | rọ đá | rèm cửa | rèm vải | in cờ | in áo phông đồng phục | trẻ biếng ăn phải làm sao | rèm cửa | rèm cửa sổ | rèm vải | bàn cafe | bàn bar | quy hoạch | quy hoạch hà nội |