Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  5
Hôm nay :  2822
Hôm qua :  2410
Lượt truy cập : 3266637
KINH NGHIỆM THỜI CƠ TRONG CHIẾN THẮNG 30/4/1975 VÀ SỰ VẬN DỤNG VÀO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẤT NƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
9 10 350

KINH NGHIỆM THỜI CƠ TRONG CHIẾN THẮNG 30/4/1975 VÀ SỰ VẬN DỤNG VÀO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẤT NƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Thứ năm, 27.04.2023 08:27

ThS. Hoàng Phương Thảo
Khoa Xây dựng Đảng
Cùng với thực lực cách mạng, vấn đề thời cơ luôn là một trong những yếu tố quan trọng. Tận dụng tốt yếu tố thời cơ sẽ góp phần tiết kiệm nguồn lực, đẩy nhanh tốc độ của cuộc chiến đấu, giành thắng lợi cuối cùng. Thời cơ có thể do yếu tố bên trong tạo ra, cũng có thể do hoàn cảnh bên ngoài đưa lại, song theo quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân tố chủ quan là quyết định. Vấn đề dự báo thời cơ, chuẩn bị lực lượng sẵn sàng tranh thủ thời cơ để giành những thắng lợi quyết định là một trong những kinh nghiệm quan trọng Đảng rút ra về mặt phương pháp khi lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Chiến thắng lịch sử ngày 30/4/1975 là một minh chứng.

     Vào nửa cuối năm 1974, cục diện chiến tranh có sự chuyển biến mau lẹ theo hướng ngày càng có lợi cho cách mạng: Tình hình chính trị nước Mỹ có nhiều biến động, sự suy yếu của chính quyền Việt Nam Cộng hòa, cách mạng Việt Nam đã giành quyền chủ động trên chiến trường. Nắm bắt thời cơ, Đảng Lao động Việt Nam triệu tập Hội nghị Bộ Chính trị (họp từ ngày 30/9 đến ngày 08/10/1974) hạ quyết tâm chiến lược: “Động viên những nỗ lực lớn nhất của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ở cả hai miền, mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy cuối cùng, giải phóng hoàn toàn miền Nam, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, tiến tới thống nhất nước nhà”. Về mặt thời gian, Bộ Chính trị cơ bản thống nhất kế hoạch chiến lược giải phóng miền Nam trong hai năm 1975 - 1976. Trên cơ sở chuẩn bị đầy đủ, cụ thể điều kiện nhân lực, vật lực, kế hoạch tác chiến, các chiến dịch: chiến dịch Tây Nguyên - chiến dịch mở màn cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, chiến dịch Huế - Đà Nẵng giành thắng lợi, thời cơ chiến lược xuất hiện, ngày 02/4/1975, Bộ Chính trị họp quyết định giải phóng miền Nam trong tháng 4/1975. Sự chuẩn bị khẩn trương để chớp thời cơ của Đảng ta đã góp phần tạo nên thắng lợi rực rỡ, có ý nghĩa lịch sử, giành độc lập toàn vẹn cho Tổ quốc, đưa đất nước chuyển sang giai đoạn mới: cả nước hòa bình, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội. Đó là kết quả của quá trình theo dõi và phân tích một cách khoa học những biến động của tình hình thế giới, của nước Mỹ và thực tế tương quan so sánh lực lượng giữa ta với Mỹ cũng như những âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, từ đó, Đảng có được những quyết sách chính xác, táo bạo “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”. 

Xe tăng 390 húc đổ cổng chính tiến vào Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975 (Nguồn:dantri.com.vn)

     48 năm đã qua đi nhưng ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại của chiến thắng 30/4/1975 ngày càng được khẳng định, đặc biệt là những bài học kinh nghiệm. Nhận thức sâu sắc giá trị bền vững của kinh nghiệm thời cơ, đặt trong bối cảnh, xu hướng phát triển đất nước hiện nay, từ thực tiễn kinh tế - xã hội ở địa phương, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Phú Thọ đã vận dụng sáng tạo kinh nghiệm nhằm phát huy tối đa nguồn nội lực để phấn đấu trở thành tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

     Sự vận dụng ấy càng được thể hiện rõ nét hơn trong 03 năm gần đây, khi đại dịch COVID-19 tác động tiêu cực, sâu rộng đến tất cả các hoạt động của đời sống kinh tế - xã hội trên thế giới và trong nước. Tuy đối mặt với những khó khăn chung, nhưng Phú Thọ luôn chú ý nắm bắt và phân tích tình hình thực tiễn, kịp thời có những điều chỉnh, chuyển hướng chiến lược sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Khi dịch bệnh lắng xuống, tỉnh đã nhanh chóng khôi phục sản xuất, hành động thần tốc và huy động mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Có thể nói, việc triển khai có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, chính sách thiết thực thực hiện “mục tiêu kép”, vừa kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, vừa kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh để phát triển kinh tế đã giúp Phú Thọ được xếp vào nhóm các tỉnh có “nguy cơ thấp”. Đồng thời, các mục tiêu kinh tế - xã hội tỉnh đề ra cơ bản đạt nhiều chỉ tiêu đạt rất cao. Năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,97%; các lĩnh vực về công nghiệp, nông nghiệp dịch vụ đều tăng trưởng (đặc biệt công nghiệp tăng gần 12%). Đây là những dấu hiệu tích cực, qua đó, khẳng định sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ cấp ủy, chính quyền và sự sự đồng thuận, đồng tình cao của người dân.Các chỉ tiêu chủ yếu đều tăng cao như: Tổng vốn đầu tư thực hiện tăng 12,6%, giá trị xuất khẩu ước đạt 12,5 tỷ USD. Về thu ngân sách, nhiều lĩnh vực thu đạt ấn tượng, tổng thu ước đạt 8.680 tỷ đồng, tăng 53,6%. Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình mỗi xã một sản phẩm đạt kết quả tích cực. Các lĩnh vực văn hóa tiếp tục được duy trì và đạt kết quả tích cực. Giáo dục - Đào tạo xếp thứ 8/63 tỉnh, thành phố về chất lượng giáo dục. Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; các hoạt động văn hóa, thể thao và thực hiện các chính sách an sinh xã hội có nhiều chuyển biến tích cực.

     Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo đà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025, khó khăn, thách thức là rất lớn, nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề. Chính vì vậy, trong thời gian tới, tỉnh Phú Thọ cần phát huy tốt bài học tạo thời cơ, nắm bắt thời cơ; tranh thủ tối đa những thuận lợi trong nước và quốc tế, nắm bắt và ứng dụng những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, sớm đạt mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.   

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
NGHIÊN CỨU, CẬP NHẬT NỘI DUNG CUỐN SÁCH “MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CNXH VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CNXH Ở VIỆT NAM” CỦA TỔNG BÍ THƯ VÀO GIẢNG DẠY PHẦN HỌC ''XÂY DỰNG ĐẢNG''
VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀO GIẢNG DẠY BÀI “CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG” THUỘC HỌC PHẦN XÂY DỰNG ĐẢNG
GIÁ TRỊ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA BẢN “ĐỀ CƯƠNG VĂN HÓA VIỆT NAM” ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA MỚI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ LÃNH ĐẠO NHIỆM VỤ XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ
PHÁT HUY SỨC MẠNH CỦA CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN MIỆNG Ở TỈNH PHÚ THỌ
VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT SỐ 28-NQ/TW VỀ “TIẾP TỤC ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO, CẦM QUYỀN CỦA ĐẢNG” TRONG SOẠN GIẢNG BÀI “CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG''
VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT SỐ 28-NQ/TW VỀ “TIẾP TỤC ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO, CẦM QUYỀN CỦA ĐẢNG" VÀO SOẠN GIẢNG BÀI “MTTQ VIỆT NAM VÀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC"
CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ 1 NĂM 2023
CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA LĨNH VỰC KINH TẾ GÓP PHẦN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 29-NQ/TW VÀO THỰC TIỄN TỈNH PHÚ THỌ
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN TAM NÔNG THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO PHỤ NỮ NĂM 2022
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất