Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  4
Hôm nay :  220
Hôm qua :  689
Lượt truy cập : 1280549
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN CHÚ Ý NHẰM NÂNG CAO TÍNH THỰC TIỄN TRONG GIẢNG DẠY MÔN “NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ ĐOÀN THỂ NHÂN DÂN Ở CƠ SỞ"
9 10 37

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN CHÚ Ý NHẰM NÂNG CAO TÍNH THỰC TIỄN TRONG GIẢNG DẠY MÔN “NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ ĐOÀN THỂ NHÂN DÂN Ở CƠ SỞ"

Thứ ba, 29.12.2020 09:31

ThS. Trần Thị Hải Yến
Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng
Thực tế giảng dạy ở Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ trong những năm qua cho thấy, để bài giảng có tính thuyết phục và đạt hiệu quả cao, mỗi giảng viên không những cần có vốn kiến thức vừa cơ bản, vừa sâu rộng, mà phải có phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng người học chủ yếu là cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở. Học viên một mặt đã được học các môn lý luận ở các chương trình đào tạo chuyên ngành; mặt khác, quan trọng hơn là được tiếp cận các môn học của chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính dưới góc độ là lý luận khoa học gắn với thực tiễn công tác ở từng địa phương, cơ quan đơn vị. Do vậy, điều mà học viên mong muốn là sau khi học sẽ giải quyết tốt những vấn đề từ trong thực tiễn, dùng lý luận để giải quyết thực tiễn. Đây cũng là đòi hỏi cấp thiết để giảng viên phải nâng cao kiến thức thực tiễn của bản thân góp phần đắc lực vào việc làm sáng tỏ, chứng minh cho lý thuyết khoa học của mỗi môn học.

     Tuy nhiên, thực tiễn rất đa dạng và phong phú, đòi hỏi khi giảng dạy người giảng viên phải lựa chọn sao cho sát với nội dung bài giảng và phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí, trình độ hiểu biết, nhận thức và tư duy của người học. Việc đảm bảo cho bài giảng gắn với thực tiễn cần tránh khuynh hướng thời sự hoá bài giảng, đơn thuần nêu thực tế mà không phân tích, đánh giá, khái quát để phục vụ bài giảng hoặc định hướng tư tưởng cho học viên. Người giảng viên vừa phải truyền thụ tri thức cho người học một cách có trình tự, lôgic, hệ thống; mặt khác thông qua tri thức môn học, giảng viên giúp học viên củng cố được niềm tin, giá trị sống góp phần phát triển con người toàn diện nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới của đất nước.

     Môn học “Nghiệp vụ công tác mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở” gồm 06 chuyên đề; cung cấp cho học viên những nội dung cơ bản về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và nghiệp vụ cụ thể trong công tác tuyên truyền, vận động xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 05 tổ chức chính trị - xã hội là thành viên của mặt trận, là: Công đoàn Việt Nam, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Cựu chiến binh. Do đặc thù của môn học là hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho cán bộ đoàn thể; đặt ra vấn đề cho giảng viên khi lên lớp bên cạnh những vấn đề lý luận chung, phải nâng cao tính thực tiễn trong từng bài giảng gắn với hoạt động của các tổ chức của tỉnh và từng địa phương. Để môn học đảm bảo tính thực tiễn và hấp dẫn, giảng viên khi lên lớp cần chú ý một số vấn đề sau:

     Thứ nhất: Cần nhận thức rõ tầm quan trọng và sự cần thiết của việc nâng cao tính thực tiễn trong giảng dạy lý luận chính trị. Lý luận gắn liền với thực tế là nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, nguyên tắc của công tác lý luận nói chung. Bài giảng có tính thực tiễn sẽ làm cho các lý luận khó hiểu, phức tạp thành những vấn đề gần gũi, giản dị, dễ tiếp thu. Giảng viên của nhà trường nói chung và khoa Xây dựng Đảng nói riêng phải chủ động trang bị vốn kiến thức thực tiễn cho bản thân bằng nhiều cách thức khác nhau: Đi thực tế cơ sở (xã, phường, thị trấn, doanh nghiệp…), gặp gỡ trao đổi với cán bộ, hội viên nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh; đến với các tổ chức công đoàn cơ sở gặp gỡ cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân; thăm quan các mô hình lao động sản xuất để có thực tiễn trực tiếp sinh động theo các chương trình đi thực tế, học tập kinh nghiệm của nhà trường và từng khoa chuyên môn; hoặc tích cực cập nhật thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng như đài, sách, báo, tạp chí, internet,… để có thực tiễn đa chiều, rộng lớn đã được chọn lọc, phân tích; hoặc thường xuyên nghiên cứu các tài liệu chính thống, nhất là các văn kiện đại hội, các báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ hàng năm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của cả nước và của tỉnh Phú Thọ, đây là kiến thức thực tiễn có giá trị và có độ tin cậy cao.

     Thứ hai: Giảng viên cần lựa chọn kiến thức thực tiễn phù hợp với nội dung bài giảng và đối tượng học viên. Cùng một chuyên đề nhưng giảng dạy tại các lớp học ở thành phố không thể đồng nhất với các lớp mà đối tượng học chủ yếu là ở vùng nông thôn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; giảng dạy tại các lớp đa số học viên trẻ không thể như đối với với lớp phần lớn là học viên lớn tuổi. Nắm bắt được đối tượng sẽ giúp lựa chọn kiến thức thực tiễn hoặc cách khai thác nhấn mạnh khía cạnh nào trong cùng một sự kiện để phù hợp đối tượng. Đồng thời phải đảm bảo tính khoa học khi đưa các yếu tố thực tiễn vào bài giảng, yếu tố thực tiễn phải có tính điển hình, tính thời sự, tính chính xác, có địa chỉ rõ ràng và phù hợp nội dung lý luận đang cần được phân tích chứng minh.

      Muốn làm tốt điều này, đòi hỏi giảng viên phải thực hiện tốt khâu chuẩn bị bài giảng; ví dụ như khi soạn giáo án, giảng viên cần chuẩn bị hệ thống trước các câu hỏi đóng và câu hỏi mở, phù hợp với từng nội dung của bài giảng. Đối với các lớp ở Trung tâm chính trị huyện, giảng viên cần giới thiệu những mô hình tiêu biểu, những cách làm hay trong hoạt động của Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở địa phương; hoặc đối với các lớp chính trị của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh hay lớp Đảng ủy Khối doanh nghiệp, giảng viên tập trung giới thiệu sâu hơn hoạt động cũng như các phong trào thi đua yêu nước chủ yếu của tổ chức Công đoàn ở các cơ quan, doanh nghiệp. Giảng viên thiết kế bài giảng trên Powerpoint, lựa chọn các từ khóa ngắn gọn, hình ảnh, sơ đồ phù hợp… tạo ra sự sinh động trong tiết giảng và gây hứng thú cho học viên, để học viên dễ nhớ, dễ hệ thống được bài học.

     Thứ ba: Giảng viên cần phải linh hoạt trong việc sử dụng các phương pháp giảng dạy tích cực cũng như các phương tiện dạy học hiện đại, trực quan, sinh động kết hợp với các đồ dùng học tập, định hướng, khích lệ sự tìm tòi, đi sâu nghiên cứu và học tập của học viên.

     Bên cạnh phương pháp truyền thống là thuyết trình, trong quá trình giảng môn học này trên lớp, giảng viên có thể sử dụng các phương tích cực như phương pháp phỏng vấn nhanh, hỏi đáp, thảo luận nhóm và đặc biệt là phương pháp tình huống. Giảng viên cần chuẩn bị các tình huốngcó thể xảy ra trong thực tiễn. Trên cơ sở đó, học viên sẽ vận dụng kiến thức lý luận để đưa ra và lựa chọn phương án tối ưu giải quyết đảm bảo hiệu quả và phù hợp với thực tiễn địa phương mình.  

     Tóm lại, để nâng cao chất lượng giảng dạy các môn học trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính nói chung và môn học “Nghiệp vụ công tác mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở” nói riêng, giảng viên cần nâng cao tính thực tiễn, gắn kết chặt chẽ kiến thức lý luận với thực tiễn nhằm mang lại tính thiết thực sinh động, phù hợp hấp dẫn cho từng bài giảng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KIỂM ĐIẾM, ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI TÔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN NĂM 2020
TÌM HIỂU MỘT SỐ KẾT QUẢ VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC CỦA TỈNH PHÚ THỌ
PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA GIÀ LÀNG, TRƯỞNG BẢN VÀ NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG CÔNG TÁC BẢO TỒN VĂN HÓA TỘC NGƯỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ
VẬN DỤNG CÁC CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VÀO GIẢNG DẠY PHẦN HỌC NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LLCT - HC
SỰ RA ĐỜI CỦA NHÀ NƯỚC DÂN CHỦ NHÂN DÂN Ở VIỆT NAM
CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG VỚI VIỆC “TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH” THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
ĐẢNG LÃNH ĐẠO KẾT HỢP HAI NHIỆM VỤ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI
SO SÁNH - PHƯƠNG PHÁP HIỆU QUẢ TRONG GIẢNG DẠY MÔN TÌNH HÌNH, NHIỆM VỤ CỦA TỈNH PHÚ THỌ
PHÁT HUY SỨC MẠNH TRUYỀN THỐNG ĐỂ VỮNG BƯỚC ĐI LÊN
KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III - NĂM 2020
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất