Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  6
Hôm nay :  65
Hôm qua :  877
Lượt truy cập : 666092
NHẬN THỨC MỚI CỦA ĐẢNG VỀ CÔNG TÁC DÂN SỐ TRONG NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6-KHOÁ XII
9 10 1243

NHẬN THỨC MỚI CỦA ĐẢNG VỀ CÔNG TÁC DÂN SỐ TRONG NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6-KHOÁ XII

Thứ hai, 11.12.2017 09:49

ThS. Nguyễn Thị Hồng Hường
Giảng viên khoa Xây dựng Đảng
Với quan điểm dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết, vừa lâu dài; là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng - khoá XI đã quyết định thông qua Nghị quyết số 21 về công tác dân số trong tình hình mới.

Sau 25 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khoá VII về chính sách Dân số - Kế hoạch hoá gia đình và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, tình hình thế giới và trong nước đã và đang có nhiều thay đổi, đặc biệt dân số nước ta đã xuất hiện những đặc điểm và những xu hướng mới, đòi hỏi công tác dân số phải đổi mới. Trên cơ sở đánh giá sâu sắc tình hình, Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII đã xác định: “Tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hoá gia đình sang dân số và phát triển. Công tác dân số phải chú trọng toàn diện các mặt quy mô, cơ cấu, phân bố, đặc biệt là chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ hữu cơ với các yếu tố kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo đảm phát triển nhanh, bền vững”.

Với việc chuyển trọng tâm này cho thấy hai điểm mới quan trọng trong chủ trương của Đảng về công tác dân số.

Thứ nhất, phạm vi của công tác dân số rộng hơn, hướng đến giải quyết toàn diện và căn bản hơn các vấn đề về dân số

Nếu trước đây, chính sách DS-KHHGĐ, chỉ tập trung vào một nội dung là KHHGĐ với mục tiêu giảm sinh thì nay, chính sách dân số mới với sáu nội dung: “Duy trì vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hoá dân số; phân bố dân số hợp lý; nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững”. Những nội dung này vừa giải quyết những vấn đề dân số đang đặt ra hiện nay, vừa hướng đến tương lai.

Tuy nhiên, với chủ trương mới này, Đảng xác định chuyển trọng tâm, chứ không phải là từ bỏ kế hoạch hoá gia đình, mà kế hoạch hoá gia đình được thực hiện theo phương thức mới. Trong định hướng chính sách dân số mới, “Duy trì mức sinh thay thế” là nội dung đầu tiên. Để trung bình số con của mỗi bà mẹ khoảng 2,0-2,1, cần phải áp dụng các biện pháp kế hoạch hoá gia đình, tức là không từ bỏ kế hoạch hoá gia đình. Vấn đề là cần tổ chức kế hoạch hoá gia đình theo phương thức mới. Đó là “giảm sinh ở những tỉnh, thành phố có mức sinh còn cao; duy trì kết quả đã đạt được ở những tỉnh, thành phố đạt mức sinh thay thế; thực hiện mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ 2 con ở những nơi có mức sinh thấp”.

Thứ hai, tư duy “dân số và phát triển”

“Dân số và phát triển” là một tư duy hoàn toàn mới về công tác dân số. Trước kia, tư duy về công tác dân số là “Dân số - Kế hoạch hoá gia đình”, chỉ quan tâm thực hiện một nội dung đó là giảm tỷ lệ sinh để không bùng nổ dân số, nhưng “Dân số và phát triển” đòi hỏi giải quyết toàn diện và căn bản các vấn đề dân số nhằm duy trì, bảo vệ giống nòi quốc gia, dân tộc và gắn liền với trình phát triển bền vững của đất nước. Do đó, công tác dân số vừa phải giải quyết nhiều nội dung, vừa duy trì vững chắc mức sinh thay thế, cải thiện tầm vóc người Việt nhằm duy trì, bảo vệ giống nòi, cung cấp nguồn lao động xã hội, vừa phải kiểm soát được vấn đề di dân, tích tụ dân số ở các đô thị nhằm giảm áp lực lên cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường; khai thác tiềm lực lao động của thời kỳ cơ cấu dân số vàng để tăng năng suất, tăng tích luỹ, đồng thời chuẩn bị tốt về an sinh xã hội để thích ứng với xã hội già hoá dân số. Đặc biệt, công tác dân số cần quan tâm giải quyết vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh nhằm đảm bảo cấu trúc dân số trong tương lai và nâng cao chất lượng dân số.

Như vậy, với tư duy “dân số và phát triển”, các nội dung công tác dân số vừa phải giải quyết các vấn đề trước mắt, vừa phải mang tầm chiến lược; gắn liền với mọi quá trình kinh tế - xã hội, đáp ứng được yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ SINH HOẠT CÁC CHUYÊN ĐỀ NĂM 2017
VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT ĐỐI VỚI VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ Ở ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
HỌC TẬP TƯ TƯỞNG ĐOÀN KẾT THỐNG NHẤT TRONG DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
NHẬN THỨC VỀ NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XII ĐỐI VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG HIỆN NAY
TÌM HIỂU QUY ĐỊNH MỚI NHẤT CỦA ĐẢNG VỀ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ
KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG TỔ CHỨC HỘI THẢO ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ
CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III NĂM 2017
KẾT QUẢ BẦU CỬ CẤP ỦY TẠI ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017- 2020
QUAN HỆ VIỆT NAM – LÀO TRONG CÁCH MẠNG THÁNG 8/1945, MỞ RA MỘT KỶ NGUYÊN MỚI CHO MỐI QUAN HỆ ĐẶC BIỆTCỦA HAI NƯỚC
CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất