Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  7
Hôm nay :  4378
Hôm qua :  4722
Lượt truy cập : 3166867
PHÚ THỌ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA, PHẤN ĐẤU SỚM TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN HÀNG ĐẦU TRONG VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮC
9 10 827

PHÚ THỌ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA, PHẤN ĐẤU SỚM TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN HÀNG ĐẦU TRONG VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮC

Thứ năm, 08.06.2023 09:27

ThS. Hoàng Văn Bắc
Khoa Nhà nước và pháp luật
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ các kỳ gần đây đều xác định vai trò quan trọng của công nghiệp hoá, hiện đại hoá với mục tiêu xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

     Thực hiện chủ trương này, giai đoạn từ năm 2000 đến nay, tỉnh Phú Thọ đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Kinh tế giữ được ổn định và phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn bình quân chung của cả nước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Khu vực kinh tế tư nhân và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng có đóng góp quan trọng vào kinh tế của tỉnh.

Thành phố Việt Trì được xác định là hạt nhân, đầu tàu trong tiểu vùng Tây Bắc. Ảnh: Báo Phú Thọ điện tử

     Sản xuất công nghiệp duy trì ổn định và phát triển; đã thu hút đầu tư và đưa vào sản xuất một số sản phẩm công nghiệp mới, có giá trị gia tăng cao, đóng góp lớn vào thu ngân sách nhà nước. Quy mô ngành công nghiệp tăng 11,6 lần so với năm 2000. Tỷ trọng ngành công nghiệp trong toàn ngành kinh tế tăng từ 28% năm 2000 lên 34,1% năm 2020, nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng 80,1% ngành công nghiệp của tỉnh. Sau ba năm ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, sản xuất công nghiệp năm 2023 đã có bước phục hồi mạnh mẽ, tiếp tục đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế [1]. Ngành dịch vụ phát triển đa dạng, chất lượng được nâng lên, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và đời sống. Thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Lĩnh vực thương mại - dịch vụ phát triển nhanh cả về số lượng và quy mô, phương thức kinh doanh từng bước đổi mới. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội được quan tâm phát triển đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, các cấp, các ngành trong tỉnh đã thực hiện đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ theo hướng huy động sự tham gia của các nhà khoa học, các nhà quản lý, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội trong việc xác định nhu cầu thực tiễn, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

     Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, địa phương vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: quy mô tổng sản phẩm còn khiêm tốn (năm 2022 đạt 89.398,1 tỷ đồng, đứng thứ 34/63 tỉnh, thành phố và đứng thứ 3/14 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc)[2]. Tăng trưởng chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên thiên nhiên và các yếu tố đầu vào (vốn, lao động) của nền kinh tế, đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) còn thấp; tăng trưởng kinh tế chưa tạo ra bứt phá, vẫn phụ thuộc vào hỗ trợ của Trung ương. Năng lực cạnh tranh và quy mô của nhiều doanh nghiệp sản xuất công nghiệp còn hạn chế, đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ còn chưa đáp ứng yêu cầu. Công nghiệp chưa đi vào chiều sâu về chất lượng, hiệu quả. Dịch vụ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, các ngành dịch vụ có chất lượng, giá trị gia tăng cao phát triển chậm. Sản xuất nông nghiệp chưa thật sự bền vững, quy mô hộ nhỏ lẻ thiếu liên kết. Tiềm năng và dư địa phát triển còn nhiều nhưng chưa phát huy hết [3].

     Từ thực tiễn trên, để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu sớm đưa Phú Thọ trở thành trung tâm kinh tế của vùng, tỉnh cần tập trung thực hiện một số giải pháp cụ thể sau:

     Một là, thực hiện phát triển kinh tế theo hướng đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng về quy mô, chất lượng, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững trên cơ sở phát huy có hiệu quả các lợi thế so sánh gắn với điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế và tiến bộ khoa học, công nghệ. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực; phấn đấu đến năm 2030, tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng, dịch vụ chiếm trên 85% trong GRDP của tỉnh.

     Hai là, phát triển các khu, cụm công nghiệp tập trung, gắn với phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng dịch vụ, đô thị đồng bộ. Tập trung phát triển công nghiệp theo chiều sâu; thúc đẩy chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ mới, công nghệ hiện đại nhằm tạo đột phá về công nghệ trong sản xuất đối với những ngành công nghiệp chủ lực, mũi nhọn, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp.

Khu công nghiệp Thụy Vân (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). Ảnh: Báo Đấu thầu

     Ba là, chuyển dịch cơ cấu khu vực dịch vụ theo hướng tăng nhanh các dịch vụ chủ lực; hình thành các sản phẩm dịch vụ mới có giá trị gia tăng cao, phù hợp với lợi thế của tỉnh và yêu cầu phát triển của vùng.

     Bốn là, phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, có quy mô và hiệu quả kinh tế cao, tương xứng với tiềm năng của tỉnh; chú trọng đầu tư các sản phẩm du lịch độc đáo, tỉnh có thế mạnh như: du lịch tâm linh, nghỉ dưỡng, sinh thái cao cấp; phát triển mạnh dịch vụ kho bãi, logistics… phục vụ hoạt động xuất - nhập khẩu và các hoạt động sản xuất công nghiệp - xây dựng.

     Năm là, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất và tăng cường các hoạt động hợp tác, liên kết sản xuất gắn với giải quyết thị trường đầu ra cho nông sản. Nâng cao trình độ công nghệ, phấn đấu xây dựng nền nông nghiệp toàn diện, bền vững, hiện đại. Đẩy mạnh trồng rừng thâm canh, trồng và chuyển hoá cây gỗ lớn để nâng cao năng suất rừng trồng và phát triển công nghiệp chế biến lâm sản.

     Sáu là, đẩy nhanh tốc độ, nâng cao chất lượng đô thị hóa đảm bảo phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 và phù hợp Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế

     Bảy là, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện đào tạo nhân lực chất lượng cao thuộc các ngành, lĩnh vực có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, đội ngũ chuyên gia và các nhà khoa học; đẩy mạnh hình thức đào tạo theo đơn đặt hàng.

     Tám là, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động khoa học, công nghệ; gắn kết chặt chẽ giữa khoa học với ứng dụng sản xuất, hướng trọng tâm hoạt động khoa học và công nghệ vào phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát huy mọi năng lực sáng tạo của mọi chủ thể trong nền kinh tế.

     Chín là, phát huy vai trò, trách nhiệm, nêu gương, năng động, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong công tác lãnh đạo, quản lý, trong việc hỗ trợ, thúc đẩy các chủ thể trong nền kinh tế tham gia sản xuất, kinh doanh thực hiện có hiệu quả.

     Tài liệu tham khảo:

     [1], [2] Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ, Công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2022, ngày đăng: 29/12/2022, 22:26.

     [3] Báo cáo số 180-BC/TU ngày 17/5/2022 của Tỉnh ủy Phú Thọ về kết quả thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2001 - 2020, định hướng trong thời gian tới.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
NGHIÊN CỨU, TÌM HIỂU TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN
NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH NĂM 2022, CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/7/2023
CẬP NHẬT NGHỊ QUYẾT SỐ 27-NQ/TW VỀ “TIẾP TỤC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG GIAI ĐOẠN MỚI” VÀO GIẢNG DẠY BÀI “LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC”
CHI BỘ KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ I NĂM 2023
MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN HOÀN THIỆN DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI SỬA ĐỔI NĂM 2023
MỘT VÀI Ý KIẾN VỀ NỘI DUNG MỚI TRONG PHẦN QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI SỬA ĐỔI NĂM 2023
GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI SỬA ĐỔI
MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ
Tìm hiểu một số quy định mới về hợp đồng bảo hiểm theo Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2023
Quy định mới về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất