Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  2242
Hôm qua :  1956
Lượt truy cập : 1626644
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về Kết quả công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2021
9 10 38

THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về Kết quả công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2021

Thứ hai, 06.09.2021 16:38
Ngày 01/9/2021, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ tổ chức họp giao ban công tác tháng 8. Dự họp gồm: Lãnh đạo trường, Lãnh đạo các khoa, phòng, Trưởng các đoàn thể, giáo viên chủ nhiệm các lớp tại trường, Kế toán trưởng. Sau khi nghe báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8, dự kiến nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9/2021 và các ý kiến thảo luận, đề nghị, bổ sung; Hiệu trưởng nhà trường kết luận như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2021

1.An ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh

- Gác trực bảo vệ 24/24 giờ trong ngày; duy trì thực hiện tốt biện pháp 5K trong nhà trường; quản lý chặt chẽ người và các phương tiện ra vào, bảo đảm an toàn tài sản cơ quan và tài sản của cán bộ, giảng viên, nhân viên.

- Thực hiện vệ sinh môi trường; tăng cường chăm sóc cây xanh, cây ăn quả; nhổ cỏ tại các vườn hoa, khuôn viên; phòng chống cháy nổ, mưa bão.

- Bảo đảm an ninh trường học, nâng cao ý thức tự giác sử dụng tiết kiệm vật tư, điện nước. Vệ sinh và phục vụ các hội trường, phòng học, phòng họp, phòng khách kịp thời, chu đáo.

- Bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBND Thành phố Việt Trì, cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh để chỉ đạo hoạt động giảng dạy và các hoạt động của Nhà trường đảm bảo tốt yêu cầu phòng, chống dịch bệnh. Cán bộ, giảng viên, nhân viênthực hiện tốt Công văn số 3317/UBND-KGVX ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh về một số giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Duy trì việc khai báo y tế và đo thân nhiệt đối với khách đến liên hệ công tác và ra, vào cơ quan. Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 và các phương án xử trí khi có các trường hợp mắc Covid-19.

2. Công tác chuyên môn, nghiên cứu khoa học, thanh tra

* Công tác chuyên môn:

- Giảng dạy 15 lớp học với 1.092 học viên (trong đó có 12 lớp học trực tuyến). Tổ chức 03 kỳ thi hết môn; 01 kỳ kiểm tra trực tuyến; 05 bài viết thu hoạch; 01 kỳ thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC Thanh Thủy K7.


- Chấm thi tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp Lớp TCLLCT-HC Thanh Thủy K7; duyệt điều kiện thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC Đảng ủy khối Doanh nghiệp K2. Chấm bài kiểm tra lần 1 lớp bồi dưỡngngạch chuyên viên K86 huyện Cẩm Khê; K87 huyện Yên Lập; K88 huyện Lâm Thao; K89 huyện Thanh Ba. Chấm bài thu hoạch hết môn các lớp TCLLCT-HC theo kế hoạch.

- Tổng hợp đăng ký nhu cầu; xây dựng dự thảo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2022. Làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡngcán bộnăm 2022.

- Phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức khai giảng (trực tuyến) lớp Cao học Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước khóa 2021 - 2023.

- Tiếp tục liên hệ mở lớp TCLLCT các huyện Yên Lập, huyện Thanh Sơn, lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên huyện Thanh Sơn, huyện Phù Ninh.

- Tổng hợp đóng góp ý kiến vào Dự thảo bộ quy chế quản lý đào tạo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

- Các khoa duy trì và thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn giảng dạy trực tuyến và giãn cách; soạn bài, triển khai xây dựng đề, đáp án thi hết môn và thi tốt nghiệp, đề tài viết thu hoạch, đề tài khóa luận chương trình TCLLCT mới; tham gia hoạt động chung của Nhà trường theo quy định.

* Công tác nghiên cứu khoa học, thanh tra và công tác khác:

- Tiếp tục thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh năm 2021 - 2022: Viết các chuyên đề; gửi văn bản liên hệ các huyện, thành, thị; phân công chuẩn bị khảo sát thực tế.

- Tham gia viết 2 bài cho Hội thảo quốc gia do Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức.

- Khoa Xây dựng Đảng, khoa Lý luận cơ sở tổ chức hội thảo Đề tài khoa học cấp khoa (lần 1).

- Nâng cao chất lượng viết tin, bài, hoạt độngTrang thông tin điện tử với 25 tin, bài; điểm tin thời sự hằng tháng. Cán bộ, giảng viên, nhân viên viết bài cho Bản tin “Thông tin lý luận và thực tiễn” số 2 năm 2021.

3. Công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, chế độ chính sách

- Ban hành kế hoạch và quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: “Về Đề án giải thể, chuyển giao chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Chính trị thành phố về Trường Chính trị tỉnh”.

- Làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Việt Trì và Quyết định thành lập Tổ xây dựng Quy chế phối hợp thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộgiữa Ban Thường vụ Thành ủy và Trường Chính trị tỉnh.

- Ban hành và triển khai Kế hoạch sắp xếp số lượng Phó khoa, phòng theo Quy định số 09-QĐi/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Nghị quyết số 69-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Ban hành và triển khai Nghị quyết của Đảng ủy về việc sắp xếp lại số lượng cấp phó các đơn vị khoa, phòng.

- Đăng ký cho 07 giảng viên học chương trình đào tạo Cao cấp LLCT của HVCTQG Hồ Chí Minh đặt tại tỉnh Phú Thọ, đăng ký cho giảng viên học chương trình giảng viên chính năm 2021. Quyết định cử 01 chuyên viên học lớp Cao học Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước.

- Ban Giám hiệu làm việc với Lao động hợp đồng, sắp xếp, điều chỉnh, quyết định phân công nhiệm vụ và ký lại hợp đồng đối với 08 lao động hợp đồng của Trường, đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng lao động.

- Ban Giám hiệu quan tâm hỗ trợ cho cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trườngdịp hè năm 2021 và ngày Lễ Quốc khánh 02/9/2021; bố trí cho CB, CV, NV nghỉ phép năm 2021 theo quy định.

- Xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX.

- Bình xét năng suất lao động tháng 8/2021.            

4. Công tác HC-QT, cơ sở vật chất, tài chính, kinh phí, thông tin, tư liệu

- Thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất trường học, vật tư, văn phòng phẩm, trang thiết bị, điện nước.

- Giám sát cải tạo, sửa chữa và nghiệm thu một số phòng tại nhà Điều hành; nghiệm thu việc bảo dưỡng hệ thống điều hòa và thay thế lõi lọc các cây nước của nhà trường. Nghiệm thu xây dựng, cải tạo sân nhà xe trước sảnh nhà Điều hành.

- Phục vụ tốt các lớp học trực tuyến tại trường (12 lớp).

- Quản lý công tác văn thư lưu trữ, phát hành văn bản và theo hệ thống thư điện tử kịp thời, đúng quy định.

- Báo cáo quỹ, tồn quỹ, tài sản cơ quan; nộp quỹ đầy đủ các khoản thu dịch vụ, phục vụ theo quy định.

- Phục vụ tốt các hoạt động thường xuyên của Đảng bộ, cơ quan, đoàn thể nhà trường.

- Thanh toán nhuận bút viết tin bài Website tháng 6, tháng 7 năm 2021. Duy trì hoạt động thư viện, phòng đọc phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập. Cung ứng giáo trình cho các lớp học trong và ngoài trường, phát giáo trình TCLLCT mới cho giảng viên nhà trường (6 môn).

5. Công tác xây dựng Đảng, cơ quan, đoàn thể

- Duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ủy, chi bộ, cơ quan, đoàn thể; các chi bộ tiếp tục xây dựng, thực hiện kế hoạch sinh hoạt chuyên đề quý III/2021; thu nộp đảng phí đúng thời gian quy định.

- Chấm bài và báo cáo kết quả cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Lựa chọn 10 bài xuất sắc nhất gửi Học viện để tham gia thi cá nhân và 44 bài thi tập thể của CB, GV, CV Trường Chính trị tỉnh.

- Báo cáo kết quả và Thông báo kết luận kiểm tra đối với 05 chi bộ trực thuộc Đảng ủy trường năm 2021. Kiểm tra quản lý hồ sơ, tài liệu, tài chính của Đảng bộ nhà trường.

- Đảng ủy trường kiểm tra hồ sơ đảng viên, chuẩn bị nội dung, tài liệu, báo cáo và trực tiếp làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh giám sát tại Đảng bộ trường từ ngày 18/8 -> 01/9/2021.

- Báo cáo dự toán ngân sách năm 2022 với Văn phòng Tỉnh ủy.

- Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 21/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng và công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”; Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.

- Phối hợp với Bệnh viện đa khoa tỉnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2021 và tiêm vacxin phòng Covid-19 (mũi thứ nhất) cho toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viênnhà trường.

- Tuyên dương khen thưởng 02 gia đình học tập bậc Thạc sỹ, 32 học sinh giỏi, 05 học sinh đỗ Đại học năm 2021.

- Công đoàn trường phối hợp với Công đoàn Viên chức tỉnh tặng quà cho 01 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn có con đạt thành tích cao trong học tập. Vận động cán bộ, giảng viên, nhân viênnhà trường ủng hộ “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ Khuyến học” năm 2021 mỗi người 02 ngày lương. Ban Chấp hànhCông đoàn phát động cuộc thi “Góc làm việc xanh - sạch - đẹp”.

- Tổ chức các hoạt động “Giảng dạy tốt, quản lý tốt, học tập tốt, phục vụ tốt” chào mừng ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9/2021.

* Đánh giá chung: Tháng 8/2021, trong điều kiện thực hiện phòng, chống dịch Covid-19; song các đơn vị khoa, phòng, đoàn thể Nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, giảng dạy (trực tuyến). Duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, bảo đảm chất lượng chuyên môn, tiến độ nghiên cứu khoa học; hiệu quả quản lý cơ sở vật chất trường học; tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và các hoạt động của Đảng bộ, cơ quan, các đoàn thể nhà trường.

Tuy nhiên, còn tồn tại một số hạn chế, khó khăn như sau:

- Không tổ chức được lớp mới do thực hiện phòng chống dịch bệnh (Từ 15/7 đến 30/8).

- Số lượng tin bài đăng website còn ít, nghèo nàn, một số khoa không có bài theo kế hoạch được giao.

- Vai trò quản lý học viên của một số giáo viên đồng chủ nhiệm và giáo viên chủ nhiệm trong giảng dạy trực tuyến còn hạn chế.

- Kết quả một số bài kiểm tra lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên còn hạn chế, ý thức học tập của một số học viên chưa tốt.

II.  NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 9/2021

1.An ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh

- Tiếp tục gác trực nghiêm túc 24/24 giờ trong ngày; quản lý chặt chẽ người ra, vào cơ quan; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tài sản, cơ quan; tăng cường phòng ngừa dịch bệnh, phòng chống cháy nổ, mưa bão.

- Duy trì vệ sinh sạch sẽ; sắp xếp, trông giữ xe an toàn, quản lý ký túc xá; sử dụng an toàn, tiết kiệm điện, nước đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường, các đơn vị xây dựng, cải tạo công trình của nhà trường.

- Tiếp tục chăm sóc, cắt tỉa cây xanh, vườn hoa, đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp.

- Tiếp tục bám sát và thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBND Thành phố Việt Trì về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; cập nhật tình hình thực tiễn để chỉ đạo hoạt động giảng dạy và các hoạt động của Nhà trường đảm bảo tốt yêu cầu phòng, chống dịch bệnh.

- Triển khai kế hoạch thực hiện các phương án phòng chống dịch Covid-19 tại Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ (Theo hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Thọ); ký cam kết của từng cá nhân về thực hiện phòng chống dịch Covid-19.

2. Công tác chuyên môn, nghiên cứu khoa học, thanh tra

* Công tác chuyên môn:

- Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡngcán bộ, công chức năm 2022.

- Quản lý, giảng dạy 15 lớp học. Dự kiến tổ chức 01 kỳ thi tốt nghiệp, xét kết quả tốt nghiệp, bế giảng lớp TCLLCT-HC Thanh Thủy K7, TCLLCT-HC Đảng ủy khối Doanh nghiệp K2. Chấm thi các lớp theo kế hoạch.

- Tuyển sinh và khai giảng các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch (trong trạng thái bình thường mở lớp: lớp Bồi dưỡng chuyên viên huyện Phù Ninh, lớp TCLLCT-HC Thanh Sơn). Liên hệ với Trung tâm CNTT của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xúc tiến biện pháp kỹ thuật để mở lớp bồi dưỡng theo hình thức trực tuyến.

- Tiếp tục phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và UB Mặt trận Tổ quốc tỉnh mở 06 lớp bồi dưỡng cho các đối tượng học viên là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, phường, thị trấn, Lãnh đạo cấp phòng và tương đương; Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn năm 2021 (trong trạng thái bình thường).

- Các khoa triển khai thông qua bài giảng, tiếp tục xây dựng bộ đề, đáp án thi hết môn, thi tốt nghiệp, bộ đề tài thu hoạch hết môn, đề tài khóa luận tốt nghiệp chương trình TCLLCT mới; duy trì và thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và các nhiệm vụ chuyên môn, tham gia hoạt động chung của Nhà trường theo quy định.

 * Công tác nghiên cứu khoa học, thanh tra và công tác khác:

- Tổ chức Hội thảo đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh lần 1: Thông qua các chuyên đề bài giảng; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các đề tài nghiên cứu khoa học cơ sở để sớm nghiệm thu trong quý 4/2021.

  - Tổ chức đi khảo sát thực tế đề tài khoa học cấp tỉnh theo kế hoạch.

- Thành lập Ban biên tập Bản tin, thu bài viết Bản tin số 2 (hết ngày 10/9/2021), Biên tập Bản tin “Thông tin lý luận và thực tiễn” số 2 năm 2021.

- Viết bài đầy đủ cho trang Website “Việt Nam thịnh vượng” theo kế hoạch được giao.

- Duy trì nâng cao chất lượng viết tin, bài, hoạt độngtrang thông tin điện tử, điểm tin thời sự.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra các lớp học trực tuyến và giãn cách của trường.

3. Công tác Tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, chế độ chính sách

- Thực hiện tốt công tác tổ chức và chính sách cán bộ năm 2021.

- Ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX.

- Hoàn thành dự thảo Quy chế phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm giữa Trường Chính trị và Ban Thường vụ Thành ủy Việt Trì.

- Hoàn thành việc sắp xếp số lượng cấp phó các đơn vị khoa, phòng theo quy định và theo Kế hoạch số 72-KH/TCT.

- Ký lại hợp đồng với 08 nhân viên lao động hợp đồng nhà trường.

- Bình xét năng suất lao động tháng 9/2021.

4. Công tác HC-QT, cơ sở vật chất, tài chính, kinh phí, thông tin, tư liệu

- Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị giảng dạy học tập; phòng khách, hội trường, lớp học, ký túc xá, nhà ăn, phục vụ kịp thời các hoạt động của Nhà trường:

+ Bổ sung bàn ghế phòng khách nhà điều hành sau cải tạo, sửa chữa.

+ Thay thế các cánh cửa hỏng, mọt tại KTX, mua bổ sung tủ, chăn, ga, đệm tại KTX.

- Tiếp tục giám sát tốt các công trình cải tạo tại nhà điều hành và một số khu vực trong trường: Lát lại nền gạch nổ, vỡ tại phòng truyền thống - nhà điều hành, tiền sảnh Hội trường lớn; Trát, sơn lại các bức tường bục giảng tại 6 phòng học nhà giảng đường.

- Quản lý, phát hành văn bản bằng “hệ thống quản lý văn bản điều hành điện tử”, đúng quy định.

- Báo cáo quỹ, tài sản cơ quan; nộp quỹ đầy đủ các khoản thu dịch vụ, phục vụ.

- Phục vụ tốt các lớp học trực tuyến, các hoạt động hàng ngày của Đảng bộ, cơ quan, đoàn thể nhà trường; các nhiệm vụ phát sinh; các lớp học, hội nghị đặt tại trường; các đoàn khách đến làm việc với trường.

- Thanh toán nhuận bút viết tin bài Website tháng 8 năm 2021. Duy trì hoạt động thư viện, phòng đọc phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập. Cung ứng giáo trình đầy đủ cho các lớp học trong và ngoài trường.


5. Công tác xây dựng Đảng, cơ quan, đoàn thể

- Tham gia đầy đủ các hội nghị, hoạt động do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đoàn thể cấp trên và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh triệu tập, tổ chức.

- Thông báo kết quả giám sát quản lý hồ sơ đảng viên và hồ sơ đại hội của Đảng bộ Trường, phân công hoàn thiện hồ sơ sau giám sát.

- Duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng uỷ, chi uỷ, chi bộ. Các chi bộ hoàn thành sinh hoạt chuyên đề quý III/2021. Tiếp tục huấn luyện đồng chí Nguyễn Việt Hà - giảng viên khoa LLCS để tham dự Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021.

- Đăng ký và phối hợp với Bệnh viện đa khoa tỉnh tổ chức tiêm vắcxin phòng dịch Covid-19 (mũi thứ 2) cho cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch huấn luyện tự vệ cơ quan năm 2021 (trong trạng thái bình thường mở lớp tập huấn).

- Các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua, các hoạt độngkỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021).

- Đoàn Thanh niên tổ chức Tết Trung thu cho các cháu thiếu niên, nhi đồng là con cán bộ, giảng viên, nhân viênnhà trường với hình thức phù hợp tình hình thực tế hiện nay.

- Cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường tích cực hưởng ứng tháng an toàn giao thông năm 2021, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh Phú Thọvà nghiêm chỉnh chấp hành Luật giao thông đường bộ. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được cơ quan, đoàn thể giao.

Thông báo này được phổ biến tới toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường. Lãnh đạo các đơn vị khoa, phòng có trách nhiệm triển khai và báo cáo kết quả thực hiện với Ban Giám hiệu theo Quy chế hoạt động cơ quan.

Tài liệu đính kèm: file 915qw5n1.pdf (06.09.2021 16:38)

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 6, triển khai nhiệm vụ tháng 7/2021
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6/2021
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5/2021
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 3, triển khai nhiệm vụ tháng 4/2021
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 02, triển khai nhiệm vụ tháng 3/2021
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 12/2020, triển khai nhiệm vụ tháng 01/2021
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2020
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2020
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2020
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2020
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất