Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  7
Hôm nay :  856
Hôm qua :  2205
Lượt truy cập : 2682914
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên tiên phong gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu
9 10 96

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên tiên phong gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu

Thứ ba, 14.11.2023 02:06
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ. Người coi việc xây dựng đội ngũ cán bộ là công việc cốt lõi để đảm bảo sự thành công, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, Người đã tiếp thu, vận dụng sáng tạo, linh hoạt chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể thực tiễn của đất nước; những tư tưởng của Người về cán bộ và công tác cán bộ luôn là kim chỉ nam cho Đảng ta trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Người khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc; muôn việc thành công hay thất bại, đều do cán bộ tốt hay kém”.

     Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Người là tấm gương mẫu mực về nhân cách người đảng viên cộng sản, luôn tiên phong trong lời nói, việc làm, hành động; những điều đó đã kết tinh thành những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong bài nói chuyện tại buổi bế mạc Hội nghị cán bộ của Đảng lần thứ sáu ngày 18/01/1949, Người nhắc nhở cán bộ, đảng viên: “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến... Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Người cho rằng, nếu mỗi cán bộ, đảng viên phấn đấu làm tròn nhiệm vụ của mình, tức là làm đầu tàu trong mọi công việc, thì công việc dù khó làm mấy cũng làm nên, kế hoạch to mấy cũng hoàn thành tốt.

     Nói về tầm quan trọng của đạo đức, Người viết: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”[1].

     Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cán bộ chỉ có đạo đức trong sáng, lòng nhiệt tình hăng hái sẵn sàng hy sinh thôi thì chưa đủ, mà còn phải có năng lực, trí tuệ, biết nhận thức và vận dụng đúng đắn những quy luật của tự nhiên và xã hội vào hoạt động thực tiễn của mình; phải thường xuyên nâng cao trình độ, năng lực tổ chức thực hành để hoàn thành  nhiệm vụ được giao. Hồ Chí Minh đã dạy: "Làm nghề gì cũng phải học, làm cách mạng cũng phải học. Nếu không giáo dục cho đảng viên làm cách mạng mà cứ yêu cầu họ làm cách mạng thì họ không làm tròn được nhiệm vụ"[2].

     Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh uỷ. Trong những năm qua, được sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự chỉ đạo về chuyên môn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp uỷ, chính quyền các địa phương và Trung tâm Chính trị cấp huyện; Trường Chính trị tỉnh đã nỗ lực, phấn đấu, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được Tỉnh ủy giao. Các lớp đào tạo, bồi dưỡng đều đạt và vượt kế hoạch góp phần nâng cao năng lực, kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh; trình độ cán bộ, giảng viên nhà trường và chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng từng bước được nâng lên; công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn được quan tâm và đạt kết quả đáng khích lệ; qua đó, ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của nhà trường.

     Thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư vềtrường chính trị chuẩn. Nhà trường đã và đang tích cực, khẩn trương rà soát các tiêu chí, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất hướng đến mục tiêu xây dựng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ chuẩn mức 1 vào năm 2025; gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức nhà trường chuyên nghiệp, mẫu mực và xây dựng văn hóa Trường Đảng.

     Cùng với việc rà soát các tiêu chíxây dựng trường chuẩn, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thường xuyên được Ban Giám hiệu quan tâm, triển khai các đợt sinh hoạt chính trị trong toàn trường và thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi bộ định kỳ các khoa, phòng; từ đó, tác động tích cực và lan tỏa sâu rộngtư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đến nhận thức, hành động đội ngũ cán bộ, viên chức của nhà trường. Kết quả xếp loại đảng viên hàng năm: 100% đảng viên trong Đảng bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ (20% Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); xếp loại viên chức hằng năm: 100% viên chức Hoàn thành tốt nhiệm vụ (50% viên chức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); một số đồng chí được Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen.

     Nhà trường đặc biệt chú trọng phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, quản lý các khoa phòng nói riêng và đội ngũ cán bộ, viên chức nhà trường nói chung trong thực hiện nhiệm vụ theo từng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và thực hiện các hoạt động chung của nhà trường; tạo chuyển biến tích cực trong phong trào thi đua “Giảng dạy tốt, học tập tốt, quản lý tốt, phục vụ tốt” trong toàn trường, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được Tỉnh ủy giao.

     Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm đã đạt được; một số ít cán bộ, nhân viên chưa tuân thủ nghiêm nội quy, quy chế của nhà trường; sự tiên phong, gương mẫu ở một vài đảng viên chưa thường xuyên;một số giảng viên còn hạn chế về năng lực trong việc kết hợp lý luận với thực tiễn.

     Trong thời gian tới đây, để xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên tiên phong gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu xây dựng trường chính trị đạt chuẩn;cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp cơ bản sau:

     Thứ nhất, Đảng bộ nhà trường cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường. Công tác giáo dục chính trị cần được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, gắn với chuyên môn của từng khoa, phòng và nhiệm vụ từng cán bộ, giảng viên; góp phần nâng cao nhận thức chính, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thân ái, tôn trọng và một môi trường làm việc lành mạnh, văn hóa, khoa học, hiệu quả.

     Thứ hai, các chi bộ khoa, phòng tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề. Các chi bộ cần nắm chắc diễn biến tư tưởng và tình hình thực hiện nhiệm vụ của các đảng viên; từ đó, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình rèn luyện, học tập và công tác. Các buổi sinh hoạt chuyên đề cần tập trung vào các vấn đề cụ thể, chuyên sâu gắn với nhiệm vụ của khoa, phòng và những vấn đề mang tính thời sự; cán bộ, đảng viên tham gia thảo luận, trao đổi, đưa ra các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng và năng lực thực hiện nhiệm vụ được giao.

     Thứ ba, không ngừng phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đây là giải pháp có ý nghĩa quan trọng để tạo sức lan toả và truyền cảm hứng cho toàn thể đội ngũ của nhà trường. Mỗi cán bộ, đảng viên tự tiên phong, gương mẫu trong lời nói, hành động, trong thực hiện công việc và đời sống hằng ngày; tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, không khí thi đua sôi nổi, đóng góp vào sự trưởng thành, tiến bộ của từng đảng viên và sự phát triển chung của nhà trường.

     Thứ tư, mỗi cán bộ, đảng viên, nhân viên phải không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mỗi cán bộ, đảng viên phải chủ động, nỗ lực và tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác; không ngừng tích lũy kinh  nghiệm, kiến thức thực tiễn, những kỹ năng cơ bản, cần thiết để có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ.

     Phát huy truyền thống tốt đẹp qua chặng đường hơn 60 năm trưởng thành và phát triển; toàn thể cán bộ, viên chức nhà trường quyết tâm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên tiên phong gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu xây dựng trường chính trị đạt chuẩn vào năm 2025.

ThS. Nguyễn Mạnh Dũng

        Khoa Xây dựng Đảng

     Tài liệu tham khảo

     [1]. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2011, t.5, tr.292

     [2].Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2000, t.12, tr.224.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
106 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại (07/11/1917 - 07/11/2023) - Những bài học giá trị sống mãi với thời gian
Từng bước hoàn thành công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn
Phát huy vai trò Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Kỷ niệm 112 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911-10/10/2023) - nhà ngoại giao tài ba của cách mạng Việt Nam
Kỷ niệm 83 năm khởi nghĩa Bắc Sơn, tiếng súng báo hiệu thời kỳ mới của cách mạng Việt Nam
Các yếu tố ảnh hưởng tới xây dựng và sử dụng bộ tài liệu hỏi đáp trong giảng dạy học phần “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội”
Nam Bộ kháng chiến – bài học về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
Vận dụng Quy định số 117-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng và đảng viên bị kỷ luật oan vào giảng dạy
Chi bộ khoa Xây dựng Đảng lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên
Một số giải pháp ứng phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất