Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  4
Hôm nay :  19
Hôm qua :  2979
Lượt truy cập : 3192685
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9/2022
9 10 345

THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9/2022

Thứ năm, 08.09.2022 00:32
Ngày 05/9/2022, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ tổ chức họp giao ban công tác tháng 9. Dự họp gồm: Lãnh đạo trường, Lãnh đạo các khoa, phòng, Trưởng các đoàn thể, giáo viên chủ nhiệm các lớp tại trường, Kế toán trưởng. Sau khi nghe báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8, dự kiến nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9/2022 và các ý kiến thảo luận, đề nghị, bổ sung; Hiệu trưởng nhà trường kết luận như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 8

1.An ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh

- Thực hiện gác trực nghiêm túc 24/24 giờ trong ngày; kiểm tra, quản lý chặt chẽ người và các phương tiện ra vào, bảo đảm an toàn tài sản cơ quan và tài sản của cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường.

- Duy trì cắt tỉa hàng rào cây xanh; vệ sinh môi trường sạch sẽ, nâng cao ý thức tự giác bảo vệ môi trường; phòng ngừa dịch bệnh; phòng chống cháy nổ, mưa bão.

- Bảo đảm an ninh trường học, ký túc xá học viên, sử dụng tiết kiệm vật tư, điện nước. Vệ sinh và phục vụ các hội trường, phòng học, phòng họp, phòng khách kịp thời, chu đáo.

2. Công tác chuyên môn, nghiên cứu khoa học, thanh tra

* Công tác chuyên môn:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộnăm 2022, phấn đấu hoàn thành xong trong tháng 11/2022. Tổ chức quản lý 14 lớp học trong và ngoài trường với 1.145 học viên.

- Tổ chức 02 kỳ thi hết môn các lớp theo kế hoạch. Tổ chức 02 kỳ thi tốt nghiệp và chấm thi, chấm khóa luận tốt nghiệp: Lớp TCLLCT - HC Hạ Hòa K10.

- Duyệt kết quả tốt nghiệp và Bế giảng lớp Trung cấp LLCT-HC huyện Phù Ninh K8 với 77 học viên (Trong đó: Giỏi: 18/77 = 23,4%; Khá 51/77 = 66,2%; Trung bình 8/77 = 10,4%).

- Tuyển sinh và khai giảng lớp TCLLCT Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh K1 với 71 học viên.

- Làm việc với UBKT Tỉnh ủy mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

- Phối hợp với Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh mở lớp bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ dành cho cấp ủy dưới cơ sở với 177 học viên; phối hợp với Thành ủy Việt Trì mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng với 169 học viên; lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới KII năm 2022 với 112 học viên; lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo cho cấp ủy cơ sở với 69 học viên; lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2022 với 139 học viên.

- Thống nhất với Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự thảo trình Thường trực Tỉnh ủy ban hành Thông báo kết luận số 759-TB/TU về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023.

- Khoa Lý luận cơ sở thông qua bài chương trình TCLLCT, Khoa Xây dựng Đảng tiếp tục phân công giảng viên giúp đỡ chuyên viên, giảng viên mới soạn và thông qua bài giảng chương trình TCLLCT.

* Công tác nghiên cứu khoa học, thanh tra và công tác khác:

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh năm 2021-2022 và các đề tài cấp cơ sở năm 2022; Dự thảo báo cáo tổng quan; tổ chức Đoàn cán bộ đi nghiên cứu thực tế tại tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Nam Định phục vụ đề tài khoa học cấp tỉnh đạt kết quả tốt đẹp (có báo cáo kết quả riêng). Rà soát toàn bộ các báo cáo, sản phẩm của đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh.

- Hoàn thiện và nộp thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Tổ chức thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”.

- Viết bài, thu nộp tin, bài bản tin “Thông tin lý luận và thực tiễn” số 2.

- Nâng cao chất lượng viết tin, bài, hoạt độngTrang thông tin điện tử với 38 tin, bài, điểm tin thời sự tháng 8/2022.

3. Công tác Tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, chế độ chính sách

- Hoàn thành hồ sơ đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng đối với đồng chí Nguyễn Văn Nhạ và đồng chí Hoàng Tiến Điệp.

- Ban hành Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng khoa NN&PL đối với đồng chí Nguyễn Việt Hòa, Phó Trưởng khoa NN&PL đối với đồng chí Lê Thị Lệ Huyền.

- Quyết định cử 04 giảng viên dự lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (lớp 2 năm 2022 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh); cử 01 Lãnh đạo trường và Trưởng Phòng TC, HC, TT, TL tham dự Hội nghị tập huấn và trao đổi nghiệp vụ công tác đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng; cử 01 đồng chí Lãnh đạo khoa Xây dựng Đảng và 01 đồng chí chuyên viên phòng QLĐT&NCKHtập huấn tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; cử 03 đồng chí dự lớp bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ cho cấp ủy dưới cơ sở năm 2022.

- Đăng ký 01 Lãnh đạo khoa XDĐ dự lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành Văn hóa và Phát triển tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

- Triển khai Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của Trường Chính trị tỉnhPhú Thọ, tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện công tácbảo vệ bí mật nhà nước của Nhà trường cho toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viênnắm vững và thực hiện.

- Xây dựng Dự thảo chuẩn bị tổ chức hội nghị tư vấn thông qua Đề án Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn mức độ 1 giai đoạn 2022 - 2027.

- Quan tâm hỗ trợ cán bộ, giảng viên, nhân viênnhân dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2022 (500.000đ/người).

- Bình xét năng suất lao động tháng 7, tháng 8/2022.

4. Công tác hành chính - quản trị, cơ sở vật chất, kinh phí, thông tin, tư liệu

- Kiểm tra hiện trạng Nhà khách, báo cáo đề xuất Ban Giám hiệucho cải tạo, sửa chữa để phục vụ giảng viên Trung ương giảng dạy tại trường.

- Tiếp tục thực hiện tốt các quy định về quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất trường học, vật tư, văn phòng phẩm, trang thiết bị, bảo đảm các điều kiện, điện nước phục vụ hoạt động thường xuyên của cơ quan, các lớp học tại trường. Mua sắm vật tư, văn phòng phẩm 6 tháng cuối năm 2022.

- Duy trì báo cáo tài chính hằng tháng; đôn đốc nộp học phí đầy đủ. Quản lý, sử dụng kinh phí chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định. Phát huy tinh thần tiết kiệm của cán bộ, giảng viên, nhân viên Nhà trường trong việc sử dụng trang thiết bị, điện, nước vàbảo vệ tài sản công.

- Ký hợp đồng với Nhà xuất bản lý luận chính trị, hoàn thành in ấn và xuất bản Tập bài giảng: “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng phát triển tỉnh Phú Thọ”, đưa vào giảng dạy từ tháng 9/2022.

- Báo cáo đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của Tổ thẩm tra xác minh tài sản, thu nhập của UBKT Tỉnh ủy.

- Ban Giám hiệuchủ trì cuộc họp về xây dựng cơ bản, kiểm tra, rà soát, hoàn thiện đầy đủ các yêu cầu kiểm tra hồ sơ xây dựng cơ bản năm 2020 - 2021 (vốn ngân sách Nhà nước).

- Phục vụ tốt các hoạt động hằng ngày, các nhiệm vụ phát sinh của Đảng bộ, Lãnh đạo cơ quan, các đoàn thể; phục vụ các lớp học tại trường.

- Thanh toán nhuận bút viết tin bài Website tháng 7 năm 2022. Duy trì hoạt động thư viện, phòng đọc phục vụ nghiên cứu giảng dạy và học tập. Cung ứng đầy đủ giáo trình cho các lớp học trong và ngoài trường.

5. Công tác xây dựng Đảng, cơ quan, đoàn thể

- Lãnh đạo trường dự hội nghị báo cáo Thường trực Tỉnh ủy kế hoạchđào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023; dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Trường Chính trị tỉnhHòa Bình; dự Hội thảo Cụm Thi đua các trường chính trị đồng bằng Bắc Bộ tại Ninh Bình.

- Triển khai kế hoạchtổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng và tổ chức viết bài về nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên; báo cáo kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII với Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

- Xây dựng phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2023 - 2025 báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủyPhú Thọ.

- Các chi bộ xây dựng kế hoạch, tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý III năm 2022.

- Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng tháng 8/2022 với Ban Nội chính Tỉnh ủy. Báo cáo Vụ các trường chính trị - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minhvề kết quả công tác tháng 8/2022.

- Xây dựng Kế hoạch huấn luyện tự vệ cơ quan và Kế hoạchhuấn luyện phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường năm 2022 (thực hiện trong tháng 9/2022).

- Công đoàn Trường triển khai cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2022. Kết quả: Giải nhất: Đồng chí Hoàng Văn Bắc; giải Nhì: Đồng chí Lê Thị Lệ Huyền, đồng chí Nguyễn Việt Hà; giải Ba: Đồng chí Trần Kiên Cường, đồng chí Trần Thu Thủy, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hằng; giải Khuyến khích: Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, đồng chí Tạ Anh Dũng, đồng chí Trần Thị Hướng, đồng chí Nguyễn Việt Anh, đồng chí Phạm Thị Hiền). Ban Chấp hành Công đoàn lựa chọn 01 bài xuất sắc nhất dự thi cấp Công đoàn viên chức tỉnh.

- Đồng chí Chủ tịch Hội Cựu chiến binh dự tập huấn nghiệp vụ công tác Hội Cựu chiến binh và đi thực tế thăm lại chiến trường xưa tại Sơn La, Điện Biên.

- Các đơn vị khoa, phòng, đoàn thể tiếp tục giáo dục ý thức chính trị, tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

* Đánh giá chung: Tháng 8/2022, các đơn vị khoa, phòng, đoàn thể Nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, giảng dạy, phục vụ. Duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, bảo đảm chất lượng chuyên môn, tiến độ nghiên cứu khoa học; hiệu quả quản lý cơ sở vật chất trường học; tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và các hoạt động của Đảng bộ, cơ quan, các đoàn thể nhà trường.

Tuy nhiên, còn một số hạn chế khuyết điểm sau:

- Có biểu hiện lộng ngôn, phát ngôn thiếu chuẩn mực trong nhà trường (xúc phạm đồng nghiệp).

- Một số công việc còn chậm, muộn (phát thưởng học sinh giỏi, cắt tỉa bồn hoa, hàng rào cây xanh, thông qua bài chương trình TCLLCT của giảng viên kiêm chức).

- Sửa chữa điện, nước, gạch nổ v.v... chưa kịp thời.

II.  NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 9/2022

1.An ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh

- Tiếp tục gác trực nghiêm túc 24/24 giờ trong ngày; quản lý chặt chẽ người ra, vào cơ quan; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tài sản, cơ quan trong dịp Lễ Quốc khánh 02/9; tăng cường phòng ngừa dịch bệnh, phòng chống cháy nổ, mưa bão. Tổ chức lao động vệ sinh toàn trường, bước vào năm học mới 2022 - 2023.

- Duy trì vệ sinh sạch sẽ; sắp xếp, trông giữ xe an toàn, quản lý ký túc xá; sử dụng an toàn, tiết kiệm điện, nước đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường.

- Tiếp tục chăm sóc, cắt tỉa cây xanh, vườn hoa, đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp.

2. Công tác chuyên môn, nghiên cứu khoa học, thanh tra

* Công tác chuyên môn:

- Triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 759-TB/TU ngày 23/8/2022 của Tỉnh ủy Phú Thọ: “Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023.

- Tổ chức quản lý 09 lớp trong và ngoài trường; tổ chức 01 kỳ thi hết môn các lớp theo kế hoạch;

- Chấm thi, chấm khóa luận, xét kết quả tốt nghiệp và Bế giảng lớp TCLLCT-HC Cẩm Khê K10. Xét kết quả tốt nghiệp và Bế giảng lớp TCLLCT-HC Hạ Hòa K10.

- Phối hợp với UBKT Tỉnh ủy, Hội Nông dân tỉnh mở lớp bồi dưỡng năm 2022. Tuyển sinh lớp TCLLCT huyện Tân Sơn KI, tiếp tục làm việc để mở lớp bồi dưỡngngạch chuyên viên, chuyên viên chính tại trường.

- Làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh mở lớp bồi dưỡng năm 2022

- Thông qua bài chương trình bồi dưỡngngạch chuyên viên theo giáo trình mới. Khoa Xây dựng Đảng, Khoa Nhà nước và pháp luật tiếp tục giúp đỡ giảng viên soạn và thông qua bài giảng chương trình TCLLCT cho các giảng viên của Trung tâm Chính trị Việt Trì chuyển về trường để thông qua Hội đồng khoa học vào cuối tháng 9/2022. Thông qua đề và đáp án thi trắc nghiệm chương trình bồi dưỡngngạch chuyên viên năm 2022.

* Công tác nghiên cứu khoa học, thanh tra và công tác khác:

- Thành lập Ban Biên tập Bản tin “Thông tin lý luận thực tiễn” số 2.

- Đẩy mạnh tiến độ thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2022;

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề tài NCKH cấp tỉnh năm 2021 -2022 (tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh và hoàn thiện các báo cáo).

- Nâng cao chất lượng viết tin, bài, hoạt độngTrang thông tin điện tử, điểm tin thời sự tháng 9/2022.

3. Công tác Tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, chế độ chính sách, thực hành văn hóa trường Đảng:

- Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2023 - 2025.

- Thực hiện tốt công tác tổ chức và chính sách cán bộ năm 2022.

- Cử 01 giảng viên khoa NN&PL dự lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức mới về NN&PL, 01 giảng viên tham gia lớp Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 01 Lãnh đạo khoa XDĐ dự lớp bồi dưỡngnghiệp vụ về văn hóa và phát triển tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; 01 đồng chí dự lớp bồi dưỡngnghiệp vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2022.

- Giao các đồng chí Lãnh đạo trường, Lãnh đạo Phòng TC, HC, TT, TL họp cán bộ phòng, làm rõ những hạn chế khuyết điểm của đơn vị, căn cứ vào quy định về quản lý công chức, viên chức, nhân viên, báo cáo đề xuất hình thức xử lý theo quy định.

- Bình xét năng suất lao động tháng 9/2022.

4. Công tác hành chính - quản trị, cơ sở vật chất, kinh phí, thông tin, tư liệu

- Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị giảng dạy học tập; phòng khách, hội trường, lớp học, ký túc xá, nhà ăn, phục vụ kịp thời các hoạt động của Nhà trường.

- Thành lập Tổ tự kiểm tra, rà soát hồ sơ xây dựng cơ bản Nhà trường giai đoạn 2017 - 2022, quản lý hồ sơ chặt chẽ, đúng quy định.

- Quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả cơ sở vật chất, vật tư, điện nước, trang thiết bị trường học tại các hội trường, giảng đường, lớp học. Kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác phục vụ điện, nước của Nhà trường.

- Quản lý, phát hành văn bản bằng “hệ thống quản lý văn bản điều hành điện tử”, đúng quy định.

- Báo cáo quỹ, tài sản cơ quan; nộp quỹ đầy đủ các khoản thu dịch vụ, phục vụ.

- Phục vụ các hoạt động hằng ngày của Đảng bộ, cơ quan, đoàn thể nhà trường; các nhiệm vụ phát sinh; các lớp học, hội nghị đặt tại trường; các đoàn đến làm việc với trường.

- Thanh toán nhuận bút viết tin bài Website tháng 8 năm 2022. Duy trì hoạt động thư viện, phòng đọc phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập. Cung ứng đầy đủ giáo trình cho các lớp học trong và ngoài trường, mua giáo trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và lãnh đạo cấp phòng năm 2022.

5. Công tác xây dựng Đảng, cơ quan, đoàn thể

- Tham gia đầy đủ các hội nghị, hoạt động do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đoàn thể cấp trên và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh triệu tập, tổ chức.

- Lãnh đạo trường dự Hội nghị tập huấn và trao đổi nghiệp vụ công tác đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng năm 2022 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; dự Hội nghị báo cáo viên Trung ương tại tỉnh Hòa Bình; dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

- Duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng uỷ, chi uỷ, chi bộ. Các chi bộ hoàn thành sinh hoạt chuyên đề quý III/2022.

- Tổ chức Hội nghị tư vấn thông qua Đề án xây dựng Trường Chính trị chuẩn mức độ I giai đoạn2022 - 2027 để báo cáo Thường trực Tỉnh ủyvà Ban Thường vụ Tỉnh ủyvào tháng 11/2022.

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gửi Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh để phục vụ Đoàn kiểm tra số 539 của Bộ Chính trị.

- Tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Nhạ - Phó Bí thư Đảng ủy.

- Sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp tình hình tài chính của Nhà trường.

- Ban hành kế hoạchtổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm thành lập Trường và ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2022, các đảng viên chi bộ nộp bài tham luận Hội nghị quán triệt học tập tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (trước ngày 20/9/2022).

- Tổ chức huấn luyện tự vệ cơ quan, huấn luyện phòng cháy, chữa cháy năm 2022 theo kế hoạch.

- Ban Chấp hành Công đoàn chủ trì phối hợp các đoàn thể thực hiện tốt công tác hiến máu nhân đạo. Các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua, các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9vàhướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thành lập trường (1957 - 2022).

- Đoàn Thanh niên phối hợp với Ban Khuyến học tổ chức Tết Trung thu  và khen thưởng cho các cháu thiếu niên, nhi đồng là con cán bộ, giảng viên, nhân viênnhà trường.

- Lãnh đạo trường, Bí thư chi bộ, Lãnh đạo các khoa, phòng tuyên truyền giáo dục cán bộ, giảng viên, nhân viên gương mẫu thực hiện văn hóa Trường Đảng, kỷ luật phát ngôn. Cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường tích cực hưởng ứng tháng an toàn giao thông và nghiêm chỉnh chấp hành Luật giao thông đường bộ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 02/9/2022. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được cơ quan, đoàn thể giao.

Thông báo này được phổ biến tới toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường. Lãnh đạo các đơn vị khoa, phòng có trách nhiệm triển khai và báo cáo kết quả thực hiện với Ban Giám hiệu theo Quy chế hoạt động cơ quan.

Tài liệu đính kèm: file 758wwt7J.doc (08.09.2022 00:32)

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8/2022
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 6, triển khai nhiệm vụ tháng 7/2022
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6/2022
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5/2022
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 3, triển khai nhiệm vụ tháng 4/2022
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 02, triển khai nhiệm vụ tháng 3/2022
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 01, triển khai nhiệm vụ tháng 02/2022
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 12/2021, triển khai nhiệm vụ tháng 01/2022
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2021
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về Kết quả công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2021
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất