Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  1
Hôm nay :  692
Hôm qua :  669
Lượt truy cập : 1165711
PHONG TRÀO HÀNH ĐỘNG CÁCH MẠNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH VÀ VIỆC THỰC HIỆN Ở TỈNH PHÚ THỌ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY.
9 10 355

PHONG TRÀO HÀNH ĐỘNG CÁCH MẠNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH VÀ VIỆC THỰC HIỆN Ở TỈNH PHÚ THỌ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY.

Thứ ba, 26.11.2019 14:08

Th.s Trần Thị Hải Yến
Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng
Trong suốt chiều dài lịch sử gần 90 năm, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã phát động nhiều phong trào hành động cách mạng, cổ vũ thanh niên xung kích đấu tranh chống giặc ngoại xâm, giải phóng đất nước, tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Phong trào hành động cách mạng của Đoàn đã trở thành đặc trưng của tuổi trẻ, là phương thức hữu hiệu để Đoàn thực hiện chức năng “trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên”, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, thu hút thanh niên rèn luyện, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Qua các phong trào hành động cách mạng, thanh niên trở thành chủ thể tích cực của công cuộc đổi mới, tích cực thi đua học tập, lao động sáng tạo, khởi nghiệp, nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng; đồng thời, thanh niên được chăm lo, ngày càng trưởng thành, phát triển toàn diện hơn, ngày càng hiểu rõ hơn, tin tưởng và quyết tâm hành động để thực hiện thắng lợi lý tưởng cách mạng của Đảng.

Mỗi chặng đường trong hành trình 90 năm qua, xuất phát từ thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ mỗi thời kỳ, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đều phát động, tổ chức triển khai các phong trào hành động cách mạng lôi cuốn, hiệu triệu đông đảo thanh niên tham gia. Một số phong trào tiêu biểu như Phong trào “Ba sẵn sàng” ở miền Bắc phát động năm 1964 và  “Năm xung phong” ở miền Nam năm 1965; phong trào “Thanh niên lập nghiệp” và “Tuổi trẻ giữ nước” phát động năm 1992; phong trào “Thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” phát động năm 2002; phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” phát động năm 2012.

 Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI, (nhiệm kỳ 2017- 2022) phát động ba phong trào hành động cách mạng của thanh niên là: Thanh niên tình nguyện; Tuổi trẻ sáng tạo và Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc. Các phong trào hành động của Đoàn Thanh niên, một mặt tiếp tục phát huy sự tham gia của thanh niên vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mặt khác thể hiện sự đồng hành với thanh niên, giúp thanh niên hoàn thiện và phát triển để đáp ứng yêu của thời đại.

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018, Ban Chấp hành tỉnh Đoàn Phú Thọ đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với chủ đề công tác “Năm tuổi trẻ sáng tạo” đạt được nhiều kết quả trên các phương diện hoạt động, trong đó có nội dung tổ chức thực hiện các phong trào hành động cách mạng của Đoàn.

Đối với phong trào “Thanh niên tình nguyện”: Các cấp Đoàn triển khai có hiệu quả các hoạt động tình nguyện như “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật đỏ”,  chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018; tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham gia thực hiện các công trình, phần việc của thanh niên. Kết quả năm 2018, toàn tỉnh đã triển khai thực hiện 4 công trình thanh niên cấp tỉnh, 55 công trình cấp huyện và 1340 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở; xây dựng được 48,7 km đoạn đường ‘Thắp sáng đường quê” và 21 tuyến đường văn minh tại các phường, thị trấn trong toàn tỉnh…thu hút hơn 300.000 lượt đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia.

Đối với phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”: Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo chú trọng triển khai các hoạt động sáng tạo trong thanh niên ở các lĩnh vực, phát huy khả năng làm chủ khoa học công nghệ như tổ chức các cuộc thi: Ý tưởng sang tạo về cải cách hành chính; Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn lần thứ I…; tổ chức Diễn đàn “Mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi một ý tưởng, sáng kiến”. Năm 2018, toàn tỉnh có hơn 14.350 ý tưởng, sáng kiến được đăng trên Cổng thông tin ngân hàng sáng tạo Ý tưởng Việt Nam.

Đối với phong trào “Tuổi trẻ xung kích, bảo vệ Tổ quốc”: Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tập trung chỉ đạo tổ chức các hoạt động tham gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, duy trì tốt mô hình cổng trường an toàn giao thông…Đặc biệt, các cấp Đoàn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ đảm bảo đạt về số lượng; kết quả đạt chỉ tiêu giao quân năm 2018 là 2.100 thanh niên gia (Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Tỉnh đoàn Phú Thọ).

Để tiếp tục đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng của thanh niên, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các cấp Đoàn cần chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

Thứ nhất: Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức triển khai các phong trào hành động cách mạng theo hướng phong phú, đa dạng và thiết thực; Coi trọng vai trò tích cực của công tác truyền thông được thể hiện qua những câu chuyện, nhân vật cụ thể tham gia phong trào.

Thứ hai:  Cụ thể hóa các phong trào cho phù hợp với yêu cầu, thực tiễn của địa phương, hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao. Tiếp tục duy trì các phong trào đặc thù, triển khai các chương trình, hoạt động chăm lo, hỗ trợ phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng, lợi ích hợp pháp, chính đáng của từng nhóm đối tượng thanh niên.

Thứ ba: Triển khai phong trào phải bảo đảm tính rộng khắp, tính định hướng, tính sáng tạo, tính thiết thực và tính bền vững; luôn coi trọng và kiên trì thực hiện chức năng “trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên”. Chú ý phát triển phong trào theo bề rộng đi đôi với việc tạo nên những cao trào trong các phong trào hành động cách mạng; từ đó định hình cách thức triển khai, nhân rộng giá trị của phong trào nhằm thu hút sự tham gia của đông đảo thanh niên và các tầng lớp nhân dân. Công tác thi đua, khen thưởng cần được thực hiện phù hợp, đúng lúc, đúng đối tượng và đảm bảo tính lan tỏa của các phong trào trong đời sống xã hội.

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
XÂY DỰNG CÁN BỘ MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH PHÚ THỌ THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐẢNG VIÊN - NHÌN TỪ THỰC TẾ ĐẢNG BỘ HUYỆN YÊN LẬP
PHÒNG CHỐNG “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” TRONG ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN CHÚ Ý VÀ CẬP NHẬT KHI GIẢNG BÀI “NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC Ở CƠ SỞ”.
MÙA THU KHÁNG CHIẾN
KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III NĂM 2019
MỘT SỐ YÊU CẦU VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ MẶT TRẬN TỔ QUỐC HIỆN NAY
ĐẠI HỘI QUỐC DÂN TÂN TRÀO - NHÂN TỐ THÚC ĐẨY THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945
XÁC ĐỊNH ĐÚNG ĐỐI TƯỢNG - MỘT THÀNH CÔNG ĐƯA ĐẾN THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TỔ CHỨC TỐT NỘI DUNG NGHIÊN CỨU THỰC TẾ CỦA CÁC LỚP BỒI DƯỠNG ĐOÀN THỂ
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất

https://noithatkydieu.vn |