Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  10
Hôm nay :  871
Hôm qua :  1822
Lượt truy cập : 2156706
TÌNH HÌNH, NHIỆM VỤ CỦA TỈNH PHÚ THỌ - MÔN HỌC THIẾT THỰC VÀ BỔ ÍCH TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP LLCT-HC
9 10 652

TÌNH HÌNH, NHIỆM VỤ CỦA TỈNH PHÚ THỌ - MÔN HỌC THIẾT THỰC VÀ BỔ ÍCH TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP LLCT-HC

Chủ nhật, 30.09.2018 21:16

ThS. Cao Trần Hải
Khoa Dân vận
Ngày 21/4/2014, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1479/QĐ-HVCTQG về việc ban hành Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận Chính trị - hành chính thay cho Chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính (ban hành kèm theo Quyết định số 1845/QĐ-HVCT-HCQG ngày 29/7/2009) trong đó học phần “Tình hình, nhiệm vụ của tỉnh Phú Thọ” có sự thay đổi số lượng các chuyên đề (giảm đi một chuyên đề và bổ sung thêm 03 báo cáo); đặt ra cho các trường chính trị tỉnh là vấn đề phải biên tập lại Tập Bài giảng cho phù hợp với quy định của Học viện. Ngày 06/11/2015, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành Hướng dẫn số 167/HD-HVCTQG để hướng dẫn các trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biên soạn phần học “Tình hình, nhiệm vụ của tỉnh Phú Thọ” thuộc chương trình đào tạo Trung cấp lý luận Chính trị - hành chính nhằm đảm bảo sự thống nhất nội dung trong chương trình đào tạo.

Để đảm bảo yêu cầu thực hiện chương trình đào tạo mới theo quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng thời, quán triệt nguyên tắc đảm bảo tính thời sự, cập nhật thông tin; học đi đôi với hành, gắn lý luận với thực tiễn; được sự phân công của Hội đồng Đào tạo - Khoa học nhà trường, khoa Dân vận nghiên cứu, biên soạn Tập bài giảng học phần “Tình hình, nhiệm vụ của tỉnh Phú Thọ” và lựa chọn làm đề tài khoa học cấp cơ sở. Đề tài sau khi được nghiệm thu đạt xuất sắc, được nhà xuất bản Lý luận Chính trị xuất bản và phát hành làm tài liệu giảng dạy và học tập cho giảng viên, học viên các lớp đào tạo chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; đồng thời là tài liệu tham khảo cho các đề tài khoa học có nội dung liên quan tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu.

Sau 02 năm triển khai giảng dạy môn “Tình hình, nhiệm vụ của tỉnh Phú Thọ” tại các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Với các chuyên đề trong tập bài giảng đã góp phần nâng cao nhận thức của học viên về lịch sử truyền thống của tỉnh Phú Thọ, mảnh đất cội nguồn dân tộc Việt Nam, gắn liền với sự ra đời và phát triển của Nhà nước Văn Lang - Nhà nước đầu tiên trong lịch sử dân tộc Việt Nam cùng với đó là sự ra đời của Đảng bộ tỉnh. Sự ra đời và lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ là nhân tố quan trọng trong việc phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn tỉnh góp phần vào thắng lợi của hai cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước cũng như những thành tựu to lớn của sự nghiệp đổi mới đất nước.

Tính thiết thực môn học “Tình hình, nhiệm vụ của tỉnh Phú Thọ” được thể hiện rất rõ qua các ý kiến nhận xét của học viên các lớp sau khi được nghe các giảng viên truyền đạt các chuyên đề của môn học:

Là những người con của mảnh đất cội nguồn của dân tộc nhưng nếu không được nghiên cứu môn học này chúng em cũng không thể có được những nhận thức đầy đủ về lịch sử, truyền thống lịch sử của tỉnh Phú Thọ cũng như quá trình ra đời và lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ tỉnh”, quá trình nghiên cứu và thảo luận các chuyên đề đã giúp học viên trả lời câu hỏi “vì sao trước đây chúng ta thường nói Lịch sử Việt Nam là lịch sử 4000 năm dựng nước mà bây giờ thay bằng Lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử mấy nghìn năm dựng nước”, rồi một câu hỏi khá thú vị “vì sao Đảng Cộng sản Việt nam ra đời từ năm 1930 mà đến Tháng 3-1940 Đảng bộ tỉnh Phú Thọ mới được thành lập”? Cũng qua nghiên cứu môn học này đã giúp học viên nhận thức rõ hơn về những tiềm năng, lợi thế của Phú Thọ trong sự nghiệp đổi mới hiện nay và nâng cao lòng tự hào về quê hương của mình, một mảnh đất trung du miền núi, địa hình phức tạp nhưng dưới sự lãnh đạo của đảng bộ tỉnh, nhân dân Phú Thọ đã đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội được Bác Hồ và Chính phủ nhiều lần khen tặng danh hiệu tỉnh đứng đầu miền bắc trong sản xuất nông nghiệp.

Với việc nghiên cứu môn học Tình hình, nhiệm vụ của tỉnh Phú Thọ đã góp phần thực hiện lời dạy của Bác Hồ. “Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Với những truyền thống tốt đẹp trong lịch sử và văn hóa của mảnh đất cội nguồn, chính là nguồn động lực thúc đẩy các tầng lớp nhân dân Phú Thọ đoàn kết một lòng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, thực hiện thắng lợi, sự nghiệp đổi mới, phấn đấu xây dựng Phú Thọ trở thành một trong những tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi Bắc bộ như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ 18 đã đề ra.

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG ĐI THỰC TẾ CỦA GIẢNG VIÊN KHOA DÂN VẬN
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THU HÚT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
TIẾP TỤC HOÀN THIỆN CƠ SỞ CHÍNH TRỊ - PHÁP LÝ, TẠO TIỀN ĐỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CẤP TỈNH
NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH PHÚ THỌ LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2017 - 2022
XÂY DỰNG CHỈNH ĐỐN ĐẢNG QUA CÁC GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
VẬN DỤNG VÀ HỌC TẬP PHONG CÁCH NÊU GƯƠNG CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA KHOA LÝ LUẬN MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
VẬN DỤNG PHONG CÁCH DIỄN ĐẠT CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG GIẢNG DẠY, SOẠN THẢO VĂN BẢN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
KHOA LÝ LUẬN MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO PHONG CÁCH NÊU GƯƠNG CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG RÈN LUYỆN PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG
KHOA LÝ LUẬN MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO PHONG CÁCH NÊU GƯƠNG HỒ CHÍ MINH TRONG XÂY DỰNG CHI BỘ, ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THỰC HÀNH NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất