Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  2197
Hôm qua :  1720
Lượt truy cập : 3036764
Tạo sự đồng thuận phấn đấu Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 1 vào năm 2025
9 10 202

Tạo sự đồng thuận phấn đấu Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 1 vào năm 2025

Thứ ba, 25.07.2023 07:42
Chặng đường 66 năm qua, dưới sự lãnh, chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự hướng dẫn quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, ngành, các Đảng bộ trực thuộc tỉnh, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã vượt qua khó khăn, thử thách và từng bước lớn mạnh. Với vai trò là công cụ quan trọng của Ðảng trên mặt trận tư tưởng, lý luận chính trị, nhà trường đã góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối cách mạng của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong mỗi giai đoạn lịch sử và được phát huy mạnh mẽ trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Bước vào giai đoạn mới, Đảng ủy, Ban Giám hiệu và cán bộ, giảng viên, nhân viên đang nỗ lực, tích cực phấn đấu để nhà trường trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ thực sự có uy tín và chất lượng.

Ngày 19/5/2021, Ban Bí thư ban hành Quy định số 11-QĐ/TW về trường chính trị chuẩn. Đây là cơ sở pháp lý để xây dựng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ giảng dạy, học tập khoa học, hiện đại. Ngày 18/5/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 1033-QĐ/TW về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn mức 1 vào năm 2025”. Phấn đấu đạt chuẩn mức 1 theo quy định của Ban Bí thư và Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy trường đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/ĐU, Ban Giám hiệu xây dựng Kế hoạch số 43-KH/TCT với những lộ trình và giải pháp chi tiết, cụ thể.

Để đạt chuẩn mức 1 vào năm 2025, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ phải đạt 06 nhóm tiêu chí: Về thể chế, quy định; về đội ngũ cán bộ, viên chức; về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; về hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; về xây dựng văn hóa trường Đảng, thực hiện kỷ luật, kỷ cương; về cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, tài chính. Mỗi tiêu chí có các chỉ tiêu cụ thể, lượng hóa được. Đến thời điểm hiện tại, trường có 47/56 tiêu chí đạt chuẩn mức 1 (đạt 66,07%). Quá trình phấn đấu đạt chuẩn mức 1, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, vẫn còn có những khó khăn, thử thách như: Tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ còn thấp, cơ sở vật chất chưa hoàn thiện, số lượng các đề tài, đề án cấp tỉnh, cấp bộ còn ít... Nhằm hiện thực hóa mục tiêu đó, Đảng ủy, Ban Giám hiệu, cán bộ, giảng viên nhà trường cần có sự đồng thuận, đoàn kết, khẩn trương với quyết tâm, nỗ lực lớn để thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:     

Một là, tích cực tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo triển khai Đề án cấp tỉnh trong việc rà soát, đánh giá các tiêu chí theo quy định của Ban Bí thư; khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện Đề án xây dựng trường chính trị chuẩn mức 1, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để giải quyết kịp thời, đặc biệt những vấn đề liên quan đến đội ngũ cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Hai là, nâng cao nhận thức, niềm tin cho cán bộ, giảng viên về việc xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn là nhiệm vụ cấp thiết và quan trọng; đòi hỏi tập thể cán bộ, viên chức, người lao động nhà trường phải thật sự đoàn kết, đồng lòng, tâm huyết và có quyết tâm chính trị rất cao. Đảng ủy, Ban Giám hiệu và đội ngũ cán bộ lãnh đạo các khoa, phòng phải đổi mới về tư duy, phương pháp lãnh đạo, quản lý, tổ chức thực hiện để khơi dậy khát vọng cống hiến, phát triển tư duy, tầm nhìn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thách thức vì sự phát triển của nhà trường.  

 Ba là, xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, tác phong mẫu mực trong sinh hoạt, tâm huyết với nghề, có trình độ chuyên môn, có phương pháp công tác và giảng dạy tốt, có kiến thức thực tiễn gắn với lý luận, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đổi mới của tỉnh, của đất nước. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, các địa phương trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ và có cơ chế đặc thù hỗ trợ cho giảng viên đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nhất là đào tạo tiến sĩ. Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo sớm tổ chức xét hoặc thi thăng hạng lên giảng viên chính, để bảo đảm cơ cấu giảng viên chính trong tổng số giảng viên của trường.   

Bốn là, tích cực tham mưu và thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện đa dạng hóa các loại hình, phương thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế. Phấn đấu xây dựng trường trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh theo tiêu chuẩn hiện đại hóa và đa dạng hóa. Tăng cường công tác quản lý học viên, khắc phục tình trạng lười học, ngại học lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn.

Năm là, tăng cường chuyển đổi số trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường trong tình hình mới với yêu cầu ngày càng cấp thiết, trước mắt cần thực hiện trên nền tảng số một số hoạt động chưa ứng dụng nhiều công nghệ thông tin như: số hóa đề thi, hình thức thi, quản lý học viên, nghiên cứu khoa học…

Sáu là, tiếp tục đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm đầu tư kinh phí sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung, hiện đại hóa trang thiết bị phòng học, phòng làm việc, chuyển đổi số đồng bộ theo hướng đảm bảo các tiêu chí của trường chính trị chuẩn. Tích cực thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, công nghệ, hội thảo khoa học, tổng kết thực tiễn của nhà trường. 

Nhiệm vụ đặt ra đối với Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn mức 1 vào năm 2025 có nhiều việc mới, việc khó, đòi hỏi phải khẩn trương, tích cực và có những giải pháp đồng bộ, hiệu quả, đặc biệt là tạo được sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm chính trị cao của toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức và học viên. Xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn sẽ góp phần thực hiện khát vọng đưa Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển hàng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc đã được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

TS. Đỗ Tùng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Phát huy tính tích cực lao động của đội ngũ cán bộ, giảng viên trong thực hiện mục tiêu xây dựng trường chính trị đạt chuẩn
Kinh nghiệm trong chuyển đổi số ở tỉnh Phú Thọ
Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh tiếp tục phát huy sức sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động sinh hoạt chuyên đề
Khối thi đua các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Phú Thọ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022
Bồi dưỡng lý tưởng đạo đức cách mạng cho thế hệ thanh niên tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay
Tìm hiểu quan điểm về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới” theo Nghị quyết số 27-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa 13
Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi - Thực tiễn tỉnh Phú Thọ
Hoàn thiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị ở Việt Nam
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh thần trách nhiệm để xây dựng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn trong giai đoạn mới
Tác phẩm “Đời sống mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất