Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  1
Hôm nay :  78
Hôm qua :  849
Lượt truy cập : 1345767
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BAN THANH TRA NHÂN DÂN - TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
9 10 40

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BAN THANH TRA NHÂN DÂN - TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ

Thứ bảy, 27.02.2021 21:44

ThS. Đoàn Thị Hồng Việt
Phó Trưởng khoa Nhà nước và pháp luật
Ban Thanh tra nhân dân (TTND) Trường Chính trị tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy, Ban Giám hiệu; Ban Chấp hành Công đoàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; 100% thành viên của Ban TTND được đào tạo cơ bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực và trình độ chuyên môn cao, có ý thức, tinh thần trách nhiệm đối với công việc; luôn nỗ lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ, Ban TTND luôn nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, trong thực hiện nhiệm vụ và đạt được một số kết quả nổi bật sau:

     Kết quả giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ công tác của nhà trường đối với đoàn viên công đoàn trường được Ban TTND chủ động, giám sát thường xuyên qua các hội nghị giao ban, các buổi sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn của các đơn vị khoa, phòng, nhà trường. Qua đó đã thu hút và tạo được sự lan tỏa trong cán bộ, đoàn viên thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước; có bản lĩnh chính trị vững vàng, lập trường tư tưởng kiên định, trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

     Ban Giám hiệu duy trì tốt việc tổ chức họp giao ban hằng tháng nhằm đánh giá kết quả công tác theo chức năng, nhiệm vụ của nhà trường; thực hiện tốt nội dung Nghị định 04/2015/NĐ-CP thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó 100% ý kiến được Ban Giám hiệu tiếp thu và giải trình, kết luận nghiêm túc đảm bảo dân chủ, công khai; thực hiện nghiêm túc việc xếp loại, đánh giá cán bộ, viên chức, người lao động hằng năm đúng quy định.

     Về tổ chức công đoàn trường đã chủ động tổ chức thực hiện các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ đảm bảo kết quả cao và được công đoàn cấp trên đánh giá và ghi nhận. Đặc biệt, năm 2020 công đoàn trường được nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2020.

     Kết quả trong giám sát sử dụng kinh phí, chấp hành các chế độ quản lý tài sản công:

     Qua giám sát của Ban TTND cho thấy chế độ chính sách của cán bộ, viên chức, người lao động được nhà trường thực hiện chi trả đúng đủ, kịp thời theo quy định như: Tiền lương, tiền thưởng, công tác phí, các chế độ ốm đau, thai sản. Việc chi tiêu, sử dụng tài chính, ngân sách đảm bảo đúng pháp luật và quy chế chi tiêu nội bộ; nhà trường thường xuyên tiến hành báo cáo tài chính hằng tháng, kiểm tra quỹ cơ quan và báo cáo công khai cho cán bộ, giảng viên, nhân viên đúng quy định. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có ý thức bảo quản tài sản công; các khoa, phòng đều bố trí cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp quản lý tài sản nhằm đảm bảo sử dụng an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Rà soát và bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đề ra kế hoạch sử dụng tài sản công trong việc mua sắm, sử dụng tài sản công đảm bảo quy định, hiệu quả.

     Kết quả về giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan được Ban TTND tiến hành nghiêm túc, thường xuyên. Qua giám sát cho thấy 100% cán bộ, viên chức, người lao động đều có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, luôn chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc của trường; chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp được đảm bảo, kỷ luật phát ngôn được thực hiện nghiêm túc. Tích cực tham gia các hoạt động của cơ quan, đoàn thể; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tham gia giữ gìn cơ quan văn hóa “sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”.

     Về giám sát việc thực hiện Nghị quyết công đoàn, quy chế phối hợp giữa Hiệu trưởng và Ban Chấp hành Công đoàn được Ban TTND chủ động lựa chọn hình thức giám sát phù hợp và hiệu quả. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có ý thức, trách nhiệm cao trong công việc, thường xuyên nghiên cứu trao đổi học tập kinh nghiệm, cải tiến phương pháp làm việc để phù hợp với tình hình mới; có ý thức trách nhiệm cao, luôn hoàn thành công việc được giao, chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; tham dự đầy đủ các cuộc họp khi được yêu cầu, tích cực đóng góp ý kiến tham mưu đề xuất cho nhà trường trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và các nhiệm vụ chính trị khác được tỉnh giao. Ban Chấp hành Công đoàn luôn đoàn kết, thống nhất, dân chủ. Vì vậy, mọi hoạt động do công đoàn triển khai đều kịp thời, hiệu quả.

     Mối quan hệ giữa Ban Chấp hành Công đoàn với Hiệu trưởng nhà trường được thực hiện đúng quy định. Hiệu trưởng luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động của công đoàn. Mọi kiến nghị, đề xuất hợp lý của công đoàn đều được giải quyết thỏa đáng, thực hiện theo quy định của pháp luật.

     Trong nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân luôn gắn với việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Các ý kiến chỉ đạo của Ban Giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn đều được các thành viên trong Ban thực hiện nghiêm túc, góp phần phát huy vai trò giám sát công khai các hoạt động của cơ quan; tạo lòng tin của cán bộ, viên chức và người lao động về sự lãnh đạo, điều hành của Ban Giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn; đảm bảo sự đoàn kết nội bộ, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ đóng góp chung vào sự phát triển của nhà trường.

     Bên cạnh những kết quả trên, trong nhiệm kỳ hoạt động của Ban TTND còn một số hạn chế nhất định, đó là: Do thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm nên Ban TTND chưa tổ chức thực hiện giám sát được thường xuyên; phương pháp và hình thức thực hiện giám sát chưa được phong phú; Ban TTND còn bị động trong việc xây dựng chương trình giám sát hằng năm do chưa được tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ.

     Trong nhiệm kỳ tới, Ban TTND phải thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Tiếp tục duy trì tốt mối quan hệ phối hợp công tác với các đơn vị khoa, phòng; tuân thủ sự lãnh đạo và bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, hoạt động giám sát, kiểm tra đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan; kiến nghị với Ban Giám hiệu và tổ chức đoàn thể giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo đúng Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hằng năm đảm bảo tính kịp thời, đúng pháp luật. 

 

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VẬN HÀNH QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC TRONG CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG THỜI KỲ ĐỔI MỚI
MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG PHÁO THEO NGHỊ ĐỊNH 137/2020/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ
QUY ĐỊNH MỚI VỀ GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC THỬA ĐẤT NHỎ HẸP DO NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ
KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CHUYÊN MÔN
HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN WEBSITE NHÀ TRƯỜNG TỪ NĂM 2016 ĐẾN NAY
LUẬT ĐẦU TƯ (SỬA ĐỔI 2020) VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI QUAN TRỌNG “SÁT SƯỜN” VỚI NHÀ ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP
VẬN DỤNG NỘI DUNG CƠ BẢN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ LẦN THỨ XIX VỀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH VÀO GIẢNG DẠY CỦA KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2019
CÁC HÌNH THỨC KỶ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ VIỆC ÁP DỤNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
TÌM HIỂU QUY ĐỊNH MỚI VỀ HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT VIỆT NAM THEO LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2020)
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất