Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  1
Hôm nay :  562
Hôm qua :  480
Lượt truy cập : 1985428
QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ VÀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐIỂM CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG - NHỮNG KINH NGHIỆM RÚT RA
9 10 65

QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ VÀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐIỂM CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG - NHỮNG KINH NGHIỆM RÚT RA

Thứ sáu, 13.05.2022 16:22

ThS. Đỗ Thị Thuý Hoa
Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng
Chi bộ khoa Xây dựng Đảng được Đảng uỷ Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ tin tưởng chọn, giao nhiệm vụ và đã tổ chức thành công đại hội điểm nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đại hội điểm đã được chi bộ chuẩn bị kỹ lưỡng, tiến hành trang trọng, đúng quy định, đủ các nội dung, chương trình đề ra; công tác bầu cử tại đại hội thực hiện nghiêm túc, dân chủ, đúng quy chế và thành công tốt đẹp. Rút kinh nghiệm từ quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội điểm của Chi bộ khoa Xây dựng Đảng giúp các chi bộ còn lại trong Đảng bộ tiếp tục tổ chức đại hội thành công.

     Thực hiện Hướng dẫn số 15-HD/ĐUK ngày 09/3/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ, Kế hoạch số 21-KH/ĐU ngày 18/3/2022 của Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh về việc tổ chức đại hội các chi bộ; Chi bộ khoa Xây dựng Đảng vinh dự được lựa chọn tổ chức đại hội điểm, làm mẫu về quy trình, nội dung, chương trình và hình thức tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025. Theo đó, ngay sau khi nhận được văn bản, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ trường, trực tiếp là đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Đảng uỷ, chi uỷ chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã chuẩn bị chu đáo nghiêm túc các nội dung chuẩn bị đại hội: tổ chức họp chi uỷ để xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức đại hội, phân công nhiệm vụ cho các chi uỷ viên; tổ chức hội nghị đảng viên quán triệt kế hoạch, phân công nhiệm vụ đảng viên và lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự chi uỷ, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ. Chi bộ quán triệt đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức đầy đủ về việc tham gia, phục vụ, tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Các văn kiện trình đại hội được chuẩn bị công phu, chất lượng và được tổ chức lấy ý kiến tham gia rộng rãi của cán bộ, đảng viên: báo cáo chính trị đầy đủ, chi tiết, đánh giá đúng đủ kết quả đạt được của chi bộ về hoạt động lãnh đạo của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm cũng như nguyên nhân và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2022 - 2025; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi uỷ với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc; công tác chuẩn bị nhân sự chu đáo, thận trọng, chặt chẽ, dân chủ, đúng quy trình, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của chi uỷ đương nhiệm. Những đồng chí được giới thiệu tham gia bầu chi uỷ khoá mới đều có năng lực tốt, tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có uy tín và ảnh hưởng tích cực trong chi bộ, vì vậy đều được giới thiệu với 100% số phiếu đồng ý. Nội dung các ý kiến tham luận tại đại hội đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của chi bộ; công tác tuyên truyền đại hội điểm được quan tâm chỉ đạo... 

     Đại hội chi bộ điểm được tổ chức trang trọng, đúng quy định, đủ các nội dung, chương trình đề ra; công tác điều hành đại hội khoa học, bám sát chương trình, kịch bản; đảng viên chi bộ phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, các ý kiến tham luận, phát biểu đều thống nhất khẳng định kết quả đạt được và vai trò của chi uỷ trong nhiệm kỳ vừa qua, tập trung đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022 - 2025; công tác bầu cử tại đại hội được điều hành hợp lý, thực hiện nghiêm túc, dân chủ, đúng quy chế; kết quả bầu cử Ban Chấp hành chi bộ, Bí thư, Phó Bí thư, đều bầu 01 lượt, đủ số lượng và tỷ lệ tín nhiệm đạt 100%.

     Bên cạnh những kết quả đạt được, qua ý kiến phát biểu chỉ đạo, góp ý của các đại biểu dự đại hội đã chỉ ra những nội dung cần rút kinh nghiệm, như: kết cấu lại báo cáo chính trị để thể hiện rõ hơn, nổi bật hơn nhiệm vụ chính trị của chi bộ; báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành còn dài, dàn trải, chưa tập trung vào  kiểm điểm việc thực hiện quy chế làm việc của chi uỷ, kết quả phân công nhiệm vụ và chưa làm nổi bật vai trò, trách nhiệm của Ban Chấp hành trước những kết quả, hạn chế của tập thể chi bộ; công tác điều hành cần chậm hơn, dứt khoát hơn, ngắn gọn  và chuẩn xác hơn, nhất là về bầu cử; chương trình hành động không lặp lại các chỉ tiêu của báo cáo chính trị mà tập trung vào quan điểm chỉ đạo và nội dung giải pháp thực hiện; bổ sung thêm các nội dung trong báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, tham luận… khi trình chiếu tại đại hội.

     Từ quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội điểm của Chi bộ khoa Xây dựng Đảng, xin được rút ra những kinh nghiệm bước đầu để thiết thực giúp bốn chi bộ của Đảng bộ trường tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp:

     Thứ nhất, cấp ủy chi bộ đề cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tập trung cao trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội, nhất là làm tốt việc triển khai, quán triệt các yêu cầu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng uỷ trường, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của cấp ủy cấp trên.

     Thứ hai, xây dựng văn kiện trình đại hội và các văn bản phục vụ đại hội cần bám sát hướng dẫn, chuẩn bị kỹ càng, tổ chức lấy ý kiến góp ý của đảng viên, duyệt văn kiện trước khi trình đại hội. Các văn bản phục vụ cho công tác tổ chức, điều hành của (kịch bản) đoàn chủ tịch, các cơ quan giúp việc đại hội chuẩn bị chặt chẽ, được văn bản hóa giúp điều hành đại hội tránh được sai sót.

     Thứ ba, công tác nhân sự được chi ủy chi bộ lãnh đạo chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình theo hướng dẫn của cấp trên: từ việc xây dựng, điều chỉnh bổ sung quy hoạch đến việc giới thiệu nguồn tại hội nghị đảng viên. Quy trình công tác nhân sự được chi ủy tổng hợp báo cáo Đảng uỷ cho ý kiến trước khi tiến hành đại hội. Về chất lượng nhân sự dự kiến tham gia ban chấp hành khóa mới đảm bảo tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, trình độ lý luận, có uy tín tạo sự nhất trí cao trong đại hội.

     Thứ tư, đại hội điểm được tổ chức đúng hướng dẫn, đảm bảo thời gian tiến hành; đại biểu, đảng viên dự đại hội với thái độ nghiêm túc, chấp hành tốt nội quy, quy chế của đại hội; thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong tập trung thảo luận, lựa chọn nhân sự để bầu vào cấp ủy khóa mới. Chương trình làm việc của đại hội diễn ra liên tục, không khí làm việc nghiêm túc, dân chủ, tạo không khí tốt. Trong điều hành của đoàn chủ tịch bám sát nội dung, chương trình, có sự điều chỉnh chương trình làm việc phù hợp với diễn biến của đại hội, các nội dung điều hành của đoàn chủ tịch phải được văn bản hóa có thời gian dự kiến, đại biểu dự đại hội dễ theo dõi, các bộ phận giúp việc đại hội thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy chế bầu cử trong Đảng.

     Thứ năm, trang trí khánh tiết, cơ sở vật chất phục vụ đại hội đảm bảo đầy đủ, phù hợp, được kiểm tra kỹ và được sử dụng hiệu quả, tạo không khí trang trọng đảm bảo vui tươi, phấn khởi.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG LÃNH ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT NHIỆM KỲ 2020 - 2022 CỦA CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG
VẤN ĐỀ “TÍNH LƯỠNG DỤNG CỦA CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG” TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HOÁ - TÂM LINH, HƯỚNG ĐI BỀN VỮNG CHO BẢO TỒN, PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG VÙNG ĐẤT TỔ
ĐẢNG BỘ HUYỆN HẠ HOÀ CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ GÓP PHẦN KHẮC PHỤC BỆNH LƯỜI HỌC, NGẠI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN
CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ I NĂM 2022
SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ - BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ TRONG SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
VẬN DỤNG NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ QUY TRÌNH CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG VÀO GIẢNG DẠY
TỪ LÝ LUẬN CỦA ĐẢNG VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ĐẾN SUY NGHĨ VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN LÊN ĐƯỜNG NHẬP NGŨ HÔM NAY
VẤN ĐỀ “PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ĐỔI MỚI SÁNG TẠO” TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất