Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  2
Hôm nay :  159
Hôm qua :  1132
Lượt truy cập : 1774228
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 12/2021, triển khai nhiệm vụ tháng 01/2022
9 10 29

THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 12/2021, triển khai nhiệm vụ tháng 01/2022

Thứ năm, 06.01.2022 16:10
Ngày 04/01/2022, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ tổ chức họp giao ban công tác tháng 01. Dự họp gồm: Lãnh đạo trường, Lãnh đạo các khoa, phòng, Trưởng các đoàn thể, giáo viên chủ nhiệm các lớp tại trường, Kế toán trưởng. Sau khi nghe báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 12/2021, dự kiến nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 01/2022 và các ý kiến thảo luận, đề nghị, bổ sung; Hiệu trưởng nhà trường kết luận như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2021

1.An ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh

- Thực hiện gác, trực nghiêm túc 24/24 giờ trong ngày; đảm bảo an toàn cơ quan. Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

- Sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, trông giữ xe an toàn, phòng ngừa cháy nổ; Chỉ đạo, phân công, kiểm tra, đôn đốc thực hiện vệ sinh hội trường, lớp học, ký túc xá, nhà xe, khuôn viên, đường đi sạch sẽ.

- Các khoa, phòng thường xuyên vệ sinh sạch sẽ và sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp văn phòng, phòng làm việc của cán bộ, giảng viên, nhân viên.

- Duy trì tốt việc chăm sóc cây xanh, vườn hoa, cây cảnh; đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp.

2. Công tác chuyên môn, nghiên cứu khoa học, thanh tra

* Công tác chuyên môn:

- Quản lý, giảng dạy 16 lớp học trong và ngoài trường với 1.095 học viên bằng hình thức trực tuyến. Tổ chức 02 kỳ thi hết môn, 03 bài kiểm tra (đề mở trực tuyến) và 07 bài viết thu hoạch. Tổ chức 01 kỳ thi tốt nghiệp, chấm thi, chấm khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC huyện Tân Sơn K8.

- Chấm bài kiểm tra phần kiến thức chung, phần kỹ năng, bài thu hoạch lớp bồi dưỡngngạch chuyên viên K90 khối Đảng, đoàn thể. Chấm phần kiến thức chung lớp bồi dưỡngngạch chuyên viên K91 huyện Phù Ninh.

- Duyệt kết quả tốt nghiệp và bế giảng lớp TCLLCT-HC Đại học Hùng Vương K4 với 76 học viên (trong đó: Loại Giỏi: 15/67 = 22,4%; Khá: 49/67 = 73,1%; Trung bình: 03/67 = 4,5%).

- Khai giảng lớp TCLLCT huyện Yên Lập K1 với 63 học viên. Tuyển sinh và khai giảng lớp TCLLCT huyện Thanh Sơn K1 với 60 học viên.

- Ký kết Quy chế phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cán bộgiữa Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh và Thành ủy Việt Trì. Làm việc với Thường trực Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy Việt Trì về việc mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng trong quý I/2022.

      - Duyệt bộ đề - đáp án thi hết môn, thi tốt nghiệp, đề tài viết thu hoạch, đề tài tiểu luận chương trình Trung cấp LLCT.

- Dự thảo Công văn tăng cường thực hiện Quy chế quản lý giảng dạy, học tập trực tuyến.

- Các khoa tiếp tục duyệt bài chương trình TCLLCT, thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và các nhiệm vụ chuyên môn, tham gia hoạt động chung của Nhà trường theo quy định.

- Hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡngcán bộ năm 2021, làm việc với Văn phòng Tỉnh ủyvề kinh phí các lớp bồi dưỡng được Thường trực Tỉnh ủycho phép chuyển sang năm 2022.

- Họp Ban Giám hiệu và Lãnh đạo Phòng QLĐT&NCKHtriển khai nhiệm vụ chuyên môn; phân kỳ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡngnăm 2022, dự kiến triển khai các lớp thực hiệntrong Quý 1/2022.

 * Công tác nghiên cứu khoa học, thanh tra và công tác khác:

- Tổ chức hội thảo (lần 2) 10 chuyên đề giảng dạy, 02 báo cáo chuyên đề và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh năm 2021, 2022. Báo cáo tiến độ thực hiện Đề tài cấp tỉnh với Sở khoa học và Công nghệ,  đánh giá kết quả 01 năm thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh. Hoàn thành quyết toán kinh phí đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh năm 2021 theo đúng tiến độ. Chi trả kinh phí cho các đồng chí tham gia nghiên cứu đề tài cấp tỉnh năm 2021.

- Dự thảo kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học, thanh tra năm 2022; ban hành Kế hoạch xuất bản Bản tin “Thông tin lý luận thực tiễn” số 01 năm 2022, Quyết định thành lập Ban Biên tập, Tổ Thư ký.

- Hoàn thành nghiệm thu cấp trường các đề tài khoa học cấp cơ sở, sáng kiến năm 2021, chi trả đầy đủ kinh phí theo phê duyệt. Các khoa, phòng đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở năm 2022.

- Duy trì nâng cao chất lượng viết tin, bài, hoạt độngtrang thông tin điện tử với 45 tin, bài, điểm tin thời sự.

3. Công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, chế độ chính sách

- Tiếp nhận và phân công nhiệm vụ cho 05 giảng viên, chuyên viên Trung tâm Chính trị Thành phố chuyển về Trường công tác.

- Cử 04 giảng viên khoa Xây dựng Đảng dự lớp bồi dưỡngvề “tôn giáo trong xã hội đương đại” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức; đồng chí Nguyễn Việt Hòa - Trưởng khoa NN&PL tham gia lớp bồi dưỡngnghiệp vụ công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng năm 2021 do Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức.

- Hoàn thiện Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả vị trí việc làm viên chức Trường Chính trị tỉnh báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

- Tiếp tục cử cán bộ, giảng viên dự các lớp tập huấn của Trung ương và của Tỉnh theo quy định.

- Báo cáo với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về nhu cầu đào tạo TCLLCT, Cao cấp, hoàn chỉnh Cao cấp lý luận chính trị đối với giảng viên, chuyên viên Nhà trường.

- Tổ chức Hội nghị công khai tài sản thu nhập cán bộ, viên chức (22 đồng chí) và xếp loại cán bộ, viên chứcnăm 2021.

- Báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2021 với Trưởng Khối thi đua các cơ quan Đảng, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh Phú Thọ.

- Hội đồng thi đua, khen thưởng Nhà trường tổ chức Hội nghị xét năng suất lao động tháng 12 và cả năm 2021, bình xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2021. Kết quả: 71/71 cán bộ, giảng viên, nhân viên đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến; trong đó có 10 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; 01 đồng chí đề nghị Chủ tịch UBND tỉnhtặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 04 đồng chí đề nghị Chủ tịch UBND tỉnhtặng Bằng khen. 05/5 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến, trong đó có 02 tập thể đề nghị Tập thể Lao động Xuất sắc. Phòng TC, HC, TT, TL đủ tiêu chuẩn được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

- Bổ sung, chỉnh sửa nội dung chi trong Quy chế chi tiêu nội bộ về thi đua, khen thưởng hằng năm.

4. Công tác HC-QT, cơ sở vật chất, tài chính, kinh phí, thông tin, tư liệu

- Quản lý chặt chẽ, khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất trường học và kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

- Tiếp tục giám sát các công trình cải tạo tại nhà Điều hành, lắp mạng Wifi công nghiệp tại nhà Giảng đường và nhà Điều hành.

- Nghiệm thu một số công trình cải tạo, sửa chữa của Nhà trường tại nhà Hiệu bộ và nhà Giảng đường.

- Tăng cường cơ sở vật chất, phục vụ giảng dạy, học tập và các hoạt động của Nhà trường (mua tủ, bàn ghế cho 05 cán bộ mới về Trường công tác; bổ sung tủ, đệm giường, ga phục vụ học viên ở Ký túc xá). Quán triệt, quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả vật tư, điện, nước và trang thiết bị trường học.

- Hoàn thiện đầy đủ, đúng quy định các chứng từ, quyết toán các nguồn kinh phí năm 2021. Thực hiện kiểm kê tài sản Nhà trường năm 2021.

- Làm việc với Học viện Khu vực I về Hợp đồng lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa 2021 - 2023.

- Thăm, tặng quà phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh Hùng quý 4/2021.

- Làm việc với Nhà Xuất bản lý luận chính trị đặt in giáo trình theo Quyết định số 5987-QĐ/HVCTQG ngày 26/11/2021 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: “Quyết định cho phép xuất bản Tập bài giảng: Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Phú Thọ” do Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ biên soạn.

- Báo cáo tài chính tháng 11/2021. Nhập kho, xuất kho và báo cáo tài sản kho đầy đủ kịp thời, đúng quy định. Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu làm việc với Ngân hàng BIDV chuyển đổi thẻ ATM từ sang thẻ ATM chíp cho cán bộ, giảng viên, nhân viênNhà trường.

- Thực hiện tốt công tác tổng hợp, văn thư, lưu trữ. Nâng cao chất lượng, phát hành kịp thời văn bản qua hệ thống thư điện tử. In và phát lịch nhà trường năm 2022 cho toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên Nhà trường.

- Phục vụ tốt các hoạt động thường xuyên của Đảng bộ, cơ quan, đoàn thể nhà trường và các lớp học tại trường.

- Thanh toán nhuận bút viết tin, bài Website tháng 10/2021 và nhuận bút viết Bản tin “Thông tin lý luận thực tiễn” số 2. Duy trì hoạt động thư viện, phòng đọc phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập. Cung ứng giáo trình đầy đủ cho học viên các lớp học.

5. Công tác xây dựng Đảng, cơ quan, đoàn thể

- Lãnh đạo trường tham dự kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XIX từ ngày 06/12 đến ngày 08/12/2021; dự Hội nghị toàn quốc (trực tuyến) sơ kết 3 năm thực hiện công tác nghiên cứu, biên soạn và tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng.

- Đảng bộ trường phát động toàn thể cán bộ, giảng viên, đảng viên tham gia giải Báo chí về xây dựng Đảng do Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức.

- Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng uỷ, chi bộ tháng 12/2021. Các chi bộ hoàn thành sinh hoạt chuyên đề quý IV/2021.

- Tiếp tục xây dựng dự thảo đề án Trường Chính trị chuẩn mức I giai đoạn 2021 - 2025.

- Kiểm điểm đánh giá xếp loại viên chức năm 2021. Tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Đảng bộ, cá nhân các đồng chí Lãnh đạo trường và Đảng ủy viên. Các chi bộ hoàn thành kiểm điểm đảng viên và tổng kết công tác chi bộ năm 2021. Đánh giá chất lượng Đảng bộ, xếp loại chi bộ, đảng viên năm 2021. Kết quả: 100% đảng viên của Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó có 13 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 01 Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Gửi báo cáo kết quả chấm điểm xếp loại, đề nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh công nhận Đảng bộ trường hoàn thành tốt nhiệm vụnăm 2021.

- Hội Cựu chiến binh lao động vệ sinh môi trường phòng, chống Covid-19 và chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày Hội quốc phòng toàn dân 22/12.

- Tổ chức huấn luyện tự vệ cơ quan năm 2021.

- Kiểm điểm tập thể BCH Công đoàn năm 2021; các đoàn thể hoàn thành tổng kết năm 2021.

* Đánh giá chung: Tháng 12/2021, các đơn vị khoa, phòng, đoàn thể đã hoàn thành toàn diện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được Tỉnh uỷ giao và các nhiệm vụ khác. Triển khai tốt kế hoạch công tác; tăng cường quản lý đào tạo, giảng dạy, học tập đúng quy chế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phục vụ kịp thời công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể. Toàn cơ quan đoàn kết, dân chủ; tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và các hoạt động của Đảng bộ, cơ quan nhà trường.

Tuy nhiên, còn mốt số tồn tại, hạn chế :

- Có chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý 4 còn muộn, chậm.

- Số lượng cán bộnhân viên phải cách ly y tế khá nhiều nên ảnh hưởng đến phân công công việc trong tháng.

- Việc thực hiện Nội quy làm việc ở một số cán bộ chưa tốt: Đeo thẻ viên chức, giờ giấc làm việc…

II.  NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 01/2022

1.An ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh

- Duy trì, trực gác 24/24 giờ/ngày; quản lý chặt chẽ người ra vào, không để xảy ra mất tài sản và mất trật tự trong cơ quan. Thường xuyên kiểm tra, thực hiện các quy định về phòng dịch Covid-19, phòng ngừa cháy nổ.

- Xây dựng kế hoạch, lịch gác,trực Tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022; tăng cường bảo vệ, bảo đảm an toàn cơ quan. Phòng TC, HC, TT, TL hoàn thành báo cáo hoạt động trước, trong, sau Tết của Nhà trường.

- Vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, phòng ngừa dịch bệnh. Chăm sóc cây xanh, vườn hoa đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp.

- Thực hiện nghiêm túc việc gửi xe, phân công xếp xe, trông giữ xe; duy trì và nâng cao ý thức tự giác tiết kiệm vật tư, điện, nước trong cán bộ, giảng viên, học viên.

2. Công tác chuyên môn, nghiên cứu khoa học, thanh tra

* Công tác chuyên môn:

- Quản lý, giảng dạy 15 lớp học trong và ngoài trường bằng hình thức trực tuyến cho đến khi có thông báo mới. Tổ chức các kỳ thi hết môn và viết thu hoạch theo kế hoạch. Tổ chức 01 kỳ thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC Thị xã Phú Thọ K4. Chấm bài kiểm tra phần kiến thức chung lớp bồi dưỡngngạch chuyên viên K92 Thị xã Phú Thọ. Chấm phần kỹ năng, bài thu hoạch lớp bồi dưỡngngạch chuyên viên K91 huyện Phù Ninh, bài thu hoạch lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên K90.

- Xét kết quả tốt nghiệp và bế giảng lớp bồi dưỡngngạch chuyên viên k90 khối Đảng, đoàn thể; lớp TCLLCT-HC huyện Tân sơn K8.

- Tuyển sinh các lớp theo kế hoạch (lớp Trung cấp Đảng ủy khối Doanh nghiệp và Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh). Khai giảng lớp bồi dưỡngđối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới của Thành phố Việt Trì.

- Tiếp tục duyệt bộ đề đáp án thi hết môn, thi tốt nghiệp, đề tài viết thu hoạch, đề tài tiểu luận chương trình TCLLCT.

- Xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động chuyên môn năm 2022.

- Ban hành Kế hoạch phân công giảng dạy lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng và đảng viên mới.

- Các khoa tiếp tục thông qua bài và thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy, các nhiệm vụ chuyên môn, tham gia hoạt động chung của Nhà trường theo quy định.

* Công tác nghiên cứu khoa học, thanh tra và công tác khác:

- Tiếp tục triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh năm 2022.

- Họp Hội đồng khoa học, xét duyệt đề tài, sáng kiến nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2022.

- Thu nộp bài Bản tin số 1 năm 2022. Từ tình hình thực tiễn, Ban Giám hiệu quyết định lùi thời gian xuất bản Bản tin số 1/2022 vào tháng 5/2022. Toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viêntiếp tục nghiên cứu viết bài cho Bản tin Thông tin lý luận và thực tiễn của Nhà trường.

- Các khoa tiến hành thao giảng cấp khoa theo kế hoạch đã ban hành.

- Ban Giám hiệu tiếp tục triển khai kế hoạch dự giờ giảng dạy trực tuyến tại các lớp học.

- Duy trì nâng cao chất lượng viết tin, bài, hoạt độngtrang thông tin điện tử, điểm tin thời sự.

3. Công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính sách, thi đua khen thưởng

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, giảng viên, chuyên viên. Cử cán bộ dự lớp tập huấn công tác dân quân tự vệ năm 2022 do Ban Chỉ huy quân sự Thành phố Việt Trì tổ chức.

- Xét duyệt, báo cáo tổng hợp danh sách đề nghị nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2021.

- Thưởng năng suất lao động, các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2021 và bình xét năng suất lao động tháng 01 năm 2022.

- Hướng dẫn đăng ký thi đua năm 2022; chuẩn bị ký kết thi đua tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2022.

4. Công tác HC-QT, cơ sở vật chất, tài chính, kinh phí, thông tin, tư liệu

- Tiếp tục quản lý chặt chẽ, khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; quản lý an ninh trật tự, phòng ngừa cháy nổ; sử dụng tiết kiệm vật tư, điện, nước, thiết bị trường học.

- Thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ; phát hành văn bản theo hệ thống thư điện tử cơ quan. Triển khai tập huấn cho giảng viên, chuyên viên, nhân viên thực hiện hệ thống quản lý văn bản của Tỉnh ủy.

- Thành lập Ban Xây dựng phương án mức độ tự đảm bảo kinh phí của Trường Chính trị tỉnh năm 2022. Làm việc với Văn phòng Tỉnh ủy, trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét quyết định.

- Hoàn thành quyết toán công trình cải tạo, sửa chữa Ký túc xá, Hội trường lớn và nhà Giảng đường với Sở Tài chính tỉnh.

- Hoàn thành báo cáo tổng hợp kiểm kê tài sản cơ quan năm 2021 (trước 10/01/2022.

- Chuẩn bị kinh phí chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giảng viên, nhân viênnhà trường nhân dịp tết Nhâm Dần.

- Báo cáo tổng hợp tài chính năm 2021, quyết toán các nguồn kinh phí năm 2021.

- Phục vụ tốt các hoạt động thường xuyên của Đảng bộ, cơ quan, đoàn thể nhà trường và các lớp học tại trường.

- Thanh toán nhuận bút viết tin bài Website tháng 12/2021. Duy trì hoạt động thư viện, phòng đọc phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập. Tổng hợp tin bài đề xuất khen thưởng năm 2021. Cung ứng giáo trình đầy đủ cho các lớp học trong và ngoài trường.

5. Công tác xây dựng Đảng, cơ quan, đoàn thể

- Tham gia đầy đủ các hoạt động và hội nghị về công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể do cấp trên triệu tập, tổ chức.

- Báo cáo kết quả kiểm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên năm 2021 với Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Hoàn thành bổ sung hồ sơ cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viênnăm 2021.

- Tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, các đoàn thể năm 2021; triển khai kế hoạch hoạt động trước, trong và sau Tết Nhâm Dần. Dự kiến thực hiện Nghỉ Tết Nguyên đán từ 27/01 đến hết ngày 06/02/2022. Toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viênthực hiện thật tốt các nhiệm vụđược phân công, yêu cầu 5K, đảm bảo tuyệt đối an toàn về sức khỏe và giao thông trong dịp Tết Nguyên đán.

- Ban hành kế hoạch chào mừng kỷ niệm 82 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Phú Thọ (3/1940 - 3/2022), 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022).

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hànhTrung ương Đảng khóa XIII (ngày 12/01/2021).

- Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng uỷ, chi uỷ, chi bộ tháng 01/2022.

- Dự thảo Chương trình làm việc của Lãnh đạo trường; Chương trình làm việc của Đảng uỷ; dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ và Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ năm 2022 theo quy định. Xây dựng dự thảo kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2022.

- Dự thảo Nghị quyết của Đảng uỷvề: Cải tạo xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm tài sản trang thiết bị trường học năm 2022; về công tác quốc phòng, an ninh năm 2022.

- Ban hành kế hoạch và chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chứcHội nghị cán bộ, viên chứcvà triển khai nhiệm vụ năm 2022. Công đoàn trường quyết toán tài chính năm 2021.

- Các tổ chứcđoàn thể xây dựngchương trìnhcông tácnăm 2022 báo cáo Đảng ủy trường phê duyệt.

- Ban Chấp hànhCông đoàn liên hệ để được tiêm sớm mũi vắc-xin bổ sung cho cán bộ, giảng viên, nhân viên; phối hợp với Phòng TC, HC, TT, TL xây dựng kế hoạchtổ chứctốt chương trình gặp mặt đầu Xuân Nhâm Dần năm 2022 dự kiến vào 9h30 ngày 07/02/2022.

- Cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên chấp hành nghiêm túc Chỉ thị số 13-CT/TU của Tỉnh uỷ; các quy định về phòng, chống cháy nổ; các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo tuyệt đối an toàn về giao thông và phòng, chống dịch bệnh.

- Thực hiệnNghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các chi bộ, khoa, phòng, đoàn thể tiếp tục quan tâm giáo dục cán bộ, đảng viên, viên chức, đoàn viên, hội viên về chính trị tư tưởng, ý thức trách nhiệm, thời gian làm việc; khắc phục khó khăn, tận tuỵ với công việc; đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ngay từ những ngày đầu năm 2022.

Thông báo này được phổ biến tới toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường. Lãnh đạo các đơn vị khoa, phòng có trách nhiệm triển khai và báo cáo kết quả thực hiện với Ban Giám hiệu theo Quy chế hoạt động cơ quan.

Tài liệu đính kèm: file 33k783T4.doc (06.01.2022 16:10)

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2021
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về Kết quả công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2021
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về Kết quả công tác tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2021
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về Kết quả công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2021
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 6, triển khai nhiệm vụ tháng 7/2021
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6/2021
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5/2021
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 3, triển khai nhiệm vụ tháng 4/2021
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 02, triển khai nhiệm vụ tháng 3/2021
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 12/2020, triển khai nhiệm vụ tháng 01/2021
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất