Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  2
Hôm nay :  56
Hôm qua :  599
Lượt truy cập : 1143849
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49 Từ ngày 02/12 đến ngày 08/12/2019
9 10 204

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49 Từ ngày 02/12 đến ngày 08/12/2019

Thứ sáu, 29.11.2019 17:39
     Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

02/12

- 7h30: Tại sân trường và phòng họp tầng 4 Nhà Điều hành: Chào cờ, sinh hoạt tư tưởng tuần đầu tháng 12/2019.

Thành phần: Cán bộ, giảng viên, nhân viên (mặc đồng phục nhà trường).

PHT Nguyễn Văn Nhạ phụ trách.

- 8h00: Tại phòng họp tầng 3 Nhà Điều hành: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ trường tháng 12/2019.

Thành phần: Các đ/c ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ.

 

- 13h30: Tại phòng họp tầng 4 Nhà Điều hành: Giao ban công tác tháng 12/2019.

Thành phần: Cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường.

- 15h00: Tại Hội trường A1: Đón học viên lớp Bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ công tác dân vận cơ sở năm 2019.

Thành phần: Phòng QLĐT&NCKH, phòng TC-HC-TT-TL; GVCN.

- 16h00: Tại phòng họp tầng 4 Nhà Điều hành: Họp xét thi đua tháng 11/2019.

Thành phần: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng nhà trường.

Thứ Ba

03/12

- 7h30: Tại Hội trường A1: Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ công tác dân vận cơ sở năm 2019.

Thành phần: Khách mời; Lãnh đạo trường; Lãnh đạo khoa Xây dựng Đảng, phòng QLĐT&NCKH, phòng TC-HC-TT-TL; Cán bộ theo dõi lớp; GVCN.

- 7h30: Tại phòng Hội trường lớn Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh: PHT Nguyễn Văn Nhạ, Đ/c Nguyễn Thị Thúy Hồng (VPĐU): Dự Hội nghị Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh.

- 8h30: Tại phòng học số 5 Nhà Giảng đường: Đ/c Hà Thị Như Huế, đ/c Đinh Thị Phương (giảng viên kiêm chức khoa XDĐ) thao giảng cấp khoa.

Thành phần: PHT Đặng Tân Lập; Giảng viên, giảng viên kiêm chức khoa XDĐ.

- 9h00: Tại phòng làm việc PHT Hoàng Tiến Điệp: Họp Ban Chấp hành Công đoàn.

Thành phần: Các đ/c ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn.

- 13h30: Tại phòng họp tầng 3 Nhà Điều hành: Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cơ sở do ThS. Nguyễn Việt Anh làm chủ nhiệm.

Thành phần: Hội đồng nghiệm thu; Đ/c Nguyễn Việt Hòa - Trưởng khoa NN&PL; Nhóm nghiên cứu.

- 14h00: Tại phòng làm việc của Hiệu trưởng: Họp Hội đồng tuyển sinh lớp Bồi dưỡng ngạch CV K78 (TP Việt Trì)

Thành phần: Hội đồng tuyển sinh (theo Quyết định của Hiệu trưởng).

- 14h00: Tại Văn phòng khoa LLCS, khoa XDĐ: Họp chi bộ, khoa, tổ công đoàn.

Thứ Tư

04/12

- 7h30: Tại văn phòng các khoa, phòng: Lắp bàn họp mới.

(Các khoa, phòng sắp xếp lại để lắp đặt đảm bảo mỹ quan, thuận tiện)

Đ/c Nguyễn Thị Nhàn - Trưởng phòng TC-HC-TT-TL chỉ đạo, điều phối, nhập kho tài sản cũ các khoa, phòng không sử dụng).

- 8h00: Tại Văn phòng khoa NN&PL, phòng QLĐT&NCKH: Họp chi bộ, khoa, phòng, tổ công đoàn.

- 8h00: Tại phòng họp tầng 3 Nhà Điều hành: Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cơ sở do ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng làm chủ nhiệm.

Thành phần: Hội đồng nghiệm thu; Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Hương; Nhóm nghiên cứu.

 

- 13h30: Tại phòng họp tầng 4 Nhà Điều hành: Chấm bài kiểm tra phần Kỹ năng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên K74 (Tân Sơn).

Thành phần: Ban Chấm kiểm tra (theo Quyết định của Hiệu trưởng).

- 14h00: Tại phòng họp tầng 3 Nhà Điều hành: Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở do ThS. Ngô Thị Lan Hương làm chủ nhiệm.

Thành phần: Hội đồng nghiệm thu; Đ/c Đỗ Quỳnh Phương - Trưởng khoa LLCS; Nhóm nghiên cứu.

- 14h00: Tại phòng học số 5 Nhà Giảng đường: Đ/c Phạm Thị Hiền, đ/c Nguyễn Hải Hà (khoa XDĐ) thao giảng cấp khoa.

Thành phần: PHT Đặng Tân Lập; Giảng viên, giảng viên kiêm chức khoa XDĐ.

Thứ Năm

05/12

- 7h30: PHT Hoàng Tiến Điệp giảng bài lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên Yên Lập (02 ngày).

- 7h30: Tại phòng họp tầng 3 Nhà Điều hành: Chấm khóa luận và thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC Hạ Hòa K8.

Thành phần: Ban Chấm khóa luận và thi tốt nghiệp (theo Quyết định của Hiệu trưởng).

- 8h00: Tại phòng làm việc PHT Đặng Tân Lập: Duyệt điều kiện thi hết môn lớp TCLLCT-HC Đảng ủy khối K19.

Thành phần: PHT Đặng Tân Lập; Lãnh đạo phòng QLĐT&NCKH, khoa Xây dựng Đảng; GVCN.

- 13h30: Tại phòng học số 5 Nhà Giảng đường: Thông qua bài giảng chương trình Chuyên viên mới của đ/c Trần Thị Hải Yến, đ/c Trần Thu Thủy, đ/c Hoàng Thị Nguyệt Nga (chuyên đề 9, chuyên đề 12, chuyên đề 13) - đổi lịch sáng 22/11.

Thành phần: Các đ/c tham gia giảng dạy chương trình chuyên viên, đ/c Hà Thị Như Huế (Phó phòng QLĐT&NCKH).

- 14h00: Tại phòng họp tầng 3 Nhà Điều hành: Phòng TC-HC-TT-TL họp chi bộ, phòng, Tổ công đoàn.

 

Thứ Sáu

06/12

 

- 7h00: Lớp Bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ công tác dân vận cơ sở năm 2019 nghiên cứu thực tế một số mô hình kinh tế tổng hợp tại xã Hùng Lô - Việt Trì.

Thành phần: Học viên; Cán bộ quản lý lớp; đ/c Nguyễn Thị Kim Sự (chuyên viên phòng TC-HC-TT-TL); GVCN.

 

- 8h00: Tại phòng làm việc của Hiệu trưởng: Duyệt điều kiện thi hết môn lớp TCLLCT-HC TTGDTX tỉnh K3.

Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Hương; Lãnh đạo phòng QLĐT&NCKH, khoa Lý luận cơ sở; GVCN, GVĐCN.

 

- 13h30: Tại Hội trường A1: PHT Nguyễn Văn Nhạ giảng bài lớp Bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ công tác dân vận cơ sở năm 2019.

- 13h30: Tại phòng họp tầng 3 Nhà Điều hành: Họp báo cáo tài chính tháng 11/2019.

Thành phần: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương (Hiệu trưởng), đ/c Nguyễn Thị Nhàn (Trưởng phòng TC-HC-TT-TL), đ/c Trần Nam Trung (Kế toán trưởng), đ/c Trần Thị Phương Lan (Thủ quỹ).

- 15h45: Tại Hội trường A1: Bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ công tác dân vận cơ sở năm 2019.

Thành phần: Khách mời; Lãnh đạo trường; Lãnh đạo khoa Xây dựng Đảng, phòng QLĐT&NCKH, phòng TC-HC-TT-TL; Cán bộ theo dõi lớp; GVCN.

Thứ Bảy

07/12

    - Trực trường: Đ/c Hoàng Tiến Điệp - Phó Hiệu trưởng.

- 7h30: Tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Việt Trì: Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên K78.

Thành phần: Lãnh đạo trường; Lãnh đạo phòng QLĐT&NCKH, khoa NN&PL; GVĐCN.

- 7h30: PHT Nguyễn Văn Nhạ giảng bài lớp TCLLCT-HC Yên Lập K8 (02 ngày).

 

- Trực trường: Đ/c Nguyễn Thị Thảo - Phó Trưởng phòng TC - HC -  TT - TL.

CN

08/12

 

- Trực trường: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương - Hiệu trưởng.

 

 

- Trực trường: Đ/c Trần Kiên Cường - Phó Trưởng phòng TC - HC - TT - TL.

 

 
Tài liệu đính kèm: file 81CYOG36.doc (29.11.2019 17:39)

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2019
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2019
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2019
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 7 năm 2019, triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2019
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 4 năm 2019, triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2019
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 3/2019, triển khai nhiệm vụ tháng 4 năm 2019
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 02/2019, triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2019
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 01 năm 2019, triển khai nhiệm vụ tháng 02 năm 2019
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 12 năm 2018, triển khai nhiệm vụ tháng 01 năm 2019
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả công tác tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2018
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất

https://noithatkydieu.vn |