Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  9
Hôm nay :  837
Hôm qua :  577
Lượt truy cập : 855383
ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH PHÚ THỌ CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN
9 10 419

ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH PHÚ THỌ CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN

Thứ năm, 12.10.2017 02:02

Đinh Thị Phương
Trưởng phòng Đào tạo
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh thành lập ngày 01-11-2007 theo Quyết định số 508- QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ. Đảng bộ chính thức đi vào hoạt động từ tháng 01-2008, với 69 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc và trên 4.000 đảng viên. Đến nay, Đảng bộ Khối có 81 tổ chức cơ sở đảng, gồm 42 đảng bộ và 39 chi bộ (trong đó: có 02 tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan Nhà nước; 28 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp có vốn Nhà nước, 47 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp tư nhân, 04 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), với 4.264 đảng viên và trên 25.000 lao động.

Với những giải pháp được triển khai tích cực, tình hình sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp trong Khối đã đạt được một số kết quả quan trọng: Tổng doanh thu đạt 170.000 tỷ đồng, bình quân tăng 9% năm; lợi nhuận đạt 6.601,1 tỷ đồng(tăng 15% so với đầu nhiệm kỳ); nộp ngân sách Nhà nước đạt 8.216,4 tỷ đồng (tăng 10% năm); việc chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động được quan tâm, thu nhập bình quân người lao động đạt 5.5 triệu đồng/người/tháng (tăng 440% so với 2007).

Có được thành tích nổi bật như trên một phần là do Lãnh đạo Đảng ủy có tầm nhìn chiến lược, luôn quan tâm đến chất lượng nguồn nhân lực, động viên sẻ chia đời sống tinh thần vật chất đối với doanh nghiệp và với người lao động. Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nổi bật là việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên, người lao động được học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kịp thời nắm bắt tình hình hình và định hướng dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên; quan tâm, coi trọng việc cử cán bộ, đảng viên tham gia học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị. Đặc biệt chú trọng công tác giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ đảng viên, nhất là các đồng chí đương chức và dự nguồn các chức danh lãnh đạo quản lý, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy Phú Thọ, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng. Theo đề nghị của lãnh đạo ĐUKDN tỉnh về việc phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính  cho cán bộ, đảng viên đương chức và dự nguồn của đơn vị, Tỉnh ủy Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 1054-QĐ/TU ngày 25/7/2017 về việc mở bổ sung lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ vừa làm, vừa học năm học 2017-2018 cho đối tượng là cán bộ đương chức dự nguồn của Khối doanh nghiệp. Đúng theo Kế hoạch, lớp học đã khai giảng ngày 23 tháng 9 năm 2017 với 80 học viên.

Lớp học được tổ chức theo phương thức vừa làm vừa học, học vào các ngày thứ 7 và chủ nhật hằng tuần. Chương trình giảng dạy, học tập được thực hiện theo đúng quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành năm 2014, gồm 07 phần: 10 môn học và nghiên cứu thực tế viết thu hoạch cuối khóa, cụ thể: Phần I: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (2 môn); Phần II: Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (1 môn); Phần III: Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước (2 môn); Phần IV: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội (1 môn); Phần V: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân (3 môn);  Phần VI: Tình hình, nhiệm vụ của địa phương (1 môn); Phần VII:  Học viên đi nghiên cứu thực tế, viết thu hoạch cuối khóa (40 tiết).

 Học viên phải rất nỗ lực cố gắng vừa phải hoàn thành công việc của cơ quan, doanh nghiệp, vừa tham gia học tập lý luận chính trị, cập nhật kiến thức, gắn lý luận với thực tiễn. Trong gần một tháng học tập các đồng chí học viên có ý thức kỷ luật tốt, chấp hành tốt nội quy của lớp, chú ý nghe giảng, thảo luận xây dựng bài, sắp xếp thời gian công việc hợp lý, tham gia đầy đủ số buổi học. Các đồng chí giảng viên được phân công giảng bài tại lớp bước đầu cũng đánh giá cao về ý thức tham gia học tập của học viên lớp TCLLCT-HC khóa I của ĐUKDN tỉnh.

Hy vọng kết quả đạt được của khóa học góp phần thực hiện mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 là: "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; chủ động, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực để phát triển sản xuất - kinh doanh hiệu quả, bền vững” đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Với những kết quả quan trọng đạt được trong những năm qua, với quyết tâm của Đảng ủy Khối doanh nghiệp, chắc chắn nhiệm kỳ 2015-2020, cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối doanh nghiệp tỉnh sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp đã đề ra, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII, xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng giàu đẹp.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH K1 NĂM 2017
CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III NĂM 2017
CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH GẮN VỚI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 - 2018
BƯỚC ĐẦUTHỬ NGHIỆM ỨNG DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
QUY TRÌNH QUẢN LÝ HỒ SƠ HỌC VIÊN VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỌC VIÊN Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II/2017
GIẢI PHÁP PHÁT HUY VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÒNG CHỐNG SUY THOÁI TƯ TƯỞNG
ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA VIỆC THỰC HIỆN THI HẾT MÔN BẰNG ĐỀ MỞ CHƯƠNG TRÌNH TCLLCT-HC
CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ I
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất

thiet ke web | thiet ke web | lam web | bơm cứu hỏa |

giúp trẻ ăn ngon | trẻ biếng ăn | giấy dầu chống thấm | rèm cửa | rèm vải | rèm cửa | rèm cửa sổ | rèm vải |

trẻ biếng ăn phải làm sao

In thêu Thanh Bình | in may áo | in áo giá rẻ | in áo hà nội | in áo giá rẻ hà nội | địa chỉ in áo uy tín | áo phông đồng phục | in áo đồng phục công ty |

acudecor.vn |

Bàn ghế cafe | bàn ghế bar | Bàn Ghế Bar Cafe HÀ NỘI | banghebarcafe.com.vn | địa chỉ mua bán bàn ghế bar cafe | địa chỉ cung cấp bàn ghế bar cafe | bàn ghế bar giá rẻ | mua bàn ghế cafe | bàn ghế quầy bar | uy tín chất lượng | giá rẻ | ghế bar | ghế cafe | ghế quầy bar | bàn ghế cafe | ban ghe | quan bar cafe | bàn ghế bar cafe giá rẻ | ô cafe | ghế quầy bar | bàn ghế bar cafe | ghế quầy bar

http://noithatkydieu.vn | noithatkydieu.vn | giường thông minh giá rẻ | ghế thang thông minh | giường gấp thông minh | bàn treo tường thông minh | nội thất thông minh | nội thất đa năng | sofa giường | giường đa năng | nội thất cho nhà nhỏ |

http://lutian.com.vn/ http://nhavesinhhanoi.com | vinaron| rèm cửa sổ rèm vải đẹp