Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  12
Hôm nay :  4560
Hôm qua :  4722
Lượt truy cập : 3167049
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2016 Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ GÓP PHẦN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA NHÀ TRƯỜNG
9 10 977

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2016 Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ GÓP PHẦN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA NHÀ TRƯỜNG

Thứ ba, 17.01.2017 01:58

ThS. Hoàng Thị Nguyệt Nga
Phó Trưởng phòng NCKH-TT-TL
Nghiên cứu khoa học là một hoạt động quan trọng trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho hệ thống chính trị ở địa phương. Nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, giảng viên là vừa làm công tác giảng dạy, công tác tham mưu tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, vừa nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn phục vụ cho công tác giảng dạy của nhà trường. Nghiên cứu khoa học (NCKH) đã trở thành một nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình nghiên cứu, tích lũy kiến thức của cán bộ, giảng viên và có ý nghĩa vô cùng thiết thực trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy của nhà trường.

Năm 2016 công tác nghiên cứu khoa học của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã đạt đựợc những kết quả tốt đẹp, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của nhà trường.Cụ thể những tích nổi bật như sau:

Về hoạt động nghiên cứu khoa học:  Lãnh đạo trường đã tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện: 01 đề tài khoa học cấp tỉnh và 08 đề tài khoa học cấp cơ sở

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh: “Xây dựng phần mềm quản lý công tác hoạt động đào tạo, bồi dưỡng học viên ở trường chính trị tỉnh Phú Thọ” đã được hội đồng khoa học cấp tỉnh phê duyệt. Lãnh đạo trường tổ chức hội nghị triển khai thực hiện đề tài và phân công nhiệm vụ thành viên nhóm nghiên cứu. Khảo sát đánh giá hiện trạng công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ tại Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ. Ban chủ nhiệm đề tài đã tiến hành xây dựng phần mềm quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và quản lý hồ sơ cán bộ. Nghiên cứ đề xuất phương án. Lựa chọn giải pháp lắp đạt, trang bị hệ thống máy tính và các thiết bị. Cài đặt, chạy thử nghiệm phần mềm, đào tạo, hướng dẫn sử dụng, xây dựng báo cáo tổng kết đề tài. Dự kiến quý I năm 2017, sẽ tổ chức hội thảo khoa học cấp cơ sở, nghiệm thu cấp cơ sở, hoàn thiện hồ sơ để nghiệm thu chính thức đề tài vào quý II năm 2017.

Đề tài khoa học cấp cơ sở: Năm 2016, chủ tịch Hội đồng đào tạo- khoa học nhà trường đã phê duyệt kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở bao gồm các đề tài:

1. Đề tài:“Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao vai trò của Uỷ ban MTTQ trong thực hiện pháp lệnh dân chủ ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay’

2. Đề tài:“Nghiên cứu, đề xuất giải pháp góp phần giảm nghèo bền vững ở huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay”

3. Đề tài:“Công tác phối hợp với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân tỉnh Phú Thọ trong thực hiện kế hoạch bồi dưỡng cán bộ chủ chốt của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân ở cơ sở của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ từ 2010 đến 2015. Thực trạng và giải pháp”

4. Đề tài:“Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng các đảng bộ xã, thị trấn huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay

5. Đề tài:“Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác văn thư lưu trữ ở Trường Chính trị tỉnh Phú thọ trong giai đoạn hiện nay”

6. Đề tài:“Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nhà nước của chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay”

7. Đề tài:“Nghiên cứu, đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về đất đai tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay”

8. Đề tài Nghiên cứu, biên soạn lịch sử trường: “Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ 60 năm xây dựng và phát triển” sẽ được in và phát hành đúng dịp kỷ niệm ngày truyền thống nhà trường (19/11/2017).

8/8 đề tài đã được nghiệm thu đều đạt loại xuất sắc, có tính lý luận và ứng dụng thực tiễn cao trong hoạt động nghiên cứu khoa học, phục vụ công tác giảng dạy. Là tài liệu tham khảo cho các cơ sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: “Biên soạn tập bài giảng Tình hình nhiệm vụ địa phương tỉnh Phú Thọ" trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị-hành chính năm 2014.Đề tài được thực hiện từ tháng 3/2015 với các mục tiêu: biên soạn tài liệu “Tình hình nhiệm vụ địa phương tỉnh Phú Thọ” để làm tài liệu phục vụ cho giảng dạy và học tập môn Tình hình nhiệm vụ địa phương trong Chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính phù hợp với giai đoạn mới cũng như hướng dẫn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Nhằm giáo dục lịch sử truyền thống tỉnh Phú Thọ và những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ đạt được trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại... đến học viên, qua đó giáo dục truyền thống cách mạng và lòng trung thành với Đảng, với Nhà nước, tình yêu quê hương đất nước của con người Phú Thọ. Góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn Tình hình nhiệm vụ địa phương trong trường Chính trị tỉnh. Đề tài sau khi được nghiệm thu đã được Hội đồng khoa học của Vụ các trường chính trị học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thẩm định, cấp phép và được nhà xuất bản Lý luận chính trị - hành chính xuất bản thành giáo trình giảng dạy trong chương trình trung cấp LLCT -HC

 Về hoạt động nghiên cứu thực tế: Trong năm 2016, lãnh đạo trường đã tổ chức 05 chuyến đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học tại các trường chính trị tỉnh: Lào Cai, Lâm Đồng, Hà Giang, Quảng Ninh.

Lãnh đạo các khoa. phòng trong nhà trường tổ chức 16 đợt đi thực tế cho cán bộ, giảng viên tại 13 huyện thành, thị trong tỉnh. Tiêu biểu như khoa Lý luận Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí minh đã tổ chức cho toàn thể giảng viên trong khoa đi  nghiên cứu thực tế tại huyện Tân Sơn, tìm hiểu về công tác xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo bền vững ở địa phương. Để có thêm nhiều  tư liệu và kiến thức thực tiễn phục vụ cho hoạt động chuyên môn.

Về hoạt động tổ chức Hội thảo, hội nghị chuyên môn, hội thảo chuyên đề các cấp: Nhà trường đã tổ chức 01 hội thảo cấp tỉnh và 14 hội nghị chuyên môn, hội thảo chuyên đề cấp khoa, phòng. Trong đó nổi bật là các hội thảo:

Hội thảo khoa học lấy ý kiến về dự thảo bộ quy chế quản lý đào tạo của Học viện Chính trị Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành.Do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ tổ chứcngày 17/3/2016, tại Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ. PGS, TS Nhà giáo ưu tú Trương Thị Thông - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ trong việc lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến, tổ chức Hội thảo và có nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc vào Dự thảo bộ quy chế quản lý đào tạo. Các ý kiến đóng góp của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ nói riêng và các trường chính trị tỉnh, thành phố trong cả nước đã giúp cho Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hoàn thiện và ban hành  thực hiện bộ quy chế mới từ năm học 2016 - 2017.

Hội thảo khoa học cấp tỉnh: “Quán triệt, vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII vào giảng dạy chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính”.Hội thảo đã có 09 ý kiến tham luận về các nội dung quán triệt, vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII vào giảng dạy các chuyên đề: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; về giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ; về quốc phòng, anh ninh và đối ngoại; Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở; Một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở; Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa; Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước; Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở. Thông qua Hội thảo góp phần quán triệt, làm rõ những nội dung cần vận dụng trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng vào giảng dạy các phần học, môn học thuộc chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính ở Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ. Đồng thời nhằm triển khai, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, vào thực tiễn công tác, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng quê hương Đất Tổ giàu đẹp, văn minh.

Hội thảo khoa học đóng góp ý kiến vào dự thảo Lịch sử Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ 60 năm xây dựng và phát triển. Tham dự Hội thảo khoa học có các đồng chí nguyên Lãnh đạo trường, lãnh đạo các khoa, phòng nhà trường qua các thời kỳ. Các thành viên Hội đồng Đào tạo -Khoa học Trường Chính trị tỉnh, các thành viên Ban biên soạn lịch sử trường, đại biểu phòng Lý luận chính trị - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại biểu Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc. Các ý kiến phát biểu tham luận tại Hội thảo đã làm rõ thêm các nội dung trong dự thảo, bổ sung nhiều tư liệu mới về các thời kỳ xây dựng phát triển của nhà trường  trong chặng đường lịch sử xuyên suốt 60 năm qua của nhà trường. tiếp tục  xin ý kiến các đại biểu về nội dung cuốn dự thảo, sớm hoàn thành cuốn lịch sử trường phục vụ tốt lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường 19/11/2017.   

Có thể khẳng định rằng hoạt động Nghiên cứu khoa học năm 2016 đạt được kết quả toàn diện, đóng góp tích cực, hiệu quả vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của nhà trường năm 2016.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
HỘI NGHỊ PHÊ DUYỆT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2017
HOẠT ĐỘNG THANH TRA GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
NGHIÊN CỨU THỰC TẾ TẠI TRƯỜNG ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NGUYỄN VĂN CỪ TỈNH QUẢNG NINH
KẾT QUẢ HỘI THI GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ GIỎI CẤP HUYỆN - HƯỚNG CHUYỂN ĐỘNG MỚI CỦA HỘI THI GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ GIỎI TỈNH PHÚ THỌ LẦN THỨ 2 NĂM 2016
THANH TRA GIÁO DỤC LỚP TCLLCT-HC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
THANH TRA GIÁO DỤC LỚP TCLLCT-HC HUYỆN THANH BA K3
NỘI DUNG HƯỚNG DẪN VIỆC SOẠN GIÁO ÁN GIẤY VÀ GIÁO ÁN THỰC GIẢNG CÁC BÀI GIẢNG THAM GIA HỘI THI GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ GIỎI CẤP HUYỆN VÀ CẤP TỈNH NĂM 2016
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TÔ HIỆU THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NGHIÊN CỨU THỰC TẾ, TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU THỰC TẾ HÈ NĂM 2016 CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ PHỤC VỤ TỐT NHIỆM VỤ GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất