Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  10
Hôm nay :  133
Hôm qua :  2979
Lượt truy cập : 3192799
93 năm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11/1930 - 18/11/2023)
9 10 145

93 năm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11/1930 - 18/11/2023)

Thứ bảy, 18.11.2023 12:27
Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, được hình thành và củng cố trong hàng nghìn năm lịch sử đấu tranh, dựng nước và giữ nước. Từ khi ra đời, Ðảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn coi trọng việc xây dựng, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Để tập hợp quần chúng nhân dân, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra Chỉ thị thành lập Hội Phản đế đồng minh - hình thức đầu tiên của Mặt trận dân tộc thống nhất. Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, các tầng lớp nhân dân tập hợp trong Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc giành thắng lợi lịch sử trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và trong hai cuộc kháng chiến cứu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

     Trong mọi thời kỳ cách mạng, Đảng luôn xác định, “đại đoàn kết toàn dân tộc” là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam, có ý nghĩa quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay.Đây cũng là giá trị cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh, là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho chiến lược đại đoàn kết của Đảng Cộng sản Việt Nam.

     Năm 1986, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI đã quyết định lấy ngày 18/11/1930 - ngày Đảng chủ trương thành lập Mặt trận thống nhất là ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Để tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết và nâng cao vai trò của Mặt trận trong thời kỳ mới, ngày 01/8/2003, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 04/NQ/ĐCT-MTTW về việc tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" và quyết định lấy ngày 18/11 hàng năm làm ngày tổ chức Ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư (Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 quy định ngày 18/11 hằng năm là ngày Truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và là ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc).

     Sau khi có chủ trương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày hội đại đoàn kết toàn dân ở các khu dân cư được quan tâm, chỉ đạo và tổ chức thường xuyên hằng năm, với nội dung thiết thực và nhiều hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

     Ngày hội đại đoàn kết diễn ra ở tất cả các khu dân cư, mọi vùng miền trên cả nước, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân tộc. Ngày hội đại đoàn kết góp phần tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc; các nét văn hóa đặc sắc của 54 dân tộc sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam tiếp tục được bảo tồn, phát huy đồng thời nhân rộng, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong khó khăn, hoạn nạn. Từ đó, góp phần thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua như  Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”; phong trào “Xây dựng gia đình văn hóa, ôngbà mẫu mực, con cháu thảo hiền”...

     Ngày hội đại đoàn kết dân tộc góp phần động viên các tầng lớp nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Thông qua những hoạt động của ngày hội đại đoàn kết, nhiều khu dân cư đã xây dựng các mô hình giúp nhau phát triển kinh tế như: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở mang ngành nghề; thành lập các tổ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; giúp nhau về vốn, khoa học kỹ thuật và kinh nghiệm sản xuất; từ đó, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.  

     Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư tạo điều kiện phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Ngày hội thực sự đã trở thành "cầu nối" giữa Đảng, chính quyền với các tầng lớp nhân dân; tạo ra một môi trường gắn bó, thân thiết, gần gũi giữa Đảng với nhân dân, giúp Đảng lắng nghe được những tâm tư, nguyện vọng, những phản ánh của người dân trong cuộc sống; từ đó, góp phần tích cực xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; các hội quần chúng ngày càng vững mạnh, tăng cường đồng thuận xã hội.

     Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư hằng năm đã, đang và sẽ ngày càng được mở rộng; không ngừng được phát huy phong phú, đa dạng cả về nội dung và hình thức tổ chức. Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi chung của cả nước, từ ngày 10/11/2023 các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đều rộn ràng tổ chức các hoạt động chào mừng ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong dịp này, các đồng chí lãnh đạo các cấp về tham dự, chung vui cùng nhân dân ở các khu dân cư với những hoạt động thiết thực, phong phú và ý nghĩa. Ngày hội là biểu tượng sinh động của ý Đảng là lòng dân, mối quan hệ gắn bó tình làng, nghĩa xóm; qua đó, khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát triển.

     Có thể khẳng định, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nói chung và ở tỉnh Phú Thọ nói riêng, thực sự trở thành ngày hội, có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần động viên nhân dân và các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống tốt đẹp xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng giàu đẹp; phấn đấu xây dựng Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ThS. Nguyễn Mạnh Dũng

                                                                             Khoa Xây dựng Đảng

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên tiên phong gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu
106 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại (07/11/1917 - 07/11/2023) - Những bài học giá trị sống mãi với thời gian
Từng bước hoàn thành công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn
Phát huy vai trò Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Kỷ niệm 112 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911-10/10/2023) - nhà ngoại giao tài ba của cách mạng Việt Nam
Kỷ niệm 83 năm khởi nghĩa Bắc Sơn, tiếng súng báo hiệu thời kỳ mới của cách mạng Việt Nam
Các yếu tố ảnh hưởng tới xây dựng và sử dụng bộ tài liệu hỏi đáp trong giảng dạy học phần “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội”
Nam Bộ kháng chiến – bài học về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
Vận dụng Quy định số 117-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng và đảng viên bị kỷ luật oan vào giảng dạy
Chi bộ khoa Xây dựng Đảng lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất