Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  5
Hôm nay :  779
Hôm qua :  405
Lượt truy cập : 660735
CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO TỔNG KẾT VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHI BỘ NĂM 2017, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018
9 10 124

CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO TỔNG KẾT VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHI BỘ NĂM 2017, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018

Thứ sáu, 05.01.2018 09:38

Đinh Thị Phương
Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Đào tạo
Năm 2017, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ phòng Đào tạo đã chủ trì, phối hợp với các khoa, phòng tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức hàng năm và dài hạn. Năm học 2016- 2017: thực hiện 66/62 lớp, với 6483/6230 học viên (vượt 6,45% kế hoạch mở lớp; 4,06% kế hoạch về số học viên). Thực hiện thông báo kết luận số 500-TB/TU ngày 28/12/2016 của Thường trực Tỉnh ủy với 70 lớp 6718 học viên, thực tế thực hiện vượt chỉ tiêu bổ sung 2 lớp đào tạo trung cấp LLCT-HC.

Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch đảm bảo tính toàn diện, cân đối hợp lý, phù hợp với yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng và khả năng thực tế của nhà trường. Chi bộ phòng đã tham mưu với Ban Giám hiệu nhà trường ban hành các văn bản, quy định và đổi mới trong thực hiện quy chế chuyên môn: Đổi mới, cải tiến biện pháp quản lý học viên; đổi mới cách thức ra đề thi, hình thức thi... được ứng dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả tích cực. Phối hợp chặt chẽ với các khoa, phòng trong trường và các đơn vị liên kết đào tạo tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về thực hiện quy chế chuyên môn, góp phần siết chặt kỷ cương, nề nếp học tập, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

Phòng Đào tạo thường xuyên cải tiến phương pháp quản lý, phương pháp điều hành; quan tâm chỉ đạo, uốn nắn phương pháp làm việc của từng cán bộ, giảng viên, chuyên viên, xây dựng tác phong làm việc khẩn trương, khoa học, hiệu quả.

Năm 2017, phòng có một thành viên tham gia nghiên cứu đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu, xây dựng phần mềm quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng học viên tại Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại Xuất sắc; Tham gia đề tài: Biên soạn Lịch sử Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ 60 năm xây dựng và phát triển; Nghiên cứu đề tài khoa học cấp phòng: Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm các lớp trung cấp LLCT-HC ở Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ giai đoạn hiện nay; Đề tài "Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tự học của học viên các lớp trung cấp LLCT-HC ở Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ giai đoạn hiện nay". Các đề tài nghiệm thu đều được Hội đồng đánh giá  xếp loại xuất sắc. Ngoài ra, các thành viên còn tham gia viết nhiều tin, bài đăng trên Trang thông tin điện tử của trường và một số tạp chí trong tỉnh. 100% cán bộ, giảng viên của phòng tham gia viết bài cho nội san của nhà trường đảm bảo yêu cầu, chất lượng.

Tham gia tích cực, có trách nhiệm các hoạt động thanh tra giáo dục tại các đơn vị liên kết đào tạo. Tham mưu giúp việc Ban Giám hiệu thanh tra việc chấm thi các lớp TCLLCT - HC, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn.

 Tham gia đầy đủ các buổi thao giảng, dự giờ do nhà trường tổ chức với tinh thần, ý thức trách nhiệm cao, đóng góp những ý kiến xác đáng vào bài giảng của từng giảng viên nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng chuyên môn trong nhà trường.

Chi bộ luôn chú trọng và đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiệnNghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và quán triệt, triển khai thực hiệnNghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Quán triệt các đảng viên chi bộ tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt chính trị, học trực tuyến, nghe nói chuyện thời sự thế giới, khu vực, trong nước. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực về tư tưởng, với những hành động nói, làm, viết trái với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chống quan liêu tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

Kết quả năm 2017, 100% đảng viên trong chi bộ giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định lập trường, quan điểm, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và thắng lợi của sự nghiệp đổi mới; có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng; nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; yên tâm công tác, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ  được giao.

Thực hiện sự lãnh chỉ đạo của Đảng ủy trường, chi bộ xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyền đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biễn, tự chuyển hóa” trong nội bộ.Các đảng viên luôn tu dưỡng, rèn luyện lối sống trung thực giản dị, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, có ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc được giao; có tinh thần, thái độ nghiêm túc trong đấu tranh tự phê bình và phê bình; không có biểu hiện suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”trong nội bộ; Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW ngày 15/5/2015 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác và sinh hoạt đảng, đoàn thể củanhà trường.Năm 2017, chi bộ luôn quan tâm nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo; thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề đảm bảo ba tính chất: lãnh đạo, giáo dục, chiến đấu; duy trì nền nếp tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất.Tổ chức thành công Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2017 - 2020; Kết nạp thêm một đảng viên mới. Làm tốt công tác quản lý đảng viên, động viên đảng viên tự giác học tập nâng cao trình độ; các đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, chi bộ, quan hệ tốt với quần chúng và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. 100% đảng viên trong chi bộ đóng đảng phí đầy đủ, đúng quy định.

Chi bộ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết, việc thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm và việc thực hiện nhiệm vụ được giao; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Các đảng viên trong chi bộ luôn nêu cao tinh thần cộng đồng trách nhiệm và tích cực xây dựng cơ quan văn hoá, các đoàn thể vững mạnh, tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo và văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao do các đoàn thể phát động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường (19/11/2017).

Năm 2017, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với chi bộ và các đảng viên. 6/6 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, 01 đồng chí được chi bộ bình bầu là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ trường xếp loại trong sạch, vững mạnh.

Năm 2018, Chi bộ đề ra chỉ tiêu phấn đấu: 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Để thực hiện chỉ tiêu đó, Chi bộ đề ra các giải pháp sau:

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đảng viên trong chi bộ; gắn với giáo dục truyền thống đoàn kết, giữ gìn kỷ luật trong Đảng; nói, viết và làm không trái với Nghị quyết của Đảng, gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Chi bộ tiếp tục lãnh đạo các đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, tham mưu hoàn thành kế hoạch đào tạo bồi dưỡng 2018, nâng cao trình độ năng lực, chất lượng chuyên môn của đảng viên. Thực hiện chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học theo kế hoạch của nhà trường.

Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ. Phát huy dân chủ, xây dựng chi bộ đoàn kết thống nhất, thực hiện tốt sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường. Nâng cao tinh thần đấu tranh phê và tự phê bình trong cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò tự kiểm tra của chi bộ. 100% đảng viên trong chi bộ đóng đảng phí đầy đủ, đúng quy định.

Các tổ chức đoàn thể hoạt động đúng Điều lệ và hướng dẫn của cấp trên; phối hợp công tác tốt, tích cực tham gia các hoạt động khác theo chủ trương của Đảng ủy, cơ quan. Đảng viên trong chi bộ tích cực tham gia, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng bộ, xây dựng cơ quan văn hoá và các đoàn thể vững mạnh.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ IV NĂM 2017
ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH PHÚ THỌ CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN
LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH K1 NĂM 2017
CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III NĂM 2017
CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH GẮN VỚI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 - 2018
BƯỚC ĐẦUTHỬ NGHIỆM ỨNG DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
QUY TRÌNH QUẢN LÝ HỒ SƠ HỌC VIÊN VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỌC VIÊN Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II/2017
GIẢI PHÁP PHÁT HUY VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÒNG CHỐNG SUY THOÁI TƯ TƯỞNG
ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất