Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  4
Hôm nay :  673
Hôm qua :  1353
Lượt truy cập : 3090952
Một số kết quả công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
9 10 702

Một số kết quả công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Thứ ba, 12.09.2023 01:07
     Hoạt động của Ban chỉ đạo công tác tôn giáo và các cơ quan chức năng liên quan

     Ban Dân vận Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác tham mưu, đề xuất biện pháp giúp Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tôn giáo, tín ngưỡng của tỉnh đạt nhiều kết quả. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đồng bào tôn giáo; tham gia hưởng ứng việc treo cờ Tổ quốc tại cơ sở thờ tự và nhà riêng nhân các ngày lễ lớn. Đến nay, 331/331 chùa, 75/131 nhà thờ và địa điểm sinh hoạt tập trung của đạo công giáo trên địa bàn tỉnh duy trì thực hiện việc treo cờ Tổ quốc, có 08 cơ sở công giáo dựng cột cờ kiên cố và treo cờ Tổ quốc theo quy định. Duy trì thực hiện tốt việc tổ chức thăm hỏi, động viên các chức sắc, tín đồ, người có uy tín, cốt cán tôn giáo tiêu biểu nhân dịp tết Nguyên đán và các ngày lễ trọng. Các ban xây dựng Đảng của tỉnh phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tăng cường nắm tình hình và kịp thời định hướng dư luận xã hội liên quan đến tôn giáo; trao đổi, tham gia ý kiến thẩm định đối với đảng viên tham gia chức việc tôn giáo. Thường xuyên theo dõi, quan tâm công tác kết nạp, phát triển đảng viên theo tôn giáo; năm 2022, kết nạp được 33 đảng viên theo đạo công giáo. Ban Tôn giáo tỉnh tăng cường quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; chủ động hướng dẫn các tổ chức tôn giáo các hoạt động bổ nhiệm, thuyên chuyển chức sắc, chức việc; xây dựng, sửa chữa cơ sở thờ tự; tổ chức đại hội nhiệm kỳ; việc đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung theo đúng quy định, tham mưu tổ chức các hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tôn giáo, tín ngưỡng.

     Tình hình tôn giáo và công tác tôn giáo, tín ngưỡng của tỉnh được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo, đạt nhiều kết quả thiết thực. Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo các cấp chủ động hơn trong công tác tham mưu giúp Thường trực cấp ủy chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung về công tác tôn giáo, tín ngưỡng. Công tác vận động, tranh thủ chức sắc, chức việc, lực lượng cốt cán được triển khai hiệu quả. Sự phối hợp giữa các thành viên Ban Chỉ đạo và các ban, ngành, cơ quan chức năng trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo đã kịp thời nắm bắt, hướng dẫn, giải quyết các nhu cầu sinh hoạt, hoạt động tôn giáo, các ngày lễ trọng theo đúng quy định pháp luật. Chủ động xử lý các vi phạm tôn giáo phát sinh; việc tuyên truyền đạo trái phép được chỉ đạo giải quyết kịp thời nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

     Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã quan tâm, chú trọng đến công tác vận động đoàn viên, hội viên, vận động quần chúng và các tín đồ tôn giáo chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng phong trào hành động cách mạng của địa phương, thi đua đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng và chủ động tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện. Thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa ở khu dân cư, gắn với phong trào xóa đói giảm nghèo, công tác xã hội hóa giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đời sống của đại đa số các tín đồ đã được nâng cao. Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được các tín đồ thực hiện nghiêm túc, đúng quy định và lễ nghi tôn giáo.

     Bên cạnh những mặt tích cực nêu trên, tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh còn nổi lên một số vấn đề cần quan tâm, như: Vấn đề đất đai liên quan đến tôn giáo, đó là việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái phép để xây dựng cơ sở thờ tự, tự ý sửa chữa, mở rộng khuôn viên, xây dựng cơ sở vật chất và sinh hoạt tôn giáo trái phép xảy ra tại một số địa phương. Một số linh mục chưa thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, quy ước, hương ước của khu dân cư, một số địa phương, phật tử và một số chức sắc Phật giáo đã tự ý đưa tăng, ni tỉnh ngoài về cư trú và hoạt động tôn giáo tại các chùa trong tỉnh, không làm thủ tục đăng ký hoạt động tôn giáo theo quy định, gây ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.

     Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lãnh, chỉ đạo công tác tôn giáo 

     Để nâng cao chất lượng công tác lãnh, chỉ đạo công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

     Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của tỉnh về tôn giáo; tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nâng cao nhận thức về tôn giáo và công tác tôn giáo cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân.

     Hai là, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng; hiệu quả quản lý nhà nước của cấp chính quyền đối với hoạt động tôn giáo. Chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan chủ động kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật của các cá nhân, tổ chức tôn giáo; tăng cường theo dõi, kiểm tra xử lý việc tự ý đưa tăng, ni tỉnh ngoài về cư trú hoạt động tôn giáo tại địa phương mà không làm thủ tục đăng ký hoạt động tôn giáo theo quy định. Thường xuyên củng cố mối quan hệ gắn bó, tiếp xúc, đối thoại với các chức sắc tôn giáo. Tiếp tục vận động các chức sắc, tín đồ tôn giáo thực hiện tốt quy ước, hương ước của địa phương, thực hiện việc treo cờ Tổ quốc tại cơ sở tôn giáo và nhà riêng trong các dịp lễ, tết, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

     Ba là, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo công tác tôn giáo và cơ quan chức năng liên quan chủ động nắm bắt tình hình tôn giáo, tín ngưỡng; tham mưu, đề xuất cho Ban Chỉ đạo phương án giải quyết kịp thời, hiệu quả những vi phạm liên quan đến tôn giáo và các nhu cầu tôn giáo hợp pháp, chính đáng của các tổ chức tôn giáo. Ban Tôn giáo tỉnh tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở việc đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung; phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo. Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động tham mưu, báo cáo kết quả việc xây dựng và phát huy vai trò cốt cán trong tôn giáo theo Hướng dẫn số 09-HD/TU và Hướng dẫn số 10-HD/TU, ngày 27/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

     Bốn là, kiểm tra việc giải quyết nhà, đất liên quan đến tôn giáo theo Thông báo kết luận số 148-TB/TW, ngày 04/4/2008 của Bộ Chính trị. Tham mưu cấp ủy, chính quyền tổ chức kiểm tra các huyện, thành, thị nắm bắt tình hình tôn giáo và việc triển khai thực hiện các văn bản về tôn giáo. Đẩy mạnh công tác vận động, đoàn kết tôn giáo; công tác an ninh tôn giáo, vận động nhân dân, các chức sắc, tín đồ tôn giáo tham gia hoạt động nhân đạo từ thiện, phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Dân vận khéo”, phát triển kinh tế, giữ gìn nếp sống văn hóa, văn minh; bảo vệ môi trường. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh hoạt động của pháp luân công, các đạo lạ, đạo mới, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

     Năm là, kịp thời điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo của Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo các huyện, thành, thị ủy. Quan tâm công tác phát triển đảng viên theo tôn giáo; vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên là người theo tôn giáo tham gia các tổ chức chính trị - xã hội; động viên, thăm hỏi, chúc mừng các chức sắc, chức việc, tín đồ, cốt cán tôn giáo tiêu biểu nhân dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ trọng.

     Có thể khẳng định, thành tựu về thực hiện chính sách tôn giáo ở tỉnh Phú Thọ đã góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của chức sắc, tôn giáo và đồng bào có đạo với Đảng, chính quyền, tăng cường khối đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo. Tạo không khí phấn khởi tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân nói chung và chức sắc tôn giáo, đồng bào có đạo nói riêng, phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX đề ra.

ThS. Phạm Thị Hiền

Khoa Xây dựng Đảng

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Phương pháp dạy học tích cực - Gợi mở giải pháp khắc phục tâm lý “ngại học” lý luận chính trị của học viên
Cập nhật, bổ sung kiến thức thực tiễn - Yêu cầu quan trọng đối với bài giảng các lớp bồi dưỡng
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để phát huy tinh thần yêu nước của thanh niên trong giai đoạn mới
Phú Thọ sau 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
Vận dụng triết học Mác - Lênin phản bác một số luận điệu sai trái, thù địch về vấn đề đấu tranh giai cấp ở Việt Nam hiện nay
Đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, thù địch về bình đẳng dân tộc, bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở Việt Nam hiện nay
Đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, phủ nhận giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và vai trò lãnh đạo của Đảng ta, của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Phú Thọ hướng tới thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW về “tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”
Nâng cao đời sống văn hóa cho công nhân tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Từ tư tưởng cải tiến bộ máy nhà nước của V.I.Lênin đến công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất