Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  10
Hôm nay :  144
Hôm qua :  416
Lượt truy cập : 567758
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÒNG CHỐNG SUY THOÁI TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” TRONG N
9 10 1489

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÒNG CHỐNG SUY THOÁI TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” TRONG N

Thứ năm, 12.10.2017 11:29

ThS. Đoàn Thị Hồng Việt
Phó Trưởng khoa NN&PL
Thực hiện Kế hoạch công tác quý III năm 2017 và sự chỉ đạo của Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ về tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo định kỳ, Chi bộ Khoa Nhà nước và pháp luật đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề, đánh giá kết quả bước đầu đạt được trong thời gian nghiên cứu, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trên cơ sở kế hoạch chung của Đảng bộ Trường Chính trị, Chi bộ khoa Nhà nước và pháp luật đã quán triệt, thảo luận sâu sắc tại buổi sinh hoạt chuyên đề quý III việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Qua buổi sinh hoạt chuyên đề, một lần nữa đã giúp cho các đảng viên trong Chi bộ nhận thức rõ hơn, đầy đủ hơn về tầm quan trọng của việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thấy rõ hơn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” ở nhiều mức độ khác nhau; nghiêm túc hơn trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Bởi vậy, các đảng viên Chi bộ đều xác định cho bản thân, gia đình và tập thể phải sống lành mạnh, giản dị, chân thành, hòa đồng với đồng chí, đồng nghiệp; rèn luyện tác phong, phẩm chất đạo đức của người đảng viên, giảng viên; có tinh thần giúp đỡ mọi người. Đồng thời, các đảng viên luôn thể hiện ý thức đấu tranh với mọi biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi; ganh ghét, đố kỵ và các biểu hiện tham nhũng, hành vi tiêu cực khác trong mọi điều kiện, hoàn cảnh.

Trong thực hiện nhiệm vụ Chi bộ, các đảng viên đều thực hiện nghiêm chỉnh nguyên tắc tập trung dân chủ, duy trì sự đoàn kết nội bộ; bàn bạc, thống nhất trên tinh thần chấp hành đúng nguyên tắc của Đảng. Không có những biểu hiện chạy theo thành tích, thổi phồng thành tích, luôn nỗ lực cố gắng khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đảng viên Chi bộ cũng đã nhận thấy: đôi lúc việc đấu tranh chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chưa được thể hiện rõ trong mỗi cá nhân đảng viên; sự nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của một số đảng viên có lúc chưa thường xuyên, còn chậm, kết quả chưa cao.

Xuất phát từ vị trí, vai trò, ý nghĩa của việc học tập làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập thể Chi bộ khoa Nhà nước và pháp luật đề xuất một số giải pháp cơ bảm để việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ như sau:

Một là: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức của đội ngũ cán bộ đảng viên thời gian tới một cách thường xuyên và sâu sát hơn. Trong đó tập trung tuyên truyền về thực hành đạo đức cách mạng phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đặc biệt là vấn đề nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Hai là: Mỗi đảng viên Chi bộ cần vận dụng sáng tạo tư tưởng đạo đức, phong cách của Người vào bài giảng ở các chương trình giảng dạy nhằm tuyên truyền, giáo dục, định hướng học viên học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, tự diễn biển, tự chuyển hóa trong nội bộ hiện nay.

Ba là: Các đảng viên Chi bộ cần thực sự nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, tác phong nghề nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn ngiệp vụ, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế của chi bộ, nhiệm vụ của Đảng viên.

Bốn là: Cần kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục, rèn luyện với tự giáo dục, tự rèn luyện cả về phẩm chất và năng lực, phương pháp, tác phong làm việc. Nâng cao sức “đề kháng” cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trước sự tác động của cơ chế thị trường trong giai đoạn hiện nay.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
CHI BỘ KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III NĂM 2017
QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, TỔ HỢP TÁC TRONG QUAN HỆ PHÁP LUẬT DÂN SỰ
ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ TẠI KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ
CHI BỘ KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
VAI TRÒ CỦA CHI BỘ KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT TRONG LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
KẾT QUẢ CÔNG TÁC CỦA CHI BỘ KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT NHIỆM KỲ 2015 - 2017
CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC CÁC QUY ĐỊNH VỀ TIẾT KIỆM ĐIỆN
PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TRƯỞNG THÔN, TỔ TRƯỞNG DÂN PHỐ TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY
CHI BỘ KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II NĂM 2017
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất