Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  4
Hôm nay :  2704
Hôm qua :  2410
Lượt truy cập : 3266519
MỘT SỐ NỘI DUNG MỚI TRONG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG
9 10 468

MỘT SỐ NỘI DUNG MỚI TRONG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

Thứ sáu, 18.11.2022 02:56

ThS. Cao Trần Hải
Khoa Nhà nước & pháp luật
Để đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới. Ngày 02/6/2022 Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 420/QĐ-BNV về việc ban hành Chương trình Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương, thay thế cho Chương trình Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, ban hành kèm theo Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, trong đó có bổ sung một số nội dung mới, như sau:

     Thứ nhất: Quyết định số 420/QĐ-BNV, ngày 02/6/2022 Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã xác định rõ các đối tượng tham gia chương trình bồi dưỡng. Bao gồm:

     Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III làm việc ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính và các vị trí việc làm khác không giữ chức danh nghề nghiệp và không hoạt động nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập chưa có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

     Công chức ngạch cán sự và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV làm việc ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính và các vị trí việc làm khác không giữ chức danh nghề nghiệp và không hoạt động nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập chưa có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

     Người thực hiện chế độ tập sự công chức loại C, người thực hiện chế độ tập sự viên chức hạng 3 làm việc làm việc ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính và các vị trí việc làm khác không giữ chức danh nghề nghiệp và không hoạt động nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập chưa có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

     Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

     Thứ hai: Về cấu trúc chương trình có sự bổ sung, chỉnh sửa phù hợp với yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng trong giai đoạn hiện nay. Trong đó loại bỏ một chuyên đề không còn phù hợp (Kỹ năng viết báo cáo) và bổ sung 04 chuyên đề mới. Cụ thể:

     Trong phần Kiến thức chung, chuyên đề Tổng quan về hành chính nhà nước (thay cho Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước - chương trình cũ).

     Trong phần Kỹ năng, bổ sung 03 chuyên đề mới, đó là:

     Kỹ năng phân tích, giải quyết tình huống trong hành chính nhà nước.

     Kỹ năng thuyết trình trong hoạt động công vụ.

     Kỹ năng làm việc trong môi trường số.

     Đây là 03 kỹ năng rất quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước, tuy nhiên, đây cũng chính là một trong những hạn chế của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

     Thứ ba: Về sắp xếp thứ tự các chuyên đề trong phần kỹ năng: Chương trình mới đã đưa chuyên đề Kỹ năng thu thập xử lý thông tin lên đầu tiên (chương trình cũ, chuyên đề này được xếp ở vị trí thứ 4). Đây là một sự đổi mới rất phù hợp với lôgic của chương trình, tạo điều kiện thuận lợi cho việc truyền đạt các chuyên đề sau một cách hiệu quả, người học tiếp thu bài giảng một cách có hệ thống. Bởi vì, để thực hiện được chức năng quản lý, yêu cầu đầu tiên với nhà quản lý là phải nắm bắt, xử lý kịp thời những thông tin liên quan để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả.  

     Thứ : Trong các báo cáo chuyên đề, chương trình cũ chỉ có 02 báo cáo về Cải cách hành chính và quản lý ngành, lĩnh vực, chương trình mới: lựa chọn 4/8 báo cáo chuyên đề, sự bổ sung này tạo điều kiện cho người học có điều kiện tiếp cận các nguồn thông tin một cách toàn diện. Mặt khác tạo điều kiện cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng lựa chọn các chủ đề báo cáo sát thực tiễn theo nhu cầu của từng lớp bồi dưỡng.

     Như vậy, với những nội dung mới trong chương trình bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương, với mục tiêu trang bị và cập nhật cho học viên những kiến thức chung, cơ bản về hành chính nhà nước. Bồi dưỡng cho học viên một số kỹ năng để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn được giao và góp phần nâng cao phẩm chất, tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo của chuyên viên và tương đương trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Những nội dung mới trong chương trình góp phần cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn hoạt động quản lý nhà nước và củng cố lòng tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, hoạt động quản lý của Nhà nước trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
CHI BỘ KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ IV NĂM 2022
MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỞNG KHU DÂN CƯ TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI HIỆN NAY
KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT TỔ CHỨC DỰ GIỜ GIẢNG VIÊN TẠI LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HUYỆN THANH SƠN KHÓA I
CHI BỘ KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III NĂM 2022
HIỂU ĐÚNG VỀ TỰ DO NGÔN LUẬN
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH BÀI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN
NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA ĐẢNG TRONG NGHỊ QUYẾT SỐ 19-NQ/TW, NGÀY 16/6/2022, VỀ NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045
VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU TIẾP TỤC ĐỐI MỚI THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH VỀ ĐẤT ĐAI THEO NGHỊ QUYẾT LẦN THỨ NĂM BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII VÀO GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LLCT
NHỮNG KỸ NĂNG CẦN THIẾT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỞNG KHU DÂN CƯ
ĐẤU TRANH PHẢN BÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRÊN MẠNG XÃ HỘI
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất