Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  7
Hôm nay :  110
Hôm qua :  877
Lượt truy cập : 666137
BƯỚC ĐẦUTHỬ NGHIỆM ỨNG DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
9 10 279

BƯỚC ĐẦUTHỬ NGHIỆM ỨNG DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ

Thứ năm, 13.07.2017 16:28

Đinh Thị Phương
Trưởng phòng Đào tạo
Trong những năm qua, thực hiện nhiệm vụ được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh giao, số lượng lớp và học viên của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ có quy mô ngày càng mở rộng. Từ năm 2010 đến nay, nhà trường đã đào tạo, bồi dưỡng được 456 lớp với 42047 học viên. Trong quá trình thực hiện nhà trường rất chú trọng tới nội dung và quy trình quản lý đào tạo, bồi dưỡng; chú trọng áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý. Việc áp dụng phần mềm mà Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh đang trong giai đoạn nghiệm thu: “Nghiên cứu, xây dựng phần mềm quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng học viên tại Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ” là vô cùng thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đào tạo, bồi dưỡng ở Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ.

Nội dung chủ yếu về quản lý công tác đào tạo ở Trường Chính trị tỉnh bao gồm: Quản lý công tác tuyển sinh; Quản lý nội dung chương trình đào tạo; Quản lý hoạt động dạy và học; Quản lý việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập; Quản lý Bằng tốt nghiệp Trung cấp LLCT-HC.

Quy trình quản lý công tác đào tạo, trước hết là, công tác tuyển sinh: công tác tuyển sinh được thực hiện theo quy chế tuyển sinh ban hành kèm theo Quyết định số 1855/QĐ-HVCTQG ngày 21/4/2016 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Quy trình tuyển sinh bao gồm các bước: Thông báo tuyển sinh => Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển => Xét hồ sơ dự tuyển => Thông báo kết quả xét tuyển => Tiếp nhận Quyết định cử người đi học => Gửi giấy báo nhập học => Nhập học.

Thứ hai là, quản lý nội dung chương trình đào tạo: Thực hiện Quyết định số 1479/QĐ-HVCTQG ngày 21/4/2014 của Giám đốc  Học viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc ban hành Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị hành chính, Quyết định số 3136/QĐ-HVCTQG ngày 14/7/2016 về việc điều chỉnh Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính.

Thứ ba là, quản lý hoạt động dạy và học: Phòng Đào tạo tham mưu xây dựng kế hoạch học tập cho từng lớp, phân công giáo viên chủ nhiệm, đồng chủ nhiệm (theo quy chế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), phối hợp với các khoa chuyên môn xây dựng lịch giảng hàng tháng, theo dõi đôn đốc việc thực hiện, việc thay đổi giờ giảng, tham gia duyệt điều kiện thi hết môn, thi tốt nghiệp, tham gia công tác thanh, kiểm tra, thao giảng, dự giờ… thực hiện nghiêm túc quy chế học viên, quy chế chủ nhiệm lớp và quy chế giảng viên ban hành kèm theo Quyết định  1855/QĐ-HVCTQG ngày 21/4/2016 của Giám đốc Học viện CTQG HCM

Thứ tư là, quản lý việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập: Thực hiện theo Quy chế đánh giá và quản lý kết quả học tập của học viên lớp TCLLCT-HC của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Trong đó chú ý đến điều kiện xét điều kiện dự thi hết phần học, thi tốt nghiệp; nội dung thi, đề thi, quy trình ra đề thi, hình thức thi, thời gian và số lượng bài thi. Coi trọng công tác tổ chức thi: thi hết phần học, thi tốt nghiệp, thi lại. Tổ chức chấm thi, lưu bài thi, điểm thi…Cách tính điểm và xếp loại học tập, xét công nhận tốt nghiệp được thực hiện theo đúng Quy chế được ban hành kèm theo Quyết định số 1855/QĐ-HVCTQG ngày 21/4/2016 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Thứ năm là, quản lý bằng tốt nghiệp Trung cấp LLCT-HC: Thực hiện nghiêm túc Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp TCLLCT-HC của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 1855/QĐ-HVCTQG ngày 21/4/2016 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Trong quá trình quản lý đào tạo, bồi dưỡng, việc áp dụng phần mềm vào quản lý dữ liệu về học viên (thông tin về lớp, về học viên, điểm kiểm tra, thi hết môn, điểm trung bình toàn khoá học, xếp loại tốt nghiệp, cấp phát bằng...) là rất cần thiết, hữu ích khắc phục được việc thực hiện thủ công, lưu trữ chủ yếu bằng văn bản giấy và trong máy tính bằng phần mềm Microsoft Word, Microsoft  Excel, tiện dụng cho việc quản lý và tìm kiếm thông tin trong quá trình quản lý đào tạo, bồi dưỡng và sau đào tạo, bồi dưỡng. Bước đầu áp dụng phần mềm quản lý đào tạo, các cán bộ, giảng viên chuyên viên phòng Đào tạo cũng như đội ngũ giáo viên chủ nhiệm nhận thức rõ được các chức năng chính của phần mềm:

* Chức năng quản trị hệ thống: Bao gồm quản lý người sử dụng, tên người sử dụng, mật khẩu; Quản lý nhóm người sử dụng. Phân quyền chức năng cho nhóm người sử dụng: phân quyền chi tiết (Xem/Xóa/Sửa) cho từng chức năng. Phân quyền cập nhật dữ liệu theo lớp/khóa.

* Quản lý các danh mục hệ thống: Danh mục khoa, phòng; Danh mục cán bộ/ giảng viên; Danh mục môn học: Số lượng phần học, môn học, số bài kiểm tra, thi hết môn và hệ số đối với từng môn học; Danh mục đơn vị: Tất cả các đơn vị trên địa bàn, thuộc phạm vi đào tạo. Danh mục hệ thống khác… Các chức năng này dành cho quản trị hệ thống lãnh đạo trường và cán bộ chuyên trách được Lãnh đạo trường phân công.

* Chức năng quản lý hồ sơ học viên: Cập nhật đầy đủ thông tin, hồ sơ học viên, bao gồm: Họ tên, ngày sinh, nơi sinh, quê quán, chức vụ, đơn vị công tác, số chứng minh thư nhân dân và cả thông tin về địa chỉ email của học viên. Phần này có thể thực hiện rất thuận lợi. Để phục vụ cho việc tra cứu thông tin về học viên, phần mềm cho phép tạo mã duy nhất cho mỗi học viên căn cứ thông tin về Số CMND/hộ chiếu: Mỗi học viên có thể tham gia nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng ở trường. Vì vậy căn cứ số CMND để kiểm tra tránh việc trùng lặp thông tin. Một tiện dụng nữa của chức năng này là phầm mềm cho phép đính kèm các file scan (pdf), Tạo lớp/khóa; gán học viên vào từng lớp/khóa…

* Chức năng quản lý điểm, đánh giá xếp loại học viên: Điểm thi hết môn, thi tốt nghiệp, bài thu hoạch cuối khóa, điểm khóa luận được cập nhật một cách thuận lợi nhưng hiện nay phần mềm chưa hoàn chỉnh trong thiết kế các điều kiện về tên môn thi tốt nghiệp, các điều kiện xếp loại học tập toàn khóa nên còn lỗi ứng dụng tự động chưa chính xác, cần khắc phục cho hoàn chỉnh.

Duyệt kết quả xếp loại học viên: Sau khi Lãnh đạo trường duyệt, tất cả dữ liệu sẽ không được thay đổi. Chức năng này đảm bảo quản lý đào tạo một cách khoa học khách quan, công bằng, đảm bảo quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

* Chức năng quản lý văn bằng, chứng chỉ: Cập nhật Quyết định cấp bằng/chứng chỉ trên cơ sở kết quả xếp loại đã được duyệt. In văn bằng, chứng chỉ theo mẫu; đồng thời cập nhật thông tin đã in vào hồ sơ học viên.

* Quản lý tuân thủ, trao đổi thông tin: Điểm danh hằng ngày (sau khi thu nhận giấy phép của học viên, GVCN, đồng chủ nhiệm điểm danh đảm bảo khách quan công bằng cho người học). Căn cứ các qui định về chuyên cần, sự rèn luyện thường xuyên của học viên, ứng dụng tự động xét điều kiện dự thi. Lãnh đạo trường duyệt kết quả điều kiện dự thi, rất tiện lợi và khoa học. Hơn nữa phần mềm liên tục cập nhật thông báo lịch đào tạo, lịch thi và các thông báo khác. Đồng bộ dữ liệu sang website hiện có của Trường. Tự động gửi email cho học viên: Kết quả học tập (sau khi duyệt kết quả học tập), các thông báo, lịch đào tạo, lịch thi (sau khi duyệt điều kiện dự thi), ...

* Chức năng sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu: Toàn bộ cơ sở dữ liệu đều phải được sao lưu hằng ngày ra thiết bị ngoại vi. Đồng thời có giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và khôi phục cơ sở dữ liệu khi cần thiết.

Việc xây dựng phần mềm quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng học viên ở Trường Chính trị tỉnh  góp phần quan trọng trong quản lý công tác đào tạo, lưu trữ hồ sơ học viên trên môi trường mạng, máy tính, đảm bảo an toàn, bảo mật, truy cập nhanh, chính xác, công khai, khách quan giúp các cấp uỷ đảng, chính quyền trong đánh giá, sử dụng cán bộ. Thực hiện đúng chủ trương của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Phú Thọ: đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ hoạt động của các cơ quan, theo Chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh đến 2020 (ban hành tại Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 28/02/2012 của UBND tỉnh).

Việc xây dựng phần mềm quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng học viên sẽ giúp Trường Chính trị tỉnh cụ thể hoá, triển khai thực hiện khâu đột phá về cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng và quản lý học viên trong và ngoài nhà trường hiện nay và những năm tiếp theo.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
QUY TRÌNH QUẢN LÝ HỒ SƠ HỌC VIÊN VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỌC VIÊN Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II/2017
GIẢI PHÁP PHÁT HUY VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÒNG CHỐNG SUY THOÁI TƯ TƯỞNG
ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA VIỆC THỰC HIỆN THI HẾT MÔN BẰNG ĐỀ MỞ CHƯƠNG TRÌNH TCLLCT-HC
CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ I
ĐỔI MỚI HÌNH THỨC THI, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH TCLLCT-HC
CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO RÈN LUYỆN THEO PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN
PHÒNG ĐÀO TẠO PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM 2017
THỰC HIỆN QUAN ĐIỂM VỀ VẤN ĐỀ TÔN GIÁO Ở CƠ SỞ HIỆN NAY THEO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất