Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  2661
Hôm qua :  2410
Lượt truy cập : 3266476
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2015 - NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
9 10 1031

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2015 - NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Thứ tư, 13.01.2016 03:09

Đinh Thị Phương
Phó Trưởng phòng NCKH-TT-TL
Năm 2015, hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành, thị ủy, đặc biệt là Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng giảng dạy và công tác nghiên cứu khoa học, rèn luyện kỹ năng nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, từng bước hoàn thiện, bổ sung quy chế, đào tạo, bồi dưỡng giúp cán bộ, giảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và  nghiên cứu khoa học. Đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường được đào tạo cơ bản, có khả năng  nghiên cứu khoa học, có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tự giác học tập, say mê, tâm huyết, trách nhiệm và có điều kiện thuận lợi để tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học. Đây là những yếu tố quan trọng để hoạt động nghiên cứu khoa học của Nhà trường trong năm 2015 đạt được kết quả toàn diện.

Năm 2015, Ban Giám hiệu, Hội đồng Đào tạo - Khoa học nhà trường đã chỉ đạo các đơn vị khoa phòng, nhóm tác giả xây dựng phiếu đề xuất, đã phê duyệt  cho phép triển khai thực hiện 7 đề tài nghiên cứu. Đó là các đề tài: Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới ở huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay của khoa Lý Luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã trên địa bàn huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay của khoa Nhà nước và Pháp luật. Đề tài: Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trực thuộc các đảng bộ xã ở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay của khoa Xây dựng Đảng. Đề tài: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý học viên các lớp Trung cấp LLCT - HC tại các cơ sở liên kết, đào tạo của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay của Phòng Đào tạo. Đề tài:  Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, xây dựng cơ quan văn hoá ở Đảng bộ khối Các cơ quan tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay của phòng NCKH-TT-TL.Đề tài: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, đội ngũ cán bộ làm công tác Tổ chức, Hành chính, Quản trị ở Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay của phòng Tổ chức Hành chính Quản trị. Đề tài: Biên soạn tập bài giảng môn “Tình hình nhiệm vụ địa phương tỉnh Phú Thọ” trong chương trình Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính mới của khoa Dân vận.

Toàn cảnh Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2015

của phòng NCKH - TT - TL

Căn cứ thuyết minh đề tài, dự án khoa học được phê duyệt, các chủ nhiệm đề tài, dự án đã phân công trách nhiệm cụ thể cho các nhóm nghiên cứu và triển khai thực hiện đảm bảo đúng thời gian, nộp đủ sản phẩm nghiên cứu và đã được tổ chức đánh giá, nghiệm thu trong tháng 12 năm 2015. Báo cáo kết quả của các đề tài, dự án mang tính lý luận, khoa học, phù hợp với thực tiễn. Các đề tài đã nghiệm thu đều có tính khả thi cao và ứng dụng tốt.

Kết quả: 6/7 đề tài nghiên cứu được nghiệm thu đánh giá xếp loại xuất sắc. Một đề tài tiếp tục nghiên cứu theo hướng dẫn mới của Học viện Chính trị quốc gia, đề xuất gia hạn nghiệm thu trong quý 1 năm 2016. Đó là đề tài: Biên soạn tập bài giảng môn “Tình hình nhiệm vụ địa phương tỉnh Phú Thọ” trong chương trình Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính mới của khoa Dân vận.

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, năm 2015 nhà trường đã tổ chức đoàn cán bộ, giảng viên nhà trường đi nghiên cứu thực tế, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh Bắc Ninh về công tác nghiên cứu khoa học. Thông qua hoạt động nghiên cứu thực tế, học tập kinh nghiệm, đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường đã nâng cao nhận thức, vận dụng được nhiều kinh nghiệm tốt ở trường bạn, đem lại hiệu quả thiết thực trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Trong năm 2015, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội thảo khoa học “Tự hào về Đảng quang vinh” kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Lãnh đạo nhà trường tham gia hội thảo khoa học quốc gia : “Định hướng đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay” do Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị khu vực I tổ chức ngày 16 tháng 4 năm 2015; Tổ chức 21 cuộc hội tháo cấp khoa cấp trường thẩm định thuyết minh, hội thảo đánh giá nghiệm thu 7 đề tài khoa học cấp cơ sở.

Thực hiện kế hoạch tổ chức thao giảng cấp khoa, cấp trường,các khoa chuyên môn triển khai thao giảng cấp khoa với tổng số 28/30 giảng viên tham gia. Tính đến ngày 15 tháng 3 năm 2015, các khoa chuyên môn hoàn thành thao giảng cấp khoa. Giảng viên tham gia thao giảng cấp khoa có 28/28 giảng viên đạt loại giỏi. Thao giảng cấp trường diễn ra từ ngày 11 tháng 5 đến ngày 27 tháng 5. Trong tổng số 28 giảng viên dạy giỏi cấp khoa có 25 giảng viên tham gia thao giảng cấp trường (3đ/c không tham gia được vì lí do đi học). Kết quả giảng viên thao giảng cấp trường xếp loại giỏi là 21 đ/c; xếp loại khá là 4đ/c.

Năm 2015, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã xuất bản 2 số Nội san với chất lượng tốt, phản ánh toàn diện các hoạt động của nhà trường trong năm học. Tháng 3 năm 2015, nhà trường ban hành kế hoạch xuất bản Nội san số đặc biệt chào mừng  thành công Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Tháng 8/2015, ban hành kế hoạch xuất bản Nội san số 2, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2015-2020 và 58 năm thành lập Trường Chính trị tỉnh, 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Căn cứ vào kế hoạch, cán bộ, giảng viên các khoa phòng đã chủ động đầu tư, nghiên cứu, viết bài phù hợp với khả năng chuyên môn, đảm bảo chất lượng. Ban biên tập làm việc trách nhiệm, sửa chữa, bổ sung, hoàn chỉnh 2 số Nội san trong năm 2015. Chất lượng Nội san năm 2015 được nâng lên cả về nội dung và hình thức trình bày. Nhiều bài viết chất lượng được chọn lọc gửi đăng trên Báo Phú Thọ, Tạp chí Lý luận chính trị, và các tạp chí khác của Trung ương.

Về  công tác kiểm tra, thanh tra giáo dục năm 2015, căn cứ vào kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tại trường và các cơ sở liên kết đào tạo, nhà trường đã triển khai làm tốt công tác kiểm tra, thanh tra giáo dục. Trong năm đã tổ chức  4 đoàn thanh tra giáo dục tại 4 huyện, thành và 15 cuộc kiểm tra đột xuất ở các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, 7 đợt thanh tra bài thi, coi thi, chấm thi. Kết quả kiểm tra, thanh tra đã đánh giá chính xác, chất lượng, đội ngũ cán bộ giảng viên, góp ý kiến trực tiếp những hạn chế của từng giảng viên, góp phần đôn đốc nhắc nhở các khoa, phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, quy chế đào tạo. Các cơ sở liên kết đào tạo sau kiểm tra, thanh tra đã có những điều chỉnh  thay đổi kịp thời đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác đào tạo bồi, dưỡng cán bộ của nhà trường.

Về Kinh phí phục vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa học, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định về tài chính. Việc tạm ứng, sử dụng, thanh quyết toán, giải ngân kinh phí khoa học đúng mục đích và thời hạn. Năm 2015, kinh phí giải ngân cho 7 đề tài, dự án khoa học cơ sở là 60 triệu đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động nghiên cứu khoa học còn có những hạn chế nhất định. Lực lượng tham gia nghiên cứu khoa học và chất lượng nghiên cứu khoa học chưa thực sự đồng đều. Việc áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn và phục vụ công tác giảng dạy còn hạn chế. Chất lượng một số đề tài nghiên cứu khoa học cơ sở còn chưa cao, các giải pháp còn chung chung, chưa thuyết phục. Kết quả thao giảng ở một số giảng viên chưa cao. Những tồn tại trên đây do nhiều nguyên nhân, song chủ yếu do một số đơn vị, cá nhân chưa thực sự đầu tư cho công tác nghiên cứu khoa học, công tác tham mưu còn hạn chế.

Năm 2015, Trường Chính trị tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong đó có công tác nghiên cứu khoa học. Thành tích của năm qua sẽ là điều kiện, là tiền đề để Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường tiếp tục lãnh chỉ đạo mọi hoạt động của đơn vị tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong năm 2016./.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN VĂN CỪ TỈNH BẮC NINH
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ - KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ KINH NGHIỆM BƯỚC ĐẦU
Giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật – Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ với hoạt động thao giảng năm 2015
KHAI MẠC HỘI THI GIẢNG VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2014 - 2015
HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA “Định hướng đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay”
KẾT QUẢ THAO GIẢNG CẤP KHOA NĂM 2015
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ GẮN HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỚI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất