Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  2163
Hôm qua :  2004
Lượt truy cập : 2682016
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
9 10 202

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ

Thứ sáu, 25.11.2022 07:39

ThS. Nguyễn Việt Anh
Phòng QLĐT & NCKH
Ngày nay, với sự bùng nổ của internet và các mạng xã hội, thông tin giả đã và đang gây ra nhiều mối hiểm họa nguy hại. Thông tin giả, xấu độc không những có sức công phá tới sự ổn định chính trị - xã hội và còn đe dọa đến an toàn an ninh của mỗi quốc gia. Những trang thông tin điện tử được nhà nước cấp phép trở thành vũ khí chiến đấu chống lại các thông tin giả, xấu độc của các thế lực thù địch trên không gian mạng hiện nay.

     Từ khi được cấp giấy phép năm 2015 đến nay, Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ (http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn) đã trở thành kênh thông tin, tuyên truyền chính thống, một địa chỉ đáng tin cậy cho các độc giả có nhu cầu tìm đọc các tin, bài có liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị, vận dụng chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội của địa phương và các tin tức, hoạt động Đảng, đoàn thể, công tác đào tạo, bồi dưỡng và các công tác khác của nhà trường.

     Trải qua hơn 07 năm hoạt động với tổng số hơn 2,1 triệu lượt truy cập, số lượng độc giả truy cập vào Trang thông tin điện tử của nhà trường tăng dần qua từng năm, những năm đầu chỉ có khoảng 300 - 500 lượt truy cập/ngày, hiện nay khoảng 1500 - 2000 lượt truy cập/ngày. Bình quân mỗi tháng, Trang thông tin điện tử đăng tải từ 35 - 40 tin bài.

     Việc viết tin, bài cho Trang thông tin điện tử đã trở thành một việc làm thường xuyên của từng cán bộ, giảng viên, chuyên viên và nhân viên nhà trường, vừa đồng thời thực Kế hoạch tuyên truyền, thông tin trên Website hằng tháng được ban hành. Thông qua mỗi lần viết tin, bài là mỗi lần từng cán bộ, giảng viên, chuyên viên và nhân viên phải đầu tư thời gian nghiên cứu nội dung, tìm hiểu cách viết, lựa chọn từng câu chữ để diễn đạt những nội dung đó một cách phù hợp, vừa đảm bảo đúng đủ nội dung, vừa thu hút được người đọc. Có thể khẳng định, qua từng năm số tin bài gửi về để Ban Biên tập duyệt đăng ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng.

Stt

Thời gian /Tin, bài

Tin tức, sự kiện

Bài viết nghiên cứu,

 trao đổi chuyên môn

Số lượng

Tỉ lệ

Số lượng

Tỉ lệ

1

Năm 2015

(hoạt động từ tháng 8)

93

85 %

17

15 %

2

Năm 2016

316

72 %

121

28 %

3

Năm 2017

344

66 %

180

34 %

4

Năm 2018

346

66 %

181

34 %

5

Năm 2019

310

71 %

124

29 %

6

Năm 2020

303

64 %

167

36 %

7

Năm 2021

289

61 %

183

39 %

8

Năm 2022

(tính đến tháng 10)

215

57 %

160

43 %

 

Tổng cộng/Bình quân

2191

66 %

1117

34 %

Bảng số liệu: Tổng số tin, bài viết được đăng tải  trên Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ từ tháng 8/2015 đến tháng 10/2022

     * Nguyên nhân của kết quả đã đạt được:

     Đảng ủy, Ban Giám hiệu thường xuyên, kịp thời lãnh chỉ đạo có hiệu quả đội ngũ cán bộ, giảng viên, chuyên viên và nhân viên nhà trường nhận thức đầy đủ và đầu tư thời gian, trí tuệ để viết tin, bài.

     Chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, chuyên viên nhà trường được nâng lên, đồng thời đa phần các tác giả đầu tư nhiều hơn thời gian, công sức, trí tuệ vào các tin, bài viết của mình.

     Sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của các thành viên Ban Biên tập, Tổ Thư ký đã khắc phục khó khăn, tự tìm tòi học tập để xây dựng trang tin, cách quản trị trang, vận hành và duy trì trang tin hoạt động ổn định và liên tục.

     Nhiều tập thể, cá nhân thường xuyên gửi nhiều bài viết có chất lượng qua tổng kết hằng năm được đăng phát đã được Đảng ủy, Ban Giám hiệu ghi nhận, khen thưởng, động viên kịp thời.

     * Một số hạn chế:

     Chất lượng tin, bài viết và ảnh chụp chưa cao, có nội dung còn đơn điệu, chưa khai thác hết các lĩnh vực công tác, kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, có tin bài phản ánh về những sự kiện không kịp thời, tính thời sự chưa cao; phân bổ tin, bài giữa các chuyên mục không đều.

     Một số chuyên mục của trang tin có ít nội dung, thậm chí không có nội dung, có chuyên mục nội dung chưa được cập nhật theo văn bản mới. 

     Tỉ lệ bài viết về công tác chuyên môn, nghiên cứu trao đổi vận dụng vào thực tiễn chiếm tỉ lệ thấp (34%) so với các bài phản ánh tin tức, sự kiện (66%).

     * Nguyên nhân của hạn chế:

     Cán bộ, giảng viên, chuyên viên và nhân viên không được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ, kỹ năng viết tin, bài đăng báo điện tử nên các tin, bài viết được gửi về Ban Biên tập có hình thức chưa phù hợp, nội dung thường quá dài, kết cấu chưa lôgic.

     Việc giao định mức tin, bài viết hằng tháng theo tỉ lệ 50% số cán bộ, giảng viên của từng đơn vị nhà trường đã phần nào tạo áp lực dẫn đến số lượng các bài viết về công tác chuyên môn, nghiên cứu chiếm tỉ lệ không cao.

     Nhuận bút của nhà trường hiện nay thấp hơn so với các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử khác, đó cũng là một nguyên nhân dẫn đến một số tác giả chưa thực sự đầu tư thời gian và trí tuệ cho các bài viết có chất lượng cao.

     Thành viên của Ban Biên tập, Tổ Thư ký kiêm nhiệm chưa qua công tác đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ về quản trị mạng, đồng thời còn kiêm nhiệm các công việc chuyên môn khác.

     * Một số giải pháp:

     Một là, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường và Lãnh đạo các khoa, phòng cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, phân công cán bộ, giảng viên, chuyên viên và nhân viên trong việc tập trung đầu tư thời gian và trí tuệ để viết tin bài có chất lượng. Đồng thời, cần khuyến khích tạo điều kiện cho một số cán bộ, giảng viên, nhân viên tham gia các khóa học đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng viết tin, bài.

     Hai là, Lãnh đạo các khoa, phòng cần quan tâm hơn nữa tới công tác tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử thông qua việc lựa chọn, cử những giảng viên, chuyên viên có khả năng viết bài nghiên cứu chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan của khoa, phòng mình để chọn nội dung viết bài phù hợp.

     Ba là, mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên phải thường xuyên trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, không ngừng học tập và tự học tập, rèn luyện khả năng viết bài để mỗi bài viết gửi về thực sự là những sản phẩm trí tuệ góp phần vào công tác tuyên truyền, định hướng, đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn cuộc sống.

     Bốn là, cần giữ mối quan hệ với các đồng chí cán bộ hưu trí sử dụng kinh nghiệm, chất xám của đội ngũ này để có các bài viết tâm đắc và kinh nghiệm đã qua hoặc trao đổi với các thế hệ kế tiếp cần nắm vững và tích luỹ kinh nghiệm.

     Năm là, kiên quyết không duyệt đăng, phát các tin chậm, hoặc các bài viết có tỉ lệ sao chép quá phần trăm theo quy định.

     Sáu là, thường xuyên chọn cử các thành viên của Ban Biên tập, Tổ Thư ký đi tập huấn các lớp đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ, kỹ năng về quản trị mạng để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

     Bảy là, Ban Biên tập cần bổ sung, chỉnh sửa các nội dung của một số chuyên mục có ít nội dung, nội dung chưa được cập nhật theo văn bản mới.

     Tám là, cần tiếp tục cần xem xét, nghiên cứu điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ theo hướng nâng mức trả nhuận bút để động viên, khuyến khích các tác giả đầu tư thời gian, trí tuệ viết và gửi bài, từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng Trang thông tin điện tử của nhà trường.

     Chín là, cần bổ sung một số chuyên mục theo quy định về xây dựng trường chính trị chuẩn, đầu tư nâng cấp phần mềm để tăng tốc độ truy cập vào Trang thông tin điện tử nhà trường.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CON NGƯỜI VIỆT NAM TRONG TÁC PHẨM “MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CNXH VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CNXH Ở VIỆT NAM” CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG
CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN CHI BỘ PHÒNG QLĐT & NCKH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHONG CÁCH NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN
CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III NĂM 2022
MỘT SỐ VĂN BẢN MỚI CÓ HIỆU LỰC THÁNG 9 NĂM 2022
KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÓA I (KHÓA HỌC 2022 - 2023)
VĂN BẢN MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 7/2022
CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG TÍN ĐỒ, CHỨC SẮC TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ
CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG ĐỒNG BÀO CÁC DÂN TỘC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ
TIẾP TỤC GIA TĂNG GIÁ TRỊ NÔNG SẢN ĐỊA PHƯƠNG THEO CHƯƠNG TRÌNH “MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM” (OCOP) CỦA TỈNH PHÚ THỌ
CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II NĂM 2022
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất