Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  5
Hôm nay :  2576
Hôm qua :  2410
Lượt truy cập : 3266391
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 3, triển khai nhiệm vụ tháng 4/2023
9 10 271

THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 3, triển khai nhiệm vụ tháng 4/2023

Thứ năm, 06.04.2023 03:02
Ngày 03/4/2023, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ tổ chức họp giao ban công tác tháng 4/2023. Dự họp gồm: Lãnh đạo trường, Lãnh đạo các khoa, phòng, Trưởng các đoàn thể, giáo viên chủ nhiệm các lớp tại trường, Kế toán trưởng. Sau khi nghe báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3, dự kiến nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 4 và các ý kiến thảo luận, đề nghị, bổ sung; Hiệu trưởng nhà trường kết luận như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 3

1. Công tác chuyên môn, nghiên cứu khoa học, thanh tra

* Công tác chuyên môn:

- Tổ chức quản lý giảng dạy 15 lớp học với 984 học viên; Tổ chức 8 kỳ thi, chấm thi hết học phần các lớp theo kế hoạch;      

- Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên K2 huyện Phù Ninh với 67 học viên (trong đó: Loại Giỏi 9/67 = 13,43%; Loại Khá 43/67 = 64,18%; Loại Trung bình 15/67 = 22,39%).  

-  Khai giảng lớp TCLLCT hệ không tập trung KI, huyện Lâm Thao với 73 học viên;

- Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 5 dành cho cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh với 66 học viên;

- Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 164/QĐ-TW ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp gửi Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

- Đóng góp ý kiến vào dự thảo quy định của Tỉnh ủy Phú Thọ về quản lý giảng viên kiêm chức cấp tỉnh, gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

- Phối hợp với Thành ủy Việt Trì mở lớp Bồi dưỡng Đảng viên mới (lớp 1) với 105 học viên; Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng (lớp 2): 147 học viên;

 - Thông báo tuyển sinh lớp TCLLCT không tập trung khóa I tại Trường.


- Tiếp tục thông qua bài giảng chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính.

- Các giảng viên tiếp tục tham gia lớp bồi dưỡng kinh điển Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (31 Đ/c).

- Khoa Lý luận cơ sở tiếp tục hướng dẫn sinh viên thực tập.

* Công tác nghiên cứu khoa học, thanh tra và công tác khác:

- Tiếp tục đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh.

- Thẩm định phê duyệt 04 thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Ban Giám hiệu ban hành Quyết định triển khai 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa, 06 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2023.

- Thực hiện kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo học viên các lớp TCLLCT huyện Thanh Sơn, huyện Yên Lập. Qua kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo cho thấy chương trình đào tạo phù hợp, học viên đánh giá giảng viên giảng dạy đúng quy định của Học viện, chất lượng tương đối tốt, cơ sở vật chất của Trung tâm đánh giá tốt

- Biên tập Bản tin “Thông tin lý luận và thực tiễn” số 1/2023.

- Các khoa tổ chức thao giảng cấp khoa năm 2023 (có 34 giảng viên tham gia). Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức dự giờ đồng chí Nguyễn Thị Lan - Giảng viên khoa Lý luận cơ sở.

- Nâng cao chất lượng viết tin, bài, hoạt độngTrang thông tin điện tử trang Fanpage với 50 tin, bài.

- Hoàn thiện hồ sơ đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ kinh phí ngân sách thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2023.

- Hoàn thiện hồ sơ đề nghị và được Trung tâm ứng dụng và thông tin  khoa học công nghệ Quyết định công nhận kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh năm 2021 - 2022.

2. Công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính sách, thi đua khen thưởng,  thực hành văn hóa trường Đảng:

- Báo cáo số lượng, cơ cấu ngạch viên chức, chức danh nghề nghiệp; đăng ký thi nâng ngạch, xét thăng hạng viên chức năm 2023 với Ban Tổ chức Tỉnh ủy. 06 đồng chí được nâng lương sớm 12 tháng do lập thành tích xuất sắc năm 2022.

- Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng phòng TC, HC, TT, TL đối với đồng chí Trần Kiên Cường.

- Ban hành Quyết định nghỉ chế độ hưu trí đối với đồng chí Đỗ Chí Công Minh - Chuyên viên Phòng TC, HC, TT, TL. Hoàn thiện hồ sơ, chế độ hưu trí đối với đồng chí Lương Nhật Thành - Giảng viên chính khoa Lý luận cơ sở. Thông báo nghỉ hưu đối với đồng chí Nguyễn Thị Thảo - Chuyên viên Phòng TC, HC, TT, TL.

- Thông báo thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ đối với đồng chí Hà Thị Như Huế - Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022; đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc.

- Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh, thực hiện hậu kiểm, rà soát hồ sơ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp.

- Xây dựng Kế hoạch triển khai phong trào thi đua năm 2023 “Chủ động - Đồng bộ - Đột phá - Kỷ cương - Chất lượng - Hiệu quả”.

- UBND tỉnh Quyết định công nhận kết quả tự đánh giá, xếp loại đơn vị học tập năm 2022.

- Bình xét năng suất lao động tháng 3.

3. Công tác hành chính - quản trị, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh, cơ sở vật chất, kinh phí, thông tin, tư liệu

- Thực hiện gác trực, quản lý chặt chẽ người ra vào; nêu cao tinh thần cảnh giác, không để xảy ra mất tài sản cơ quan; bảo đảm an toàn, an ninh trật tự, 24/24 giờ hằng ngày.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm tại nhà ăn, phòng ngừa dịch bệnh.

- Duy trì vệ sinh sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp phòng làm việc, hội trường, lớp học, ký túc xá học viên, khuôn viên, đường đi và các khu vệ sinh công cộng. Chăm sóc cây xanh, cây cảnh, vườn hoa đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp.

- Quản lý và thực hiện tốt việc gửi xe, xếp xe, trông giữ xe hằng ngày. Nâng cao ý thức tiết kiệm vật tư, điện, nước trong cán bộ, giảng viên, học viên.

- Lãnh đạo trường, Lãnh đạo Phòng TC,HC,TT, TL tăng cường kiểm tra, nhắc nhở công tác vệ sinh môi trường, thực hiện nội quy, quy chế làm việc.

- Quản lý chặt chẽ, khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; quản lý an ninh trật tự, phòng ngừa cháy nổ.

- Thực hiện tốt công tác thống kê văn thư, lưu trữ; phát hành văn bản theo hệ thống thư điện tử cơ quan.

- Cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy hướng dẫn chỉnh lý thu nộp tài liệu lưu trữ gửi Văn phòng Tỉnh ủy. Báo cáo công tác văn thư, lưu trữ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

- Mua sắm, nhập kho, xuất kho vật tư, hàng hóa, văn phòng phẩm đầy đủ kịp thời, đúng quy định.

- Phục vụ tốt các hoạt động của cơ quan, đoàn thể, các lớp học tại trường.

- Thanh toán nhuận bút viết tin bài Website tháng 01 năm 2023. Duy trì hoạt động thư viện, phòng đọc phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập. Cung ứng đầy đủ giáo trình cho các lớp học trong và ngoài trường.

4. Công tác xây dựng Đảng, cơ quan, đoàn thể

- Trình Thường trực Tỉnh ủy Đề án xây dựng Trường Chính trị chuẩn.

- Đồng chí Hiệu trưởng dự Hội nghị công tác quý I của Tỉnh ủy. Lãnh đạo trường dự Lễ ra quân huấn luyện công tác quân sự tự vệ năm 2023 do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức; dự Hội nghị báo cáo viên Trung ương (trực tuyến) tại Văn phòng Tỉnh ủy; dự Đại hội điểm Công đoàn cơ sở Báo Phú Thọ. Ban Giám hiệu, Trưởng các khoa, phòng dự gặp mặt Câu lạc bộ hưu trí Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ năm 2023.

- Duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ của Đảng ủy, chi uỷ, chi bộ. Các chi bộ hoàn thành sinh hoạt chuyền đề Quý I/2023.

- Rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; 2025 - 2030, báo cáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

- Thành lập chi bộ Đảng sinh hoạt tạm thời và chỉ định Chi ủy chi bộ lớp TCLLCT tập trung khóa 45; tiếp nhận sinh hoạt đoàn cho học viên là đoàn viên thanh niên lớp TCLLCT tập trung khóa 45.

- Báo cáo công tác xây dựng Đảng quý I, nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựngĐảng quý II/2023 với Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng tháng 3 gửi Ban Nội chính Tỉnh ủy; Báo cáo công tác tháng 3 gửi Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

- Báo cáo tổng hợp góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

- Các đoàn thể tiếp tục triển khai chương trình, kế hoạch hoạt động năm2023. Đảng ủy duyệt Đại hội Công đoàn trường nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ban Chấp hành Công đoàn trường duyệt Đại hội với Ban Thường vụ Công đoàn viên chức tỉnh. Công  đoàn chỉ đạo Ban Nữ công tổ chức tốt buổi gặp mặt 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (08/3/1910 - 08/3/2023) và hưởng ứng Tuần lễ áo dài Việt Nam.

- Đoàn Thanh niên tổ chức tốt kế hoạch hoạt động chào mừng Tháng Thanh niên: Tổ chức lao động vệ sinh; thao giảng (Đ/c Trần Thị Hướng tại lớp TCLLCT tập trung K45); gặp mặt, tọa đàm, giao lưu thể thao kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023). Ban Chấp hành chi đoàn cơ quan dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022 - 2027; tham gia Hội thao chương trình “Ngày Hội Thanh niên” do Đoàn khối các cơ quan tỉnh tổ chức. Kết quả đạt 01 giải Nhất môn bóng bàn (Đ/c Hoàng Văn Bắc).

- Các đoàn viên, đảng viên tích cực tập luyện chuẩn bị tham gia Hội thao truyền thống mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão do Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức.

- Hội Cựu chiến binh ban hành Kế hoạch giao lưu thể thao chào mừng  ngày giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5/2023.

- Đảng bộ, cơ quan, các chi bộ, đơn vị khoa, phòng, đoàn thể tiếp tục giáo dục chính trị tư tưởng, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên khắc phục khó khăn, tận tụy với công việc, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

* Đánh giá chung: Tháng 3/2023, các đơn vị khoa, phòng, đoàn thể, Trường Chính trị tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Triển khai đồng bộ các mặt công tác; bảo đảm an ninh trật tự. Thực hiện quy chế quản lý đào tạo, giảng dạy, học tập, thi, kiểm tra, đánh giá chất lượng học viên. Phục vụ kịp thời công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, các hoạt động chuyên môn. Tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và các hoạt động của Đảng bộ, cơ quan nhà trường.

II.  NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 4

1. Công tác chuyên môn, nghiên cứu khoa học, thi giảng viên giỏi

* Công tác chuyên môn:

- Phối hợp với Học viện Chính trị khu vực I tổ chức kỳ thi tốt nghiệp cho học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa 2021 - 2023 (ngày 04, 5/4/2023).

- Tổ chức quản lý giảng dạy 11 lớp học trong và ngoài trường; Tổ chức 7 kỳ thi, chấm thi hết học phần các lớp theo kế hoạch;      

- Phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh mở lớp bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Chữ thập đỏ cơ sở năm 2023. Phối hợp với Thành ủy Việt Trì mở lớp bồi dưỡng công tác tuyên giáo cho cán bộ cấp ủy Thành phố Việt Trì.

- Duyệt bộ đề kiểm tra trắc nghiệm chương trình chuyên viên chính.

- Thu nhận hồ sơ lớp TCLLCT hệ không tập trung năm 2023. 

- Khoa Lý luận cơ sở tiếp tục hướng dẫn 01 sinh viên thực tập của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

- Phối hợp với UBKT Tỉnh ủy báo cáo Thường trực Tỉnh ủy mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2023 (lớp bổ sung ngoài kế hoạch).

* Công tác nghiên cứu khoa học, thi giảng viên giỏi và công tác khác:

- Tiếp tục đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh.

- Triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa, cấp trường.

- Xuất bảnBản tin “Thông tin lý luận và thực tiễn” số 1/2023. Xây dựng kế hoạch xuất bản Bản tin số 2/2023.

- Ban hành lịch tổ chức Hội thi giảng viên Giỏi cấp trường chọn cử giảng viên giỏi tham dự Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc năm 2023 (các khoa gửi danh sách giảng viên tham gia Hội thi và nộp giáo án trước ngày 10/4/2023).

- Nâng cao chất lượng viết tin, bài, hoạt độngTrang thông tin điện tử, trang Fanpage.

2. Công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính sách, thi đua khen thưởng,  thực hành văn hóa trường Đảng:

- Tiếp tục thực hiện tốt việc bố trí, sử dụng lao động hiệu quả, phù hợp, trong điều kiện thực tế của nhà trường.

- Ban hành Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng phòng TC, HC, TT, TL đối với đồng chí Trần Kiên Cường.

- Bình xét năng suất lao động tháng 4 năm 2023.

3. Công tác hành chính - quản trị, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh, cơ sở vật chất, kinh phí, thông tin, tư liệu

- Quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả cơ sở vật chất; bảo dưỡng, duy tu hệ thống thiết bị điện, nước tại nhà làm việc, ký túc xá, hội trường, giảng đường lớp học. Kiểm tra chặt chẽ, xử lý nghiêm những vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công. Phun thuốc diệt muỗi và khử khuẩn toàn bộ khu vực nhà trường.

- Nâng cao chất lượng công tác quản lý, phát hành văn bản, văn thư, lưu trữ kịp thời, đúng địa chỉ.

- Báo cáo quỹ, tài sản cơ quan nghiêm túc; nộp quỹ đầy đủ các khoản thu dịch vụ, phục vụ.

- Nhập kho, xuất kho vật tư; hàng hoá, văn phòng phẩm đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

- Phục vụ tốt các hoạt động hàng ngày, các nhiệm vụ phát sinh của Đảng uỷ, Lãnh đạo cơ quan; phục vụ các lớp học tập trung tại trường.

- Lớp TCLLCT hệ tập trung K45 duy trì tốt hoạt động thể thao và vệ sinh môi trường hàng ngày.

4. Công tác xây dựng Đảng, cơ quan, đoàn thể

- Tham gia đầy đủ các hoạt động và chương trình công tác do Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, đoàn thể cấp trên triệu tập, tổ chức.

- Duy trì và nâng cao chất lượngsinh hoạtĐảng uỷ, chi uỷ, chi bộ. Các chi bộ xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề quý II theo chủ đề năm 2023. Chi bộ khoa Nhà nước và pháp luật giúp đỡ, giới thiệu quần chúng ưu tú vào Đảng. Phân công đồng chí Nguyễn Việt Hòa - Đảng ủy viên - Trưởng khoa Nhà nước và pháp luật chỉ đạo hoạt động Chi bộ lớp TCLLCT tập trung K45.

- Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởngHồ Chí Minh trong tình hình mới” gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Báo cáo Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo, tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” gửi Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Xây dựng kế hoạch học tập chuyên đề năm 2023 theo hướng dẫn của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

- Các đoàn viên tham gia tốt hoạt động Hội thao mừng Đảng, mừng Xuân và kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh tổ chức.

- Ban Chấp hành Công đoàn chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Nhà trường, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Đại hội trù bị ngày 11/4/2023, Đại hội chính thức ngày 12/4/2023).

- Hội Cựu chiến binh trường phối hợp với các đoàn thể tổ chức giao lưu thể thao chào mừng ngày giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5/2023; ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu (19/5/2023), chào mừng Tháng Công nhân năm 2023.

- Tăng cường thực hiện dân chủ, kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động cơ quan; xây dựng cơ quan văn hoá. Bảo đảm làm việc đủ số lượng, chất lượng ngày công, giờ lao động; Thực hiện giờ làm việc mùa Hè từ ngày 16/4/2023.

- Các chi bộ, khoa, phòng, đoàn thể tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, nhân viên, đoàn viên, hội viên khắc phục khó khăn, tận tụy với công việc, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thông báo này được phổ biến tới toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường. Lãnh đạo các đơn vị khoa, phòng có trách nhiệm triển khai và báo cáo kết quả thực hiện với Ban Giám hiệu theo Quy chế hoạt động cơ quan.

Tài liệu đính kèm: file 7218a8T0.doc (06.04.2023 03:02)

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 02, triển khai nhiệm vụ tháng 3/2023
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 01, triển khai nhiệm vụ tháng 02/2023
Thông báo kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 12/2022, triển khai nhiệm vụ tháng 01/2023
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12/2022
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11/2022
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10/2022
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9/2022
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8/2022
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 6, triển khai nhiệm vụ tháng 7/2022
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6/2022
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất