Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  6
Hôm nay :  663
Hôm qua :  1353
Lượt truy cập : 3090942
CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ NĂM 2021
9 10 368

CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ NĂM 2021

Thứ bảy, 01.01.2022 12:25

Đinh Thị Phương
Bí thư Chi bộ - Trưởng phòng QLĐT&NCKH
Chi bộ Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học có 16 đảng viên (từ tháng 12/2021, Chi bộ được tiếp nhận 5 đảng viên chuyển về từ Chi bộ Tuyên giáo – Trung tâm chính trị - Đảng bộ Cơ quan Dân Đảng thành phố Việt Trì). Trong đó có 03 đảng viên nam, 13 đảng viên nữ; đồng chí Bí thư Đảng ủy Trường sinh hoạt và phụ trách, chỉ đạo tại Chi bộ. Đảng viên chính thức 16 đồng chí; Chi ủy có 03 đồng chí (Bí thư, Phó Bí thư và Chi ủy viên).

Năm 2021, trong bối cảnh khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19, Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, sự phối hợp chặt chẽ của các chi bộ khoa, phòng trong trường. Với sự cố gắng nỗ lực, tinh thần đoàn kết, thống nhất,  tập thể Chi bộ đã hoàn thành toàn diện các mặt công tác và nhiệm vụ được giao.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu về nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng: Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ đối với cán bộ, đảng viên và tập thể phòng trong thực hiện nhiệm vụ của chi bộ và các chức trách, nhiệm vụ được giao. Chủ động, tích cực tham mưu cho Ban Giám hiệu tổ chức, triển khai thực hiện hoàn thành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 theo Thông báo kết luận số 2213-TB/TU ngày 05/10/2020 của Thường trực Tỉnh ủy, đảm bảo tiến độ và chất lượng yêu cầu đặt ra.

Kết quả cụ thể, năm 2021, Chi bộ đã tham mưu thực hiện quản lý, giảng dạy 48 lớp, với 3.966 học viên (cả chuyển tiếp và mở mới). Trong đó: Số lớp chuyển tiếp từ năm 2020 sang năm 2021 là 13 lớp, với 992 học viên, gồm: 10 lớp Trung cấp LLCT-HC với 790 học viên; 02 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, với 151 học viên; 01 lớp Cao học Kinh tế phát triển, với 51 học viên; Số lớp mở mới năm 2021: 35 lớp, với 2.990 học viên, gồm các lớp: Cao học Xây dựng Đảng & chính quyền nhà nước khóa 2021-2023: 01 lớp, với 30 học viên; Cao cấp LLCT khóa 2021-2023: 01 lớp, với 53 học viên; Đào tạo Trung cấp LLCT - HC: 5 lớp, với 408 học viên; Đào tạo Trung cấp LLCT (chương trình mới): 02 lớp, với 120 học viên. Các lớp Bồi dưỡng công tác Đảng, đoàn thể: 17 lớp, với 1.665 học viên; Bồi dưỡng ngạch chuyên viên: 08 lớp, với 631 học viên; Chuyên viên chính: 01 lớp, với 81 học viên. 

Do tình hình dịch Covid-19 ở tỉnh Phú Thọ diễn biến phức tạp nên 06 lớp bồi dưỡng đã ban hành kế hoạch, lịch giảng dạy học tập, gửi giấy báo nhập học nhưng phải dừng việc tổ chức lớp và chuyển sang thực hiện vào năm 2022.

Để có được kết quả trên, lãnh đạo Chi bộ, lãnh đạo Phòng đã tích cực tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhiều biện pháp quản lý chuyên môn, linh hoạt trong cách thức tổ chức giảng dạy và học tập: vừa trực tiếp, vừa trực tuyến (online), vừa trực tiếp giãn cách. Đổi mới cách thức ra đề thi, hình thức thi: thi viết trực tiếp, viết bài thu hoạch, thi trực tuyến đề mở... mang lại hiệu quả tích cực. Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch covid-19, Chi bộ đã phối hợp chặt chẽ với các khoa, phòng trong trường và các đơn vị liên kết đào tạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về đào tạo trực tuyến, góp phần siết chặt kỷ cương, nề nếp học tập, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường trong năm. 

Năm 2021, Chi bộ đã tham mưu cho Ban Giám hiệu nhà trường triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học: Đảm bảo tiến độ 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh theo Kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt; 04 đề tài nghiên cứu khoa học và 01 sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở; kết quả nghiệm thu 4/4 đề tài cấp cơ sở đều đạt loại Xuất sắc, sáng kiến kinh nghiệm đạt loại B. Tham mưu tổ chức tốt hoạt động thao giảng cấp khoa, cấp trường. Hoạt động dự giờ của các khoa chuyên môn cũng được thực hiện nghiêm túc. Chi bộ có 5 đảng viên là giảng viên tham gia thao giảng cấp khoa (100% đạt loại giỏi); 01 đảng viên tham gia thao giảng cấp trường đạt loại giỏi.

Bản tin “Thông tin lý luận và thực tiễn” được xuất bản với chất lượng tốt và được đánh giá cao, phản ánh toàn diện các hoạt động của Đảng bộ, của nhà trường. Chào mừng Kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021), bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; chào mừng kỷ niệm 64 năm thành lập Trường và ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2021; Công tác tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của Trường được cập nhật đầy đủ, thường xuyên với số lượng từ 40 đến 50 tin, bài/tháng. 

Ngày 22/7/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã ban hành Nghị quyết số 49-NQ/TU về Đề án giải thể và chuyển giao chức năng nhiệm vụ của Trung tâm chính trị thành phố về Trường Chính trị tỉnh. Ngày 23/8/2021, Trường Chính trị tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 75-KH/TCT triển khai thực hiện Nghị quyết số 49- NQ/TU: Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học được giao 5 cán bộ mới, đảm nhiệm thêm chức năng nhiệm vụ của Trung tâm chính trị thành phố chuyển về. Chi ủy Chi bộ đã kịp thời phân công công việc, tích cực tham mưu thực hiện nhiệm vụ được giao, triển khai ngay trong quý 1 năm 2022.

Chi bộ luôn chú trọng và đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên; quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025;  Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương “Quy định về những điều đảng viên không được làm”; Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW ngày 29/11/2021 của Ủy ban kiểm tra Trung ương về việc thực hiện Quy định về những điều Đảng viên không được làm; Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về “Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”. 

Tiếp tục quán triệt đảng viên học tập, thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. 100% đảng viên tham gia cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, trong đó có 01 đảng viên đạt giải B và 01 giải khuyến khích cấp trường; 01 đảng viên tham gia cuộc thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp trường đạt giải Ba.

Nhìn lại chặng đường một năm qua với những khó khăn, thử thách, thực hiện nhiệm vụ trong làn sóng dịch bệnh lần thứ 4 với diễn biến hết sức phức tạp, cán bộ, đảng viên Chi bộ Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học đã luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định lập trường quan điểm, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng ủy, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; yên tâm công tác, luôn nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ  được giao.

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ IV NĂM 2021
HOẠT ĐỘNG CỦA TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ GÓP PHẦN ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VÀ HỌC VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ
LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC TẠI CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TIN, BÀI ĐĂNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH VỚI CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2021
QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NHIỆM KỲ 2020-2022
KIỂM TRA CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II NĂM 2021
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THAM MƯU VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất