Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  4
Hôm nay :  1982
Hôm qua :  3448
Lượt truy cập : 3113714
MỘT SỐ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI NGŨ TRƯỞNG KHU DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ
9 10 494

MỘT SỐ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI NGŨ TRƯỞNG KHU DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

Thứ hai, 13.06.2022 10:21

ThS. Ngô Thị Lan Hương
Phó Trưởng phòng QLĐT & NCKH
Thực hiện Nghị quyết số 828/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội "về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Phú Thọ"; Nghị quyết số 72-NQ/TU ngày 29/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về "Phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021"; Kế hoạch số 3089/KH-UBND ngày 09/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ "về sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021". Hiện nay, số lượng đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Phú Thọ sau khi thực hiện sắp xếp là 225 đơn vị, trong đó: 197 xã, 11 thị trấn và 17 phường với 2.328 khu dân cư - tương đương với 2.328 trưởng khu dân cư.

     Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các huyện, thành, thị và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ luôn xác định đúng vị trí, vai trò của Trưởng khu dân cư đối với hoạt động quản lý nhà nước ở cơ sở. Trưởng khu dân cư là những người được nhân dân tín nhiệm bầu ra, họ chính là cầu nối giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở cơ sở, là người góp phần tăng cường sự đoàn kết của cộng đồng dân cư, củng cố niềm tin của người dân đối với Ðảng, Nhà nước và chính quyền cơ sở, cũng là những người trực tiếp tổ chức, hướng dẫn nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước. Do đó, lãnh đạo các cấp của tỉnh Phú Thọ đã có sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên đối với hoạt động của Trưởng khu dân cư.

Đoàn nghiên cứu thực tế của Trường Chính trị làm việc tại Huyện ủy Thanh Ba

     Đoàn nghiên cứu thực tế của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ qua điều tra, khảo sát lấy ý kiến 2.900 người đại diện quần chúng nhân dân của tất cả các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đánh giá mức độ hiệu quả hoạt động của Trưởng khu nơi họ sinh sống đều được ghi nhận rất tích cực: có 61,9% đánh giá rất tốt, 37.7% đánh giá hiệu quả, chỉ có 0,4% cho rằng hoạt động chưa hiệu quả.

     Qua kết quả khảo sát tại các huyện, thành, thị của nhà trường cho thấy: Trưởng các khu dân cư trên địa bàn tỉnh hiện nay đại đa số do các đồng chí đảng viên cao tuổi đảm nhiệm, số rất ít không phải là đảng viên thì đều là những người có uy tín cao trong cộng đồng nên tạo được niềm tin, tập hợp được sức mạnh đoàn kết của cộng đồng dân cư; có năng lực, kinh nghiệm trong triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại khu dân cư. Cơ bản đều là những người nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm với công việc của cộng đồng dân cư, phát huy được việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trở thành sức mạnh để xây dựng khu dân cư văn minh văn hóa, phồn vinh và hạnh phúc.

Đoàn nghiên cứu thực tế của Trường Chính trị làm việc tại xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba

     Bên cạnh những kết quả đạt được, chất lượng hoạt động của Trưởng khu dân cứ trên địa bàn tỉnh những năm qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định như: Không đồng đều về trình độ chuyên môn, về nhận thức; hầu hết có tuổi đời cao nên khó khăn trong hoạt động cũng như học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Ở một số nơi công tác tổ chức còn hình thức, chưa lựa chọn người thực sự có chất lượng để bầu làm Trưởng khu; Chế độ phụ cấp thấp, áp lực công việc nhiều (một số Trưởng khu phải kiêm nhiệm nhiều chức danh nên còn nhiều người chưa tập trung và dành nhiều thời gian cho thực hiện nhiệm vụ, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc). Một số ít trưởng khu chưa phải là đảng viên nên gặp khó khăn trong việc tiếp thu, triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của cấp ủy cấp trên tại khu dân cư, cũng như hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành.

     Tuy nhiên, vượt qua những khó khăn, thách thức, đội ngũ Trưởng khu dân cư tỉnh Phú Thọ cơ bản đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đạt được những kết quả tích cực đó là nhờ nhiều yếu tố tác động. Qua tiếp xúc, trao đổi trực tiếp với các Trưởng khu dân cư, các đoàn nghiên cứu thực tế của nhà trường đã ghi nhận được một số bài học kinh nghiệm giúp nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian làm Trưởng khu của các Trưởng khu cao tuổi, có thâm niên công tác, đó là:

     Thứ nhất: Phải xác định được vai trò rất quan trọng của Trưởng khu, tất cả mọi chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước có đến được với mọi người dân hay không phải thông qua cách thức tuyên truyền, phổ biến của Trưởng khu. Do vậy, người Trưởng khu phải tự tìm tòi phương pháp, cách thức tuyên truyền sao cho thâm nhập vào trong đời sống của quần chúng nhân dân.

     Thứ hai: Để chỉ đạo thành công các hoạt động ở khu dân cư, Trưởng khu phải bám sát vào chỉ đạo của UBND xã, phường, thị trấn, bám sát vào tài liệu sinh hoạt chi bộ, qua các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là qua kênh Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Thọ để tuyên truyền đến mọi người dân.

     Thứ ba: Bản thân người Trưởng khu phải gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn, năng động, nhiệt tình, quyết đoán, phải tự ý thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, đặt lợi ích của cộng đồng lên trên, biết cách tổ chức cuộc sống riêng và công việc chung một cách hài hòa. Tâm phải trong sáng, nhiệt tình, trách nhiệm, đặc biệt phải được dân tín nhiệm, quý mến. Bản thân người Trưởng khu phải nhận được sự hậu thuẫn, ủng hộ của gia đình. Chế độ phụ cấp thấp, "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng", do vậy người Trưởng khu phải biết cách tổ chức cuộc sống gia đình sao cho gia đình tạo điều kiện để lo công việc của khu dân cư một cách tốt đẹp.

     Trong mọi công việc, trước khi triển khai phải chuẩn bị thật kỹ, từ việc nhỏ nhất. Phải làm việc đến nơi đến chốn để đạt 100% mục tiêu đề ra. Đặc biệt ở các cuộc họp khu dân cư, càng chuẩn bị kỹ càng, chu đáo bao nhiêu thì chất lượng cuộc họp sẽ thành công, nhân dân sẽ ủng hộ các công việc mà Trưởng khu triển khai. Các khoản đóng góp, thu - chi của nhân dân người Trưởng khu phải minh bạch, rõ ràng, công khai và đạt hiệu quả. Trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn phải tranh thủ ý kiến của các đồng chí Lãnh đạo địa phương, tranh thủ ý kiến, học hỏi các cán bộ chuyên môn để sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu, giải đáp, trả lời các câu hỏi của dân, từ đó tạo được niềm tin của nhân dân.

     Thứ tưTập thể chi bộ khu dân cư phải xây dựng được những đảng viên gương mẫu, vận động các đảng viên gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào."Đảng viên đi trước, làng nước theo sau", từ đó quần chúng nhân dân sẽ nhìn vào để cùng thực hiện.

     Thứ nămChính quyền xã, phường, thị trấn phải triển khai các công việc sớm, tránh giao việc dồn dập, bất thường, thời gian gấp gáp dẫn đến Trưởng khu phải triển khai việc vội vàng, làm cho xong nên hiệu quả công việc không cao. Có chính sách biểu dương, khen thưởng kịp thời cho những Trưởng khu thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

     Có thể thấy, từ những kinh nghiệm thực tiễn nêu trên chính là nguyên nhân của những kết quả đạt được của đội ngũ Trưởng khu dân cư trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Để nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ Trưởng khu dân cư, trước hết cần có nhận thức đúng đắn,quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước ta nói chung, của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương từ tỉnh tới xã, phường, thị trấn nói riêng. Sau đó cần chú ý thực hiện đồng bộ các giải pháp, tin tưởng rằng trong thời gian tới Trưởng các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ sẽ thực sự làm tốt vai trò là cầu nối, là những người gần dân, sát dân, đóng góp tích cực trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT ĐI NGHIÊN CỨU THỰC TẾ Ở CƠ SỞ NĂM 2022
LỚP TRUNG CẤP LLCT – HC HUYỆN LÂM THAO KHÓA 5 TỔ CHỨC ĐI NGHIÊN CỨU THỰC TẾ, VIẾT THU HOẠCH CUỐI KHÓA
TỔ CHỨC ĐI NGHIÊN CỨU THỰC TẾ CHO HỌC VIÊN LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÓA 20
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN VĂN CỪ TỈNH BẮC NINH NGHIÊN CỨU, KHẢO SÁT THỰC TẾ TẠI TỈNH PHÚ THỌ
ĐOÀN CÁN BỘ VỤ CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ VÀ HỌC VIÊN LỚP TẬP HUẤN CỦA HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH THĂM QUAN, NGHIÊN CỨU THỰC TẾ TẠI THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THĂM VÀ NGHIÊN CỨU THỰC TẾ TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẮC NINH
LỚP TẬP HUẤN CÁN BỘ MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU THỰC TẾ TẠI XÃ NÔNG THÔN MỚI
ẤN TƯỢNG HÀ NAM NINH
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất