Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  11
Hôm nay :  4493
Hôm qua :  4722
Lượt truy cập : 3166982
HỘI THI HỌC VIÊN HỌC GIỎI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ LẦN THỨ NHẤT - NĂM 2016 - DẤU ẤN ĐẸP TRONG NĂM HỌC 2015-2016 CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
9 10 2146

HỘI THI HỌC VIÊN HỌC GIỎI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ LẦN THỨ NHẤT - NĂM 2016 - DẤU ẤN ĐẸP TRONG NĂM HỌC 2015-2016 CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ

Thứ tư, 29.06.2016 07:28

ThS. Hoàng Thị Nguyệt Nga
Phó Trưởng phòng NCKH-TT-TL
Thực hiện Hướng dẫn số 159/HD-HVCTQG ngày 22 tháng 10 năm 2015 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị; Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ xây dựng Kế hoạch số 11/KH-TCT ngày 25 tháng 02 năm 2016 về Tổ chức Hội thi “Học viên học giỏi lý luận chính trị tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất - năm 2016”, triển khai đến tất cả các lớp Trung cấp LLCT-HC ở các đơn vị liên kết đào tạo trong toàn tỉnh.

Hội thi nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đánh giá thực chất việc giảng dạy và học tập lý luận chính trị tại các lớp Trung cấp lý luận chính trị-hành chính; Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo động lực phát triển sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của các địa phương trong tỉnh; tuyển chọn, công nhận học viên học giỏi lý luận chính trị của tỉnh Phú Thọ. Thông qua Hội thi thúc đẩy phong trào học tập, biểu dương các học viên có ý thức học tập tốt. Đồng thời Hội thi tạo điều kiện để học viên các đơn vị tham gia tăng cường giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức các hoạt động phong trào thi đua toàn diện “dạy tốt, học tốt”; Gắn với  thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh”, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; giáo dục, khuyến khích, động viên học viên học tập và nghiên cứu lý luận chính trị.

Thông qua Hội thi, Trường Chính trị tỉnh tiếp tục xây dựng, hoàn thiện kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giảng viên; đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, học tập lý luận chính trị theo quy định của Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Qua Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị lần thứ nhất - năm 2016, Ban Tổ chức Hội thi thống nhất đánh giá:

1. Về công tác chuẩn bị, tổ chức tham gia Hội thi của các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện và các đơn vị liên kết đào tạo

Sau khi nhận được Công văn chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Kế hoạch của Trường Chính trị tỉnh; Lãnh đạo các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (BDCT) cấp huyện và đơn vị liên kết đào tạo đã tích cực triển khai thực hiện, đăng ký danh sách học viên tham gia Hội thi.

Do đặc thù việc mở lớp của nhà trường nên chỉ có 9/27 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính (LLCT-HC) đảm bảo đủ các tiêu chí tham gia Hội thi.

Các Trung tâm BDCT huyện và Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh nơi có học viên đăng ký tham gia dự thi đã phát động phong trào thi đua tích cực học tốt, chọn lựa những học viên có thành tích học tập xuất sắc tham gia Hội thi cấp tỉnh. Hội thi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, tích cực của tập thể các lớp Trung cấp LLCT-HC cũng như của cá nhân các thí sinh.

Các đơn vị đều thành lập đoàn tham gia Hội thi cấp tỉnh, do đồng chí Lãnh đạo Trung tâm BDCT hoặc giáo viên chủ nhiệm lớp làm Trưởng đoàn; thành phần, số lượng các đoàn tham gia Hội thi thực hiện theo quy định của Thể lệ Hội thi. Các đoàn thường xuyên giúp đỡ, động viên và tạo mọi điều kiện để học viên dự thi có tâm thế tốt nhất  hoàn thành nhiệm vụ của thí sinh tham gia Hội thi.

2. Về công tác chuẩn bị, tổ chức Hội thi của Trường Chính trị tỉnh

Mặc dù Hội thi tổ chức vào thời điểm cuối năm học 2015-2016, rất nhiều công việc, nhưng Trường Chính trị tỉnh luôn quan tâm và chuẩn bị chu đáo kịp thời mọi điều kiện về cơ sở vật chất, công tác chuyên môn, phục vụ để Hội thi được tiến hành theo Kế hoạch đề ra. Triển khai thực hiện kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký Hội thi; xây dựng chương trình làm việc của Hội thi, đôn đốc nắm tình hình các đơn vị tham gia dự thi, chuẩn bị đầy đủ các văn bản phục vụ Hội thi, phân công phục vụ Hội thi.

Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tổ Thư ký làm việc tích cực khẩn trương, trách nhiệm, thực hiện đầy đủ các bước cần thiết về tổ chức, chuyên môn và thông tin kịp thời nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn, đáp ứng yêu cầu phục vụ Hội thi đạt được kết quả tốt nhất,

Các thành viên trong Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ Thư ký được phân công luôn bám sát, theo dõi đầy đủ các buổi thi ở từng phòng thi. Ban Giám khảo là các đồng chí Lãnh đạo Trường, Lãnh đạo các khoa, phòng Trường Chính trị tỉnh đều là giảng viên chính, giảng viên có trình độ và kinh nghiệm chuyên môn giảng dạy, nhiều đồng chí là giảng viên giỏi toàn quốc; làm việc nghiêm túc, đúng quy chế theo quy định chuyên môn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; làm việc khẩn trương, đúng tiến độ, đánh giá các nội dung tham gia dự thi của học viên chi tiết, khách quan, chính xác, đầy đủ, toàn diện. Những vấn đề phát sinh cụ thể đều được Ban Giám khảo kịp thời rút kinh nghiệm ở từng buổi thi nhằm tạo điều kiện một cách tốt nhất, thuận lợi nhất cho các học viên tham gia dự thi.

Về chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ Hội thi: Đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, hội trường, ký túc xá, phòng thi tăng cường trang thiết bị, phục vụ, đáp ứng yêu cầu của Hội thi. Hội trường lớn, hội trường A1, các phòng thi đảm bảo các điều kiện cần thiết và tốt nhất cho 02 phần thi tự luận và thuyết trình xử lý tình huống.

Phân công nhiệm vụ, chuẩn bị, thực hiện chi tiết, cụ thể, huy động toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên tham gia phục vụ Hội thi với tinh thần trách nhiệm cao, ý thức tự giác và cộng đồng trách nhiệm trong công việc.

3. Về học viên và nội dung tham gia dự thi

3.1. Về học viên: Tổng số học viên đăng ký dự thi là 60 học viên. Đến tham dự Hội thi có 58/60 học viên (02 học viên vì lý do sức khỏe nên không tham gia dự thi), thuộc các lớp sau:

-Lớp TCLLCT-HC huyện Thanh Sơn K4:

8 học viên

-Lớp TCLLCT-HC huyện Thanh Ba K3:

4 học viên

-Lớp TCLLCT-HC huyện Thanh Thủy K4:

9 học viên

-Lớp TCLLCT-HC huyện  Tân Sơn K5:

4 học viên

-Lớp TCLLCT-HC huyện Phù Ninh K4:

7 học viên

-Lớp TCLLCT-HC huyện Cẩm Khê K5:

5 học viên

-Lớp TCLLCT-HC huyện Cẩm Khê K6:

3 học viên

-Lớp TCLLCT-HC huyện Yên Lập K5:

4 học viên

-Lớp TCLLCT-HC Đảng ủy khối các cơ quan  K13:

5  học viên

-Lớp TCLLCT-HC hệ tập trung K41:

9 học viên

Trong tổng số 58 học viên có:

Nam: 17/58 học viên  (29,31%); Nữ: 41/58 học viên (70,69%)

Dân tộc: Kinh: 49/58 học viên  (84,48%); Mường: 9/58 học viên (15,52%)

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ: 03/58 học viên (5,17%); 

                                          Đại học: 41/58 học viên (70,69%);

                     Cao đẳng, trung cấp các loại: 14 (24,14%)

Độ tuổi: dưới 30 tuổi: 19/58 học viên (32,78%), Từ 30 tuổi - 45 tuổi: 38/58 học viên (65,50%); trên 50 tuổi: 01/58 học viên (1,72%)

 Đơn vị công tác: Cán bộ công chức cấp xã: 20/58 học viên (02 học viên là PCT xã) (34,48%)

           Cán bộ công chức cấp huyện: 16/58 học viên (25,58%)

           Cán bộ công chức ở các sở ban ngành : 04/58 học viên (6,90%)

           Giáo viên: 18/58 học viên (31,03%)

3.2. Về đăng ký lựa chọn môn thi

* Phần thi viết tự luận

Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin(Triết học): 03 học viên                 

Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin(KTCT): 03 học viên                

Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (CNXHKH): 04 học viên               

Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh: 10 học viên   

Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về các lĩnh vực của đời sống xã hội: 04 học viên

Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản & Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: 9 học viên                 

Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, Nhà nước & Pháp luật: 09 học viên                 

Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước: 06 học viên                 

Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở: 03 học viên                

 Kỹ năng lãnh đạo, quản lý: 04 học viên                 

Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân: 03 học viên 

Tổng hợp số học viên dự thi của các khoa:

Khoa Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: 24 học viên 

Khoa Xây dựng Đảng:12 học viên                                       

Khoa Nhà nước & Pháp luật: 15 học viên                                        

Khoa Dân vận: 07 học viên                          

* Phần thi  thuyết trình xử lý tình huống

Chủ đề 1: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về các lĩnh vực của đời sống xã hội: 24 học viên                 

Chủ đề 2: Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở: 10 học viên                 

Chủ đề 3: Quản lý hành chính nhà nước: 13 học viên                 

Chủ đề 4: Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở: 11 học viên                           

4. Thực hiện chương trình làm việc của Hội thi

Ngày 20/6/2016, Khai mạc Hội thi. Tổ chức cho học viên thi bài viết tự luận tại 02  phòng thi - Khu giảng đường.

 Ngày 21/6/2016: Học viên thi thuyết trình xử lý tình huống tại 05 phòng thi - Khu giảng đường. Chấm bài thi tự luận. Ban Chỉ đạo, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký tổng hợp kết quả chấm điểm (bài viết tự luận, thi thuyết trình xử lý tình huống) của các học viên; Tổ chức giao lưu các đoàn tham gia Hội thi.

Ngày 22/6/2016: Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức thống nhất đánh giá và xét trao giải thưởng, khen thưởng, xét công nhận các học viên đạt danh hiệu học viên học giỏi lý luận chính trị tại Hội thi lần thứ nhất- năm 2016. Bế mạc và tổng kết Hội thi.

5. Về nội dung  thi của học viên

5.1. Nội dung phần thi viết (tự luận)

Các học viên dự thi đều chuẩn bị tốt nội dung và viết bài thi thuộc Chương trình TCLLCT-HC. Nhiều bài thi tự luận của học viên nắm vữngkiến thức cơ bản và cần thiết về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; một số nội dung của khoa học hành chính và kỹ năng lãnh đạo, quản lý. Biết vận dụng kiến thức lý luận, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn công tác; vận dụng kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ về công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân nhằm nâng cao năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, cơ quan, đơn vị.

5.2. Nội dung phần thi thuyết trình xử lý tình huống

Nhiều học viên dự thi đã thể hiện tác phong tự tin, chững chạc, lịch thiệp, gắn với thực tiễn công tác, thể hiện tốt bài thi của mình. Các tình huống được học viên xử lý bằng sự hiểu biết về quan điểm, chính sách của Đảng; quy định của Nhà nước, kiến thức pháp luật và kiến thức thực tiễn sinh động ở cơ sở; giải quyết có lý, có tình các tình huống đặt ra trong công tác tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, tin tưởng vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ chí Minh, sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng lãnh đạo; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; góp phần nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở.

6. Đánh giá kết quả tham gia Hội thi của học viên

Các học viên nắm chắc kiến thức lý luận và liên hệ thực tiễn một cách linh hoạt, phong phú, phù hợp: 100% thí sinh đạt điểm khá, giỏi trong đó:

Xếp loại giỏi: 24 học viên (41,4 %)

Xếp loại khá: 34 học viên (58,6%)

Thí sinh có tổng điểm cao nhất của 2 phần thi là: 17,83 điểm.

Với kết quả điểm của các thí sinh, Ban Tổ chức Hội thi quyết định:Công nhận: 24/58 thí sinh đạt danh hiệu học viên học giỏi lý luận chính trị tại Hội thi lần thứ nhất - năm 2016.

Ban Tổ chức quyết định trao giải và khen thưởng:

01 giải Nhất: Học viên Hoàng Thu Huyền- Lớp Trung cấp LLCT-HC ĐUK k13                  

02 giải Nhì, gồm

1. Học viên: Phùng Thị Thúy Hà –Lớp Trung cấp LLCT-HC huyện Tân Sơn K5

2. Học viên: Hoàng Ánh Sáng- Lớp Trung cấp LLCT-HC ĐUK k13                  

04 giải Ba, gồm

1. Học viên: Nguyễn Thị Thu Nga- LớpTrung cấp LLCT-HC huyện Thanh Sơn K4.

2. Học viên: Đinh Quang Sáng - LớpTrung cấp LLCT-HC huyện Thanh Sơn K4.

3. Học viên:  Nguyễn Thị Thu Hương - LớpTrung cấp LLCT-HC huyện Thanh Ba K3.

4. Học viên:  Đinh Thị Kim Tuyến - Lớp Trung cấp LLCT-HC huyện Thanh Thủy K4.

17 giải Khuyến khích cho các học viên giỏi của Hội thi.

7. Một số hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội thi cũng còn có hạn chế cần phải rút kinh nghiệm đó là: tính chủ động trong công tác chuẩn bị của một số bộ phận chưa cao; việc tổ chức ôn luyện cho thí sinh còn hạn chế. Các môn thí sinh đăng ký dự thi chưa được trải đều ở cả 4 khối kiến thức trong Chương trình đào tạo Trung cấp LLCT-HC.

Một số đơn vị học viên còn lúng túng trong việc lựa chọn môn thi. Sự phối hợp trong công tác triển khai, thực hiện, phục vụ Hội thi ở một số cán bộ, giảng viên, nhân viên còn hạn chế.

8. Một số kinh nghiệm

 Một là, có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy Phú Thọ, trực tiếp là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trực tiếp là  Vụ các Trường Chính trị.

Hai là, có sự chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, quyết tâm cao của tập thể Ban Giám hiệu, các phòng, khoa, cán bộ, giảng viên, công nhân viên chức nhà trường đảm bảo  tổ chức, phục vụ Hội thi được thông suốt và nhất quán. Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký Hội thi có trách nhiệm, nhiệt tình, chu đáo với công việc.

Ba là, Trường Chính trị tỉnh luôn phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong công tác tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các huyện, thành, thị ủy quan tâm động viên và tạo điều kiện tốt nhất để các thí sinh tham gia Hội thi.

Bốn là, các Trung tâm BDCT cấp huyện tham mưu với Thường trực cấp uỷ huyện hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh dự thi.

Năm là, thí sinh tham gia Hội thi luôn tích cực, trách nhiệm và dành thời gian công tác để ôn tập, luyện tập và dự thi đầy đủ đạt kết quả tốt.

Từ kết quả đạt được có thể khẳng định: Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất - năm 2016 đã thành công tốt đẹp, đạt được các mục tiêu đề ra. Điều này được thể hiện rất rõ trong các nội dung thi của các thí sinh, đặc biệt là phần thi thuyết trình. Qua đó cho thấy sự say mê trong việc học tập lý luận chính trị của nhiều học viên. Các bài thi là thành quả cả quá trình học tập, nghiên cứu của thí sinh nhưng cũng đồng thời là thành quả của những nhà giáo giảng dạy lý luận chính trị. Các học viên khi nhận giải thưởng không chỉ là được vinh danh mà đó còn là sự công nhận của nhà trường và bạn học. Quan trọng hơn đó chính là sự nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập lý luận chính trị. Hội thi đã cho thấy những hiệu ứng  tích cực cho học viên các lớp trung cấp LLCT-HC và các thầy giáo, cô giáo của nhà trường và sự quan tâm của xã hội.

 Kết quả Hội thi đánh dấu bước trưởng thành của học viên TC LLCT-HC, khẳng định trong thời gian qua phong trào thi đua dạy tốt, học tốt luôn được lãnh đạo cấp ủy các huyện, thành, thị và Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh quan tâm. Bản thân học viên qua hội thi được trang bị những kiến thức cơ bản và cần thiết về lý luận chính trị - hành chính; Chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; củng cố, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ lãnh đạo, quản lý; kỹ năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Hội thi Học viên học giỏi lý luận chính trị tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất - năm 2016 góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt và nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập lý luận chính trị đúng với tinh thần nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổimới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo quản lý.

Tài liệu đính kèm: file 35yr024i.xls (29.06.2016 07:28)

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
TỔNG KẾT THAO GIẢNG CẤP KHOA, CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2015 - 2016
HỘI NGHỊ TẬP HUẤN BỘ QUY CHẾ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC ĐẢNG UỶ KHỐI - K13 TỔ CHỨC CHUYẾN ĐI THỰC TẾ VÀ TRAO QUÀ CHO TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC THAO GIẢNG CẤP TRƯỜNG NĂM 2016
LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ K66 - B20 TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU THỰC TẾ TẠI XÃ XUÂN SƠN, HUYỆN TÂN SƠN, TỈNH PHÚ THỌ
THÔNG TIN KHOA HỌC
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2015 - NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN VĂN CỪ TỈNH BẮC NINH
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ - KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ KINH NGHIỆM BƯỚC ĐẦU
Giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật – Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ với hoạt động thao giảng năm 2015
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất