Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  11
Hôm nay :  901
Hôm qua :  1822
Lượt truy cập : 2156736
NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH PHÚ THỌ LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2017 - 2022
9 10 578

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH PHÚ THỌ LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Chủ nhật, 30.09.2018 20:41

ThS. Sơn Thị Bích Ngọc
Trưởng khoa Dân vận
Nghiên cứu và vận dụng các quan điểm, nghị quyết của Đảng vào giảng dạy ở trường chính trị là yêu cầu tự thân của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhưng cũng vừa là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các giảng viên. Để thực hiện được nhiệm vụ trên, mỗi cán bộ, giảng viên phải thực sự thấm nhuần nội dung của nghị quyết, với đặc thù là khoa chuyên môn giảng dạy môn Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và Đoàn thể nhân dân lại càng phải tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và những điểm mới của các nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ mới của các Đoàn thể nhân dân ở cơ sở để vận dụng vào thực tiễn gắn với địa phương làm cho bài giảng mang tính thuyết phục hơn.

Sau đây là những điểm mới của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017-2022.

Điểm mới thứ nhất:

Tổ chức các phong trào phát huy Thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như phong trào. “Thanh niên tình nguyện”, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”.

Tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập; đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; đồng hành với thanh thiếu nhi phát triển kỹ năng xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần.

Trong nhiệm kỳ 2012-2017 có hai phong trào, phong trào thứ nhất: “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” với 5 nội hàm: Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xung kích lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ; xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Phong trào thứ hai là “Đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp” với 4 nội hàm: Đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học; đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm; đồng hành với thanh niên nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa, tinh thần; đồng hành với thanh niên phát triển kỹ năng xã hội.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Đại hội xác định nhiệm vụ trọng tâm tập trung vào ba phong trào và ba chương trình cụ thể:

Tổ chức các phong trào phát huy thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:

Phong trào thanh niên tình nguyện;

Phong trào tuổi trẻ sáng tạo;

Phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc.

Tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên:

Chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập;

Chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp;

Chương trình đồng hành với thanh niên phát triển kỹ năng xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa.

Điểm mới thứ hai: Hỗ trợ 10 dự án khởi nghiệp cho thanh niên; nâng tổng dư nợ vốn vay do Đoàn quản lý đạt 750 tỷ đồng trở lên.

Cụm từ “Khởi nghiệp” đã được quan tâm nhiều hơn trong nhiệm kỳ mới. Trong nhiệm kỳ trước, Đoàn thanh niên nói chung và Đoàn thanh niên tỉnh Phú Thọ nói riêng đã quan tâm đến công tác tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm cho đoàn viên thanh niên và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tập trung đề xuất, tham mưu triển khai hiệu quả đề án “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp”, trong đó chú trọng hỗ trợ, giới thiệu các ý tưởng sáng tạo ứng dụng vào thực tế; tham mưu chính sách, cơ chế hỗ trợ vay vốn, thông tin thị trường, thủ tục hành chính, đất đai… giúp thanh niên khởi nghiệp thành công. Đồng thời, khởi nghiệp ở đây còn đòi hỏi mỗi đoàn viên thanh niên cần tự giác học tập tốt, rèn luyện ý chí, nghị lực tốt để làm tiền đề và mở ra cơ hội cho khởi nghiệp thành công. Tinh thần đó thể hiện nội hàm hoạt động của đoàn trong giai đoạn mới, biểu thị ý chí, tinh thần quyết tâm, trách nhiệm của tuổi trẻ tham gia xây dựng quê hương, đất nước.

Điểm mới thứ ba: Công tác quốc tế và các hoạt động hỗ trợ thanh niên chủ động hội nhập quốc tế được đưa vào nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới. Trong đó yêu cầu các cấp bộ Đoàn trong tỉnh làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về đối ngoại của Đảng, Nhà nước, các vấn đề quốc tế cho đoàn viên thanh niên, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, văn hóa con người và các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh với bạn bè quốc tế; tuyên truyền vận động đoàn viên, thanh niên tích cực chủ động trong nghiên cứu, học tập, rèn luyện để sẵn sàng hội nhập. Thúc đẩy phong trào học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh cho đoàn viên thanh niên; tuyên truyền và trang bị kiến thức về pháp luật trong xuất khẩu lao động và tác phong, kỷ luật lao động cho thanh niên tham gia các chương trình xuất khẩu lao động của địa phương.

Đó là những điểm mới của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017-2022. Mỗi giảng viên khi vận dụng vào bài giảng Nghiệp vụ công tác Đoàn thanh niên và vận động thanh niên ở cơ sở cần nghiên cứu, tiếp cận những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong Nghị quyết để từ đó góp phần liên hệ chính xác, sát với tình hình thực tế ở địa phương làm cho bài giảng thêm sinh động hấp dẫn./.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
XÂY DỰNG CHỈNH ĐỐN ĐẢNG QUA CÁC GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
VẬN DỤNG VÀ HỌC TẬP PHONG CÁCH NÊU GƯƠNG CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA KHOA LÝ LUẬN MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
VẬN DỤNG PHONG CÁCH DIỄN ĐẠT CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG GIẢNG DẠY, SOẠN THẢO VĂN BẢN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
KHOA LÝ LUẬN MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO PHONG CÁCH NÊU GƯƠNG CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG RÈN LUYỆN PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG
KHOA LÝ LUẬN MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO PHONG CÁCH NÊU GƯƠNG HỒ CHÍ MINH TRONG XÂY DỰNG CHI BỘ, ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THỰC HÀNH NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
KHOA LÝ LUẬN MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO PHONG CÁCH NÊU GƯƠNG CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN
KHOA DÂN VẬN TÍCH CỰC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC VỀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO DÂN CHỦ
CHÚ TRỌNG XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ ĐẠO ĐỨC THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
ĐỔI MỚI SỨC HẤP DẪN CỦA THƯ VIỆN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ NHẰM GÓP PHẦN PHỤC VỤ TỐT VIỆC HỌC TẬP, GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, HỌC VIÊN
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất