Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  5
Hôm nay :  2559
Hôm qua :  2410
Lượt truy cập : 3266374
MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỞNG KHU DÂN CƯ TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI HIỆN NAY
9 10 343

MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỞNG KHU DÂN CƯ TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI HIỆN NAY

Thứ hai, 26.09.2022 07:49

ThS. Lê Thị Lệ Huyền
Phó Trưởng khoa Nhà nước và pháp luật
Theo quy định, hoạt động của khu dân cư (thông, tổ dân phố…) tập trung vào những nội dung như: bàn, quyết định chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng trong phạm vi cấp xã, khu dân cư do nhân dân đóng góp; tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định về các công việc của khu dân cư và của cấp xã; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước; tham gia tự quản trong việc giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội và vệ sinh môi trường; thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia, hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động.

Đại diện cho nhân dân của khu dân cư và đại diện cho chính quyền đứng ra tổ chức, quản lý mọi mặt hoạt động tại khu dân cư là Trưởng khu dân cư. Trưởng khu dân cư (Trưởng thôn, tổ trưởng dân phố…) có vai trò đặc biệt quan trọng, là người trực tiếp nhận và truyền đạt, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ từ chính quyền cấp xã. Họ là những người sát dân, gần dân, hiểu dân nhất, là cánh tay nối dài của chính quyền cấp xã. Năng lực và hiệu quả hoạt động của khu dân cư tác động trực tiếp đến kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết ở địa bàn dân cư. Chính vì vậy, trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay, phát huy vai trò của Trưởng khu dân cư là một trong những vấn đề được Đảng và Nhà nước ta vô cùng quan tâm.

Thực tế ở một số địa phương hiện nay, các Trưởng khu dân cư đáp ứng cơ bản những tiêu chuẩn được đề ra tại Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố như: sức khỏe, tinh thần trách nhiệm trong công tác, phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, kiến thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp trong việc vận động, tổ chức nhân dân. Nhờ đó, Trưởng khuđã thực hiện tốt các nhiệm vụ, góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư, giữ gìn trật tự an ninh, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trên, hoạt động của Trưởng khu ở một số nơi còn bộc lộ một số hạn chế, một số Trưởng khu chưa thực hiện đầy đủ, còn lúng túng khi triển khai nội dung công việc được giao; một bộ phận không nhỏ Trưởng khu kiến thức quản lý điều hành hoạt động của khu dân cư còn yếu, đặc biệt là hạn chế về kiến thức Nhà nước và pháp luật, phương pháp hoạt động tại khu dân cư cũng như một số kỹ năng công tác khác.

Nhằm đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới của đất nước, xây dựng đội ngũ Trưởng khu dân cư có phẩm chất chính trị, năng lực, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, cần thực hiện các giải pháp sau:

Một là, các cấp ủy, chính quyền cần nhận thức đầy đủ hơn về vị trí, vai trò của Trưởng khu dân cư trong tình hình mới, để từ đó có những quy định phù hợp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của trưởng khu dân cư.

Hai là, các địa phương cần phải chú trọng đến công tác nhân sự trước khi bầu Trưởng khu để chọn được những người có phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống lành mạnh, có đủ năng lực để giới thiệu cho nhân dân bầu. 

Balà, hoàn thiện hệ thống pháp luật quy định về tổ chức, hoạt động của khu dân cư và Trưởng khu. Cần quy định cụ thể hơn các tiêu chuẩn đối với Trưởng khu về đạo đức, uy tín và năng lực làm việc. Xây dựng bộ quy chuẩn đánh giá hoạt động làm cơ sở cho công tác quản lý với Trưởng khu dân cư.

Bốn là, hoàn thiện chương trình bồi dưỡng Trưởng khu dân cư. Hiện nay, Bộ Nội vụ chưa ban hành Bộ tài liệu Bồi dưỡng trưởng khu dân cư, mà chỉ mới ban hành Khung chương trình bồi dưỡng kèm theo Quyết định số 2533/QĐ-BNVngày 16/4/2018 của Bộ Nội vụ. Vì vậy, để chương trình bồi dưỡng đáp ứng các yêu cầu chung của cả nước thì Bộ Nội vụ cần khảo sát thực tế và ban Bộ tài Chương trình bồi dưỡng chung để các địa phương khi triển khai thực hiện thống nhất.

Năm là, tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, xây dựng đội ngũ Trưởng khu dân cư có phẩm chất đạo đức, lối sống tốt; có uy tín với quần chúng nhân dân; có kỹ năng tuyên truyền, vận động, thuyết phục quần chúng, xử lý các tình huống ở khu dân cư.

Sáu là, hoàn thiện chế độ, chính sách đối với Trưởng khu. Hiện nay, chế độ, chính sách cho người hoạt động không chuyên trách ở khu dân cư được thực hiện theo quy định về khoán quỹ phụ cấp, do dó mức phụ cấp cho Trưởng khu còn khá thấp nên chưa tạo động lực để thu hút người có năng lực công tác tham gia ứng cử vào Trưởng khu, nhất là những người trẻ tuổi. Vì thế, cần tăng mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở Khu dân cư; đồng thời cần quan tâm chế độ phúc lợi xã hội khác như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Bảy là, đảm bảo về điều kiện cơ sở vật chất cho hoạt động của khu dân cư. Tăng cường cơ sở vật chất cho nhà văn hóa khu dân cư, bổ sung tủ sách pháp luật, các thiết bị tăng âm, loa phát thanh, thiết bị công nghệ thông tin, kết nối mạng internet để tạo điều kiện thuận tiện cho truy cập mạng để tìm kiếm thông tin của Trưởng khu.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT TỔ CHỨC DỰ GIỜ GIẢNG VIÊN TẠI LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HUYỆN THANH SƠN KHÓA I
CHI BỘ KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III NĂM 2022
HIỂU ĐÚNG VỀ TỰ DO NGÔN LUẬN
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH BÀI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN
NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA ĐẢNG TRONG NGHỊ QUYẾT SỐ 19-NQ/TW, NGÀY 16/6/2022, VỀ NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045
VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU TIẾP TỤC ĐỐI MỚI THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH VỀ ĐẤT ĐAI THEO NGHỊ QUYẾT LẦN THỨ NĂM BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII VÀO GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LLCT
NHỮNG KỸ NĂNG CẦN THIẾT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỞNG KHU DÂN CƯ
ĐẤU TRANH PHẢN BÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRÊN MẠNG XÃ HỘI
CHI BỘ KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT LÀM TỐT CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG
CHI BỘ KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II NĂM 2022
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất