Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  658
Hôm qua :  480
Lượt truy cập : 1985524
MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN GIÚP THANH NIÊN TỈNH PHÚ THỌ ĐẤU TRANH CHỐNG NHỮNG QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
9 10 148

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN GIÚP THANH NIÊN TỈNH PHÚ THỌ ĐẤU TRANH CHỐNG NHỮNG QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Thứ sáu, 26.11.2021 14:03

ThS. Phạm Thị Hiền
Khoa Xây dựng Đảng
Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Nghị quyết khẳng định, đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân.

 Đối với tỉnh Phú Thọ, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ Ban Chỉ đạo 35 các cấp đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy tăng cường công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các luận điệu xuyên tạc đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; âm mưu, thủ đoạn thổi phồng những hạn chế, yếu kém của Đảng, Nhà nước ta nhằm kích động tâm lý bất mãn, chống đối, chia rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua hơn 1 năm triển khai thực hiện đã tạo được sự chuyển biến tích cực và nhận thức ngày càng sâu sắc hơn của các cấp ủy Đảng, các ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong đó có lực lượng đông đảo thanh niên tỉnh Phú Thọ trong việc nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động "Diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch.

Toàn tỉnh hiện nay có 205.591 thanh niên trong độ tuổi (từ 16-30 tuổi), tập hợp được vào tổ chức là 137.540 (trong đó, Đoàn viên: 85.630; Thanh niên: 51.910) đang sinh hoạt tại 558 tổ chức cơ sở Đoàn trong tổng số 21 đơn vị huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc. Đây là lực lượng lao động có nhiều tiềm năng về sức khỏe, trí tuệ và khả năng thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường. Thanh niên trong tỉnh nhìn chung đều có tinh thần nhiệt tình cách mạng, hăng hái, tiên phong, ham học hỏi, có óc sáng tạo, khi được dìu dắt, tập hợp dễ kết thành một khối thống nhất, đoàn kết. 

Tuy nhiên, do có những hạn chế nhất định về trình độ, kinh nghiệm sống nên thanh niên cũng dễ bị lôi kéo, kích động, dễ có có tâm lý chán nản, bi quan trước những thất bại, vấp ngã đầu đời. Những đặc điểm đó chính là cơ hội để các thế lực thù địch “để mắt” đến lực lượng thanh niên nói chung và thanh niên tỉnh Phú Thọ nói riêng.

Trong thời gian qua, các thế lực thù địch luôn coi thanh niên là đối tượng chủ yếu để tuyên truyền, chống phá. Nhận thấy, thanh niên là lực lượng chủ yếu sử dụng Internet và mạng xã hội, các thế lực thù địch đã ra sức đăng tải các bài viết, blog, hình ảnh, clip… trên các kênh Youtube, mạng xã hội để đưa các thông tin bịa đặt, xuyên tạc, vu khống. Một bộ phận không nhỏ thanh niên phai nhạt niềm tin, lý tưởng, mất phương hướng phấn đấu, không có chí lập thân, lập nghiệp; chạy theo lối sống thực dụng, sống thử, sống dựa dẫm, thiếu trách nhiệm, thờ ơ với gia đình và xã hội, thiếu trung thực... Đây là những biểu hiện không thể coi thường. Thực trạng này không chỉ đe dọa trực tiếp đến cuộc sống, tương lai của thanh niên mà còn đe dọa trực tiếp đến tương lai của đất nước. Do đó, cần phải phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên tỉnh Phú Thọ trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay.

Để phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên tỉnh Phú Thọ trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cần chú ý đến những giải pháp cơ bản như sau:

Thứ nhất, tích cực tuyên truyền cho thanh niên về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho thanh niên của tỉnh về những nội dung Nghị quyết 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” thông qua những bài viết, bài nói chuyện, thông tin chuyên đề về Nghị quyết. Chủ thể tuyên truyền có thể là tổ chức Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội; quan trọng nhất là tổ chức Đoàn Thanh niên và những tổ chức chính trị - xã hội liên quan trực tiếp đến thanh niên. Các hình thức tuyên truyền cần đổi mới, sáng tạo, linh hoạt gắn với đặc điểm thanh niên ở mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi vùng, miền để thu hút sự quan tâm, chú ý của thanh niên; giúp cho thanh niên hiểu đúng, hiểu đầy đủ tinh thần của nghị quyết và ý thức được trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Thứ hai, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm của thanh niên trong học tập, trang bị cho mình nền tảng kiến thức lý luận chính trị, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

Mỗi thanh niên cần tự giác học tập và nắm vững, hiểu sâu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để phát triển tư duy lý luận của mình, khắc phục triệt để tình trạng “lười” học tập lý luận chính trị, hoặc học tập một cách đại khái, qua loa, đối phó… Việc trang bị cho mình những kiến thức lý luận chính trị cũng là một cách thức hữu hiệu để tăng cường khả năng “miễn dịch” trước sự lôi kéo, chống phá của các thế lực thù địch; góp phần tích cực vào việc bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng hiện nay.

Thứ ba, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn các cấp trong việc định hướng tư tưởng chính trị cho thanh niên. 

Hiện nay, phần lớn thanh niên đều sử dụng Internet và mạng xã hội nên dễ dàng tiếp xúc với những thông tin trái chiều, có nhiều nội dung chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Tuy nhiên, không phải ai cũng có khả năng kiên định hoặc nhận thức đúng bản chất của những thông tin đó nên không ít thanh niên dễ bị lôi kéo, kích động. Do đó, tổ chức Đoàn các cấp cần chủ động, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của thanh niên; từ đó có những biện pháp, cách thức định hướng tư tưởng chính trị cho thanh niên, làm cho thanh niên nhận diện được những âm mưu, thủ đoạn chống phá, những thông tin sai trái của các thế lực thù địch, phản động, đồng thời kịp thời tuyên truyền, giáo dục, uốn nắn những thanh niên có biểu hiện tư tưởng lệch lạc, có xu hướng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn dân trong giai đoạn hiện nay, trong đó có đội ngũ thanh niên của tỉnh. Đây tuy là nhiệm vụ rất khó khăn, nhiều thử thách nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh và bằng lý tưởng, nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm của thanh niên trong tỉnh, nhiệm vụ này sẽ tiếp tục dành được những thắng lợi to lớn, tiếp nối truyền thống vẻ vang hơn 80 năm của Đảng bộ tỉnh và truyền thống 90 năm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
VẬN DỤNG NHỮNG NỘI DUNG MỚI TRONG QUY ĐỊNH THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG ĐẠI HỘI XIII VÀO GIẢNG DẠY
SỨC LAN TỎA TỪ CUỘC VẬN ĐỘNG TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH Ở TỈNH PHÚ THỌ
BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC – RÀO CẢN TỪ BẢN THÂN NỮ GIỚI
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG TÁC VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TỈNH PHÚ THỌ
BỔ SUNG, CẬP NHẬT QUY ĐỊNH 22-QĐ/TW VÀO GIẢNG DẠY CHUYÊN ĐỀ “CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG”
VỀ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI TRƯỞNG KHU DÂN CƯ Ở HUYỆN PHÙ NINH – TỈNH PHÚ THỌ
NAM BỘ “THÀNH ĐỒNG TỔ QUỐC” SAU 76 NĂM
VẬN DỤNG ĐIỂM MỚI CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO VÀO GIẢNG DẠY
PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN KHU DÂN CƯ TỈNH PHÚ THỌ TRONG XÂY DỰNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC
TÌM HIỂU VỀ VIỆC TRIỂN KHAI MÔ HÌNH “AN TOÀN CHO PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM” CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH PHÚ THỌ
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất