Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  4
Hôm nay :  4802
Hôm qua :  4722
Lượt truy cập : 3167291
Sự kiện 5/6/1911: lựa chọn mới mẻ và bài học về vượt lên lối tư duy cũ
9 10 36

Sự kiện 5/6/1911: lựa chọn mới mẻ và bài học về vượt lên lối tư duy cũ

Thứ tư, 05.06.2024 02:45
Cách đây 113 năm, vào ngày 5/6/1911, tại Bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã lên chiếc tàu mang tên Amiral Latouche Tréville, bắt đầu cuộc hành trình đi ra thế giới, tìm đường cứu nước, cứu dân.

Lịch sử đã chứng minh sự lựa chọn sang phương Tây, sang nước Pháp của người thanh niên yêu nước là hoàn toàn đúng đắn, sáng suốt, thể hiện nhãn quan chính trị vượt thời gian, sự ham học hỏi, không nghĩ và hành động theo lối mòn. Đặt trong bối cảnh Việt Nam những năm đầu thế kỷ XX, khi các phong trào yêu nước Việt Nam sôi nổi những lần lượt rơi vào thất bại, bế tắc, càng thấy rõ hơn giá trị của việc vượt lên lối tư duy cũ.

Trong khi nhiều người ngưỡng mộ cách mạng tư sản, mong muốn cứu nước theo khuynh hướng tư sản, điển hình là Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh, thì Người đã nhận ra hạn chế trong con đường của các bậc tiền bối... Người cho rằng cụ Phan Chu Trinh yêu cầu thực dân Pháp thực hiện cải lương, việc này “chẳng khác nào xin giặc rủ lòng thương”. Cụ Phan Bội Châu hy vọng Nhật giúp ta đuổi Pháp cũng chẳng khác gì “đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau”. Từ nhận định đó, Người quyết tâm lựa chọn hướng đi và điểm tới của riêng mình.

Cũng không đặt ra câu hỏi như đa số người Việt Nam lúc bấy giờ, rằng ai sẽ là người giúp mình thoát khỏi ách thống trị của Pháp, rồi võ đoán rằng người giúp sẽ là Anh, là Mỹ. Người cho rằng đã có câu trả lời riêng: “Tôi thấy phải đi ra nước ngoài xem cho rõ. Sau khi xem xét họ làm ăn ra sao, tôi sẽ trở về giúp đồng bào tôi”.

Với phương thức vừa đi vừa lao động, tự học hỏi và tìm hiểu thế giới bằng những điều mắt thấy tai nghe, hoạt động thực tiễn rộng lớn gắn liền với tư duy khoa học, tư duy của Người được mài dũa để có thể nhận ra và tiếp nhận chân lý thời đại.

Luận cương của Lênin đã chỉ cho Nguyễn Ái Quốc con đường giành độc lập cho dân tộc và tự do cho đồng bào. Khi kể lại sự kiện quan trọng đó, Người nói: “Luận cương của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: “Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!”. Từ đây, Người tích cực chuẩn bị các điều kiện về tư tưởng, chính trị, tổ chức, cán bộ, tiến tới thành lập chính đảng vô sản ở Việt Nam. Ngay khi ra đời năm 1930, Đảng đã hình thành được Cương lĩnh chính trị đúng đắn, dẫn dắt cách mạng Việt Nam liên tiếp giành thắng lợi vẻ vang trong đấu tranh giành độc lập, hòa bình, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội.

 Sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước mang giá trị to lớn về thời đại và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với vận mệnh của đất nước; để lại bài học sâu sắc về chủ động, nhạy bén, dám vượt qua kiểu duy lối mòn, hành động theo phương thức cũ để tiếp cận chân lý, tháo gỡ bế tắc.

Qua 94 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, thực tế cho thấy khi nào Đảng ta dám đổi mới tư duy, nắm bắt và hành động theo quy luật khách quan, khi đó cách mạng nước ta sẽ giành tháng lợi và ngược lại. Đại hội Đảng lần thứ VI (1986) là dấu mốc quan trọng cho bước đổi mới tư duy của Đảng. Đường lối đổi mới đúng đắn đã từng bước đưa đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế – xã hội. Qua mỗi kỳ Đại hội, trên cơ sở tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, Đảng ta không ngừng bổ sung những nhận thức mới, không ngừng hoàn thiện đường lối đổi mới, tổ chức thực hiện đường lối có hiệu quả hơn. Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự đoán, Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định “kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh”, để “đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, hướng tới mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

ThS. Nguyễn Thị Hồng Hường

  Giảng viên khoa Xây dựng Đảng

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh ở bước kết thúc trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước
Chiến dịch Tây Nguyên – Trận mở màn then chốt của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975
Đền Hùng - Cội nguồn dân tộc
CUỐN SÁCH PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TA NGÀY CÀNG GIÀU MẠNH, VĂN MINH, HẠNH PHÚC CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG LÀ TÀI LIỆU QUÝ TRONG SOẠN, GIẢNG
Vận dụng Nghị quyết số 43-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vào giảng dạy Bài 1 “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”
Tiếp tục xây dựng, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức là động lực phát triển đất nước theo tinh thần Nghị quyết số 45/NQ-TW khóa XIII
Vận dụng Hướng dẫn số 05-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị vào giảng dạy
Nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh
Cập nhật Nghị quyết số 44-NQ/TW vào giảng dạy bài "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa"
Chiến tranh Biên giới phía Bắc – bài học về xác định đối tượng và đối tác cho cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất