Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  7
Hôm nay :  4467
Hôm qua :  4722
Lượt truy cập : 3166956
Vận dụng Hướng dẫn số 05-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị vào giảng dạy
9 10 267

Vận dụng Hướng dẫn số 05-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị vào giảng dạy

Thứ năm, 29.02.2024 11:17
Xây dựng đội ngũ đảng viên đủ phẩm chất, năng lực và tổ chức đảng vững mạnh có vai trò rất quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng các yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong từng giai đoạn là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ta tại các kỳ Đại hội Đảng.

Khi nói về vấn đề này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Mỗi đảng viên tốt, mỗi chi bộ tốt là Đảng được mạnh thêm một phần; đảng viên kém, chi bộ kém là những khâu yếu của Đảng”; “Đảng mạnh là do các chi bộ mạnh. Chi bộ mạnh là do các đảng viên hăng hái và gương mẫu”. Chính vì vậy, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đảng đã đưa ra phương hướng: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên…”. Để có được đội ngũ đảng viên và tổ chức đảng có chất lượng đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay của địa phương, của đất được phụ thuộc vào vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy trong toàn Đảng, việc triển khai các nội dung của công tác xây dựng đảng cũng như việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Ngày 22/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã ban hành Hướng dẫn số 05-CT/TU “Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị” với mục đích nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa, thấy được ưu điểm để phát huy, hạn chế, yếu kém để khắc phục; chủ động phát hiện, ngăn chặn biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, tổ chức, cơ quan, đơn vị nhất là người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên bảo đảm trung thực, công tâm, khách quan, công khai, đạt được kết quả thực chất, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Việc cập nhật Đường lối, Chủ trương, chính sách, Nghị quyết, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các văn bản của cấp ủy cấp trên, của địa phương vào giảng dạy là việc làm thường xuyên của đội ngũ giảng viên các Trường Chính trị nói chung và của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ nói riêng. Trong chương trình đào tạo TCLLCT hiện nay có học phần Xây dựng Đảng, trong đó có 02 chuyên đề cơ bản mà người giảng viên phải vận dụng Hướng dẫn số 05-HD/TU vào giảng dạy, đó là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảngCông tác đảng viên của tổ chức cơ sở đảng. Cụ thể:

Thứ nhất, đối với chuyên đề: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Trong phần: Giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Mục 3.3. Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở.

Trong mục này, sau khi giảng viên giảng dạy những kiến thức lý luận cơ bản theo quy định hiện nay của Đảng, giảng viên vận dụng những nội dung cơ bản tinh thần chỉ đạo của Hướng dẫn số 05-HD/TU về đánh giá chất lượng tổ chức đảng, cụ thể: Tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức đảng; Phương pháp, quy trình và tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng. 

Thứ hai, đối với chuyên đề: Công tác đảng viên của tổ chức cơ sở đảng

Trong phần: Giải pháp nâng cao chất lượng công tác đảng viên của tổ chức cơ sở đảng. Mục 3.4. Nâng cao chất lượng đánh giá, xếp loại đảng viên.

Trong mục này, giảng viên vận dụng tinh thần chỉ đạo theo Hướng dẫn số 05-HD/TU vào bài giảng, đồng thời thể hiện được những nội dung cơ bản về đánh giá chất lượng đội ngũ đảng viên, cụ thể: Tiêu chí đánh giá chất lượng đảng viên (đảng viên giữ chức vụ quản lý và đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý); Phương pháp, quy trình và tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên. 

Việc vận dụng Hướng dẫn số 05-HD/TU vào 02 chuyên đề trên, yêu cầu giảng viên phải nhấn mạnh rõ nội dung tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ trong việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị  với học viên, nhằm đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm nghiêm túc, thực chất, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng.

Trên đây là những nội dung cơ bản trong học phần Xây dựng Đảng mà các giảng viên nhà trường nói chung và giảng viên khoa Xây dựng Đảng nói riêng, vận dụng Hướng dẫn số 05-HD/TU, ngày 22/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ “Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị”  vào công tác đào tạo và bồi dưỡng của nhà trường./.  

                                            ThS Nguyễn Thị Thúy Hồng

                                    Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh
Cập nhật Nghị quyết số 44-NQ/TW vào giảng dạy bài "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa"
Chiến tranh Biên giới phía Bắc – bài học về xác định đối tượng và đối tác cho cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
Đảng ta thật là vĩ đại
Hiệp định Paris 1973 - Bài học về tư duy độc lập, tự chủ của Việt Nam trong ngoại giao
Hiệp định Paris (27/01/1971) - Cú huých quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam
Phong trào Đồng Khởi - Bước chuyển mình của cách mạng miền Nam
Chi bộ khoa Xây dựng Đảng trong việc làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng góp phần xây dựng Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ
Một số nội dung cơ bản của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Vận dụng Nghị quyết số 42-NQ/TW vào giảng dạy bài 6 “Chính sách xã hội, an sinh xã hội và quản lý phát triển xã hội” thuộc học phần Đường lối, chính ách của Đảng, nhà nước Việt Nam
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất