Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  5
Hôm nay :  618
Hôm qua :  682
Lượt truy cập : 920677
CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO LÃNH ĐẠO HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ NĂM 2018
9 10 147

CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO LÃNH ĐẠO HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ NĂM 2018

Chủ nhật, 30.12.2018 09:59

ThS. Ngô Thị Lan Hương
Phó Trưởng phòng Đào tạo
Phòng Đào tạo Trường Chính trị tỉnh phú Thọ là một phòng chuyên môn, có chức năng tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hằng năm và công tác quản lý đào tạo của nhà trường. Để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ đó, năm 2018 cán bộ, đảng viên Chi bộ phòng Đào tạo luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trong năm, Chi bộ phòng chú trọng công tác xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo- bồi dưỡng. Năm 2018 phòng Đào tạo đã tham mưu giúp Ban Giám hiệu xây dựng và tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo Thông báo kết luận số 867-TB/TU ngày 28/12/2017 của Thường trực tỉnh ủy với 62 lớp 6.041 học viên. Đồng thời, thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch 4 lớp đào tạo Trung cấp LLCT-HC.

Thực hiện tham mưu toàn diện các khâu của quá trình đào tạo: từ việc xây dựng kế hoạch mở lớp, tổ chức khai giảng, xây dựng lịch học tập hằng tháng, tổ chức các kỳ thi hết môn, thi tốt nghiệp, tổ chức xét duyệt điều kiện và kết quả tốt nghiệp, phối hợp với các đơn vị liên kết tổ chức lễ bế giảng.v.v. đều được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy chế.

Phối hợp chặt chẽ với các khoa chuyên môn, các trung tâm BDCT huyện, thành, thị, các đơn vị liên kết duy trì việc quản lý sĩ số học tập của học viên, tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu kịp thời, đầy đủ, chính xác. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy chế của Học viện và các quy định về chuyên môn của nhà trường, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng đào tạo.

Tham mưu cho BGH xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch đảm bảo tính toàn diện, cân đối hợp lý phù hợp với yêu cầu đào tạo - bồi dưỡng và khả năng thực tế của nhà trường. Kịp thời tham mưu ban hành các văn bản quy định thực hiện quy chế chuyên môn. Phối hợp chặt chẽ với các khoa, phòng và các đơn vị liên kết đào tạo tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về quy chế chuyên môn, góp phần siết chặt kỷ cương, nề nếp học tập, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

Các giảng viên kiêm chức của phòng trực tiếp tham gia công tác giảng dạy với các khoa chuyên môn, chất lượng bài giảng đảm bảo từ đạt khá trở lên.

Năm 2018, phòng có 3 thành viên tham gia nghiên cứu đề tài khoa học cấp cơ sở có hỗ trợ ngân sách tỉnh: "Biên soạn tập bài giảng bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ công tác đảng cho cán bộ cấp ủy xã, phường, thị trấn ở tỉnh Phú Thọ". Đề tài đã được đánh giá nghiệm thu xếp loại xuất sắc. Ngoài ra, một số giảng viên tham gia viết sách, các cuộc hội thảo cấp học viện, cấp trường; tham gia viết bài đăng trên các tạp chí Trung ương và địa phương; nhiều tin bài đăng nội san và trên trang thông tin điện tử của trường đảm bảo yêu cầu, chất lượng.

Tham gia tích cực, có trách nhiệm các hoạt động thanh tra giáo dục tại các đơn vị liên kết đào tạo. Tham mưu giúp Ban Giám hiệu thanh tra việc chấm thi các lớp TCLLCT - HC góp phần nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn; Các buổi thao giảng, dự giờ do nhà trường tổ chức đều tham dự đầy đủ với tinh thần, ý thức trách nhiệm cao, đóng góp những ý kiến xác đáng vào bài giảng từng giảng viên nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng chuyên môn trong nhà trường.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, phòng vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như: việc tham mưu kế hoạch đào tạo - bồi dưỡng có thời điểm còn chồng chéo, phân kỳ kế hoạch chưa sát với nhu cầu thực tiễn; Một số nội dung công việc chưa thực sự sâu sát, cụ thể; Chất lượng một số công việc chưa cao. Sự phối hợp với các khoa, phòng trong trường, các cơ sở liên kết đào tạo có lúc chưa thực sự chặt chẽ. Tính chủ động sáng tạo ở một số ít cán bộ đảng viên còn hạn chế; Công tác tham mưu đề xuất có lúc chưa kịp thời, chưa mang tính chiến lược lâu dài.

Nguyên nhân những hạn chế nêu trên đó là: do khối lượng công việc nhiều, chủ yếu dồn vào các tháng cuối năm; Việc thực hiện kế hoạch có thời điểm còn phụ thuộc vào các đơn vị phối hợp, liên kết; Một số đơn vị liên kết đào tạo trong thực hiện nội quy, quy chế đào tạo chưa thực sự nghiêm...

Trong năm 2019 và các năm tiếp theo, để khắc phục được các hạn chế nêu trên, Chi bộ Phòng Đào tạo cần chú trọng thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

Một là, tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Lấy cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”trong nội bộ” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là cơ sở để đánh giá chất lượng đảng viên.

Hai là, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của các đồng chí lãnh đạo Chi bộ, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong chỉ đạo, điều hành; thực hiện nguyên tắc trên trước, dưới sau. Cán bộ, đảng viên nói đi đôi với làm, đồng thời là đầu tàu gương mẫu trong hành động để giáo dục, tuyên truyền; kiên quyết chống các luận điệu xuyên tạc đường lối của đảng của các thế lực phản động, chống chủ nghĩa cơ hội, bè phái, lợi ích nhóm gây mất đoàn kết nội bộ; Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong chi bộ.

Ba là, trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị phải tập trung triển khai đúng chương trình kế hoạch; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong cán bộ, đảng viên, hướng nghiên cứu tập trung vào các vấn đề sát với thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ của phòng.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải xác định rõ mục tiêu và nhiệm vụ của mình, thường xuyên, tích cực, gương mẫu  “học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tích cực tham gia các phong trào thi đua do nhà trường phát động... Luôn thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, làm việc khoa học, chất lượng, hiệu quả; Không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn; đổi mới phương pháp làm việc; tích lũy kiến thức thực tiễn và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý đào tạo, bồi dưỡng.

Bốn là, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ về thực hiện Quy định 47-QĐ/TW của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy nơi cư trú; đồng thời tăng cường kiểm tra chất lượng công tác chuyên môn, phẩm chất đạo đức, lối sống đối với cán bộ, đảng viên.

Công tác kiểm tra của chi bộ phải dựa vào các đoàn thể quần chúng trong cơ quan và ý kiến nhận xét phản ánh của cấp uỷ nơi cư trú để kiểm tra đảng viên chấp hành các quy định của Đảng, sau kiểm tra có đánh giá kết luận về các nội dung kiểm tra cụ thể, chính xác.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO TỔNG KẾT VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHI BỘ NĂM 2017, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018
CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ IV NĂM 2017
ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH PHÚ THỌ CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN
LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH K1 NĂM 2017
CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III NĂM 2017
CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH GẮN VỚI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 - 2018
BƯỚC ĐẦUTHỬ NGHIỆM ỨNG DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
QUY TRÌNH QUẢN LÝ HỒ SƠ HỌC VIÊN VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỌC VIÊN Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II/2017
GIẢI PHÁP PHÁT HUY VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÒNG CHỐNG SUY THOÁI TƯ TƯỞNG
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất

giấy dầu chống thấm |
trẻ biếng ăn phải làm sao

In thêu Thanh Bình |

acudecor.vn |
banghebarcafe.com.vn |

https://noithatkydieu.vn | noithatkydieu.vn | homeid |
http://lutian.com.vn/ http://nhavesinhhanoi.com | vinaron| remtamphat| rèm cửa sổ rèm vải đẹp Nhà Vệ Sinh Toàn Cầu | Xây dựng nhà thờ gianphoithongminhgiare |