Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  11
Hôm nay :  4603
Hôm qua :  4722
Lượt truy cập : 3167092
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ, GÓP PHẦN ĐẨY LÙI SUY THOÁI TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG
9 10 1360

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ, GÓP PHẦN ĐẨY LÙI SUY THOÁI TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG

Thứ ba, 16.08.2022 03:09

ThS. Nguyễn Thị Hồng Hường
Khoa Xây dựng Đảng
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Một trong những yếu tố góp phần làm nên các chi bộ mạnh, đảng viên tốt là chất lượng sinh hoạt chi bộ.

     Ở góc độ chung nhất, sinh hoạt chi bộ đóng vai trò quan trọng trong nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; giáo dục, rèn luyện đảng viên. Đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, sinh hoạt chi bộ được coi là phương thức hiệu quả nhất để phát hiện, ngăn chặn sớm mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, bảo vệ nền tảng tư tưởng khỏi những nguy cơ, mầm mống từ bên trong mỗi tổ chức đảng và đảng viên. Điều này thể hiện ở hai khía cạnh cơ bản sau:

     Thứ nhất, thông qua thực hiện nội dung thông tin tình hình thời sự, quán triệt văn bản mới, đảng viên thường xuyên được nắm bắt những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; hiểu được thời cơ và thách thức trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, của cơ quan, đơn vị và bản thân. Việc hiểu biết đầy đủ và đúng đắn về các vấn đề trên là cơ sở quan trọng để nâng cao nhận thức, giữ vững bản lĩnh chính trị trước mọi diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, trong nước.

     Thứ hai, thông qua sự đánh giá của chi ủy về tình hình tư tưởng đảng viên, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII Chỉ thị số 05, các đảng viên thực hiện tự phê bình và phê bình, mọi vấn đề về tư tưởng, nhất là những vấn đề tư tưởng mới nảy sinh, những nhận thức chưa đầy đủ, đúng đắn hoặc những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống được chỉ ra và chấn chỉnh kịp thời. Nhờ đó, những vấn đề tư tưởng âm ỉ trong tổ chức được giải quyết dứt điểm, những nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt và khối đoàn kết thống nhất trong tổ chức đảng được giữ vững. Trong sinh hoạt chi bộ, những việc làm tốt, cách làm hay, thiết thực, cụ thể; tinh thần khắc phục khó khăn, trở ngài để hoàn thành nhiệm vụ cũng được biểu dương, ghi nhận, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đối với các đảng viên trong chi bộ. Có thể nói, sinh hoạt chi bộ là kênh quan trọng, giúp tổ chức đảng nắm bắt, đánh giá tình hình tư tưởng, giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên một cách trực tiếp và thường xuyên. Rõ ràng, để đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên không thể không nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

     Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn có những chi bộ chưa nhận thức đúng vai trò của sinh hoạt chi bộ, chưa thấy hết vai trò của sinh hoạt chi bộ đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Còn có những chi bộ chưa đảm bảo chế độ sinh hoạt định kỳ, nhất là các chi bộ trong doanh nghiệp. Nội dung sinh hoạt chi bộ nghèo nàn, đơn điệu, chưa hấp dẫn, nặng về thông báo tình hình. Vai trò lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu thể hiện chưa rõ. Tinh thần tự phê bình và phê bình của đảng viên, trong đó có cả cấp ủy viên vẫn còn yếu, chưa chủ động phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái xuất hiện trong tổ chức đảng. Thực tế, trong thời gian qua, nhiều cán bộ các cấp vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật, bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự, một phần lý do bởi các tổ chức đảng buông lỏng công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với đảng viên; xuê xoa, dễ dãi với việc đảng viên không chấp hành đúng chế độ sinh hoạt; đoàn kết xuôi chiều; không phát huy dân chủ trong sinh hoạt. Những biểu hiện đó tưởng vô hại nhưng thực chất đã tạo ra những điều kiện để cán bộ, đảng viên ngày càng xa rời khuôn khổ, dẫn đến vi phạm kỷ luật, kỷ cương.

     Để phát huy vai trò của sinh hoạt chi bộ trong việc đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên, cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

     Một là, nâng cao nhận thức của đảng viên, cấp ủy viên về tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ đối với nhiệm vụ đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên.

     Đối với đảng viên, việc nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ đối với nhiệm vụ đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên sẽ giúp mỗi đảng viên sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện chế độ tự phê bình và bình, mạnh dạn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm; những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đồng chí (nếu có); tích cực đề xuất các ý kiến, giải pháp để xây dựng chi bộ vững mạnh. Đối với những nhận thức chưa đúng về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, sẵn sàng trao đổi, thảo luận, đi đến thống nhất nhận thức.

     Đối với cấp ủy, việc nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ đối với công tác đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của  Đảng từ đó để dành sự quan tâm đúng mức cả thời gian lẫn trí tuệ đối với công tác chuẩn bị trước sinh hoạt chi bộ, không ngừng tìm tòi đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, nâng cao chất lượng sinh hoạt; đặt ra yêu cầu nghiêm túc đối với việc thực hiện tự phê bình và phê bình của đảng viên.

     Hai là, chú trọng triển khai tốt các nội dung liên quan đến công tác chính trị tư tưởng trong sinh hoạt chi bộ.

     Việc chú trọng đến nội dung công tác tư tưởng cần được thực hiện ở tất cả các khâu, từ chuẩn bị nội dung sinh hoạt, đến công tác điều hành và triển khai các nội dung liên quan đến công tác chính trị tư tưởng. Theo đó, các đồng chí cấp ủy viên cần nắm bắt sát sao tình hình tư tưởng đảng viên, những mối quan hệ xã hội và việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; đánh giá những yếu tố tác động đến tư tưởng đảng viên, kịp thời đưa vào nội dung sinh hoạt cùng những biện pháp giáo dục, ngăn chặn kịp thời.

     Việc thực hiện nội dung tự phê bình và phê bình; đánh giá thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII Chỉ thị 05 và các quy định đối với đảng viên cần được thực hiện nghiêm túc, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của từng đảng viên. Mỗi chi bộ có thể chủ động xây dựng tiêu chí mang tính định lượng, giúp đảng viên có phương hướng phấn đấu, tự đánh giá mức độ thực hiện của bản thân. Cấp ủy cũng có căn cứ để đánh giá khách quan quá trình phấn đấu, rèn luyện của đảng viên.

     Bốn là, phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ.

     Sinh hoạt đảng bản chất là diễn đàn dân chủ, nơi phát huy trí tuệ, khả năng sáng tạo của đảng viên. Khi dân chủ được phát huy, đảng viên sẽ phát huy được vai trò trong tham gia bàn bạc, thảo luận, đóng góp ý kiến vào các công việc của chi bộ; mạnh dạn, thẳng thắn trong tự phê bình và phê bình, đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái. Ngược lại, sinh hoạt đảng thiếu dân chủ hoặc dân chủ hình thức sẽ để lại những hệ quả tiêu cực đối với quá trình tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên. Những biểu hiện suy thoái, những nhận thức lệch lạc không được chỉ ra từ lúc còn mới manh nha, do đó không có những giải pháp chấn chỉnh, ngăn chặn sớm.

     Do đó, trong quá trình điều hành sinh hoạt, chủ trì cần xây dựng không khí cởi mở, dân chủ, khích lệ sự tham góp ý kiến; tinh thần tự phê bình và phê bình của đảng viên.

     Tóm lại, sinh hoạt chi bộ có vai trò quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, trong đó có nhiệm vụ đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên. Do vậy, các cấp ủy, trực tiếp là bí thư chi bộ thực hiện tốt các giải pháp để đổi mới nội dung, hình thức nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đảng viên về việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thông qua sinh hoạt chi bộ, đảm bảo sự vững mạnh của Đảng từ nền tảng, gốc rễ.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
QUÁN TRIỆT, CẬP NHẬT NGHỊ QUYẾT SỐ 21-NQ/TW TRONG GIẢNG DẠY BÀI "NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG"
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC “ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA”
HỘI NÔNG DÂN TỈNH THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN VỮNG MẠNH VÀ PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN
KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH HẠNH PHÚC TRONG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀ SỰ VẬN DỤNG VÀO NGHIÊN CỨU, GIẢNG DẠY PHẦN HỌC LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
TÌM HIỂU VỀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC, HỖ TRỢ PHỤ NỮ PHÚ THỌ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC LÝ LUẬN VÀ NGHIỆP VỤ, GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỞNG KHU DÂN CƯ TỈNH PHÚ THỌ TRONG NHIỆM KỲ MỚI
ĐẢNG BỘ HUYỆN TAM NÔNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, GÓP PHẦN THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ
CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II NĂM 2022
LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28/6
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất