Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  2
Hôm nay :  957
Hôm qua :  1917
Lượt truy cập : 1687956
KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 CỦA TỈNH PHÚ THỌ
9 10 26

KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 CỦA TỈNH PHÚ THỌ

Thứ sáu, 22.10.2021 15:21

ThS. Đoàn Thị Hồng Việt
Khoa Nhà nước và pháp luật
"Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi" (khoản 1, điều 3, Luật Phòng chống tham nhũng). Vì vậy, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định phải "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí" với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ, triệt để hơn, hiệu quả hơn. Với quyết tâm đó, 6 tháng đầu năm 2021 tỉnh Phú Thọ đã thực hiện tốt việc chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống tham nhũng.

Công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng được thực hiện với nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là Chỉ thị số 10-CT/TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý thu, chi ngân sách, đồng thời quán triệt cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về chức trách, nhiệm vụ được giao; về tiêu chuẩn, chế độ, định mức, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; tiếp tục rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định. 

Việc thực hiện các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng cũng được tỉnh triển khai nghiêm túc. Trong đó, các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng: xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; thực hiện công khai minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; công khai tài chính, kê khai tài sản và công khai minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định (100% các đơn vị đã tổ chức quán triệt, triển khai  thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập đến từng cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện phải kê khai theo đúng hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ). Kiểm tra, giám sát, thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tiếp tục thực hiện các quy định của tỉnh về chế độ, trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị. 

Việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng từ 01/12/2020 đến 31/5/2021 được thực hiện nghiêm túc, khách quan. Đó là: Cơ quan điều tra thụ lý: 08 vụ/15 bị can (số cũ: 04 vụ/05 bị can, số mới: 04 vụ/10 bị can); đã giải quyết: 04 vụ/06 bị can (kết thúc điều tra đề nghị Viện Kiểm sát truy tố); đang giải quyết: 04 vụ/09 bị can (trong thời hạn luật định). Viện Kiểm sát thụ lý: 05 vụ/09 bị can (số cũ: 01 vụ/03 bị can; số mới: 04 vụ/06 bị can); đã giải quyết: 05 vụ/09 bị can (truy tố); đang giải quyết: không. Toà án thụ lý: 08 vụ/20 bị cáo (số cũ: 03 vụ/11 bị cáo; số mới: 04 vụ/08 bị cáo; chuyển đến: 01 vụ/01 bị cáo); đã giải quyết: 06 vụ/14 bị cáo (xét xử); hiện còn tồn: 02 vụ/06 bị cáo.

Tuy vậy, việc phòng chống tham nhũng vẫn còn một số hạn chế, đó là, việc phát hiện, xử lý tham nhũng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu; công tác tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý tham nhũng còn chưa hiệu quả; việc triển khai thu hồi tài sản tham nhũng còn khó khăn... Vì vậy, thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; tiếp tục rà soát, phát hiện, vô hiệu hóa các ổ nhóm tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội; tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, kỷ cương trong khai thác cát sỏi; đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy phục vụ đợt cao điểm phòng chống ma túy. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Phối hợp đẩy nhanh tiến độ giải quyết án các vụ án trọng điểm, án kinh tế, tham nhũng, nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh những vụ việc, vụ án tham nhũng phát sinh trên địa bàn. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; kiên quyết xử lý các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; hướng dẫn, kiểm tra, rà soát và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh" gắn với nâng cao chất lượng thực thi công vụ; triển khai, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn theo Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ./.

* Nguồn: Báo cáo Kết quả công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Tỉnh ủy Phú Thọ.

 

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CẤP CƠ SỞ NĂM 2021
KHẢO SÁT, THU THẬP THÔNG TIN VỀ NGÔN NGỮ CỦA DÂN TỘC DAO TRÊN MỘT SỐ ĐỊA BÀN VÙNG CAO CỦA HUYỆN YÊN LẬP, TỈNH PHÚ THỌ
TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ MUA, BÁN GIẤY TỜ CÓ GIÁ THEO THÔNG TƯ 12/2021/TT-NHNN CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
MỘT VÀI Ý KIẾN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN NAY
QUY ĐỊNH VỀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2021/QĐ-TTg NGÀY 22 THÁNG 7 NĂM 2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CHỈ THỊ SỐ 06 - CT/TW NGÀY 24/6/2021 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG GIA ĐÌNH TRONG TÌNH HÌNH MỚI
TÌM HIỂU VỀ “BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ TRÊN MẠNG XÃ HỘI”
NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH THEO TINH THẦN NGHỊ ĐỊNH SỐ: 60/2021/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ
PHÁT HUY TƯ TƯỞNG ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TRONG PHÒNG CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID-19
CHI BỘ KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II NĂM 2021
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất