Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  2051
Hôm qua :  2004
Lượt truy cập : 2681904
CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN CHI BỘ PHÒNG QLĐT & NCKH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHONG CÁCH NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN
9 10 268

CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN CHI BỘ PHÒNG QLĐT & NCKH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHONG CÁCH NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

Thứ tư, 21.09.2022 14:15

CN. Nguyễn Thu Thủy
Phòng QLĐT & NCKH
Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, linh hồn của khối đại đoàn kết dân tộc. Người là một tấm gương sáng ngời về phong cách năng động, sáng tạo. Trong mọi lúc, mọi nơi, Người luôn có tư duy đổi mới, sáng tạo, không giáo điều, rập khuôn, không sao chép của người khác, hết sức tránh lối cũ, đường mòn, tự mình tìm tòi, suy nghĩ, thấy rõ bản chất của sự vật, hiện tượng để tìm ra chân lý, phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tiễn.

     Người đã tìm hiểu, tiếp thu những yếu tố dân chủ, tiến bộ, nhân văn của các học thuyết theo tư tưởng của Lênin: “Chỉ những người cách mạng chân chính mới thu hái được những điều hiểu biết quý báu của các đời trước để lại”.

     Năng động là tích cực, chủ động, dám nghĩ, dám làm và sáng tạo là sự say mê, tìm tòi để tạo ra những giá trị mới về vật chất, tinh thần hoặc tìm ra cái mới, cách giải quyết mới mà không bị gò bó phụ thuộc vào cái đã có. Năng động là cơ sở để sáng tạo và sáng tạo là động lực để năng động. 

     Năng động, sáng tạo là phẩm chất cần thiết của người lao động trong xã hội hiện đại. Nó giúp con người có thể vượt qua những ràng buộc của hoàn cảnh, rút ngắn thời gian để đạt được mục đích đã đề ra một cách nhanh chóng, tốt đẹp; nhờ có năng động mà con người làm nên những kì tích vẻ vang, mang lại niềm vinh dự cho bản thân, gia đình và đất nước. Trong xu thế phát triển của xã hội ngày nay, yếu tố năng động và sáng tạo là một trong những yếu tố cần thiết đối với mỗi con người, trong đó có đội ngũ cán bộ, đảng viên.

     Trong những năm qua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, đảng viên Chi bộ phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học luôn tự giác học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị. Xây dựng tác phong làm việc năng động, sáng tạo; chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; phấn đấu hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giaogóp phần quan trọng thực hiện công tác xây dựng của Đảng bộ, cơ quan, đơn vị.

     Cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu đi đầu trong công tác và cuộc sống: Nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, phong cách làm việc, học tập sinh hoạt nói đi đôi với làm, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gắn bó mật thiết với nhân dân, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

     Với Chi bộ phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học, từng cán bộ, đảng viên của chi bộ đều được quán triệt, nghiên cứu, nắm vững hệ thống văn bản về quản lý đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Nội vụ…để chủ động tham mưu cho Ban Giám hiệu nhà trường ban hành văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể chi tiết về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, góp phần quan trọng trong việc siết chặt kỷ cương, nền nếp giảng dạy và học tập, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng như: Tham mưu cho Ban Giám hiệu triển khai thực hiện Chương trình Trung cấp lý luận chính trị theo Quyết định số 292-QĐ/HVCTQG của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ngày 21/01/2021; đổi mới, cải tiến biện pháp quản lý học viên; đổi mới cách thức ra đề thi, hình thức thi...; tham mưu cho Ban Giám hiệu xây dựng lịch học tập các lớp đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo trình tự, lôgic giữa các phần học, thuận lợi cho giảng viên lên lớp phù hợp với năng lực chuyên môn.

     Trong hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH): đảng viên của chi bộ đã tham gia tích cực trong các đề tài NCKH cấp tỉnh, cấp cơ sở. Cán bộ, đảng viên của chi bộ đã chủ động viết bài cho Trang Website, bài viết Bản tin "Thông tin Lý luận và thực tiễn". Công tác tham mưu thực hiện các đề tài NCKH cấp tỉnh, cấp cơ sở hằng năm đều được đánh giá tốt. Các đề tài được nghiệm thu đánh giá xếp loại xuất sắc. Qua đó, nâng cao hiệu quả NCKH của cán bộ, đảng viên của chi bộ góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng hoạt động NCKH của nhà trường.

     Đảng viên của chi bộ đã tham mưu xây dựng và thực hiện kế hoạch thao giảng dự giờ phân công bài giảng, tổ chức thao giảng dự giờ đảm bảo kế hoạch.

     Trong công tác khảo sát nhu cầu, tuyển sinh, mở lớp: Cán bộ, đảng viên của chi bộ đã năng động sáng tạo, tham mưu cho Ban Giám hiệu ban hành thông báo tuyển sinh, tiếp nhận hồ sơ và danh sách đăng ký đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo tiến độ và số lượng theo kế hoạch đề ra.

     Trong công tác quản lý học viên cán bộ, đảng viên của chi bộ đã chủ động, sáng tạo trong việc phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khoa, phòng, các trung tâm chính trị thực hiện tốt chức năng quản lý học tập, rèn luyện của học viên. Đảm bảo duy trì sĩ số và đủ điều kiện thi tốt nghiệp kết thúc khóa học đạt kết quả cao.

     Bên cạnh nhưng kết quả đạt được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, đảng viên của chi bộ vẫn còn những hạn chế như: Năng lực, trình độ, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao của một số cán bộ, đảng viên chưa cao; Công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ có lúc chưa hiệu quả; Công tác tham mưu, đề xuất việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn chưa thực sự hiệu quả, có lúc chưa kịp thời, chậm tiến độ, chưa mang tính chiến lược lâu dài.

     Nguyên nhân do năng lực, trình độ đội ngũ đảng viên của chi bộ chưa đồng đều; trình độ công nghệ thông tin của một số đảng viên còn hạn chế.

     Trong thời gian tới để chủ động, năng động, đổi mới, sáng tạo hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ của người cán bộ, đảng viên cần thực hiện tốt một số giải pháp:

     Thứ nhất, mỗi cán bộ, đảng viên của chi bộ cần tiếp tục nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Coi đây là công việc thường xuyên, không thể thiếu đối với mỗi cán bộ, đảng viên.

     Hai là, mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục xây dựng kế hoạch công tác của bản thân phù hợp với nhiệm vụ được giao của cơ quan, đơn vị. Kế hoạch cụ thể, khoa học, tự giác, tích cực và chủ động quyết tâm thực hiện kế hoạch.

     Trong quá trình thực hiện kế hoạch cần chủ động sáng tạo, tìm ra cách thức giải quyết nhiệm vụ được phân công một cách hiệu quả, tránh để chậm trễ gây ách tắc, chịu trách nhiệm trước tập thể đối với công việc của bản thân. Trong thực hiện nhiệm vụ cần thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đúng quy trình, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. Chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong công việc nhưng phải phù hợp với điều kiện đồng thời cũng tìm tòi, đề xuất giải pháp thực hiện và hoàn thành công việc với hiệu quả cao nhất.

     Ba là, mỗi cán bộ, đảng viên không chỉ có ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức đồng thời không ngừng rèn luyện cho mình phương pháp, tác phong làm việc khoa học, tự học tập, tự bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt, đặc biệt là trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

      Bốn là, luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, tương trợ giúp đỡ nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của người cán bộ, đảng viên. Môi trường làm việc đoàn kết, gắn bó mỗi cán bộ, đảng viên sẽ tạo ra sự đồng thuận, chung sức, chung lòng vượt qua khó khăn để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

     Để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên của Chi bộ phòng Quản lý đào tạo & nghiên cứu khoa học cần thấm nhuần sâu sắc những lời dạy của Người. Không ngừng nỗ lực vươn lên trong học tập, rèn luyện để xây dựng cho bản thân mình một nhân cách đầy đủ với bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất và năng lực tốt, có tư duy, phong cách làm việc năng động, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của chi bộ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chung của Đảng bộ nhà trường.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III NĂM 2022
MỘT SỐ VĂN BẢN MỚI CÓ HIỆU LỰC THÁNG 9 NĂM 2022
KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÓA I (KHÓA HỌC 2022 - 2023)
VĂN BẢN MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 7/2022
CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG TÍN ĐỒ, CHỨC SẮC TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ
CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG ĐỒNG BÀO CÁC DÂN TỘC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ
TIẾP TỤC GIA TĂNG GIÁ TRỊ NÔNG SẢN ĐỊA PHƯƠNG THEO CHƯƠNG TRÌNH “MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM” (OCOP) CỦA TỈNH PHÚ THỌ
CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II NĂM 2022
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ LẦN THỨ XIX VÀO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
NGHIÊN CỨU, GIẢNG DẠY MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất