Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  8
Hôm nay :  1119
Hôm qua :  1077
Lượt truy cập : 994358
KHOA LÝ LUẬN MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO PHONG CÁCH NÊU GƯƠNG CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN
9 10 259

KHOA LÝ LUẬN MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO PHONG CÁCH NÊU GƯƠNG CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN

Thứ năm, 09.08.2018 21:28

TS. Nguyễn Thị Lan
Khoa LLMLN, TTHCM
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp “trồng người” - đào tạo, bồi dưỡng các thế hệ cách mạng cho đời sau. Trong công tác giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng Người rất coi trọng đến phương pháp “nêu gương”. Theo Người, cách thức giáo dục hiệu quả là cần “dĩ nhân nhi giáo, dĩ ngôn thi giáo” tức là trước hết phải giáo dục bằng tấm gương sống của mình, sau đó mới giáo dục bằng lời nói. Bác đã căn dặn nhiều lần, “sự nghiệp trồng người” là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và toàn xã hội. Vì vậy, để công tác giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng hiệu quả trước hết là những người làm công tác giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng phải luôn nêu gương, tức là “tự mình phải chính trước mới giúp người khác chính được”.

Vận dụng, học tập và làm theo phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tập thể khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh những năm qua đã luôn nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giảng dạy của mình với những biểu hiện cụ thể:

Một là, giảng viên trong Khoaluôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức nghề nghiệp, phát huy “cái tâm” của một nhà giáo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mình.

Học tập theo tư tưởng của Người, các giảng viên của khoa luôn chấp hành nghiêm túc giờ giấc làm việc, gương mẫu, chuẩn mực trong phát ngôn, ăn mặc; luôn tích cực, tự giác chủ động, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với tinh thần dù đó là công việc to hay nhỏ, khó hay dễ thì cũng đem cả tinh thần, lực lượng, sự tâm huyết với nghề để làm cho đến nơi đến chốn; vượt qua những rào cản, khó khăn gian khổ thực hiện cho kỳ được với kết quả cao nhất. Hiện nay, 100% cán bộ giảng viên của khoa có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện nghiêm túc việc nói và làm đúng với quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ.

Đồng thời, các giảng viên luôn có tinh thần phê phán những nhận thức sai lệch, chống thói vô cảm với người học, phê phán sự thiếu trách nhiệm với chất lượng đào tạo và sự phát triển của nhà trường.

Hai là, từ việc xác định đúng tinh thần, trách nhiệm và thái độ với công việc các giảng viên khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã tập trung thực hiện tốt phong cách nêu gương ở một số công việc chuyên môn:

Nêu gương trong quá trình học tập nâng cao trình độ về mọi mặt: Quán triệt việc học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh với quan điểm “tự mình phải chính trước mới giúp người khác chính được”. Giảngviên của Khoa đã thường xuyên duy trì nỗ lực phát huy tinh thần tự tu dưỡng, tự rèn luyện, tự học tập tích lũy tri thức kết hợp với quá trình đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ sư phạm, tác phong phẩm chất của người giáo viên nhân dân. Với tinh thần trách nhiệm, sự tự ý thức về tầm quan trọng của việc tự đào tạo và đào tạo của mình, nên hiện nay trong đội ngũ giảng viên của khoa nhiều giảng viên tuổi đời, tuổi nghề chưa nhiều nhưng đã có trình độ học vấn cao (8/9giảng viên có trình độ thạc sĩ; 01/9giảng viên có trình độ tiến sĩ; 6/9giảng viên có trình độ cao cấp lý luận chính trị và 03/9giảng viên có trình độ trung cấp lý luận chính trị; 3/9 giảng viên chính; phương pháp sư phạm, khả năng giảng dạy, truyền đạt kiến thức hấp dẫn, có chiều sâu thể hiện được phông kiến thức rộng,bao quát... được nhiều thế hệ học viên ghi nhận (trên 90% giảng viên đều đạt giảng viên dạy giỏi cấp trường, 3/9 giảng viên đạt giảng viên dạy lý luận chính trị giỏi xuất sắc toàn quốc).

Nêu gương trong quá trình soạn và giảng bài: Học tập tư tưởng của Hồ Chí Minh, giảng viên trong khoa luôn tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo trong quá trình soạn bài. Với mục tiêu giáo án đảm bảo có sự gắn kết giữa lý luận với thực tiễn, cập nhật được các thông tin thời sự quốc tế, trong nước và địa phương, cơ sở vì vậy, các giảng viên trong khoa đã vận dụng những kiến thức chuyên ngành được đào tạo cùng với những kiến thức tích lũy được trong quá trình tự học đưa vào các giáo án bài giảng một cách chủ động và sáng tạo. Đồng thời, cũng chuẩn bị nhiều phương tiện, phương pháp sư phạm cho mỗi bài giảng khác nhau, các đối tượng người học khác nhau trong giáo án của mình.

Trong quá trình giảng dạy, các giảng viên trong khoa luôn chủ động nắm bắt kiến thức của bài học, phần học qua đó tìm ra những cách thức truyền đạt tới người học một cách hiệu quả nhất. Với phương châm lấy người học làm trung tâm, khi lên lớp các giảng viên của khoa đã thường xuyên áp dụng nhiều phương pháp giảng dạy tích cực, kết hợp giữa phương pháp truyền thống và phương pháp hiện đại, chủ động và tích cực tạo không khí sôi nổi, hào hứng để kích thích tính năng động, sáng tạo của người học. Rèn luyện khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề trong tình huống thực tế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng bài. Nhiều giảng viên của khoa sau khi tham gia các phong trào thi đua giảng dạy như: Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường, Hội thi giảng viên giảng lý luận chính trị giỏi toàn quốc hay Hội thi Học viên giỏi lý luận chính trị đã trở thành những tấm gương điển hình tiên tiến trong giảng dạy được tôn vinh và nhân rộng trong toàn trường, chẳng hạn giảng viên Đỗ Quỳnh Phương - Trưởng khoa, giảng viên Nguyễn Thị Thu Huyền - Phó Trưởng khoa, giảng viên Nguyễn Thị Lan…

Ngoài ra, thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi bộ hàng tháng, sinh hoạt chuyên môn, khoa đã tuyên truyền, giáo dục về phong cách nêu gương cho mỗi cán bộ, đảng viên, giảng viên của khoa.

Bên cạnh những kết quả đạt được, phong cách nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của giảng viên khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minhcòn bộc lộ một số hạn chế. Xuất phát từ đặc thù giới tính của khoa (8/9 nữ giảng viên) hầu hết lại đang trong độ tuổi thai sản và nuôi con nhỏ, điều này đã tác động không nhỏ đến việc thực hiện chuyên môn của họ như: Thời gian dành cho việc đào tạo, tự đào tạo chưa nhiều dẫn đến một số bài học, tiết học chưa thực sự hiệu quả, chất lượng còn thiếu chiều sâu.

Để phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế trong phong cách nêu gương theo tư tưởng Hồ Chí Minh, trong thời gian tới, giảng viên khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cần tiếp tục thực hiện tốt và đồng bộ các giải pháp cơ bản:

Thứ nhất, cần tiếp tục nêu cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu thực hiện tốt phương châm “dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt”; tiếp tục cố gắng, chuyên tâm, không chủ quan, đại khái; cần tuân thủ nội quy, quy trình làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân trong từng bài giảng, từng buổi lên lớp.

Thứ hai, phát huy tinh thần tận tụy, tâm huyết với nghề đầu tư thời gian, nỗ lực phấn đấu, thường xuyên tự trau dồi tri thức để từng bước hoàn thiện mình.

Thứ ba, cần thường xuyên nêu gương, luôn sâu sát, gần gũi với học viên để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, sẵn sàng giúp đỡ học viên những lúc khó khăn trong học tập.

Thứ tư, bản thân mỗi giảng viên trong khoacần xây dựng mục tiêu, kế hoạch rèn luyện rút kinh nghiệm để trở thành tấm gương sáng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thứ năm, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, các giảng viên trẻ trong khoa cần tiếp tục học hỏi kinh nghiệm từ chính tấm gương của các đồng nghiệp đi trước trong khoa, trong trường về đạo đức, lối sống và phong cách làm việc.

Có thể nói, học tập và làm theo phong cách nêu gương của Hồ Chí Minh trong công tác chuyên môn của giảng viên khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên. Đó cũng là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp cơ sở trong tiến trình hội nhập và phát triển của đất nước.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
KHOA DÂN VẬN TÍCH CỰC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC VỀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO DÂN CHỦ
CHÚ TRỌNG XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ ĐẠO ĐỨC THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
ĐỔI MỚI SỨC HẤP DẪN CỦA THƯ VIỆN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ NHẰM GÓP PHẦN PHỤC VỤ TỐT VIỆC HỌC TẬP, GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, HỌC VIÊN
HIỆU QUẢ CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TỈNH CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
TUỔI TRẺ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG “BỘ ĐỘI CỤ HỒ”
ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ VỚI HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ CỦA CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
THAO GIẢNG, HỘI THI GIẢNG VIÊN DẠY GIỎI Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG CHO THẾ HỆ TRẺ CỦA HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất

giấy dầu chống thấm |
trẻ biếng ăn phải làm sao

In thêu Thanh Bình |

acudecor.vn |
banghebarcafe.com.vn |

https://noithatkydieu.vn | noithatkydieu.vn | homeid |