Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  1
Hôm nay :  174
Hôm qua :  1132
Lượt truy cập : 1774243
TIẾP THU TINH THẦN HỘI NGHỊ VĂN HÓA TOÀN QUỐC ĐỂ THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÙ NINH – TỈNH PHÚ THỌ
9 10 102

TIẾP THU TINH THẦN HỘI NGHỊ VĂN HÓA TOÀN QUỐC ĐỂ THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÙ NINH – TỈNH PHÚ THỌ

Thứ hai, 29.11.2021 10:53

ThS. Nguyễn Thị Hồng Hường
Giảng viên khoa Xây dựng Đảng
Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa vô cùng to lớn, thể hiện quyết tâm của Đảng trong việc đưa văn hóa phát triển ngang tầm kinh tế, chính trị, xã hội; thực sự là “nền tảng tinh thần của xã hội”, là mục tiêu, động lực cho sự phát triển bền vững đất nước.

Trên cơ sở làm rõ đường lối, chủ trương của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa; đánh giá toàn diện kết quả phát triển văn hóa, xây dựng con người qua 35 đổi mới, Hội nghị đã xác định 9 nhóm giải pháp để phát triển toàn diện con người, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong giai đoạn mới.

Để quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và chủ trương nhiệm vụ, giải pháp của Hội nghị đề ra, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Trong đó, cần xác định phát triển văn hoá và xây dựng con người là nhiệm vụ trọng tâm; gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng cấp, từng ngành, vùng và địa phương, từng cơ quan, đơn vị.

Là mảnh đất có lịch sử lâu đời, huyện Phù Ninh hiện còn lưu giữ nhiều di tích lịch sử, văn hóa giá trị. Tính đến hết tháng 12 năm 2020, huyện Phù Ninh có 06 di tích cấp quốc gia, gồm Đình Tranh, Đình Nhượng Bộ, Chùa Viên Sơn ở xã Bình Phú, Chùa Hoàng Long xã An Đạo, Di tích khảo cổ xóm Rền xã Gia Thanh, Di tích lịch sử Chân Mộng xã Trạm Thản; 14 di tích cấp tỉnh, gồm 8 đình, 3 chùa, 2 đền, 1 nhà thờ họ, tập trung ở các xã như Bình Phú, Hạ Giáp, Trạm Thản…Nhiều đình, đền là nơi thờ tự các nhân vật huyền sử được coi là tổ tiên của người Việt như Lạc Long Quân, Âu Cơ. Đây cũng là không gian văn hóa - nơi diễn ra nhiều lễ hội truyền thống gắn với nền văn minh nông nghiệp lúa nước thời đại Hùng Vương, nổi bật như Lễ hội Đền Nghè làng Thản, Lễ hội rước lợn ông Cầu ở Đình Cả - Phú Nham, Lễ tiệc Hạ Điền Đình Bình Bộ, lễ hội chùa Hoàng Long xã An Đạo, lễ hội đền Nhà bà xã Tiên Du.... 


Ảnh: Đền Nhà Bà - xã Tiên Du - huyện Phù Ninh là nơi thờ tự

 hai nàng công chúa Tiên Dung, Ngọc Hoa, con gái Vua Hùng thứ 18.

 

Đặc biệt, Phù Ninh là nơi đã phát hiện di tích khảo cổ học xóm Rền - di chỉ cư trú và mộ táng điển hình thuộc nền văn hóa Phùng Nguyên có niên đại cách ngày nay khoảng 3500 năm đến 4000 năm, tương đương với thời kỳ các vua Hùng mở đầu sự nghiệp dựng nước. Trải qua 6 lần khai quật, đã phát hiện hàng nghìn hiện vật đá và gốm, trong đó có chiếc nha chương bằng đá ngọc quý, kích thước lớn nhất trong những chiếc nha chương được tìm thấy trên đất Phú Thọ. Với những giá trị khoa học nổi bật, năm 2007, xóm Rền được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là di tích khảo cổ học cấp quốc gia. Đến tháng 8 năm 2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: “Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích khảo cổ xóm Rền, xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh”, với mục tiêu xây dựng Khu Di tích thành điểm đến của du lịch về cội nguồn, gắn kết với Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và các di tích quan trọng khác trong thành phố Việt Trì.

Với nguồn di sản văn hóa phong phú, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền huyện Phù Ninh đã luôn quan tâm tới công tác bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản văn hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Từ năm 2015 đến 2020, đã có 13 di tích lịch sử văn hóa được trùng tu, tôn tạo với tổng kinh phí là: 18.176.655.0000đ. Việc hướng dẫn các hồ sơ xếp hạng di tích được đẩy nhanh. Đến nay, toàn huyện có 20 di tích được xếp hạng cấp quốc gia và cấp tỉnh. Nhiều làng nghề truyền thống được công nhận, khôi phục và phát huy giá trị, gồm: làng nghề làm nón lá (Gia Thanh), làng nghề Hoa Làng Thượng (Tiên Du) Làng nghề chè Chùa Tà (Tiên Phú), làng nghề cây cảnh An Mỹ (Phú Lộc). 

Những năm gần đây, huyện đã phối hợp với Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh khai thác điểm du lịch làng nghề truyền thống làm nón lá Gia Thanh. Đây là làng nghề có truyền thống gần 100 năm tuổi, được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận vào năm 2006. Không chỉ đơn thuần là nơi sản xuất ra những sản phẩm thủ công truyền thống lâu đời mang tính đặc trưng, làng nghề làm nón lá Gia thanh còn là nơi lưu giữ những tinh hoa nghệ thuật dân gian, những kinh nghiệm sản xuất và phong tục tập quán của cộng đồng. Chính bởi nét độc đáo này mà làng nghề đã trở thành một trong những điểm du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến với tỉnh Phú Thọ tham quan trải nghiệm.

Huyện cũng đã hướng dẫn thành lập và duy trì hoạt động các Câu lạc bộ văn nghệ dân gian, các Câu lạc bộ hát Xoan và dân ca Phú Thọ trên địa bàn huyện. Hiện nay huyện có 04 Câu lạc bộ hát Xoan và dân ca Phú Thọ cấp tỉnh. Qua các hoạt động phong phú, như mở lớp truyền dạy, tham gia liên hoan, hội diễn,…các Câu lạc bộ đã góp phần tích cực trong việc lan tỏa, phát huy giá trị của di sản hát Xoan Phú Thọ 

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, công tác bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện còn một số hạn chế như: Việc triển khai thực hiện bảo tồn, tôn tạo một số di tích còn chậm tiến độ, trong đó có di tích khảo cổ học quốc gia Xóm Rền; một số lễ hội và các loại hình văn hóa truyền thống đang có nguy cơ mai một do không có kinh phí tổ chức và không được truyền dạy bài bản; các làng nghề truyền thống thiếu lao động có tay nghề cao, việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế…

Từ kết quả trên, trong thời gian tới cần tiếp tục thực tốt một số giải pháp sau đây.

Thứ nhất, nâng cao nhận thức về công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân

Hiện nay, trong xu thế phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, đã xuất hiện những nhận thức không đầy đủ về vai trò của văn hóa và sự cần thiết phải phát triển văn hóa. Nhiều cấp ủy, chính quyền chỉ quan tâm phát triển kinh tế mà xem nhẹ văn hóa, hoặc quan tâm nhưng thiếu triệt để, thiếu tầm nhìn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự mai một của các giá trị văn hóa truyền thống, Vì vậy, cán bộ, đảng viên và nhân dân trước hết phải nâng cao nhận thức, thấm nhuần quan điểm “văn hóa còn thì dân tộc còn”; các nét văn hóa truyền thống đang lưu giữ chính là mạch nguồn cho sự phát triển của địa phương hiện tại và cần tiếp tục đưa những giá trị truyền thống đó trở thành yếu tố tạo nên diện mạo của địa phương trong tương lai. Các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Phù Ninh, nhất là người đứng đầu cần xác định việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, không thể tách rời mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ hai, tăng cường vai trò lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền các cấp đi đôi đối với công tác tuyên truyền và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Các cấp ủy cần có chủ trương và định hướng dài hạn nhằm bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng, ban, đoàn thể và các tổ chức, đơn vị trên địa bàn trong thực hiện nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Chính quyền các cấp cần thực hiện tốt công tác quản lý đối với các hoạt động văn hóa, trong đó chú trọng “đổi mới tư duy quản lý” theo chủ trương đã nêu tại Hội nghị văn hóa toàn quốc; đầu tư nguồn lực đủ lớn cho công tác bảo tồn các di sản văn hóa, đồng thời có giải pháp khả thi nhằm thực hiện chủ trương Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về “đa dạng hình thức huy động các nguồn vốn xã hội hóa và sự tham gia công sức của cộng đồng trong hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa”. 

  Đối với các làng nghề truyền thống, bên cạnh việc dạy nghề theo phương pháp trao - truyền, cần tổ chức các lớp dạy về ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất; đồng thời có chính sách hỗ trợ đặc thù cho các làng nghề và tạo đầu ra cho sản phẩm.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch, rà soát, kiểm kê thực trạng các di tích, các lễ hội; có giải pháp khả thi để triển khai có hiệu quả dự án bảo quản cấp thiết di tích khảo cổ học quốc gia Xóm Rền theo chủ trương được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX.

Thứ ba, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt, đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa cần chủ động trong tham mưu các giải pháp nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức, sử dụng hiệu quả các trang fanpage của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, của các đơn vị, trường học trên địa bàn để đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục. Tham mưu tổ chức tốt các hoạt động văn hóa như Liên hoan, Hội thi, mở lớp tập huấn, truyền dạy các loại hình văn hóa dân gian…chủ động tham mưu các biện pháp kết nối hoạt động văn hóa của huyện với hoạt động du lịch, lễ hội của tỉnh nhằm khai thác, quảng bá giá trị di sản văn hóa, góp phần thức đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với việc bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa.

Cấp ủy, ủy ban nhân dân các cấp cần thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thực hiện bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tổ chức cá nhân có thành tích đóng góp vào việc bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn huyện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, xâm hại, hủy hoại giá trị di sản.

Với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Phù Ninh cần quan tâm thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; khơi dậy lòng yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối văn hóa của Đảng trong giai đoạn mới.

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN GIÚP THANH NIÊN TỈNH PHÚ THỌ ĐẤU TRANH CHỐNG NHỮNG QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
VẬN DỤNG NHỮNG NỘI DUNG MỚI TRONG QUY ĐỊNH THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG ĐẠI HỘI XIII VÀO GIẢNG DẠY
SỨC LAN TỎA TỪ CUỘC VẬN ĐỘNG TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH Ở TỈNH PHÚ THỌ
BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC – RÀO CẢN TỪ BẢN THÂN NỮ GIỚI
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG TÁC VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TỈNH PHÚ THỌ
BỔ SUNG, CẬP NHẬT QUY ĐỊNH 22-QĐ/TW VÀO GIẢNG DẠY CHUYÊN ĐỀ “CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG”
VỀ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI TRƯỞNG KHU DÂN CƯ Ở HUYỆN PHÙ NINH – TỈNH PHÚ THỌ
NAM BỘ “THÀNH ĐỒNG TỔ QUỐC” SAU 76 NĂM
VẬN DỤNG ĐIỂM MỚI CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO VÀO GIẢNG DẠY
PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN KHU DÂN CƯ TỈNH PHÚ THỌ TRONG XÂY DỰNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất