Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  5
Hôm nay :  537
Hôm qua :  1834
Lượt truy cập : 2064039
CHI ĐOÀN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÁT HUY VAI TRÒ CHỦ THỂ TRONG NHIỆM VỤ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
9 10 49

CHI ĐOÀN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÁT HUY VAI TRÒ CHỦ THỂ TRONG NHIỆM VỤ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Thứ tư, 24.08.2022 08:47

ThS. Hoàng Thị Phương Thảo
Khoa Xây dựng Đảng
Tháng 10 năm 2018, Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” khẳng định: bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp. Với vị trí là “đội dự bị đáng tin cậy của Đảng”, “kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thời gian qua đã phát huy tốt vai trò chủ thể trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

     Chi đoàn Trường Chính trị tỉnh trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, là một trong những chi đoàn tiêu biểu, đi đầu trong các hoạt động của Đoàn Khối. Với đặc thù sinh hoạt trong ngôi trường chính trị, nơi đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho tỉnh nên vấn đề giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, để mỗi đoàn viên là một tuyên truyền viên tích cực luôn là mối quan tâm hàng đầu, là công việc thường xuyên, liên tục của Ban Chấp hành Chi đoàn. Hiện nay, tổng số đoàn viên Chi đoàn là 18 đồng chí. Số đảng viên tham gia sinh hoạt 17/18 đồng chí (chiếm 94,4%).

     Trong thời gian qua, Đảng ủy - Ban Giám hiệu nhà trường đã đặt niềm tin và kỳ vọng vào đội ngũ thanh niên, tạonhững điều kiện tốt nhất để bồi dưỡng, phát huy đoàn viên thanh niên nhà trường trên các mặt công tác. Nhờ vậy, hoạt động của Chi đoàn đã được đẩy mạnh và đạt một số thành tựu nhất định, đặc biệt là Chi đoàn đã phát huy tốt vai trò chủ thể trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cụ thể:

     Một là: Tăng cường bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng đến đội ngũ đoàn viên. Bằng nhiều hình thức bồi dưỡng, giáo dục đa dạng như: qua sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt Đoàn hằng tháng, qua các hoạt động thực tiễn tham quan... nhất là các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thông qua ứng dụng nền tảng công nghệ số như việc quán triệt các đoàn viên tham dự đầy đủ các hội nghị trực tuyến học tập lý luận chính trị, quán triệt các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, về biển đảo, lịch sử Đảng bộ tỉnh Phú Thọ… Với đặc điểm 2/3 đoàn viên thanh niên là giảng viên giảng dạy lý luận chính trị, Chi đoàn trường đã tham gia vào phát triển hoạt động của câu lạc bộ lý luận trẻ của Đoàn Khối. Thông qua việc tham gia các chương trình, hội nghị trực tuyến, học tập, quán triệt các nghị quyết liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng như: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI (tháng 1 năm 2012) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (tháng 10 năm 2016) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"; Nghị quyết số 35-NQ/TW tháng 10 năm 2018, Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”,lập trường tư tưởng, nhận thức chính trị của 100% đoàn viên không ngừng củng cố và nâng cao. Đội ngũ đoàn viên đều nhận thức rõ bổn phận, trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xác định rõ trách nhiệm cá nhân trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ đó, không ngừng tự giác tu dưỡng rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, trau dồi đạo đức cách mạng, tăng cường “sức đề kháng” của bản thân trước các thông tin xấu, độc và âm mưu của các thế lực thù địch.

     Hai là: Ban Chấp hành chi đoàn đã chủ động trong công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng và giáo dục thanh niên, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Phối hợp với các khoa, phòng chuyên môn và các đoàn thể, kịp thời nắm bắt những diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đội ngũ đoàn viên; thường xuyên cung cấp thông tin có định hướng cho đoàn viên thông qua qua các kỳ sinh hoạt đoàn, các buổi tọa đàm và thông qua hoạt động thực tiễn lao động vệ sinh…; đặc biệt là những vấn đề mới gắn liền với các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, của đơn vị.

     Với nhận thức sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, của các ứng dụng mạng xã hội như facebook, zalo… đã và đang tác động sâu sắc đến tư tưởng, nhận thức của đoàn viên, đặt ra những thách thức trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chi đoàn đã tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể đoàn viên thực hiện nghiêm Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược An ninh mạng quốc gia. Xác định đây là phương thức giáo dục mới, tiếp cận nhanh và hiệu quả đối với đội ngũ đoàn viên thanh niên, Chi đoàn trường đã tích cực, chủ động khai thác ứng dụng các trang thông tin zalo, facebook và các trang fanpage để thông tin và tuyên truyền, kết nối hoạt động của tổ chức đoàn tới mỗi đoàn viên, đồng thời, nhắc nhở mỗi đoàn viên khi tham gia mạng xã hội cần phải “cẩn trọng” khi tham khảo, sử dụng thông tin đăng tải trên mạng xã hội, khi đăng tải bài viết, biểu thị cảm xúc, thích hoặc chia sẻ các liên kết. Bên cạnh đó, Chi đoàn cũng từng bước đã bắt nhịp với các trào lưu, xu hướng mới trong thanh niên và cộng đồng để đi cùng và định hướng thanh niên, như: “Nói không với rác thải nhựa”,“Thách thức để thay đổi”, phòng chống dịch bệnh Covid-19…

     Ba là: Tăng cường các hoạt động thực tiễn trong công tác đoàn nhằm khơi dậy và phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, đồng thời thể hiện trách nhiệm xã hội của Chi đoàn trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Với nhiều hoạt động tình nguyện đa dạng, phong phú, có hiệu quả, những năm qua, phong trào thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ Trường Chính trị đã tạo dấu ấn khá đậm nét như: Ra quân hưởng ứng “Ngày chủ nhật xanh”, tham gia vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác trong khuôn viên cơ quan; vận động đoàn viên hưởng ứng chiến dịch “Giờ trái đất”; thực hiện chương trình “Nâng bước em đến trường” trao học bổng cho 01 học sinh với giá trị 2,5 triệu đồng; tham gia các hoạt động hiến máu tình nguyện trong chiến dịch “Hành trình đỏ”, “Giọt hồng Đất Tổ”; Tích cực tham gia tổ chức và thi đấu thểthao Hội thao “Mừng Đảng, Mừng Xuân” hằng năm; các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3), kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5)... Trên cơ sở đó đã lan tỏa những giá trị tinh thần nhân văn, giá trị tốt đẹp của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh,hình thành niềm tin, lý tưởng của đoàn viên thanh niên vào đường lối đổi mới của Đảng; giáo dục truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc.

     Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định: “Tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên, nêu cao tinh thần, trách nhiệm đối với đất nước, xã hội”. Với tinh thần xung kích, sáng tạo; với bản lĩnh chính trị vững vàng, Chi đoàn thanh niên Trường Chính trị đã và đang dần khẳng định, phát huy trách nhiệm chủ thể trong việc thực hiện bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng ủy - Ban giám hiệu nhà trường.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ, GÓP PHẦN ĐẨY LÙI SUY THOÁI TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG
QUÁN TRIỆT, CẬP NHẬT NGHỊ QUYẾT SỐ 21-NQ/TW TRONG GIẢNG DẠY BÀI "NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG"
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC “ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA”
HỘI NÔNG DÂN TỈNH THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN VỮNG MẠNH VÀ PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN
KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH HẠNH PHÚC TRONG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀ SỰ VẬN DỤNG VÀO NGHIÊN CỨU, GIẢNG DẠY PHẦN HỌC LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
TÌM HIỂU VỀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC, HỖ TRỢ PHỤ NỮ PHÚ THỌ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC LÝ LUẬN VÀ NGHIỆP VỤ, GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỞNG KHU DÂN CƯ TỈNH PHÚ THỌ TRONG NHIỆM KỲ MỚI
ĐẢNG BỘ HUYỆN TAM NÔNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, GÓP PHẦN THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ
CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II NĂM 2022
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất