Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  2279
Hôm qua :  1956
Lượt truy cập : 1626681
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về Kết quả công tác tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2021
9 10 34

THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về Kết quả công tác tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2021

Thứ ba, 05.10.2021 16:26
Ngày 30/9/2021, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ tổ chức họp giao ban công tác tháng 9. Dự họp gồm: Lãnh đạo trường, Lãnh đạo các khoa, phòng, Trưởng các đoàn thể, giáo viên chủ nhiệm các lớp tại trường, Kế toán trưởng. Sau khi nghe báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9, dự kiến nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 10/2021 và các ý kiến thảo luận, đề nghị, bổ sung; Hiệu trưởng nhà trường kết luận như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2021

1.An ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh

- Thực hiện gác trực nghiêm túc 24/24 giờ trong ngày; quản lý chặt chẽ người ra, vào cơ quan; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tài sản, cơ quan; tăng cường phòng ngừa dịch bệnh, phòng chống cháy nổ, mưa bão.

- Duy trì vệ sinh sạch sẽ; sắp xếp, trông giữ xe an toàn, quản lý ký túc xá; sử dụng an toàn, tiết kiệm điện, nước đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường, các đơn vị xây dựng, cải tạo công trình của nhà trường.

- Tiếp tục chăm sóc, cắt tỉa cây xanh, bón phân, cắt tỉa vườn hoa sân trường, đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp.

- Bám sát và thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBND Thành phố Việt Trì về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; cập nhật tình hình thực tiễn để chỉ đạo hoạt động giảng dạy và các hoạt động của Nhà trường đảm bảo tốt yêu cầu phòng, chống dịch bệnh.

- Triển khai kế hoạch thực hiện các phương án phòng chống dịch Covid-19 tại Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ (Theo hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Thọ); 100% cán bộ, giảng viên, nhân viên Nhà trường ký cam kết thực hiện phòng chống dịch Covid-19. Thực hiện Văn bản số 4016/UBND-KGVX ngày 08/9/2021 về việc thực hiện nới lỏng hạn chế đối với một số hoạt động loại hình kinh doanh dịch vụ khi dịch bệnh được kiểm soát.

2. Công tác chuyên môn, nghiên cứu khoa học, thanh tra

* Công tác chuyên môn:


- Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡngcán bộ, công chức năm 2022.

- Thông qua Dự thảo Quy chế phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cán bộhàng năm giữa Trường Chính trị tỉnh tỉnh và Thành ủy Việt Trì (lần 1).

- Quản lý, giảng dạy 17 lớp học trong và ngoài trường với 1.251 học viên. Tổ chức thi tốt nghiệp, chấm thi và khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC Đảng ủy khối Doanh nghiệp K2. Chấm bài kiểm tra phần kỹ năng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên K86 huyện Cẩm Khê, K87 huyện Yên Lập, K88 huyện Lâm Thao. Chấm thi hết môn các lớp TCLLCT-HC theo kế hoạch.

- Xét kết quả tốt nghiệp và bế giảng lớp TCLLCT-HC huyện Thanh Thủy K7 với 87 học viên (trong đó: Giỏi 15/87 = 17,24%; Khá 69/87 = 79,31%; Trung bình 3/87 = 3,45%).

- Thông báo nhập học, chuẩn bị các điều kiện để khai giảng lớp bồi dưỡngngạch chuyên viên K90 khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể năm 2021.

- Tuyển sinh lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên huyện Phù Ninh K91. Liên hệ với Trung tâm CNTT của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xúc tiến biện pháp kỹ thuật để mở lớp bồi dưỡng theo hình thức trực tuyến.

- Phối hợp với Đảng ủy khối Doanh nghiệp tổ chức lớp bồi dưỡngcán bộ chủ chốt Hội Cựu chiến binh cơ sở của Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh năm 2021 với 36 học viên.

- Khoa Lý luận cơ sở và khoa Xây dựng Đảng triển khai thông qua bài giảng; tiếp tục xây dựng bộ đề, đáp án thi hết môn, thi tốt nghiệp, bộ đề tài thu hoạch hết môn, đề tài khóa luận tốt nghiệp chương trình TCLLCT mới; duy trì và thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và các nhiệm vụ chuyên môn, tham gia hoạt động chung của Nhà trường theo quy định.

- Đăng ký mua phôi bằng lớp TCLLCT (chương trình mới).

 * Công tác nghiên cứu khoa học, thanh tra và công tác khác:

- Các khoa tổ chức Hội thảo đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở (lần 1); tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các đề tài nghiên cứu khoa học cơ sở để sớm nghiệm thu trong quý 4/2021.

- Tổ chức các đoàn khảo sát thực tế Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh theo kế hoạch. Làm việc với Huyện ủy Lâm Thao, Phù Ninh, Tân Sơn, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Yên Lập, Thanh Thủy, Tam Nông, Thanh Sơn, Thị ủy Phú Thọ về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và khảo sát viết tài liệu bồi dưỡngcho Trưởng khu dân cư.

- Thành lập Ban biên tập Bản tin, thu bài viết với 50 bài và Biên tập Bản tin “Thông tin lý luận và thực tiễn” số 2 năm 2021.

- Viết bài cho trang Website “Việt Nam thịnh vượng” theo kế hoạch được giao; bài viết của đồng chí Hoàng Thị Nguyệt Nga được đăng trên trang Website “Việt Nam thịnh vượng”. Duy trì nâng cao chất lượng viết tin, bài, hoạt độngtrang thông tin điện tử với 42 tin, bài, điểm tin thời sự hằng tháng.

3. Công tác Tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, chế độ chính sách

- Ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án giải thể và chuyển giao chức năng, nhiệm vụcủa Trung tâm Chính trị Thành phố về Trường Chính trị tỉnh.

- Cử 02 đồng chí giảng viên, nhân viêndự lớp tập huấn trực tuyến bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin, thư viện năm 2021 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức; cử 01 Lãnh đạo trường và 10 giảng viên khoa Lý luận cơ sở dự lớp bồi dưỡng (trực tuyến)về “Phát triển Việt Namtrong bối cảnh dịch chuyển địa chiến lược mới của các nước lớn” (từ ngày 27 đến 30/9/2021).

- Ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX.

- Xây dựng kế hoạch triển khai cuộc vận động “Xây dựng phong cách cán bộTrường Đảng trung thành sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị” giai đoạn 2021 - 2025; tổ chức ký cam kết phòng, chống tham nhũng.

- Hoàn thành việc sắp xếp số lượng cấp phó các đơn vị khoa, phòng theo Quy định số 09-QĐi/TW và Nghị quyết số 69-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ và theo Kế hoạch số 72-KH/TCT của Trường Chính trị tỉnh.

- Ký lại hợp đồng với 08 nhân viên lao động hợp đồng nhà trường.

- Thanh toán chế độ thai sản cho 01 đồng chí.

- Bình xét năng suất lao động tháng 9/2021.

4. Công tác HC-QT, cơ sở vật chất, tài chính, kinh phí, thông tin, tư liệu

- Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị giảng dạy học tập; phòng khách, hội trường, lớp học, ký túc xá, nhà ăn, phục vụ kịp thời các hoạt động của Nhà trường. Trang bị thay thế các thiết bị cũ, hỏng tại Ký túc xá (sử dụng từ 2005): Cánh cửa đi, tủ gỗ, ga, đệm, chăn, gối tại phòng ở học viênv.v...

- Bổ sung bàn ghế phòng khách nhà điều hành sau cải tạo, sửa chữa.

- Tiếp tục giám sát tốt các công trình cải tạo tại nhà điều hành và một số khu vực trong trường: Lát lại nền gạch nổ, vỡ tại phòng truyền thống - nhà điều hành, tiền sảnh Hội trường lớn; Trát, sơn lại các bức tường bục giảng tại 6 phòng học nhà giảng đường, sửa điện tầng 2 nhà Điều hành, v.v...

- Thi công giai đoạn 2 phòng họp trực tuyến (tầng 3) và lắp Wifi công nghiệp nhà Điều hành, khu giảng đường.

- Quản lý, phát hành văn bản bằng “hệ thống quản lý văn bản điều hành điện tử”, đúng quy định.

- Kẻ lại toàn bộ sàn nhà xe và vị trí để xe ngoài trời, lắp biển và đưa vào sử dụng nhà để xe của cán bộ, giảng viên, nhân viênnhà trường.

- Báo cáo quỹ, tài sản cơ quan; nộp quỹ đầy đủ các khoản thu dịch vụ, phục vụ.

- Phục vụ tốt các lớp học trực tuyến, các hoạt động hàng ngày của Đảng bộ, cơ quan, đoàn thể nhà trường; các nhiệm vụ phát sinh; các lớp học, hội nghị đấu giá của Công ty Việt Linh đặt tại trường.

- Mua bổ sung sách cho Thư viện Trường.

- Nhận 300 cuốn sách, tài liệu nghiên cứu từ Văn phòng Tỉnh ủy để cấp phát cho cán bộ, giảng viên, chuyên viên nghiên cứu và lưu tại Thư viện trường.

- Thanh toán nhuận bút viết tin bài Website tháng 8 năm 2021. Duy trì hoạt động thư viện, phòng đọc phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập. Cung ứng giáo trình đầy đủ cho các lớp học trong và ngoài trường.

5. Công tác xây dựng Đảng, cơ quan, đoàn thể

- Hiệu trưởng dự họp bàn phương án xây dựng cơ sở vật chất để Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn theo quy định tại Trường Đại học Hùng Vương; dự Hội nghị Ban Chấp hànhĐảng bộ tỉnh lần thứ V khóa XIX.

- Làm việc với Đoàn giám sát của UBKT Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh giám sát quản lý hồ sơ đảng viên và hồ sơ Đại hội của Đảng bộ Trường, các chi bộ trực thuộc.

- Duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng uỷ, chi uỷ, chi bộ. Các chi bộ hoàn thành sinh hoạt chuyên đề quý III/2021.

- Phối hợp với Bệnh viện đa khoa tỉnh tổ chức tiêm vắcxin phòng dịch Covid-19 (mũi thứ 2) cho 61 cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường.

- Công đoàn trường tổ chức chấm điểm “Góc làm việc xanh, sạch, đẹp” của cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường. Kết quả: 01 giải Nhất (Phòng làm việc của đồng chí Nguyễn Thị Nhàn - Trưởng phòng TC, HC, TT, TL); 02 giải Nhì (Văn phòng khoa Lý luận cơ sở và Văn phòng QLĐT&NCKH); 03 giải Ba (Văn phòng khoa Xây dựng Đảng; Phòng làm việc đồng chí Đoàn Thị Hồng Việt, Nguyễn Thị Thúy - Khoa NN&PL; phòng làm việc đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Lan - Khoa LLCS); 04 giải Khuyến khích (Phòng làm việc đồng chí Hà Thị Như Huế, Nguyễn Việt Anh; Phòng đồng chí Nguyễn Thị Thảo, Đỗ Thị Ánh Tuyết; phòng đồng chí Lê Thị Lệ Huyền, Vi Thị Kim Ngân; phòng đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hồng). Đăng ký dự thi với Công đoàn Viên chức tỉnh “Góc làm việc xanh, sạch, đẹp” của đồng chí Nguyễn Thị Nhàn - Trưởng phòng TC, HC, TT, TL. Làm việc với Đoàn giám sát của Công đoàn viên chức tỉnh, trao quà của Liên đoàn Lao động tỉnh cho con đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập.

- Các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua, các hoạt độngkỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021).

- Đoàn Thanh niên tổ chức phát quà của Nhà trường nhân dịp Tết Trung thu cho các cháu thiếu niên, nhi đồng là con cán bộ, giảng viên, nhân viên.

- Cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường tích cực hưởng ứng tháng an toàn giao thông năm 2021, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh Phú Thọvà nghiêm chỉnh chấp hành Luật giao thông đường bộ. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được cơ quan, đoàn thể giao.

* Đánh giá chung: Tháng 9/2021, các đơn vị khoa, phòng, đoàn thể Trường Chính trị tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ; tổ chức phục vụ chu đáo các hoạt động thường xuyên của cơ quan: Nhiệm vụ chuyên môn, nghiên cứu khoa học; công tác quản lý cơ sở vật chất trường học được thực hiện nghiêm túc; thực hiện có hiệu quả các hoạt động của Đảng bộ, cơ quan, đoàn thể nhà trường.

II.  NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 10/2021

1.An ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh

- Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan; gác trực nghiêm túc 24/24 giờ trong ngày; quản lý chặt chẽ người ra, vào. Phòng chống cháy nổ, mưa bão, thực hiện tốt 5K và quy định phòng, chống dịch Covid-19 từng thời điểm cụ thể theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

- Thường xuyên kiểm tra trật tự nội vụ tại các đơn vị khoa, phòng; hội trường, lớp học, nhà xe; sắp xếp, trông giữ xe an toàn vệ sinh sạch sẽ các nhà để xe. Quản lý ký túc xá học viên chặt chẽ; sử dụng an toàn, tiết kiệm điện, nước.

- Tăng cường công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc vườn hoa, cây xanh, cây cảnh, bể phun nước, các khu vực trong trường đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp.

2. Công tác chuyên môn, nghiên cứu khoa học, thanh tra

* Công tác chuyên môn:

- Làm việc với Thành ủy Việt Trì về Quy chế phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hằng năm, bàn kế hoạch tiếp nhận 05 cán bộ và lớp TCLLCT-HC K11 về Trường Chính trị tỉnh trong tháng 11/2021. Khảo sát nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ cho Trưởng khu dân cư của Thành phố.

- Quản lý, giảng dạy 20 lớp học trong và ngoài trường. Tổ chức thi và chấm 11 kỳ thi hết môn các lớp TCLL-HC; 01 kỳ thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC huyện Tân Sơn K8.

- Làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị các điều kiệnđể tổ chức khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Phú Thọ khóa học 2021 - 2023 (khai giảng 8h00 ngày 22/10/2021).

- Chấm bài kiểm tra phần kỹ năng lớp bồi dưỡng chuyên viên K89 Thanh Ba, chấm bài thu hoạch các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên K86 huyện Cẩm Khê, K87 huyện Yên Lập, K88 huyện Lâm Thao, K89 Thanh Ba.

- Khai giảng  lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên K90 khối Đảng, đoàn thể, K91 huyện Phù Ninh. Dự kiến tuyển sinh và khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên K92 huyện Thanh Sơn, K93 Thị xã Phú Thọ.

- Tổ chức 02 lớp bồi dưỡng Chủ tịch Hội Nông dân cơ sở; 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; dự kiến mở 02 lớp bồi dưỡng Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cơ sở; làm việc với Tỉnh đoàn về phối hợp mở 02 lớp bồi dưỡng Bí thư Đoàn Xã, Phường, Thị trấn. Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy mở các lớp bồi dưỡng còn lại trong năm 2021.

- Triển khai Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2022.

- Duyệt kết quả tốt nghiệp và bế giảng lớp TCLLCT- HC Đảng ủy khối Doanh nghiệp K2.

- Các khoa tiếp tục thông qua bài giảng; xây dựng Bộ đề, đáp án thi hết môn, thi tốt nghiệp, viết thu hoạch và khóa luận chương trình TCLLCT mới. Duy trì thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và các nhiệm vụ chuyên môn, tham gia hoạt động chung của Nhà trường theo quy định.

 * Công tác nghiên cứu khoa học, thanh tra và công tác khác:

- Hội thảo Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh năm 2021, 2022 và thực hiện Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2021.

- Biên tập Bản tin “Thông tin lý luận và thực tiễn” số 2 năm 2021.

- Tiếp tục đi khảo sát thực tế Đề tài khoa học cấp tỉnh. Làm việc với Thành ủy Việt Trì, Huyện ủy Thanh Ba, Huyện ủy Cẩm Khê về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và khảo sát viết tài liệu bồi dưỡngcho Trưởng khu dân cư.

- Các đồng chí Trưởng đoàn chỉ đạo hoàn thành báo cáo kết quả khảo sát thực tế tại các huyện, thị, thành , Thư ký tổng hợp đóng quyển phục vụ nghiệm thu Đề tài khoa học cấp tỉnh.

- Duy trì nâng cao chất lượng viết tin, bài, hoạt độngtrang thông tin điện tử, điểm tin thời sự.

3. Công tác Tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, chế độ chính sách

- Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ và chính sách cán bộ năm 2021. Tiếp tục cử cán bộ, giảng viên đi học tập các lớp bồi dưỡng theo quy định.

- Tiếp nhận, phân công nhiệm vụ cho 05 đồng chí cán bộ Trung tâm Chính trị Thành phố về Trường Chính trị tỉnh.

- Phổ biến Kế hoạch số 380-KH/HVCTQG ngày 06/9/2021 triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về Trường Chính trị chuẩn giai đoạn (2021 - 2025) của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện Hướng dẫn số 381-HD/HVCTQG ngày 06/9/2021 hướng dẫn quy trình Trường Chính trị chuẩn và cụ thể hóa một số nội dung của Quy định số 11-QĐi/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Công văn số 1036-CV/HVCTQG sửa đổi bổ sung tiêu chí đánh giá bình xét thi đua theo Hướng dẫn số 30-HD/HVCTQG ngày 03/2/2020.

- Thành lập Ban soạn thảo Đề án xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn giai đoạn 2021 - 2025; 2025 - 2030.

- Xây dựng kế hoạch, chương trình, gửi giấy mời tổng kết Cụm thi đua về Học viện trước ngày 30/10/2021.

- Bình xét năng suất lao động tháng 10/2021.          

4. Công tác HC-QT, cơ sở vật chất, tài chính, kinh phí, thông tin, tư liệu

- Quản lý, giải quyết văn bản đến trong ngày; phát hành văn bản đi kịp thời, đúng địa chỉ. Duy trì và kiểm tra việc phát hành văn bản bằng “Hệ thống quản lý văn bản điều hành điện tử” đúng quy định.

- Nghiệm thu cải tạo, sửa chữa 7 nội dung công việc (Lát lại sảnh Hội trường lớn và Phòng truyền thống; sửa đường điện tầng 2 nhà Điều hành; sửa cửa Thủy lực nhà Điều hành; lắp khung sắt cửa sổ các phòng làm việc nhà Điều hành; trát, sơn lại phòng học số 3, số 5, 03 phòng chờ và 02 cột trụ nhà Giảng đường; thay thế thiết bị vệ sinh phòng khách tầng 1 nhà Hiệu bộ cũ). Nghiệm thu phòng họp trực tuyến (giai đoạn 2); lắp đặt Wifi công nghiệp nhà Điều hành, nhà Giảng đường.

- Làm lại rãnh thoát nước sau nhà đa năng theo đề nghị của Phòng TC, HC, TT, TLvà các hộ dân.

- Thực hiện giờ làm việc mùa Đông từ ngày 16/10/2021.

- Tiến hành thông tắc và hút các bể phốt nhà vệ sinh toàn bộ các khu nhà của Nhà trường(đã sử dụng từ năm 2004).

- Bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động hàng ngày của cơ quan, đoàn thể nhà trường; các nhiệm vụ phát sinh; các lớp học, các đoàn khách đến làm việc với trường.

- Bảo quản tài sản, sắp xếp gọn gàng các kho vật tư, thiết bị, văn phòng phẩm; nhập kho, xuất kho đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

- Báo cáo quỹ, nộp quỹ đầy đủ các khoản thu dịch vụ, phục vụ hoạt động giảng dạy, học tậptrong nhà trường.

- Duy trì hoạt động thư viện, phòng đọc phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập. Cung ứng giáo trình đầy đủ cho các lớp học trong và ngoài trường. Thanh toán nhuận bút viết tin bài Website tháng 9 năm 2021.

5. Công tác xây dựng Đảng, cơ quan, đoàn thể

- Tham gia đầy đủ các hội nghị, chương trình công tác do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; đoàn thể cấp trên triệu tập, tổ chức.

- Duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng uỷ, chi uỷ, chi bộ tháng 10/2021. Các chi bộ xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề Quý IV/2021. Tiếp tục huấn luyện đồng chí Nguyễn Việt Hà - giảng viên khoa LLCS để tham dự Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021.

- Phát động toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên hưởng ứng cuộc vận động xây dựng phong cách cán bộ Trường Đảng trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡngcán bộ và nghiên cứu lý luận chính trị.

- Hưởng ứng thư kêu gọi toàn dân tiếp tục ủng hộ phòng, chống Covid-19, toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên ủng hộ tối thiểu 01 ngày lương, trích quỹ Nhà trường ủng hộ 5.000.000đ vào quỹ phòng, chống Covid-19 của tỉnh.

- Xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 64 năm ngày thành lập trường (1957-2021) và ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2021.

- Báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2021 và ước thực hiện cả năm 2021.

- Tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ năm 2021 từ ngày 18/10 đến 24/10/2021.

- Công đoàn nhà trường chỉ đạo Ban Nữ công tổ chức tốt kế hoạch và các hoạt độngchào mừng 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2021).

Thông báo này được phổ biến tới toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường. Lãnh đạo các đơn vị khoa, phòng có trách nhiệm triển khai và báo cáo kết quả thực hiện với Ban Giám hiệu theo Quy chế hoạt động cơ quan.

Tài liệu đính kèm: file 950CX2MU.doc (05.10.2021 16:26)

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về Kết quả công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2021
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 6, triển khai nhiệm vụ tháng 7/2021
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6/2021
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5/2021
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 3, triển khai nhiệm vụ tháng 4/2021
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 02, triển khai nhiệm vụ tháng 3/2021
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 12/2020, triển khai nhiệm vụ tháng 01/2021
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2020
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2020
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2020
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất