Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  4
Hôm nay :  1817
Hôm qua :  2139
Lượt truy cập : 2813115
“Nghiên cứu, biên soạn tài liệu bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ cho Trưởng khu dân cư ở tỉnh Phú Thọ trong tình hình mới” - Ý nghĩa lý luận và thực tiễn
9 10 182

“Nghiên cứu, biên soạn tài liệu bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ cho Trưởng khu dân cư ở tỉnh Phú Thọ trong tình hình mới” - Ý nghĩa lý luận và thực tiễn

Thứ ba, 10.01.2023 08:23
Trong những năm qua, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, bám sát vào chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Trung ương, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã khẳng định được vị trí, vai trò và là địa chỉ tin cậy trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh; có nhiều thành công trong công tác nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn.

     Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn luôn được Lãnh đạo nhà trường xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ đó, vấn đề đặt ra là phải phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng; sâu sắc về lý luận; phong phú về kiến thức thực tiễn và phương pháp kỹ năng lãnh đạo, quản lý, thực sự là người định hướng về lý luận, dẫn dắt hoạt động thực tiễn, đồng thời là những người tư vấn về phương pháp lãnh đạo, quản lý, cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương của địa phương. 

     Theo đó, hằng năm bên cạnh việc quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ, nhà trường đều chỉ đạo, khuyến khích các đơn vị khoa, phòng và cá nhân đăng ký thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, trung bình mỗi năm nhà trường đã phê duyệt từ 4 - 5 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

     Qua thực tiễn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, năm 2021 nhà trường đã đăng ký và được Hội đồng khoa học tỉnh phê duyệt thực hiện đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu, biên soạn tài liệu bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ cho trưởng khu dân cư ở tỉnh Phú Thọ trong tình hình mới”do Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương - Hiệu trưởng nhà trường làm chủ nhiệm đề tài. Đề tài được triển khai trong 02 năm 2021, 2022. Đến nay đề tài đã đạt được những kết quả nhất định về cả lý luận và thực tiễn.

     Trước hết về mặt lý luận: Đề tài đã góp phần phát triển năng lực về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường. Đó là những năng lực về tư duy, tầm nhìn; năng lực nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; kỹ năng phân tích, tổng hợp, tư vấn, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; năng lực khám phá vấn đề mới, nhiệm vụ mới, giải pháp mới; bổ sung, bồi đắp kiến thức thực tiễn...

     Đề tài đã phân tích làm rõ tầm quan trọng, sự cần thiết phải biên soạn bộ tài liệu; nội dung lý luận và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra trong công tác bồi dưỡng cũng như năng lực hoạt động của trưởng khu dân cư. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng, nhóm nghiên cứu đã đưa ra các giải pháp, đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng và hiệu quả hoạt động của trưởng khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Từ những kết quả của việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn, nhóm nghiên cứu đã thực hiện biên soạn các chuyên đề bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu thực tiễn hoạt động và nhu cầu nâng cao trình độ lý luận, nghiệp vụ của trưởng khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

     Về mặt thực tiễn: Các sản phẩm mà đề tài đạt được là các báo cáo chuyên đề lý luận về công tác bồi dưỡng cán bộ, trưởng khu dân cư; thực trạng công tác bồi dưỡng trưởng khu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và một số tỉnh khác; các giải pháp và đề xuất, kiến nghị để nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng hiệu quả hoạt động của trưởng khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ chính là những tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quy hoạch, bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động cho trưởng khu dân cư.

     Đặc biệt là sản phẩm bộ “Tài liệu bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ cho trưởng khu dân cư ở tỉnh Phú Thọ trong tình hình mới” với 10 chuyên đề, được chia thành 03 nhóm:

     Nhóm vấn đề quản lý hành chính gồm 04 chuyên đề: Tổ chức và hoạt động của khu dân cư; Thực hiện quản lý cư trú, an ninh trật tự, phòng chống tội phạm tại khu dân cư; Thực hiện dân chủ ở cơ sở và hương ước, quy ước của khu dân cư; Một số kỹ năng hoạt động của trưởng khu dân cư.

     Nhóm vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gồm 04 chuyên đề: Vận động Nhân dân thực hiện một số chính sách an sinh xã hội tại khu dân cư; Công tác vận động đồng bào các dân tộc, tín đồ, chức sắc tôn giáo ở khu dân cư; Một số vấn đề xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở tỉnh Phú Thọ hiện nay; Bộ tài liệu xử lý các tình huống điển hình trong quá trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của trưởng khu dân cư.

     Nhóm xây dựng nếp sống văn hóa mới gồm 02 chuyên đề: Xây dựng nếp sống văn minh, thực hiện bảo vệ môi trường tại khu dân cư; Công tác phối hợp với Ban công tác Mặt trận khu dân cư và các chi hội đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện một số hoạt động ở khu dân cư.

     Bộ tài liệu đã được giảng thực nghiệm tại 07 huyện, thị, thành. Qua giảng thực nghiệm và khảo sát ý kiến đánh giá của các trưởng khu về nội dung bài giảng, phương pháp truyền đạt ở từng chuyên đề của các giảng viên thực nghiệm cho thấy, các bài giảng đã góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức lý luận và nghiệp vụ công tác cho đội ngũ trưởng khu dân cư như: phương pháp xử lý các tình huống, quản lý đất đai, quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, phát triển kinh tế, hoạt động lễ hội, quản lý văn hóa truyền thống, cách thức xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở khu dân cư; các kỹ năng như: xử lý tình huống; kỹ năng tổ chức hội nghị, họp; kỹ năng hòa giải; kỹ năng tuyên truyền vận động quần chúng; kỹ năng giao tiếp, thu thập, xử lý thông tin; kỹ năng phối hợp với các chức danh ở khu dân cư trong thực hiện các nhiệm vụ cụ thể..., đồng thời, các học viên cũng học tập được những kinh nghiệm cần thiết để vận dụng vào công tác xây dựng khu dân cư và xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tại các địa phương cấp xã, cấp huyện nói riêng và tỉnh Phú Thọ nói chung.

     Kết quả giảng thực nghiệm các chuyên đề đã góp phần tích cực vào việc thực hiện tiến độ và bảo đảm chất lượng đề tài. Với những kết quả đạt được, sau khi nghiệm thu, đây sẽ là bộ tài liệu chuẩn để phục vụ cho công tác bồi dưỡng trưởng khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Bộ tài liệu sẽ là cơ sở để giảng viên Trường Chính trị tỉnh, giảng viên các trung tâm chính trị cấp huyện soạn giảng và là tài liệu để học viên các lớp bồi dưỡng trưởng khu dân cư học tập, vận dụng vào thực tiễn công tác ở khu dân cư.

ThS. Hà Thị Như Huế

                                                           Phó Trưởng phòng QLĐT & NCKH

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Bảo tàng Quân khu 2 - Điểm đến của những chuyến nghiên cứu thực tế
Thực hiện chính sách an sinh xã hội, góp phần xây dựng và phát triển tỉnh Phú Thọ
Đảng bộ tỉnh Phú Thọ vận dụng bài học kinh nghiệm kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại vào phát huy nội lực và ngoại lực để phát triển kinh tế - xã hội
Tỉnh Phú Thọ đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính nhà nước
Kinh nghiệm phát huy vai trò của đội ngũ trưởng thôn ở tỉnh Lạng Sơn trong giai đoạn hiện nay
Kết quả phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của huyện Cẩm Khê
Vận dụng kiến thức các tác phẩm kinh điển của Mác, Ăngghen, Lênin và Chủ tịch Hồ Chí Minh vào giảng dạy lý luận chính trị
Tìm hiểu ”Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân” theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Phú Thọ theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất