Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  1090
Hôm qua :  1208
Lượt truy cập : 423228
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG QUY ĐỊNH SỐ 102 VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐẢNG VIÊN VI PHẠM - VẬN DỤNG VÀO BÀI CÔNG TÁC ĐẢNG VIÊN CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG
9 10 1706

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG QUY ĐỊNH SỐ 102 VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐẢNG VIÊN VI PHẠM - VẬN DỤNG VÀO BÀI CÔNG TÁC ĐẢNG VIÊN CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

Thứ năm, 14.12.2017 01:35

ThS. Nguyễn Thị Hồng Hường
Giảng viên khoa Xây dựng Đảng
Ngày 15-11-2017, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Quy định 102 có nhiều điểm mới được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn. Khi giảng dạy bài “Công tác đảng viên của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác đảng viên” cần vận dụng đưa một số nội dung vào bài giảng. Cụ thể:

Quy định 102 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII

Quy định 102 giữ nguyên 5 chương, nhưng tăng thâm 1 điều thành 37 điều. Mỗi điều có bổ sung, sửa đổi với trọng tâm là cụ thể hoá những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ đã được xác định trong Nghị quyết Trung ương 4 - khoá XII.

Nguyên tắc xử lý kỷ luật cứng rắn

Bên cạnh những nguyên tắc được xác định như trước, Quy định 102 bổ sung thêm 1 nguyên tắc: “Không được luân chuyển, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm; phong, tặng, công nhận các danh hiệu của Đảng và Nhà nước đối với đảng viên đang được tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật”.

Việc bổ sung nguyên tắc này vừa tạo sự đồng bộ với Quy định số 98 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ, vừa hướng tới khắc phục những hạn chế trong xử lý đảng viên vi phạm những năm qua.                                                                                                       

Lần đầu tiên quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật của Đảng

Tại Điều 3 nêu rõ: Thời hiệu xử lý kỷ luật về Đảng là thời hạn được quy định trong quy định này mà khi hết thời hạn đó thì đảng viên có hành vi vi phạm không bị xử lý kỷ luật. Theo đó, thời hiệu xử lý kỷ luật Đảng là 5 năm đối với những hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách. 10 năm đối với những hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức. Thời hiệu xử lý kỷ luật được tính từ thời điểm có hành vi vi phạm. Nếu trong thời hạn xử lý kỷ luật nêu trên, Đảng viên có hành vi vi phạm mới thì thời hiệu xử lý kỷ luật đối với vi phạm cũ được tính lại kể từ thời điểm thực hiện hành vi phạm mới.

Không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật Đảng đối với những hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khai trừ, vi phạm về chính trị nội bộ, về an ninh, quốc phòng, đối ngoại có xâm hại đến lợi ích quốc gia và việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp.

Quy định về thời hiệu sẽ giúp xử lý kịp thời các vi phạm của đảng viên, tăng ý nghĩa răn đe và khả năng khắc phục hậu quả. Hơn nữa, pháp luật của Nhà nước cũng có quy định về thời hiệu kỷ luật nên quy định mới nhằm tạo sự đồng bộ giữa quy định của Đảng và quy định của pháp luật.

Bổ sung nhiều trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật

Quy định 102 đã nêu rõ các hình thức kỷ luật cụ thể đối với từng loại vi phạm: Về chính trị và nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; về chính sách, pháp luật của Nhà nước; về chế độ trách nhiệm, đạo đức lối sống, tín ngưỡng và tôn giáo; đối với từng trường hợp vi phạm gây hậu quả ít nghiêm trọng, gây hậu quả nghiêm trọng và gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Trong đó, Quy định đã bổ sung thêm nhiều trường hợp sẽ bị khai trừ:

- Kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ. Lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng.

- Tác động, lôi kéo, định hướng dư luận xã hội không theo đường lối của Đảng.

 - Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang; đòi "phi chính trị hóa" quân đội và công an; xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.

- Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học - nghệ thuật. Sáng tác, quảng bá những tác phẩm văn hóa, nghệ thuật lệch lạc, bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín của Đảng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Hình thức khai trừ Đảng cũng được áp dụng với các vi phạm: môi giới, nhận hối lộ trong tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển hoặc nâng lương, nâng ngạch, khen thưởng; hành vi chạy chức; dùng thẻ đảng viên để vay tiền hoặc tài sản; mở tài khoản ở nước ngoài trái quy định; tham gia các hoạt động rửa tiền; tẩu tán tài sản; cản trở việc xác minh tài sản, thu nhập; sử dụng dự thảo kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán để đe dọa đối tượng bị kiểm tra nhằm trục lợi…

Ngoài ra, đảng viên kê khai tài sản không trung thực, thiếu trách nhiệm hoặc do động cơ cá nhân làm thất lạc hồ sơ, tài liệu của tổ chức; cung cấp hồ sơ nội bộ cho người không có trách nhiệm cũng bị cảnh cáo hoặc cách chức, thậm chí khai trừ nếu gây hậu quả rất nghiêm trọng.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
NHẬN THỨC MỚI CỦA ĐẢNG VỀ CÔNG TÁC DÂN SỐ TRONG NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6-KHOÁ XII
CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ SINH HOẠT CÁC CHUYÊN ĐỀ NĂM 2017
VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT ĐỐI VỚI VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ Ở ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
HỌC TẬP TƯ TƯỞNG ĐOÀN KẾT THỐNG NHẤT TRONG DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
NHẬN THỨC VỀ NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XII ĐỐI VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG HIỆN NAY
TÌM HIỂU QUY ĐỊNH MỚI NHẤT CỦA ĐẢNG VỀ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ
KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG TỔ CHỨC HỘI THẢO ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ
CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III NĂM 2017
KẾT QUẢ BẦU CỬ CẤP ỦY TẠI ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017- 2020
QUAN HỆ VIỆT NAM – LÀO TRONG CÁCH MẠNG THÁNG 8/1945, MỞ RA MỘT KỶ NGUYÊN MỚI CHO MỐI QUAN HỆ ĐẶC BIỆTCỦA HAI NƯỚC
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất